5. A digitális pedagógia alapjai

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek:

 • digitális pedagógia fogalmának megismerése,
 • a projekt alapú tanulás megismerése,
 • a probléma alapú tanulás megismerése,
 • a felfedező alapú tanulás megismerése,
 • a tudományos vizsgálódás, mint tanulási módszer megismerése,
 • a digitális pedagógia terjedése korlátainak megismerése,
 • ismerjék és alkalmazzák az IKT adta lehetőségeket a mezőgazdasági szakmacsoportnál,
 • ismerjék és alkalmazzák az SDT lehetőségeit a tanítás-tanulás folyamatában a mezőgazdasági szakmacsoportnál.

Fogalom

A frontális osztálymunka egyaránt alkalmazható az osztálytermi foglalkozásokon, az évközi és a nyári gyakorlatokon, valamint a szakmai kirándulásokon. Téma bevezetőóraként, vagy bemutató óraként nagyon alkalmas munkaforma.

A jelenlegi pedagógiai gyakorlatban domináns szerepet tölt be, mivel didaktikailag a legjobban kidolgozott, így a pedagógusoktól a legkevesebb külön energiaráfordítást igényli. Ugyanakkor nyilvánvaló fogyatékosságokkal is rendelkezik, hiszen nem tudja figyelembe venni a különböző képességű, fejlettségű, szorgalmú és munkatempójú tanulók közötti eltéréseket.

Mindezek ellenére a frontális osztálymunka elsősorban a közösségben végzett tevékenység, a versenyszellem, a közösségi szellem erősítése miatt érdemes a figyelemre. A frontális osztálymunka során kibontakoztatható viták jelentős szerepet töltenek be a tanulók közéleti szereplésre való előkészítésben is.

A digitális pedagógia terjedésének és terjesztésének résztvevői vagyunk. Gyakorlatilag egy újabb eszköz a tanítás - tanulás folyamatában, mellyel úgy kell élni, hogy vele párhuzamosan a régieket is használni kell.

A hagyományos tanulási környezet zárt világában a tanár tudásrendszer-közvetítő szerepe meghatározó. Ő az ismeretek szinte kizárólagos forrása, a tanítási-tanulási folyamat fő szereplője, aki "leadja" az anyagot és megítéli az elsajátítás eredményességének fokát. Minden a személyéhez kötődik. A nyitott tanulási környezetben a tanár szerepe jelentősen megváltozik. Módosul a hagyományos tanár-diák viszony is. Az új oktatási technológia sok terhet vesz le a tanár válláról. Az információk szinte kimeríthetetlen bőségben állnak rendelkezésre digitalizált formában, ezek gyorsan előhívhatók és tetszőlegesen felhasználhatók. A tanulók önálló haladását programok teszik lehetővé, megadva annak lehetőségét, hogy minden diák saját stílusának, tanulási preferenciáinak megfelelően haladjon.

A számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerek:

 • projekt alapú tanulás,
 • probléma alapú tanulás,
 • felfedező alapú tanulás,
 • tudományos vizsgálódás.

A projekt alapú tanulás a legelterjedtebb, legrugalmasabban használható, számítógéppel támogatott kollaboratív tanulási módszer. A témaválasztás után a tervkészítés következik, ahol megtörténik a feladatok, felelősök, helyszínek, munkafolyamatok kijelölése.

A konkrét feladatmegoldás adatgyűjtéssel indul, majd ennek alapján témafeldolgozás tanári segítséggel. A munka eredményeként összeáll a kézzelfogható produktum akár egy CD-ROM, vagy honlap formájában.

Ez a folyamat magában rejti nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi szintű együttműködést is.

A munka során a szakterület legújabb eredményei is felszínre kerülhetnek, ezért ebben a folyamatban mindenki tanul, még a tanár is.

A probléma alapú tanulásra jellemző, hogy:

 • komplex problémák ösztönzik a tanítás, a program kialakítását,
 • a tanulás tanulóközpontú,
 • a tanárok segítő szerepet játszanak,
 • a tanulók kisebb csoportokban dolgoznak, a problémák többféle megoldását dolgozzák ki.

A felfedező tanulás során a tanuló bonyolult elméleti kérdéseket, nehezen szemléltethető folyamatokat ért meg a digitális pedagógia eszközeinek segítségével.

A tudományos vizsgálódás kellő kitartás mellett sikerélményt hoz. A témák száma igen nagy a gyakorlati élet minden területéről. A tudományos vizsgálódást célszerűen a tanuló egyenrangú félként a kutató-tehetséggondozó tanárral együtt végzi a digitális pedagógia eszközeinek felhasználásával.

A pedagógusok közül nem mindenki áll ki teljes mellszélességgel a digitális pedagógia alkalmazása mellett. Ma még könnyen zsákutcába futhat az az elképzelés, hogy egy adott tantárgyat tanító pedagógust felkészítsünk arra, hogy az oktatás során alkalmazza az informatika, számítástechnika nyújtotta lehetőségeket. Az elképzelés kockázata az, hogy a pedagógusok jelentős része félelemmel nyúl a számítógéphez. Nemhogy a lehetőségeit, de még a kezelését sem ismeri. Ahhoz, hogy a pedagógus a számítástechnika eszközeit használja az oktatásban az kell, hogy a számítógépet úgy használja, mint a krétát és a táblát. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha már az általános iskolából úgy kerül ki a jövendő tanár, hogy fogalma van a számítástechnika eszközeiről és alkalmazási lehetőségeiről.

Arra biztosan fel lehet készíteni minden pedagógust, hogy a számítógépet kezelni tudja. Arra már csak nagyon keveset, hogy oktató, bemutató programokat készítsen, fejlesszen az adott oktatási területén.

Mindenesetre kellő motiváció és motiválás az alapvető problémákon átsegít.

Ami viszont egyértelműen pozitív, hogy a tanulók motiváltsága a számítógép irányába korcsoporttól függetlenül óriási.

Meggyőződésem, hogy az SDT program kiterjesztésével elhárulnak a fenti vélt vagy valós akadályok a digitális pedagógia módszereinek széleskörű alkalmazása elől.

A digitális pedagógia alapjai

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Frontális osztálymunka.

A számítógéppel segített módszerek pedagógiai alapjai

Aktív részvétel, figyelem

Multimédiás számítógép konfiguráció, prezentáció, lejátszó program, kivetítő

Nem jellemző

Irodalomjegyzék:

Kárpáti Andrea: A számítógéppel segített tanítás módszerei
Új Pedagógiai Szemle 1999/04

Óhidy Andrea: Az eredményes tanítási óra jellemzői
Új Pedagógiai Szemle, 2005.december

Koplányi Emil: Digitális Tudásbázis és keretrendszer
http://www.sulinet.hu/sulinetwork/ppt/SDT_Sulinetwork.ppt#1

Problémaalapú tanulás
http://vip.i-dia.org/files/pbl_uj_ped_szemle.doc

Fehér Péter: Milyenek az Internet-korszak pedagógusai?
"Gyakorlatközelben" sorozat 1. darabja

Linkek:

OKI http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=1999-04-ta-Karpati-Digitalis
Sulinet http://www.sulinet.hu/sulinetwork/ppt/SDT_Sulinetwork.ppt#1
Új Ped. Szem. http://vip.i-dia.org/files/pbl_uj_ped_szemle.doc
OKI http://www.oki.hu/cikk.php?kod=iii-Feher.html-70k

5.1. A Sulinet Digitális Tudásbázis alapfunkciói

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek:

 • az SDT alapfunkcióiról elsajátított ismeretek alkalmazása a mezőgazdasági szakmacsoport oktatásában,
 • az SDT tananyagok keresése technikájának elsajátítása,
 • az SDT tananyagaiból tananyag-összeállítási képesség kialakítása,
 • az ismeretszerzés képességének fejlesztése,
 • az ismeretek alkalmazási képességének fejlesztése.

Az SDT jellemzése:

A Sulinet Digitális Tudásbázisát a 7-12 évfolyamok közismereti tárgyainak és 17 szakmacsoport alapismereteinek digitalizált tananyagai képezik. Az SDT egy vagy több tanórát felölelő foglalkozásokat, otthoni elsajátításra készült anyagokat, valamint 5-45 perces elektronikus blokkokat kínál. A szakmailag ellenőrzött törzsanyagokon kívül a már meglévő, illetve a felhasználók által létrehozott új elemekből saját tananyagok is készíthetők, amelyeket a rendszeren belül vagy onnan letöltve lehetőség van az órán felhasználni. A tanulást különböző példák, animációk, filmek, kiegészítő adatbázisok, háttér információk, módszertani segédletek, óravázlatok segítik.

Célközösségei: diákok, pedagógusok, intézményvezetők, szülők.

Az SDT kezelése:

Megnyitható a http://sdt.sulinet.hu, vagy http://www.sulinet.hu kezdőlapról, annak bal felső sarkában lévő SDT linkre kattintva, illetve a http://www.sulinet.hu/sdt címről az SDT dokumentáció nyitható meg.

Az SDT alapfunkcióit a kurzus résztvevői korábban elsajátították. Most a mezőgazdasági szakmacsoporttal való ismerkedés a feladat.

Felhasználóknak célszerű a regisztráció. Rákattintva a regisztrációs ikonra, a megjelenő ablakban a regisztráció 4 lépésben valósítható meg.

A műveltségi terület kiválasztásával megkezdődik a felhasználás.

Példaként a Mezőgazdaság tananyagot választom és ezen belül a magasművelésű tőkeformákat keresem. Egyszer rákattintva megjelenik a Mezőgazdasági alapismeretek címszó. Választási lehetőség nincs, kék alapon fehér nyílra kattintva megjelenik a könyvtárfa, ahol a tallózási lehetőséget a + és - jelek biztosítják. A kertészeti alapismeretet választom. Egymás után kattintva a következő fogalmak mellett lévő + jelekre: Szőlőtermesztés - Tőkeművelési módok - és itt megjelenik a magasművelésű tőkeformák.

A további jelek jelentése:     

 • kéz jelöli a foglalkozásokat,
 • zsákocska a gyűjteményeket,
 • fej az animációkat,
 • képkeret a képeket,
 • filmkocka a filmeket,
 • mutató kéz kapcsolódó témákra utal.

A foglalkozásoknak gráfja van (gráfon bizonyos objektumok és a köztük fennálló közvetlen kapcsolatok halmazát értjük). Ha megnyitjuk a foglalkozást, a könyvtárfa helyén láthatjuk a gráf szerkezetet. Azon túl, hogy a kapcsolatokat mutatja, tallózási lehetőséget is ad.

Mint minden nagyobb gyűjteményhez, az SDT-hez is tartozik keresőprogram. Használható egyszerű és összetett keresésre.

Az egyszerű keresés lehetősége a nyitóoldal baloldalán van. Beírom a keresett személy, fogalom, stb. nevét és a keresés gombra kattintok. Az eredmény az összetett keresés lapján jelenik meg.

Az összetett kereséshez a nyitóoldal Keresések gombjára kattintok. A megjelenő oldalon a kulcsszó beírása után 27-féle szűkítési lehetőség közül lehet választani. Ezek alkalmazásával pontosítani lehet a keresés feltételeit és így kevesebb találat is jelenik meg. A találatok megtekintéséhez az oldalt le kell gördíteni.

Feladat:

A frontális bemutatóval szinkronban végezzék az aktuális műveletet.

Beszéljék meg:

 • a mezőgazdasági szakmacsoport tananyagának felépítését,
 • ötleteket az alkalmazási lehetőségekről.

A Sulinet Digitális Tudásbázis alapfunkciói

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Frontális bemutató: az SDT alapfunkciói

Aktív részvétel, a frontális bemutatóval szinkronban végezni az aktuális műveleteket.

Beszéljék meg:

 • a mezőgazdasági szakmacsoport tananyagának felépítését,
 • ötleteket az alkalmazási lehetőségekről.

Multimédiás számítógép konfiguráció, Internet elérés.

Nem jellemző

Linkek:         

SDT http://sdt.sulinet.hu

5.1.1. Az SDT alkalmazása

Egy mini tematikus képgyűjtemény létrehozása

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek:

 • az SDT-ről tanult ismeretek alkalmazása (keresés, gyűjteménybe rendezés),
 • az SDT tananyagainak felhasználása a mezőgazdasági szakmacsoport oktatásánál,
 • a tantárgyak közötti digitális kapcsolatok felfedezése,
 • a logikus gondolkodási képesség fejlesztése,
 • a rendszerező képesség fejlesztése.

Képkeresés:

Az SDT tananyagai között már eleve találunk képgyűjteményeket. A mostani feladat eredményével bővíthetjük a mezőgazdasági szakmacsoport tananyagbázisát. A képeket együtt gyűjteményként, vagy egyenként, vagy más tananyagok közé beillesztve is használhatjuk.

A feladat meghatározásából indulunk ki. Ezek: Magyarország nagyvadai, Magyarország nagy madarai, Magyarország énekes madarai. Ilyen témakörökben kell mini képgyűjteményt készíteni, melyek maximum tíz darabból állnak. Így természetesen a téma nem lesz tökéletesen kimerítve. A kereteken belül a szelektálás önkényes.

Három képgyűjteményt kell készíteni, ennek megfelelően három csoport alakul, és ezen belül azonos feladatot végeznek: azonos témájú képvadászatot. Az azonos érdeklődési körűek alakítsanak egy-egy csoportot. A képek gyűjtése után a szelektálást is külön végzik. Az átfedések kiküszöbölése után csoportonként a tíz legjellemzőbb képet grafikus szoftverbe rendezik, majd újraírható CD-re rögzítik, illetve a tananyagszerkesztőt is használva elmentik a tananyagok közé.

Ezek a képgyűjtemények a mezőgazdaság részét képező vadgazdálkodáson keresztül kapcsolódnak a biológiához.

Az Ember a természetben tananyag tartalmazza többek között a biológia tantárgyat. Ezt kiválasztva (megnyitva) láthatjuk a tantárgy osztottságát. A 10-12 évfolyamot, majd a 10. évfolyamot választva kezdhetjük a tallózást, a képvadászatot.

Képgyűjteményeinket szelektálás után grafikus szoftverbe rendezzük.

Feladat:

Készítsen mini képgyűjteményt az alábbi témákban:

 1. Magyarország nagy vadai
 2. Magyarország nagy madarai
 3. Magyarország énekes madarai

A képgyűjtemények maximum 10 db képből álljanak.

Az SDT alkalmazása

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

A tanulói munka segítése. Az SDT-vel való munka során a gyűjtőmunka segítése.

Valamennyi résztvevő feladata azonos. Három képgyűjteményt kell készíteni, ennek megfelelően három csoport alakul. Az azonos érdeklődési körűek alakítsanak egy-egy csoportot. A csoportokon belül egyénileg azonos feladatot végeznek: azonos témájú képvadászat.

A szelektálást a 3 csoport külön végzi, majd az átfedéseket kiküszöbölve az eredményt újra írható CD-re rögzítik, illetve a tananyagszerkesztőt is használva elmentik. A mini képgyűjtemény maximum 10 képből áll.

Multimédiás számítógép konfiguráció, Internet elérés, grafikus szoftver,

újraírható CD, projektor.

Az értékelést a tréner végzi.

Szempontok: munkavégzés önállósága, a képgyűjtemények szakszerűsége, felhasználhatósága.

Linkek: 

SDT  http://sdt.sulinet.hu

5.2. A számítógépes együtt-tanulás alapelvei

Mezőgazdasági üzembe tematikus osztálykirándulás tervezése, szervezése IKT alapú csoportmunkában

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek

 • a meteorológiával kapcsolatos ismeretek bővítése,
 • a kooperatív csoportmunka alkalmazása az osztálykirándulás szervezésben a
 • mezőgazdasági szakmacsoportban,
 • a csoportalakítás szempontjainak meghatározása,
 • aktuális honlapok kiválasztása és tartalmuk felhasználása,
 • célszoftver alkalmazása (pl. Google),
 • e-mail készítés és küldés gyakorlása,
 • a házigazda tevékenységének megismerése,
 • gazdálkodás idővel, anyagiakkal.

A tanmenetben rögzítettel összhangban tanulmányi kirándulásunkat a mezőgazdaság szerteágazó területei közül egy meteorológiai állomás látogatására tervezzük. A nem központi feladatokat, hanem a mindennapi munkát támogató meteorológiai állomások felszereltsége, műszerezettsége közel azonos (legfeljebb minőségi különbségek vannak).

Sok javaslat érkezik a tanulók részéről a szakmai kirándulás helyszínét illetően, ezeket a javaslatokat egyéni tapasztalataik motiválják. Javaslataikat érvekkel támasztják alá, melyeket a helyszín megjelölésével a táblán is rögzítenek. Az így rögzített és támogatott javaslatok közül szavazás után többségi döntés alapján egy közeli üzemben lévő meteorológiai állomást látogatunk meg.

Az éghajlati tényezők rendkívüli, alapvető hatást gyakorolnak a mezőgazdasági termesztésre, hiszen ezek jelentik a növények életfeltételeit. Egyik-másik tényezőt befolyásolni tudjuk, de a többségét nem. Viszont valamennyi mérhető értékkel rendelkezik, rövid és középtávon biztonsággal, hosszú távon nagy valószínűséggel előre jelezhetők. Ezekre az előre jelzésekre az alapot a mérések adják, melyeknek színterei a központi feladatokat ellátó meteorológiai állomások.

Szakmai kirándulásunk célja a gyakorlatban, üzemi körülmények között megismerkedni a meteorológiai mérőműszerekkel, a velük folyó munkával.

A látogatás időpontjának egyeztetésébe a szaktanár besegít, de a szervezés többi része a tanulóké.

A szervezés kooperatív csoportmunkában folyik, a tanulók felelősek a maguk és a csoport döntéséért. A tanulói aktivitás játszik döntő szerepet, hiszen a kooperatív csoportmunka maga a tanulói aktivitás.

A cél érdekében az osztályból néhány fős csoportok alakultak az alábbi feladatok elvégzésére:

 1. A meteorológiai állomás megközelíthetősége, költségek, javaslatok.
 2. Milyen mérőműszerekről tanultunk, felépítésük, működésük, képeik.
 3. Időjárás előrejelzési adatok beszerzése a látogatás előtti 1 héttel, 3 nappal, 1 nappal.
 4. A meteorológiai állomást működtető gazdaság, intézmény tevékenysége, eredményei.

A csoportalakítás szempontjai:

 • a tanulók számát figyelembe véve közel azonos létszámú csoportok alakuljanak,
 • a csoportokba tartozást az azonos érdeklődési kör és az ebben való jártasság határozza meg.

Milyen segítséget ad az Internet ehhez a munkához?

A néhány fős csoportok végzik el ezt a munkát gyorsan, precízen.

Megindul az adatgyűjtés, a szövegvadászat, a képvadászat az alábbi digitális források segítségével:

www.startlap.com  
időjárás címszó
1-7 napos részletes előrejelzés városokra, térségekre
egyéb meteorológiai hírek

www.google.co.hu  
Web és Képek kategória

A csoportok demokratikus úton elfogadott javaslatai alapján informatív, jól áttekinthető Word dokumentumot kell készíteni. Ez lesz az útikalauz, majd a kirándulás után az értékelési alap is. A kirándulás után az osztály honlapján fel kell tüntetni a szakmai út legjelentősebb eseményeit.

A meteorológiai mérések nem öncélúak. Jó alkalom tájékozódni arról, hogy hogyan hasznosítják a mért adatokat a termesztés különböző színterein mint pl. öntözés, növényvédelem tervezése és végrehajtása.

A számítógépes együtt-tanulás alapelvei

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Segítő szerep:

a kirándulás szervezésének, bonyolításának segítése.

Kirándulási célpont megszavazása.

Csoportok alakítása a részfeladatok

elvégzésére.

A csoportalakítás szempontjai:

 • közel azonos létszámú csoportok alakuljanak,
 • a csoportokba tartozást az azonos érdeklődési kör és az ebben való jártasság határozza meg.

A feladatok:

 • közlekedés szervezése, költségek, javaslatok,
 • milyen meteorológiai mérőműszerekről tanultunk, felépítésük, működésük, képeik,
 • időjárás előrejelzési adatok beszerzése,
 • a meteorológiai állomást működtető gazdaság, intézmény tevékenysége, eredményei.
  Word dokumentumban rögzíteni a tervezetet. A kirándulás után az osztály honlapján fel kell tűntetni a szakmai út legjellemzőbb eseményeit.

Multimédiás számítógép konfiguráció,

Internet elérés, szövegszerkesztő és táblázatkezelő programok.

A tréner értékel. Szempontok: a részek megvalósíthatósága, a megoldás megfelel-e a kooperatív pedagógia követelményeinek, az IKT megfelelő kezelése

Linkek:          

Startlap http://www.startlap.hu
Google http://www.google.co.hu

5.3. Összegzés

Az összegzést a tanfolyam oktatója végzi.

Összegzés

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevő tevékenység

Eszközök

Értékelés

Az elvégzett munka tapasztalatainak összegzése. Csoportos konzultáció. Vita kezdeményezése.

Aktív részvétel a csoportos konzultáción és vitán.

Önellenőrző és visszajelző kérdőívek kitöltése.

Nem jellemző.

Nem jellemző

5.4. Irodai szoftverek alkalmazása

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek

 • az Adobe Acrobat Reader megjelenítő program szerepe az adatgyűjtésben,
 • táblázatkezelő program alkalmazása az IKT alapú munkában (pl. Microsoft Excel) a mezőgazdasági szakmacsoportban,
 • szövegszerkesztő program alkalmazása az IKT alapú munkában (pl. Microsoft Word) a mezőgazdasági szakmacsoportban,
 • diagram értékelése megadott szempontok alapján,
 • a legfontosabb iktatóprogramok ismerete (pl. IQtató),
 • a folyamatosan szerkesztés alatt álló honlapok kritikája.

A számítógép használók körében mindennapos tevékenység az irodai szoftverek, így a Microsoft Word szövegszerkesztő és a Microsoft Excel táblázatkezelő programok alkalmazása. Használatukkal pl. az üzleti levelezés, vagy adatok értékelés oldható meg diagram segítségével. Ezek ismerete alapkészség, de a használatukkal kapcsolatos ismeretek bővíthetők.

A diagramkészítést egy feladat megoldásán keresztül ismerhetjük meg.

Feladat:

Készítsen diagramot kettes csoportokban a kalászosok termésmennyiségének és termésátlagának alakulásáról a 2002-2004-es évekre vonatkozóan.

A csoportok alakításának szempontjai:

 • munkahelyi munkakörök egyezősége,
 • érdeklődési körök egyezősége.

A későbbiekben, ha a munkát párban végzik, mindig ezek a csoportok alakuljanak.

(A csoportalakítás további szempontjai, ha a csoport serdülő korúakból áll):

 • tanuláshoz, munkához való hozzáállás,
 • tanulók képességei, tanulmányi színvonaluk,
 • tanulók egymáshoz való viszonya (rokonszenv),
 • érdeklődés,
 • tanulói létszám,
 • munkavédelmi szempontok.

Alakíthatók homogén, heterogén és vegyes csoportok, valamennyi rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal, de mindegyiknél működik a csoporthatás, melynek pozitív hatása elvitathatatlan).

A feladat megoldásának lépései:

 • a feladat kijelölése,
 • adatgyűjtés,
 • táblázat készítés,
 • diagram készítés az Excel program segítségével,
 • diagramértékelés.

Az adatokat az FVM honlapján keressük. Ott a táblázatokba foglalt adatok pdf. kiterjesztésűek. Megjelenítésükhöz Adobe Acrobat  Reader program szükséges.

Bizonyos óvatossággal kell kezelni azokat a honlapokat, amelyek folyamatosan szerkesztés alatt állnak. Időtálló kijelentéseket nem lehet tenni bizonyos adatok helyét illetően, de az biztos, hogy pl. az FVM honlapján mezőgazdasággal és élelmiszeriparral kapcsolatos táblázatokba foglalt adathalmazt találunk.

Az elkészült diagrammokkal kapcsolatos értékelés terjedjen ki:

 • tendenciákra,
 • szélső értékekre,
 • adatok szóródására,
 • adatok ismétlődésére. 

Az irodai munkához szorosan hozzátartozik az iktatás. Nagyszerű iktatóprogramok állnak rendelkezésre, érdemes ezek közül legalább egyet megismerni. Ilyen pl. az IQtató komplex irodai adminisztráció és ügyintéző program (bővebben a http://www.lava.hu honlapon).

Házi feladat: Ismerkedés az IQtató programmal, a tapasztalatairól készítsen feljegyzést, és ezt e-mailben küldje el a tanárnak.

Diagramok készítése

Tréneri tevékenységek

Tanulói/résztvevői tevékenységek

Eszközök

Értékelés

Segítségnyújtás a táblázatkezelő program kezelésében, az adatgyűjtésben, a diagramok készítésében és az értékelésben.

Az egész csoport feladata 2-2 diagram elkészítése. Kétfős csoportokban dolgoznak, a feladatokat egymás között megosztják. A csoportok kialakítása munkahelyi munkakör és érdeklődési kör egyezőség alapján történjen.  A munka végén minden pár bemutatja az eredményt, vita, önértékelés, értékelés.

Házi feladat: ismerkedés az IQtató programmal, és a tapasztalatairól e-mailben beszámolni a tanárnak.

Multimédiás számítógép konfiguráció, táblázatkezelő program, Internet elérés, FVM honlap és linkjei, Adobe Acrobat Reader megjelenítő program, kivetítő.

A tréner értékeli, mennyire volt önálló a munka, milyen a diagramok használhatósága, minősége. az irodai programok szakszerű használata.

Linkek:           

FVM http://www.fvm.hu
IQtató komplex adminisztráció és ügyintéző program http://www.lava.hu

5.5. Elektronikus prezentáció a tanórán

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek

Fogalom

 • prezentáció fogalmának megismerése,
 • a prezentáció alkalmazás előnyeinek megismerése,
 • tananyag kiválasztás szempontjainak megismerése,
 • a prezentáció alkalmazás technikai hátterének megismerése,
 • a legfontosabb prezentációs szoftverek megismerése (pl. Microsoft PowerPoint),
 • a legfontosabb prezentációs szoftverek alkalmazása az IKT alapú munkában a mezőgazdasági szakmacsoportban (pl. Microsoft PowerPoint).

Prezentáció - magyar nevén bemutató - tulajdonképpen diakockák sorozata. A korábbi prezentációk úgy készültek, hogy a felhasználásra kerülő képeket, táblázatokat és egyéb anyagokat diakockákra rögzítették, valamilyen szempont szerint rendszerezték, és diavetítővel kivetítették. Ugrásszerű változás volt a szinkronizátor megjelenése, amely eszköz a diaképek és a hozzá szerkesztett hanganyag összhangját - szinkronját - biztosította.

Ma a tanítás-tanulás folyamatát érdemes képekkel, ábrákkal, hangeffektusokkal, animációkkal színesíteni, érdekesebbé tenni. Az információ ilyen komplex átadása a prezentáció. Valamennyi segédanyagot egyetlen egységben tartalmazza, így elengedő egy számítógép és egy kivetítő.

További előnyei:

 • az adatok később könnyen és egyszerűen aktualizálhatók,
 • kész sémák közül lehet választani, de lehetőség van diakockák egyenkénti megtervezésére is,
 • az elkészült képeket kivetíthetjük projektorral, megjeleníthetjük számítógépünk képernyőjén, vagy kinyomtathatjuk,
 • a diaképek szöveges tartalmát szerkeszthetjük, formázhatjuk,
 • lehetőség van diagramok, képek, hanghatások, animációk alkalmazására.

A bemutató készítés legnépszerűbb eszköze kétségtelenül a Microsoft PowerPoint programja, mely a Microsoft Office programcsomag része. Legnagyobb előnye, hogy segítségével aránylag kevés munkával rövid idő alatt látványos eredményt érhetünk el.

A http://www.cp.hu/cp/tippek/windows/pp.html honlapon clipartok, animációk és egyéb praktikus dolgok alkalmazásához kapunk tippeket.

5.5.1. A tananyag kiválasztása

A tanár (segítő) felveti a tananyag kiválasztásának szempontjait: mezőgazdasági szakterület, aktualitás, szemléltethetőségi szempontok. Ezek alapján tananyagot javasol - vitát kezdeményez. A vita alapján megszületik a feldolgozandó tananyag témája.

5.5.2. Prezentációs szoftver kiválasztása, minősítése

A tanár ismertet néhány prezentációs szoftvert tulajdonságainak bemutatásával és javaslatot tesz valamelyik alkalmazására - vitát kezdeményez. A tanulók elmondják véleményüket tapasztalataik alapján. Többségi döntés alapján kiválasztják a tananyag feldolgozásnál használatra kerülő prezentációs szoftvert.

Feladat

Ismertesse néhány mondattal és 2-2 jellemző képpel a hüvelyes növényeket és rendezze prezentációba. Kétfős csoportokban dolgozzanak, a feladatot osszák meg egymás között. A kétfős csoportok kialakítása az előzőek szerinti. Az elkészült prezentációt mutassák be.

Néhány kép a feladathoz:

Elektronikus prezentáció a tanórán

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Frontális bemutató, vitaindító, segítés a tananyag, a szoftver kiválasztásában, az anyaggyűjtésben,  a prezentáció elkészítésében. Értékelés.

Aktív részvétel a frontális bemutatón, tevékeny részvétel a tananyag kiválasztásban, a prezentációs szoftver kiválasztásban, minősítésben.

Az egész csoport feladata néhány mondattal és 2-2 képpel ismertetni a hüvelyes növényeket és ezt az anyagot prezentációba rendezni. Az elkészült prezentációt mutassák be. A feladatot kétfős csoportokban oldják meg, és a munkát osszák meg egymás között. A kétfős csoportok kialakítása az előzőek szerinti.

Multimédiás számítógép konfiguráció, Internet elérés, prezentációkészítő szoftver, kivetítő.

A tréner értékel.

Szempontok:

aktivitás a foglalkozáson, a vitában, a prezentációs szoftver helyes alkalmazása.

Az elkészült prezentáció szakmaisága, minősége, használhatósága.

Linkek:           

Sulinet portál http://www.sulinet.hu
Sulinet Digitális Tudásbázis http://sdt.sulinet.hu
Google http://www.google.co.hu
Tippek a Microsoft PowerPoint használatához: http://www.cp.hu/cp/tippek/windows/pp.html

5.5.3. Keresés és anyaggyűjtés

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek

 • a digitális forrás fogalmának megismerése,
 • a keresés szakmai szempontjainak megismerése,
 • az irodalmi hivatkozások szakszerűsége,
 • különböző autentikus internetes források megismerése, használata,
 • a legfontosabb keresőprogramok megismerése (pl. Google),
 • a legfontosabb keresőprogramok alkalmazása az IKT alapú munkában a mezőgazdasági szakmacsoportban (pl. Google),
 • az információhalmaz szűkítésének szintjei.

Fogalom

Digitális forrás gyakorlatilag minden, ami az Interneten található. Az ismeretek e szinte végtelen tárháza minden területhez tud adatot, leírást, képet szolgáltatni. Ebben az információ-tengerben hatalmas segítséget jelentenek a különböző kereső programok. Segítségükkel és megfelelő alkalmazásukkal le tudjuk szűkíteni céljainknak megfelelően az információk körét. Ez jelenti a szelekció első szintjét. De a még mindig nagy információ halmazból ki kell válogatni a célnak leginkább megfelelőket: ez a szelekció második szintje, ehhez az aktuális szakterület alapos ismerete szükséges.

Sok kereső program szolgál bennünket, de hogy melyik a legjobb, nehéz megmondani. Mindenesetre általános népszerűségnek örvend a Google keresőprogram.

Az SDT számunkra a legfontosabb digitális forrás. Adatbázisa természetesen sokkal szűkebb, mint pl. a Google adatbázisa, de célzott gyűjteményei kényelmesebb, gyorsabb munkavégzést, sokszor közvetlen felhasználást tesznek lehetővé. Kereső programja egyszerű és összetett keresés lehetőségét biztosítja.

A keresés szakmai szempontjai

 • szakmai tartalmú anyaggyűjtés elsődleges szempontja a szakmaiság, olyan tananyagelemeket kell beemelni a gyűjteménybe, amelyek a  korszerű technikát,technológiát reprezentálják,
 • a tananyag legyen aktuális, akár pl. évszakhoz kötődő,
 • a kiválasztott kép vagy szöveg markánsan képviselje az adott szakterületet,
 • gondoljunk a későbbi feladatokra is, bővítsük anyaggyűjtés közben linkgyűjteményünket,
 • irodalmi hivatkozások esetén a lehető legpontosabban kell hivatkozni az adott forrásra, mert így válik a jegyzet hitelessé, alátámasztottá. Pl. Informatika a fizika oktatásában (sorozatszerkesztő: Kárpáti A., szerk.: Főző A., Tasnádi P.) . Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. (25.-27. oldal),
 • ha megfelelő gyűjtemény készült, a szerkesztőprogrammal mentsük el a tananyaggyűjteménybe.

Tananyagválasztás

A tanulók/résztvevők 12 munkacsoportokra oszlanak, a tanárral közösen meghatározzák a képvadászat, szövegvadászat témáját a mezőgazdasági szakterületen belül az aktualitást is figyelembe véve. Mezőgazdasági vadászterületként figyelembe vehető a Sulinet portál, az SDT és az aktuális internetes források. Az egy csoportba tartozást az érdeklődési körök egyezősége határozza meg.

Feladatok

Témakörök: kisállattenyésztés, sertéstenyésztés, baromfinevelés, méhészet, gabonatermesztés, takarmánytermesztés, dísznövénytermesztés, gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés, biotermesztés, vadgazdálkodás, halászat.

Mennyiségi megszorítás: az adott téma szemléltetéséhez a szelekció második lépcsőjében csoportonként 10 kép és 3 szöveges dokumentum tartozzon. A foglalkozás végén közösen állítsanak össze a későbbiek folyamán is használható link-gyűjteményt és kép-, illetve szöveg archívumot.

Csak tallózva a rendelkezésre álló lehetőségekben, néhány kép a feladathoz:

Keresés és anyaggyűjtés

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Segítő szerep, megfigyelés, ellenőrzés, értékelés.

Aktív részvétel a feladat meghatározásában, szakmai és digitális ismereteik birtokában eredményes kép-és szövegvadászat. Szakszerű szelektálás, link-gyűjtemény és archívumkészítés. Önellenőrzés, önértékelés.

A feladatot a témaköröknek megfelelően 12 csoportban oldják meg, a csoport tagjai a feladatot osszák meg egymás között. Az egy csoportba tartozást az érdeklődési körök egyezősége határozza meg.

Multimédiás számítógép konfiguráció, Internet elérés.

A feladat megoldás sikeressége: szakszerűség, korlátok betartása, a programok alkalmazási szintje. A linkgyűjtemény és az archívum szakszerűsége.Linkek:

SDT http://sdt.sulinet.hu
FVM http://www.fvm.hu
Google http://www.google.co.hu
HUDIR http://www.hudir.hu
Altavizsla http://www.altavizsla.matav.hu

5.5.4. Számítógépes szimulációk és modellezés

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek:

 • a szimuláció fogalmának elmélyítése,
 • a modell fogalmának elmélyítése,
 • a Flash programmal kapcsolatos egyes ismeretek elsajátítása,
 • a Flash program alkalmazása az IKT alapú munkában,
 • a Shockwave programmal kapcsolatos egyes ismeretek elsajátítása,
 • a Shockwave program alkalmazása az IKT alapú munkában,
 • a VRML programmal kapcsolatos egyes ismeretek elsajátítása,
 • a VRML program alkalmazása az IKT alapú munkában.

Fogalom:

Az animáció rajzolt képek olyan megjelenítése, melyek a nézőkben a mozgás látszatát keltik.

A szimuláció egy fizikai vagy absztrakt rendszer kiválasztott viselkedési sajátosságainak vizsgálata egy másik rendszer viselkedéséről.

A Modell a szimuláció végterméke.

A szimuláció és a modellezés egyre nagyobb teret hódít az oktatás, a gazdasági élet valamennyi területe, a laboratóriumi munkák, a meteorológia, a különböző világmodellek készítése, katasztrófa elhárítás, robottechnika, játékipar, piaci előrejelzések, stb. területén.

A bonyolult szimulációs és modellező programok készítése és működtetése speciális felkészültségű informatikus szakembereket követelnek.

Az egyik viszonylag egyszerű videó grafikakészítő program a Flash. Segítségével képkockánként lehet megrajzolni a kétdimenziós megoldást. Újabb verziója a 3D-s megoldást is támogatja. A kész produktum viszonylag kis helyen elfér, egérrel könnyen kezelhető.

Fontos jellemzője, hogy a kezdeti állapot és a változók megadása után képes a következő állapotokat automatikusan létrehozni.

Bővebben: http://www.designshop.hu/macromedia/macromedia-flashpro.php

A Shockwave  program az animációs fájlok lejátszására szolgál, az animációs és interaktív elemek megjelenítési technológiája a weben.

Támogat jó néhány speciális effektet, pl. átméretezés, színátmenetek, formák egymásba alakítása, stb.

Bővebben: http://www.mimi.hu/informatika/shockwave.html

A VRML egy olyan leíró nyelv, melynek segítségével háromdimenziós, interaktív szerkezeteket, ún. világokat lehet építeni. Használata igen komoly felkészültséget igényel. Általában a készülékeket, berendezéseket bemutató változatait használják.

Bővebben: http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/matematika/vrml/index.html

A háromdimenziós VRML modellek megtekintéséhez egy speciális programot kell telepíteni a számítógépre, mely megtalálható az alábbi címen: http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kidu/0/299/plusz.htm

Feladat:

Egyéni munka számítógéppel, böngészés az Interneten. A hallgatók keressenek Flash animációkat, szimulációkat növénytermesztés (talaj-előkészítéstől a betakarításig) témakörben. Ezek inkább az oktatással kapcsolatos területeken vannak jelen.

Számítógépes szimulációk és modellezés

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Fogalmak, programok ismertetése, számítógépes munka segítése.

Egyéni munka számítógéppel. Célja: Flash animációk, szimulációk felkutatása növénytermesztés témakörben (talaj-előkészítéstől a betakarításig).

Az eredmény mappába rendezése, és rögzítse saját linkgyűjteményébe.

Multifunkcionális számítógép konfiguráció, Internet elérés.

Az értékelést a tréner végzi.

Szempontok:

Programok ismerete, böngészés eredménye, annak szakszerűsége az eredmény illeszkedése a növénytermesztés tantervhez.

Linkek:         

Google http://www.google.co.hu
SDT http://sdt.sulinet.hu
Flash programmal kapcsolatos: http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kidu/0/299/plusz.htm
Shockwave programmal kapcsolatos: http://www.mimi.hu/informatika/shockwave.html

VRML programmal kapcsolatosak:
http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/matematika/vrml/index.htm
http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kidu/0/299/plusz.htm

5.6. E-tanulás, elektronikus kurzusok

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek

 • az e-tanulás fogalmának megismerése,
 • az e-tanulás módszereivel kapcsolatos ismeretek megerősítése,
 • az e-tanulás és az IKT kapcsolatának megismerése,
 • kurzusalapú tanulás fogalma,
 • az elektronikus kurzus fogalmának megismerése,
 • kurzuslista fogalma, kurzuslista készítése,
 • kurzusalapú tanulás alkalmazása az IKT alapú munkában a mezőgazdasági szakmacsoportban.

Az eddigi tanulmányaink mind az e-tanulást célozták:

 • az SDT-vel való ismerkedés,
 • az SDT alkalmazása - tematikus kép-és szöveggyűjtemény - létrehozása,
 • irodai szoftverek, prezentációs szoftverek alkalmazása,
 • keresés, anyaggyűjtés.

A munkák kapcsán sok internetes forrással találkoztunk. Ilyenek: honlapok, adatbankok, szoftverek, bibliográfiák. Előrelátóan készítettünk ezekből listákat, gyűjteményeket a későbbi alkalmazások megkönnyítésére, némelyeket a tananyagok közé elmentettünk.

Az e-tanulás új módszereket is hordoz magában. Ezek:

 • projekt alapú tanulás,
 • probléma alapú tanulás,
 • felfedező alapú tanulás.
 • tudományos vizsgálódás.

Fogalom

Mi az e-tanulás?

A korszerű multimédia technológiák és az Internet alkalmazása az oktatás minőségének javítása érdekében, elősegítve a forrásokhoz való hozzáférést, az információcserét és az együttműködést.

Olcsó az e-tanulás feltételeinek megteremtése? Nem! Bevezetése intézményi átszervezést igényel, de ugyanakkor az intézményi modernizáció eleme.

Világosan kell látni, hogy az e-tanulás nem felváltja, hanem kiegészíti a hagyományos oktatást.

Az e-tanulás támogatottsága a pedagógusok részéről nem egyértelmű, ugyanakkor a tanulók pozitívan állnak hozzá. Felmérések bizonyítják, hogy az otthoni multimédiás számítógép hiánya az egyik fő oka annak, hogy az e-tanulás egyelőre nem hozza a várt eredményt.

Az e-tanulási környezet nem azonos a hagyományossal (tanterem, könyvtár, otthon, esetleg munkahely), hanem a legkülönbözőbb helyeken folyhat. Tartalmát sem köti pl. tanterv vagy tankönyv, hanem az Interneten az IKT-s tevékenység eredményeként óriási mennyiségű információhoz jut az érdeklődő tanuló. Így a felfedező tanulás feltételei adottak. A tanulót motiválja a korszerű tudás önerőből való megszerzésének lehetősége, a figyelmét sokkal jobban leköti a hatékony eszközök használata.

Az IKT használata révén, az e-tanulás folyamán a kommunikáció valamennyi formája megvalósulhat: egyének egymással és csoportosan is tudnak kommunikálni.

5.6.1. Mi az elektronikus kurzus?

Tágabb értelemben a kurzusalapú tanulás azt jelenti, hogy egy hallgató a tantervi követelményeket úgy teljesíti, hogy a tantervvel összhangban megtervezett és megszervezett kurzusok közül kiválasztja azokat, melyeket teljesítenie kell a tanulmányainak eredményessége szempontjából. Ezeket a kurzusokat ún. kurzuslistán meghirdetik. Ezen a következő alapadatok szerepelnek: témakör megnevezés, oktató neve, oktatás időpontja (órarend), oktatás helyszíne. Ez a megoldás inkább felsőfokú oktatásra jellemző.

Ennek mintájára szervezhetők az elektronikus kurzusok az Internet segítségével.

Már a feladat kitűzése - a kurzuslista kihirdetése - is IKT alapon történik, majd ki-ki ezek közül választva és felhasználva a kurzuslistával együtt közölt bibliográfiát, illetve az összes IKT-s lehetőséget, megoldja a kurzuslistából vállalt feladatot. 

Feladatok

Mindenki önállóan készítsen a mezőgazdasági szakmacsoport legalább öt ágazatával kapcsolatos feladatot (legyen közötte a saját szakiránya is), melyek valamilyen technológiai folyamatot, vagy annak egy részét tartalmazzák és jelöljön melléjük internetes bibliográfiát. A feladat illeszkedjen az aktuális tantervhez. Ezekből készítse el a kurzuslistát.

Oldjon meg a listán szereplő feladatok közül egyet házi feladat formájában. A megoldás többféle tananyagelemet tartalmazzon. A kurzuslistát és a házi feladatot e-mailben küldje el a tanárnak, aki az értékelést szintén elektronikus formában adja.

E-tanulás, elektronikus kurzusok

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Bevezető előadás, majd vita kezdeményezés az e-tanulás szerepéről, formáiról, lehetőségeiről, határairól, fogadtatásáról, jövőjéről, az elektronikus kurzus fogalmáról, értékelés.

Aktív részvétel az e-tanulással kapcsolatos vitában. Mindenki önállóan készítsen a mezőgazdasági szakmacsoport legalább 5 ágazatával kapcsolatos feladatot (legyen közötte a saját szakiránya is), melyek valamilyen technológiai folyamatot vagy annak egy részét tartalmazzák és jelöljön melléjük internetes bibliográfiát. A feladat illeszkedjen az aktuális tantervhez. Ezekből készítse el a kurzuslistát. Oldjon meg a listán szereplő feladatok közül egyet házi feladat formájában. A megoldás többféle tananyagelemet tartalmazzon. A kurzuslistát és a házi feladatot e-mailben küldje el a tanárnak, aki az értékelést szintén elektronikus formában adja.

Multimédiás számítógép konfiguráció,

Internet elérés, prezentációkészítő szoftver, projektor.

A tréner értékel. Szempontok: az e-tanulás lehetőségeinek ismerete, szakirányú webes megoldások ismerete, szakmailag és módszertanilag helyes kurzuslista, bibliográfia, házi feladat készítése.

Linkek           

Sulinet http://www.sulinet.hu
SDT http://sdt.sulinet.hu
FVM http://www.fvm.hu
Google http://www.google.co.hu

5.7. Tantárgyak közötti digitális integráció

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek

 • a tantárgyak közötti hagyományos kapcsolat formái,
 • a digitális integráció fogalmának tisztázása, megismerése,
 • a digitális tudás elmélyítése,
 • pedagógiai ismeretek új megvilágításba helyezése,
 • a projekt alapú pedagógia jelentősége.

Fogalom

A digitális integráció gyakorlatilag a tantárgyak közötti digitális kapcsolat. A tantárgyak közötti kapcsolat régóta témája a pedagógiának. Ennek típusai és szintjei a következők:

 • Koncentráció: amikor két vagy több tantárgyban ugyanazok az elemek, vagy logikailag kapcsolódó elemek fordulnak elő. Célszerű erre odafigyelni, ezt az odafigyelést nevezzük koncentrációnak.
 • Kereszttantervi megoldás: ha egy összetettebb témát nem egy tantárgy keretében dolgozunk fel.
 • Szinkronizáció: ha két vagy több tantárgy hasonló, vagy azonos elemeit egy időben tanítjuk.
 • Fúzió: ha két vagy több tantárgy bázisán egy új tantárgyat hozunk létre.
 • Befogadás: amikor a tananyagot új tartalommal kell kiegészíteni.
 • Komplex tantárgy: amikor a gyakorlati életben az együtt megjelenő jelenségek alkotnak egy tantárgyat.
 • Projekt: abban különbözik a komplex tantárgytól, hogy itt már nincs tantárgyi keret, a tanulás úgy realizálódik, hogy egyáltalán nem kötődik tantárgyhoz.

A hagyományos tanítási-tanulási folyamat, melyre az egyik fő jellemző, hogy tantárgyi keretek között folyik, napjainkig egyeduralkodó volt. Az IKT megvalósításával a tanulók számára egyre könnyebb a hozzáférés az Interneten keresztül az ismeretekhez. Itt nincs meghatározott tantervi keret, megtanulandó tantervi részlet. Itt tudásépítés folyik. Óriási a segítőtanár és a tanuló felelőssége.

Jelenlegi helyzet szerint az IKT alapokon álló SDT és az egész e-tanulási forma csak kiegészíti és nem felváltja a hagyományosat. Megmaradnak a korábbi tantervi keretek, és megmaradnak a tantárgyak közötti kapcsolat formái, de új tartalmat is kapnak.

Mint ismeretes az SDT tananyag felépítése a következő: elem » lap » foglalkozás (tevékenység) » téma.

Alapegységek az elemek, minden ezekből épül fel, és a digitális integráció is ezekre épül. Az elemek tananyag adatbázisban vannak elhelyezve. Használhatók és újrafelhasználhatók. Önállóan is felhasználhatók, belőlük rugalmasan kialakíthatók új tananyag egységek. Mindezek magyarázzák a tantárgyak közötti digitális integrációt.

Az előző gondolatokban felfedezhetők a hagyományos pedagógia tantárgyak közti kapcsolódásának kategóriái: a koncentráció, a fúzió, a befogadás és főként a projekt. Az SDT-vel szemben alapvető követelmény, hogy támogassa a projekt alapú kollaboratív pedagógiát.

Fedezzünk fel néhány tantárgyak közötti digitális kapcsolatot:

növénytermesztés <--> fizika,
  kémia,
  matematika,
  talajtan,
  éghajlattan,
  géptan

Ezek közül egyesek alapozó tárgyak, mások önálló tantárgyak, de elemeik építőkövei a növénytermesztés tantárgynak.

Tantárgyak közötti digitális integráció

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Frontális bemutató megtartása

Aktív részvétel, figyelem.

Multimédiás számítógép konfiguráció, lejátszó program,
prezentáció

Nem jellemző.

Linkek:         

SDT http://sdt.sulinet.hu
Sulinet http://www.sulinet.hu/sulinetwork/ppt/SDT­_Sulinetwork.ppt

5.7.1. Célszoftverek alkalmazása

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek

 • a kollaboratív tanulási környezet megismerése,
 • az FLE3 szoftver megismerése,
 • az FLE3 szoftver alkalmazása az IKT alapú munkában a mezőgazdasági szakmacsoportban,
 • kurzus fogalma az FLE3 szoftver alkalmazásakor.

Fogalom

A kollaboratív tanulási környezetek lehetővé teszik, hogy a diákok párban, vagy kis csoportban dolgozzanak egy-egy témán. Nem kell egy időben egy helyen lenni ahhoz, hogy kommunikálhassanak, mert az eszköz lehetővé teszi az ilyen jellegű együttműködést.

Csoportok közötti, iskolák közötti és nemzetközi együttműködést lehetővé tevő szoftver pl. az FLE3 (de ilyen szoftver az SDT, a Drew stb. is). Ez egy webalapú virtuális tanulási környezet, és egyben szerver szoftver.

Használatához hálózatba kapcsolt számítógépre van szükség. A hálózat az Internet, de használható helyi hálózatban (Intranet) is. Minden Web böngészővel kompatibilis. Több iskola együttműködésekor, közös munkavégzésükkor az egyik iskola szervergépére kell telepíteni. A munka kurzusokban folyik. Maximálisan 40 felhasználó dolgozhat együtt, őket a kurzusvezető tanár hívja meg a közös munkavégzésre. (Kurzus az FLE3-ban olyan csoportos tanulást jelent, ahol a tanulási folyamatot egy kutatáshoz hasonló folyamat segíti elő. A meghívottak új kurzusokat indíthatnak.)

A szoftver eszközei: a Kuckó, a Tudásfa és az Ötletház. Minden felhasználónak van egy saját Kuckója, amely lehetőséget ad arra, hogy elmentse a munkáit mappákba rendezve és megoszthatja más felhasználóval.

A Tudásfa a munka fő helyszíne, ahol a tudásépítés folyik. Itt a kurzusvezető tanár által felvetett témán, feladaton dolgoznak. Információ típusokkal rendelkezik és ezek alapján be kell sorolni minden hozzászólást. (Kérdés, tény, vélemény stb.)

Az Ötletházban megoszthatják a felhasználók egymással dokumentumaikat és új ötleteket is felvethetnek. Ez a szabad asszociációk, az ötletelés és a kreativitás helyszíne.

A szoftver használatát a  https://faber.poli.hu/fle_manual/ címen ismerheti meg.

Feladat:

Az FLE3 szoftver segítségével csoportok közti együttműködés keretében oldják meg a következő feladatot: 100 ha őszi búza gyomirtása. Az alkalmazásra kerülő gépekről készítsen képgyűjteményt, jellemezze néhány szakszerű gondolattal a gépeket, és az egészet rendezze prezentációba.

A kurzus tagjai 3 fős csoportokat alakítsanak. Lehetőség szerint minden csoportban legyen egy fő növényvédős végzettséggel rendelkező. Valamennyi csoport ugyanazt a feladatot végzi, de a csoportokon belül munkamegosztásban: egy fő végzi a számításokat, egy fő ennek alapján választja ki a gépeket, és egy fő készíti a jellemzést és a prezentációt. A csoportok tagjai helyileg nem együtt dolgoznak, a kapcsolatot köztűk a kollaboratív környezet biztosítja. Az azonos feladat többféle megoldása lehetőséget ad az összehasonlításra és az elemzésre.

A FLE3 szoftver alkalmazása

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Segítségnyújtás a feladat kijelölésekor és a megoldás folyamán

Aktív részvétel a feladat részletes kijelölésében és páros munkavégzés a feladat megoldásában. A feladat: az FLE3 szoftver segítségével csoportok közti együttműködés keretében oldják meg a következő feladatot: 100 ha. őszi búza gyomirtása. Az alkalmazásra kerülő gépekről készítsen képgyűjteményt, a gépeket jellemezze néhány szakszerű gondolattal, és az egészet rendezze prezentációba. A kurzus tagjai 3 fős csoportokat alakítsanak. Lehetőség szerint minden csoportban legyen egy fő növényvédős végzettségű. Valamennyi csoport ugyanazt a feladatot végzi, de a csoportokon belül munkamegosztásban: egy fő végzi a számításokat, egy fő ennek alapján kiválasztja a gépeket, és egy fő készíti a jellemzéseket és a prezentációt. A csoportok tagjai helyileg nem együtt dolgoznak, közöttük a kapcsolatot a kollaboratív környezet biztosítja. Az azonos feladat többféle megoldása lehetőséget ad az összehasonlításra és az elemzésre.

Összehasonlítás, elemzés, önértékelés.

Multimédiás számítógép konfiguráció, Internet elérés, FLE3 szoftver, prezentációkészítő szoftver

A tréner értékel.

Szempontok: a FLE3 szoftver szakszerű alkalmazása, feladatkiosztás és előadás lebonyolítás online kommunikációval.

Linkek:         

SDT http://sdt.sulinet.hu
Google http://www.google.co.hu
FLE3 felhasználói kézikönyv https://faber.poli.hu/fle_manual/
FVM http://www.fvm.hu

5.7.2. IKT alapú projektek tervezése

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek

 • a projekt fogalmának megismerése,
 • a projektkészítés lépéseinek elsajátítása,
 • témaválasztás, célelemzés a projektkészítésben,
 • tanítási programhoz tananyagkeresés,
 • információhordozó kiválasztása és elkészítése,
 • az elkészült projekt elemzése, az elemzés lépéseinek elsajátítása,
 • IKT alapú projekt tervezése a mezőgazdasági oktatásban.

Fogalom

Mi a projekt?

Minden olyan tevékenység, amely olyan egyszeri komplex feladatot jelent, amely egy meghatározott cél megvalósulására irányul, meghatározott feltételek között.

Egy projekt elkészítéséhez pedagógiai, szakmai és technikai ismeretek szükségesek. Az alábbi folyamatábra a projekt készítés teljes munkafolyamatát mutatja:

Témaválasztás » Célelemzés » Információhordozó (médium) kiválasztása » Információhordozó elkészítése » Kipróbálás, értékelés » Végső formába öntés

Világosan meg kell fogalmazni a célt, a témát, a felépítést, a felhasználási területet, a felelősöket, a helyszíneket, a munkaformákat. Amíg ez az alapgondolat nincs részletesen kimunkálva, addig nem szabad hozzáfogni a megvalósításhoz.

Meg kell határozni az információhordozó eszközt: pl. elegendő-e állókép, vagy mozgókép kell? Mindezeket a téma milyensége, mérete, tartalma dönti el, de nem mellékesek az anyagi kérdések sem.

A médium elkészítését adatgyűjtéssel kezdjük: önálló kutatómunka tanári segítséggel. Az adatok birtokában elkészítjük az irodalmi, majd a technikai forgatókönyvet. Az irodalmi forgatókönyv írott formában követi végig a programot.

Tartalmazza, pl. a hangra és a képre vonatkozó összes információt. A technikai forgatókönyv a taneszköz elkészítése szempontjából fontos eszközök használatának módját is magába foglalja, pl. videónál a kameramozgások, állóképnél a képkivágások, stb.

A kivitelezésnél a technikáé a vezető szerep. Pl. egy jó minőségű film elkészítése nagy technikai felkészültséget igényel. Ugyanakkor szerencsés, ha az egész kivitelezési folyamatot egy technikai vénával megáldott pedagógus kíséri végig.

Alapos, gondos, szakszerű előkészítő munka mellett az elkészült produktum nem okozhat csalódást a kipróbálás során.

Mit kell vizsgálni? A tanítási - tanulási folyamatra kifejtett hatás a legfontosabb. Ad-e többet, mint a hagyományos?

Elemezni kell a mellékelt felhasználási útmutató használhatóságát és a tanári elképzelések beilleszthetőségét.

A tanulókkal kapcsolatban a felmerülő feladatok érthetőségét és elvégezhetőségét.

A tanulás eredményességét feladatlapokkal, tesztekkel mérhetjük.

A legegyszerűbbnek ítélt médium elkészítésekor is végig kell járni az előzőekben vázolt utat.

Feladat:

Téma: 50 ha. szőlőtelepítésre szánt terület alaptrágyázásának megszervezése.

A talajvizsgálat eredményeként hektáronként 50 t. istállótrágyát, 350 kg. P2O5 hatóanyagot, és 400 kg. K2O hatóanyagot kell kijuttatni.

Számítással határozza meg a kijuttatásra kerülő szuperfoszfát és kálisó mennyiségét a kereskedelem lehetőségeit is figyelembe véve. Állapítsa meg a trágyázás időpontját, időtartamát, sorrendjét, határozza meg, és képekkel jelenítse meg a műveletben részt vevő erő- és munkagépeket.

A feladatot a projektkészítés lépései szerint végezze önálló munkában. Az egészet rendezze prezentációba és mutassa be.

IKT alapú projektek tervezése

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

A projekt tervezés menetének ismertetése Segítés a projekttervezésben és kivitelezésben.

Értékelés.

A projekt tervezés lépéseinek elsajátítása.

Téma: 50 ha. szőlőtelepítésre szánt terület alaptrágyázásának megszervezése.

A talajvizsgálat eredményeként hektáronként 50 t. istállótrágyát, 350 kg. P2O5 hatóanyagot, és 400 kg. K2O hatóanyagot kell kijuttatni.

Számítással határozza meg a kijuttatásra kerülő szuperfoszfát és kálisó mennyiségét a kereskedelem lehetőségeit is figyelembe véve. Állapítsa meg a trágyázás időpontját, időtartamát, sorrendjét, határozza meg, és képekkel jelenítse meg a műveletben részt vevő erő- és munkagépeket.

A feladatot a projektkészítés lépései szerint végezze önálló munkában. Az egészet rendezze prezentációba és mutassa be.

Multimédiás számítógép konfiguráció.

Internet elérés.

Prezentációkészítő szoftver, projektor

A tréner értékel.

Fő szempont: az IKT alapú projekt tervezés lépéseinek ismertetése, a prezentáció szakmaisága.

Linkek:         

Sulinet http://www.sulinet.hu
SDT http://sdt.sulinet.hu
Google  http://www.google.co.hu
Agrárkapu http://www.agrarkapu.hu
Agrárbázis http://www.agrarbazis.hu

5.8. Esettanulmányok

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek:

 • a projekt fogalmának elmélyítése,
 • a projektkészítés lépéseinek gyakorlati alkalmazása,
 • a tantárgyak közötti digitális integráció felismerése,
 • célszoftverek alkalmazása az IKT alapú munkában a mezőgazdasági szakmacsoportban (pl. Google, PowerPoint),
 • önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése,
 • önálló munkavégzés képességének fejlesztése,
 • problémamegoldó készség fejlesztése.

Fogalom:

A projekt egy olyan egyszeri komplex feladat, amely egy meghatározott cél megvalósulására irányul, meghatározott feltételek között.

Célmeghatározás

A projektkészítés lépéseinek megfelelően először meg kell határozni a célt és a témát. Jelen esetben: olyan IKT alapú projektet tervezni, amellyel bemutatható a bio szőlőtermesztés lényege.

A projekt PowerPoint prezentációban valósul meg. A téma a kertészeti termesztésben egyre fontosabb, de a cél maximálisan teljesíthető szöveg és diaképek alkalmazásával.

Adatgyűjtés

Néhány szakszerű rövid mondattal kell megfogalmazni: miért szükséges a bio szőlőtermesztés, hogyan valósítható meg, mi az eredménye.

Már ennél a résznél felismerhető a tantárgyak közötti digitális integráció: a szőlőtermesztés, mint tantárgy és a biológia között.

Képeket az Internetről gyűjtünk Google keresőprogram segítségével. Sok cég hirdeti magát és termékeit jó tartalmú, szép kivitelű, képekkel gazdagon illusztrált honlapjaikon, de ezek a honlapok nem stabilak, gyakran kerülnek átszerkesztésre vagy megszűnnek. Mindenesetre jelenleg is jó pár található és működnek.

A gyűjtésnél és a szelektálásnál vigyázzunk a szakszerűségre és a kategóriákra: bio termesztésről van szó, új fogalmak, kötöttségek, milyen szerek, milyen gépek, milyen technológiák alkalmazhatók?

Forgatókönyv

Az elképzelések és az adatok birtokában elkészíthető. Az irodalmi és a technikai forgatókönyv egy egységben készül, tekintettel a téma és a kivitelezés egyszerűségére. Tartalmazza a szöveg és a képanyag megjelenésének sorrendjét, magát a megjelenítést és a diakockák számát.

Az összegyűjtött anyagot és az elkészült forgatókönyvet szakértés céljából mutassuk meg más szakembereknek és kérjük ki a véleményüket.

Kivitelezés

A legegyszerűbb témájú prezentáció elkészítéséhez is gyakorlat kell. Ismerni kell a program kínálta lehetőségeket és ezeket ki is kell használni. A precíz anyaggyűjtés, a jó forgatókönyv és a szakszerűség záloga a sikernek.

Kipróbálás

Szakértő közönség előtt végezzük. Mik a vizsgálati szempontok?

 • az oktatási folyamatra kifejtett hatása,
 • mi az a többlet, ami jelentkezik a hagyományos oktatással szemben,
 • a felhasználási útmutató használhatósága,
 • a projekt érthetősége, komplettsége,
 • motiváló hatása, látványossága,
 • a mellékelt feladatlapok szakszerűsége.

Esettanulmányok: bio szőlőtermesztés programjának elemzése

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Frontális osztálymunkával, a megjelölt eszközök segítségével mutassa be a projektkészítés menetét.  Csoportos megbeszélés.

Alkotó részvétel a frontális osztálymunkában, figyelem, aktív részvétel a csoportos megbeszélésen.

Multimédiás számítógép konfiguráció,

prezentációkészítő szoftver, lejátszó program, projektor.

Nem jellemző.

Linkek:         

Agrárbázis  http://www.agrarbazis.hu
FVM http://www.fvm.hu
Google http://www,google.co.hu
ÚJ DIÉTA http://www.uj-dieta.hu/index.php?content=153

5.9. Animációk, szimulációk, modellek

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek:

 • a modell fogalmának megismerése,
 • a modellkészítés szükségessége,
 • a szimuláció fogalmának megismerése,
 • a szimuláció jelentősége a mezőgazdasági szakmacsoport oktatásban,
 • az animáció fogalmának megismerése,
 • az animáció jelentősége a mezőgazdasági szakmacsoport oktatásban.

Az animációk és a szimulációk - mint új szemléltetési lehetőségek - a közelmúltban vonultak be a pedagógia fegyvertárába. Használatuk egyáltalán nem mondható általánosnak, pedig alkalmazásukkal nehezen érthető anyagrészek, bonyolult összefüggések sokkal könnyebben elsajátíthatók a diákok számára.

A színes, változatos, gazdagon illusztrált tananyag leköti a tanulók figyelmét még frontális osztálymunka körülményei között is.

Az animációk és a szimulációk többnyire egy-egy folyamatot, vagy folyamatrészt mutatnak be, így feltétlenül szükség van más munkaformák alkalmazására is.

Rövidebb-hosszabb keresgélés után az Interneten is, de az SDT-ben is találhatók animációk és szimulációk. Érdemes a címeiket linkgyűjteményben rögzíteni a későbbi felhasználás megkönnyítése érdekében.

Fogalmak

A modell a világ leírásának, megértésének az eszköze. Segítségével:

 • megragadjuk a valóság egy részét, kiemeljük annak bizonyos aspektusait,
 • a valóság lényegét változatlanul meghagyva a jelenséget leegyszerűsítjük, amivel lehetővé tesszük vizsgálatát.

Ugyanannak a fizikai objektumnak meglehetősen sok, eltérő képet mutató modellje lehet attól függően, hogy milyen célból alkották meg őket, a valóság melyik oldalát ragadták meg (pl. fizikai valóság egy gépkocsi, ennek a különböző aspektusait kifejező modelljei a teljesség igénye nélkül a következők lehetnek: játékautó, szélcsatornás modell, gépkocsi szimulátor, dokumentációs rajzok, stb.).

A modellezés - mint folyamat - végterméke a modell, erősen célorientált, nagymértékben magán viseli a vizsgálati célkitűzés jegyeit. Tehát a modellezés egyrészt a modellalkotás folyamata, másrészt az információszerzés hatékony módja a modell felhasználásával.

Miért kell a modell?

 • A probléma megoldását segítő struktúrát biztosítja,
 • a lehetséges megoldási variációk gyors előállítását biztosítja,
 • az ismételt felhasználás lehetőségét adja,
 • hozzájárul a problémamegoldás idejének lecsökkentéséhez,
 • a csökkenti a költségeket,
 • megelőzi a hibákból eredő kockázatokat.

A szimuláció a modell működtetése. Egy valóságos jelenség utánzása alternatív technológiák segítségével. Célja, hogy a modell szintjén a jelenséggel azonos, vagy ahhoz hasonló élményt nyújtson a felhasználó számára, és így tegye lehetővé az eredeti változat mellőzését egy adott feladat megvalósításához.

Mikor kell a fizikai valósággal végzett kísérlet helyett szimuláció?

Akkor, ha a kísérlet, mint folyamat: túl gyors, túl lassú, túl drága, túl veszélyes, túl bonyolult, nincs hozzá eszköz, stb.

Szimulációs oktatófilmet láthatunk az alábbi címen:

http://www.danfoss.com/Hungary/BusinessAreas/
Refrigeration+and+Air+Conditioning/Training+and+Education/The+Fridge.htm

A mozgóképszerkesztés két, viszonylag jól elkülöníthető részre bontható:

 • animáció szerkesztésre,
 • videó szerkesztésre.

Az animáció általunk létrehozott állóképek sorozata, amely gyors - legalább 16 kép/sec - egymás utáni lejátszás során a folyamatos mozgás hatását kelti.

Számítógép segítségével az animáció egyre közelebb jut az életszerű mozgáshoz, ugyanakkor szinte korlátlan fantáziájú hátteret lehet előállítani a virtuális ábrázolóeszközök: hang, kép, térhatás, sőt interaktivitás segítségével.

Animációt szerkesztő program pl. a Corel Move 5.0, mely kétdimenziós animáció szerkesztését teszi lehetővé hang alávágással. A Corel Motion 3D 6.0 hasonló, de háromdimenziós mozgások készítésére alkalmas program.

Az animáció készítése a modellezéshez képest sokkal gyorsabb, olcsóbb, ugyanakkor egyes, főleg egyszerűbb folyamatok, jelenségek bemutatására kiválóan alkalmas. Éppen ezért az oktatás és a reklámipar területén nagymértékben elterjedt.

Az animációs folyamatot bemutató animáció látható a következő címen: http://hu.wikipedia.org/wiki/Anim%C3%A1ci%C3%B3

Az időjárás a mezőgazdasági termelés egyik döntő meghatározója. Befolyásolni nem tudjuk, de tényezői mérhetők, sőt bizonyos mértékig és korlátozott pontossággal előre jelezhetők. Az időjárási tényezők hatnak egymásra, alakítják egymást. Pl. a szél kialakulása légnyomáskülönbség hatására történik, míg a légnyomást a napsugárzás, a levegő páratartalma, a tengerszint feletti magasság és még más tényezők is befolyásolják.

A szél kialakulását az alábbi animáción kísérhetjük figyelemmel:

http://sdt.sulinet.hu (mezőgazdasági szakmacsoport - meteorológiai ismeretek - a légnyomás és a szél kialakulása - a szél kialakulása).

Feladat:

Modell, szimuláció és animáció fogalmak tisztázása, példák kivetítése frontális osztálymunka keretében, vita a látottakról.

Animációk, szimulációk, modellek

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Ellenőrzés

Frontális osztálymunka keretében modell, szimuláció, animáció fogalmak tisztázása, példák bemutatása, azok elemzése (szakmai tartalom is),

vitakezdeményezés.

Aktív részvétel a tanórán, figyelem, tevékeny részvétel a vitában.

Multimédiás számítógép konfiguráció, Internet elérés, prezentáció, kivetítő.

Nem jellemző.

Linkek:

Példa az animációra
http://hu.wikipedia.org/wiki/Anim%C3%A1ci%C3%B3
http://sdt.sulinet.hu  a szél kialakulása

Példa a szimulációra
http://www.danfoss.com/Hungary/BusinessAreas/Refrigeration+and+Air+Conditioning/
Training+and+Education/The+Fridge.htm

5.9.1. Szimuláció gyűjtemény készítése

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek:

 • a szimuláció fogalmának elmélyítése,
 • keresőprogramok szűkítési lehetőségeinek kiemelése,
 • a kereséssel és az anyaggyűjtéssel kapcsolatos ismeretek megerősítése,
 • célszoftverek alkalmazása az IKT alapú munkában a mezőgazdasági szakmacsoportban.

Fogalom

A szimuláció fogalmának meghatározásához a modell-modellezés témakörből kell kiindulni.

Modell a fizikai valóság leképzése. A fizikai valóság jelenségei, objektumai rengeteg tulajdonsággal rendelkeznek, természetesen ezek valahogy mind vizsgálhatók, mérhetők. A modell alkotásának az a célja, hogy leegyszerűsítsük ezt a megismerési folyamatot, veszélytelenebbé, gyorsabbá, olcsóbbá, stb. tegyük.

A modellt csak azokkal a tulajdonságokkal ruházzuk fel, amelyet, vagy amelyeket meg akarunk ismerni. Ezeket mérjük úgy, hogy a modellt működtetjük. Ez a folyamat a szimuláció. Tehát egy fizikai vagy absztrakt rendszer kiválasztott viselkedési tulajdonságainak vizsgálata (mérése) egy másik - egyszerűbb - rendszer viselkedésével.

A modell egyféle osztályozása:

 • statikus (idő-független),
 • dinamikus (idő-függő).

Ez utóbbi kategória tartalmazza a szimuláció lehetőségét.

Feladat:

Szimuláció gyűjtemény készítése az Internetről mezőgazdaság témakörben. A keresőmunkát párban végezzék, a párok kialakítása az előzőek szerint történjen. Az eredményt szakmák szerint csoportosítsák, az esetleges átfedéseket küszöböljék ki, rendezzék mappába, mutassák be, és tananyagszerkesztő segítségével mentsék el.

A résztvevő tanárok számára nagyon jó alkalom ez a feladat. Most közös munkával olyan szimuláció gyűjteményt állíthatnak össze, melyet a későbbiekben bármikor felhasználhatnak, nagyban megkönnyítve és korszerűvé téve ezzel az oktatómunkájukat.

Hogy az egész mezőgazdaság a vadászterület, azt az indokolja, hogy viszonylag nehéz megfelelő szimulációs megoldást találni.

A keresést sikeresebbé tehetjük, ha szűkítjük a keresés feltételeit. A szűkítés lehetősége vonatkozik szövegre és képre egyaránt. Szűkítés alkalmazásával kevesebb, ugyanakkor tartalmasabb találatokat kapunk.

Korábban a szűkítési lehetőségeket az "or", "and" és a "not" logikai kifejezések alkalmazása adta. Lényegében ugyanazt lehetett velük elérni, mint a ma használatos szűkítési lehetőségekkel, de a maiak gyorsabbak, egyszerűbbek.

Jó néhány keresőprogram áll rendelkezésre, eltérés közöttük a mögöttük álló adatbázis tartalmában van. Ha az egyik kereső alkalmazása nem hoz eredményt, célszerű próbálkozni másikkal. Kezelésük megegyezik.

Sokak véleménye szerint szakmai szempontból a Google keresőprogram a legjobb, és ezért a legnépszerűbb is.

A növénytermesztés döntő mozzanata a vetés. Minősége (magmennyiség, vetési mélység, vetési pontosság, vetési idő) a termésmennyiség és a termésminőség egyik meghatározója.

A vetőgép kifogástalan működésében fontos szerepe van a vetőszerkezetnek.

Az alábbi szimuláción a tolóhengeres vetőszerkezet működését tanulmányozhatjuk:

http://sdt.sulinet.hu (mezőgazdasági szakmacsoport - növényi eredetű nyersanyagok előállítási folyamata - szaporítás - a vetés gépi eszközei - tolóhengeres vetőszerkezet - tolóhengeres vetőszerkezet működése).

Szimuláció gyűjtemény készítése

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

A gyűjtő munka segítése

Értékelés

Szimuláció gyűjtemény készítése az Internetről mezőgazdaság témakörben. A keresést párban végezzék, a párok kialakítása az előzőek szerinti, a munkát osszák meg. Az átfedéseket küszöböljék ki, és az eredményt mappába rendezzék, majd mutassák be. Tananyagszerkesztő segítségével mentsék el.

Multimédiás számítógép konfiguráció, Internet elérés.

Kivetítő

Tréner értékel

Szempontok: szakmaiság, pedagógiai és módszertani megfelelés, illeszkedés a tananyaghoz.

Linkek:         

SDT http://sdt.sulinet.hu
Google http://www.google.co.hu

5.9.2. Virtuális kísérletek

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek:

 • virtuális kísérletezés fogalma,
 • a szimulációnak, mint a virtuális kísérletezés eszközének a megismerése,
 • ismerkedés virtuális kísérletekkel,
 • virtuális kísérletek a mezőgazdaságban,
 • virtuális kísérletek kritikája.

Fogalom

Virtuális kísérletezésnek akkor van létjogosultsága, ha a fizikai valóságban végzett kísérlet túl gyors vagy túl lassú, túl drága vagy túl veszélyes, bonyolult vagy nincs hozzá eszköz.

Virtuális kísérletet szimulációval végezhetünk. A szimuláció megvalósításához modellt kell alkotni. A modell a fizikai valóság egyszerűsített változata, mely magán viseli a valóság azon tulajdonságait, amelyeket vizsgálni szeretnénk. Ha ezt a modellt működtetjük, akkor szimulációról beszélünk.

A modell lehet a fizikai valóság része, de lehet a virtuális világ terméke is. A virtuális modell működése a virtuális kísérlet.

A virtuális modell elkészítéséhez magas színvonalú technikai és szellemi háttér szükséges.

A virtuális kísérlet lehet egy egészen egyszerű fizikai kísérlet, pl. ingamozgás vizsgálata változtatható paraméterekkel, ugyanakkor lehet egy bonyolult technológiai folyamat, vagy annak csak egy része.

Természetesen a virtuális kísérlet végzése nem öncélú. Mivel a működését befolyásoló paraméterek változtathatók, egy méréssorozat lehetőségét adja. Mérhetjük pl. az előbbi példában szereplő inga lengési idejét változó ingahossz mellett, de végezhetünk méréseket bonyolult technológiai folyamatoknál is, a folyamatok meghatározó pontjaiban.

A mezőgazdaság technológiai folyamatai általában bonyolultak, hiszen élő anyaggal végzett munkáról van szó. Egy sor fizikai, kémiai, biológiai jellemző határozza meg minden pontját. Ezért modellezésnél célszerűnek látszik a kritikus pontokat modellezni és ezekből végezni a virtuális kísérleteket úgy, hogy változtatjuk a meghatározó paramétereket (pl. páratartalom, nyomás, hőmérséklet, stb.), és mérjük az ennek következtében beállt változásokat. A paraméterek változtatása és az eredmények kijelzése is a képernyőn történik. Szükség esetén az eredmények nyomtathatók. Az így előkészített virtuális kísérlet gyorsan, veszélytelenül, eszközök használata nélkül elvégezhető és nagy előnye, hogy bármikor megismételhető.

Virtuális kísérletek láthatók az alábbi címen:

Virtuális fizika szertár: http://www.pollak.sulinet.hu/sanyag/hppalyazat/fizika.html

Feladat:

Frontális osztálymunka keretében virtuális kísérletek bemutatása, vita a látottakról.

Virtuális kísérletek

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Virtuális kísérletek fogalom tisztázása, virtuális kísérletek bemutatása, vita kezdeményezése, részvétel a vitában, összegzés.

Részvétel a bemutatón, figyelem, aktivitás a kibontakozó vitában.

Multimédiás számítógép konfiguráció, Internet elérés, projektor

Nem jellemző

Linkek:

Virtuális fizika szertár: http://www.pollak.sulinet.hu/sanyag/hppalyazat/fizika.html

5.9.3. Modellező-és szerkesztőprogramok

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek:

 • a Logo program megismerése,
 • az AutoCAD tervező program megismerése,
 • a felfedező tanulással kapcsolatos ismeretek elmélyítése,
 • a Logo program kapcsolata az oktatással,
 • a Logo program alkalmazása a mezőgazdasági szakmacsoport oktatásában,
 • a térlátás képességének fejlesztése,
 • a logikus gondolkodás képességének fejlesztése,
 • programozási készség fejlesztése.

Fogalom

A Logo modellező- és szerkesztő program alkalmas elsődlegesen a térlátás és a logikai képességek fejlesztésére, majd programozási részével a programozási készség kialakítására. Alkalmazható általános iskolai és középiskolai tantárgyi és tantárgyon kívüli feladatok ellátására, ugyanakkor egyetemi szintű felhasználásra is (szélsőséges esetben még fogyatékos gyermekek informatikával segített nevelésére is alkalmazható).

Nincs szigorú nyelve és szabályai, a kreativitás és a felfedező tanulás jellemzi.

Két fő része van: a grafikus és a programozási rész. A grafikus rész elemekből építkezik. Találhatók benne beépített elemek - ezek "egyszerűbb" feladatok számára - másrészt a felhasználó hozhat létre új elemeket.

Nemcsak beépített elemeket, hanem beépített modellező feladatokat is tartalmaz. Ezek játékos formában nyújtják az ismereteket, és készítik elő a talajt az elemekből való építkezésre.

Két és háromdimenziós megoldásokat tartalmaz. Gyakorlatilag az iskolai oktatás minden szintjére alkalmas.

Az egész világon elterjedt, állandóan fejlesztik. Egy új fejlesztési változatát (Imagine szoftver) a Logo filozófiának megfelelően kicsik és nagyok is használhatják az Internet és a multimédia világának elemeivel ötvözve. Ezzel a programmal multimédia oldalak, animációk, zeneszámok, honlapok készíthetők többek között.

A http://www.logo.hu/ címen található a Logo módszertani lap. Ezen a Logo program életével kapcsolatos események olvashatók, valamint a programra vonatkozó szinte teljes körű linktár és különböző segédletek találhatók. Itt oktatási intézmények számára az Imagine telepítőkészlete regisztráció után ingyenesen letölthető. 

Fenti tulajdonságai, elterjedtsége és állandó fejlődése miatt indokolt az oktatásban való alkalmazása.

Az AutoCAD univerzális tervező program a modellező-és szerkesztő programok nagyágyúja.

Különböző modulokat lehet betölteni a működtetéséhez, és így alkalmas gépész-, építész-, térinformatikai- és még sok más szakterület kiszolgálására.

Az újabb, többet tudó verziók már évente jelennek meg, 2006-ban a 16. verzió. Pl. a 2005-ös újdonságokról: Flash alapú animált bemutatót lehet elindítani, vagy 65536-féle színt lehet használni.

Síkbeli rajzszerkesztési feladatok mellett még térbeli modellezési feladatokat is ellát.

A szoftver használatához elegendő a Windows XP operációs rendszer ismerete, de pl. az alapmodul és a gépész modul használatának elsajátítása 400 órás tanfolyamon lehetséges a program sokrétűsége miatt.

Egy építészettel kapcsolatos modul használatának leírása a http://www.k-ep.hu/datacad2.htm címen található, ugyanitt próbaverzió tölthető le.

Feladat:

A Logo program alapjainak megismerése után a kurzus résztvevői szakképzettségüknekmegfelelő építkező feladatot oldjanak meg önállóan  beépített elemek felhasználásával. Ilyen feladat lehet pl. feldolgozási, raktározási, szállítási folyamatok területéről.

A Logo program megismerése és használata

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

A Logo program kezelésének ismertetése.

Segítés a feladat kijelölésében és megoldásában.

Értékelés.

Tevékeny részvétel a Logo program kezelésének elsajátításában, a feladat kijelölésében és megoldásában kreatív aktivitás. A tanulók szakképzettségüknek megfelelő építkező feladatot oldjanak meg beépített elemek felhasználásával.

Önértékelés.

Multimédiás számítógépes konfiguráció. Internet elérés. Logo program, projektor.

A tréner értékel.

Szempontok:

a program alkalmazásának szakszerűsége, a feladat megoldásának szakszerűsége.

Linkek:         

Logo 
http://comlogo.web.elte.hu/team/publikaciok/marta.html
http://www.logo.hu/

AutoCAD
http://www.k-ep.hu/datacad2.htm

5.9.4. A számítógép, mint mérőeszköz

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek

 • a számítógép mérést támogató funkciójának megismerése,
 • számítógéppel támogatott mérőrendszer tulajdonságainak megismerése,
 • számítógéppel kommunikáló perifériák megismerése,
 • a Metos Compact növénytermesztési információs rendszer megismerése,
 • a számítógép mérést támogató funkciójának alkalmazása a mezőgazdasági szakmacsoport oktatásában.

Fogalom

A számítógép mérőfunkciójának kialakulása:

 • a múlt század 80-as éveiben kezd terjedni a számítógép, ekkor számítási feladatok elvégzésére, irodai felhasználásra alkalmas,
 • a videokártya megjelenése lehetővé tette a képek kezelését, manipulálását,
 • a hálózatok megjelenése, a hálózatokra csatlakozás lehetősége, a kommunikáció előtt nyitotta meg az utat,
 • a hangkártya CD háttérrel kialakította a multimédiás lehetőséget,
 • a mérőkártya biztosítja a számítógép mérést támogató funkcióját.

Ennek a funkciónak az ellátásához speciális mérőprogram kell.

A jelenlegi mérőkártyák sokcsatornás mérést tesznek lehetővé: 16 analóg (folytonos jel van jelen, pl. hőmérséklet) és 16 digitális (impulzusok vannak jelen: diszkrét jelek) mérést.

Ilyen módon a számítógép univerzális mérőeszközzé vált, ugyanakkor grafikus felületén jeleníthető meg a mérési folyamat és az eredmény. Szükség esetén az eredmény kinyomtatható. (A mérőkártyák gyártásában az egyik vezető világcég: National Instruments, melynek Debrecenben is működik egy gyártó egysége).

Ma már egyértelmű, hogy egy korszerű műszer nem csak mérni tud, de a mérési adatok tárolásában, feldolgozásában is segíti a használóját. Az ilyen feladatok egy részét önmaga oldja meg, a többihez segítségül hívja korunk univerzális berendezését, a számítógépet.

Bár szokásos a cím szerinti szóösszetétel, hogy: a számítógép, mint mérőeszköz, de sietve hozzá kell tenni, hogy nem a számítógép mér, hanem a mérőeszköz. A számítógép támogatja a mérési folyamatot, különösen az adattárolási és a kiértékelési feladatokat és elvégzi a vezérlés munkáját is a speciális, az erre a célra fejlesztett szoftverje segítségével.

Egy számítógéppel támogatott mérőrendszer a következő alapvető tulajdonságokkal rendelkezik:

 • több mérőhely lehetséges,
 • az értékelők a mérés mellett adattárolásra is alkalmasak,
 • a rendszert támogató számítógép lehet a helyszínen vagy attól távol,
 • ha távol van, akkor a mérőhely és a számítógép között mobiltelefonos vagy internetes (esetleg vezetékes) kapcsolat lehet,
 • a korszerű érzékelők ún. egyvonalasak, két csatlakozó lábbal (úgy néz ki, mint egy dióda),
 • az egyvonalúság azt jelenti, hogy egy két eres vezetékre sorba vannak kötve (forrasztva) az értékelők (az egyik ér a 0, a másik az adatvonal),
 • a működtető, vezérlő szoftver mindig egyedi, az adott feladathoz tervezik,
 • a hálózatot a számítógép USB portjára kell csatlakoztatni, a szoftvert pedig a számítógépre kell telepíteni,
 • a számítógép és a nagyobb feszültségű mérőhálózat között ún. optikai csatoló van, amely megakadályozza azt, hogy a számítógép nagyfeszültség alá kerüljön,
 • az érzékelők viszonylag olcsók, a szoftver drága.

A számítógéppel kommunikáló perifériák:

 • mágneses térérzékelő,
 • füstérzékelő,
 • páratartalom érzékelő,
 • hő érzékelő,
 • nyomásérzékelő,
 • mozgásérzékelő, stb.

A Metos Compact növénytermesztési információs rendszer rövid ismertetése:

Elemei:

 • Agro-Map Basic alapvető szoftver,
 • Táblatörzskönyv szoftver,
 • Szakértői modulok,
 • Ago-Map Professional térinformatikai rendszer,
 • ACT fedélzeti számítógép

A rendszer alkalmas:

 • táblatörzskönyv részletes vezetése,
 • adatok és térképi információk összekapcsolása,
 • műholdas helyzet meghatározó berendezéssel:
  • földrajzi koordináták meghatározása,
  • hozameredmények meghatározása,
  • tápanyag, növényvédő szer, vetőmag kijuttatásával kapcsolatos döntések támogatása.

Ugyanez a rendszer támogatja a parlagfű elleni küzdelmet. Mindenki előtt ismert, hogy a parlagfű pollenje sok embernél nagyon kellemetlen allergiás reakciót vált ki. A növénytermesztési információs rendszert - műholdas támogatással - használják annak felderítésére, hogy hol van nagyobb területen parlagfű. A koordináták alapján beazonosítják a területet, a földnyilvántartás segítségével megállapítják a tulajdonost és intézkednek az irtásról, esetleg a büntetésről.

Feladat:

Mindenki egyénileg válasszon témakört számítógéppel támogatott méréssorozat elvégzésére a mezőgazdaság területéről. A méréssorozathoz rendeljen célt, vagy célokat és módszereket.

Készítsen még három javaslattervezetet, mely feladatsort a kollaboratív eszközök ésszerű felhasználásával oldja meg.

Egyénileg választható feladat lehet pl.: üvegházban, vagy gombatermesztő házban hőmérséklet-, páratartalom mérése vagy gabonasilóban elvégezhető mérések.

A számítógép mint mérőeszköz

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

A téma ismertetése, a feladat meghatározás és megoldás segítése

Aktív részvétel a tanórán.

Önálló munka számítógéppel.

Feladat kijelölés, célok és módszerek meghatározása, értékek rögzítése. Az eredményt táblázatba helyezze, készítsen grafikont, értékeljen, az anyagot rendezze prezentációba és vetítse ki.

Három méréssorozat kollaboratív eszközökkel való elvégzéséhez készítsen javaslattervezetet.

Multimédiás számítógép konfiguráció, Internet-elérés, prezentáció készítő, projektor.

A tréner értékel.

Szempontok:

pedagógiai, módszertani tartalom, szakszerű mérések tervezése.

Linkek:         

Google http://www.google.co.hu
SDT http://sdt.sulinet.hu
National Instruments: http://www.ni.com

5.9.5. Technológiai folyamatok, kísérletek számítógépes támogatása

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek

 • a számítógépes vezérlés fogalmának megismerése,
 • a számítógépes vezérlés alkalmazása a mezőgazdaságban,
 • gabonafélék szárítása számítógép vezérlésű szárítóberendezésben,
 • a számítógépes vezérlés alkalmazási lehetőségei a mezőgazdasági szakmacsoport oktatásban,
 • az újszerű megoldások megismerése iránti igény erősítése.
 • problémamegoldó készség fejlesztése,
 • ismeretszerzés képességének fejlesztése.

Fogalom

A számítógépes vezérlés az élet minden területén helyet követel magának. Kezdetben a forgácsolás volt a fő alkalmazási terület, ma a korszerű háztartásoktól kezdve a szállodák biztonsági berendezésein keresztül, az élelmiszeripari üzemeken át, a mezőgazdaság különböző területein megtalálhatók. Ezek jelenleg lehetnek: mechanikus, hidraulikus, pneumatikus, villamos berendezések. Az elektronika fejlődése azt a tendenciát erősíti, hogy a villamos vezérlő és folyamatszabályzó rendszerek válnak uralkodóvá, elterjedtségük szinte kizárólagos lesz.

Minden ilyen rendszer általában három fő részből épül fel:

 • érzékelők,
 • feldolgozó, vezérlő egységek,
 • megjelenítők.

Az érzékelők a mérőt, a jelátalakítót és az adót is magukba foglalják.

A feldolgozó, vezérlő egység alatt a hardver és a szoftver együttesét értjük.

A megjelenítő a leglátványosabb része a rendszernek. Ezt látja a kezelőszemélyzet, és onnan történik a rendszer vezérlése.

Példaként: gabonafélék szárítása számítógép vezérlésű szárítóberendezésben

A gabonafélék termesztésének egyik legenergiaigényesebb fázisa a szárítás, mely a terményminőség kialakításában kritikus szerepet játszik. Biztosítani kell az energiatakarékosság és a minőségmegőrzés szempontjait is. Ezeket a feltételeket az un. vékony terményrétegű (0,3 m) folyamatos üzemű berendezések valósítják meg.

A problémát viszonylag egyszerű folyamatvezérlés oldja meg. Érzékelők folyamatosan mérik a belépő és a kilépő gabona nedvességtartalmát. A szoftver ezeket az értékeket és a beprogramozott kívánatos nedvességtartalmat összehasonlítja, és ennek alapján vezérli a szárító levegő hőmérsékletét és a kitárolás mértékét. A megjelenítő egység folyamatosan tájékoztat az aktuális viszonyokról és regisztrálja is azokat.

Az oktatás területén az alábbi alkalmazások lehetnek:

 • kísérletek szimulációja,
 • hosszú vagy rövid ideig tartó jelenségek megfigyelése,
 • mérési adatok feldolgozása,
 • számítógép, mint mérést támogató eszköz alkalmazása.

Ezek közül legkönnyebben megvalósítható a mérési adatok feldolgozása. Különösen akkor, ha kevés mérési adatról van szó, és ha a mérés nem magunknak kell elvégezni, hanem az adatokat valamilyen adatbázisból szerezzük.

Feladat:

Adat, kép és publikáció gyűjtés az Internetről a számítógépes vezérlés a mezőgazdaságban témakörben. A munkát párban végezzék. A csoportalakítás az előzőek szerint történjen. A publikáció gyűjtése közben használjon könyvjelzőt. A médiagyűjteményt rendezzék prezentációba és mutassák be, végül az eredményt a szerkesztőprogram segítségével mentsék el a tananyagok közé.

Számítógépes vezérlés a mezőgazdaságban

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

A tanulók gyűjtési munkájának segítése

Adat -, kép - és publikáció gyűjtés az Internetről számítógépes vezérlés a mezőgazdaságban témakörben. A munkát párban végezzék. A párok kialakítása az előzőek szerint történjen. A publikáció gyűjtése közben használjon könyvjelzőt. A médiagyűjteményt rendezzék prezentációba és mutassák be, végül az eredményt a szerkesztőprogram segítségével mentsék el a tananyagok közé.

Multimédiás számítógép konfiguráció, Internet elérés, prezentációkészítő szoftver, kivetítő, telepített szerkesztőprogram.

A tréner értékel. Szempontok: szakmai megfelelősség, a gyűjtemény illeszkedése a tananyaghoz,  a prezentáció minősége, használhatósága, pedagógiai megfelelőség. Az SDT tartalmának felhasználása a tervezés során.

Linkek:           

Google http://www.google.co.hu

5.9.6. A számítógéppel segített mérés-kiértékelés

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek

 • a számítógépes kiértékelés lehetőségei, megoldásai,
 • a számítógépes kiértékelés szempontjai,
 • szoftver előrejelzések megismerése,
 • az adatfelvételi jegyzőkönyv tartalmának megismerése,
 • az adatfeldolgozás lépéseinek megismerése,
 • újszerű megoldások megismerésének igénye,
 • az óratervkészítés szempontjainak megismerése,
 • a számítógéppel segített mérés-kiértékelés alkalmazása a mezőgazdasági szakmacsoport oktatásában,
 • értékelő gondolkodás fejlesztése,
 • problémamegoldó készség fejlesztése.

Fogalom

Számítógépes mérés-kiértékelés

A mérés, az adatok gyűjtése, tárolása nem öncélú tevékenység. Az adat önmagában nem hordoz értéket, használatának legnagyobb előnye feldolgozásában rejlik, annak milyenségében és szintjében. Minél több adat kerül feldolgozásra egy adott témában, a kiértékelés annál inkább megközelíti a valóságot.

A nagy tömegű adat feldolgozását segíti a számítógép táblázatkezelő vagy adatbázis kezelő programjaival. A számítógéppel támogatott mérőhálózat műszerei adattárolásra és alacsony szintű feldolgozásra is képesek, fájlt készítenek a mért adatokból. Ezek kerülnek be a számítógépbe, ahol az előbb említett programok beépített belső függvényeinek segítségével megtörténik a kiértékelés.

A kiértékelés szempontjai lehetnek:

 • diagramkészítés,
 • átlagolás,
 • szóródás,
 • azonos adatok előfordulásának gyakorisága,
 • szélső értékek megállapítása stb.

Az adatok alapján egyes szoftverek előrejelzésre képesek, bizonyos események bekövetkezésének kockázatára hívják fel a figyelmet.

A kapott eredményt elemzők dolgozzák fel, javaslataik alapján születik meg a döntés.

Nagyon fontos, hogy a kijelző áttekinthető, könnyen értelmezhető, könnyen kezelhető legyen.

Ha a mért értékek regisztrációja nem gépi úton történik, jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az adatfelvételi jegyzőkönyvnek tartalmazni kell az alábbi adatokat:

 • hol készült,
 • mikor készölt,
 • ki vagy kik készítették,
 • mi az adatfelvétel célja,
 • mit mérünk, mértékegységek (SI mértékegységrendszer),
 • mivel mérünk,
 • hitelesítés.

Az adatfeldolgozás lépései:

 • előkészítés,
 • adatfelvétel és feldolgozás,
 • kiértékelés.
 1. Előkészítés (döntő fontosságú fázis):
 • tartalmi rész,
 • szervezési rész,
 • pszichológiai rész.

Tartalmi rész:

 • a mérés céljának meghatározása, a feladat lehatárolása (a mérendő információk mennyiségének eldöntése, a vizsgált terület lehatárolása),
 • a mérési időszak kijelölése,
 • az adatfelvételi módszer kiválasztása,
 • az adatfelvételi lapok megtervezése, elkészítése.

Szervezési rész:

 • a felelősök kijelölése,
 • a mérést végzők kijelölése, esetleg képzése,
 • a határidők meghatározása.

Pszichológiai rész:

 • a mérésben érintettek tájékoztatása,
 • javaslataik összegyűjtése, értékelése.

2. Adatfelvétel és feldolgozás:

 • emberi mérés, megfigyelés,
 • gépi regisztrálás: film, videó,
 • számítógéppel támogatott mérés,
 • adatok vizsgálata, ellenőrzése,
 • adatok rendezése, csoportosítása,    
 • mennyiségi jellemzők meghatározása,
 • grafikus ábrázolás,
 • számítógéppel támogatott adatfeldolgozás.

3. Kiértékelés:

 • mennyiségi- és minőségi összefüggések megállapítása,
 • kritikus folyamatok értékelése,
 • számítógéppel támogatott mérés-kiértékelés,
 • végkövetkeztetés levonása.

Feladat:

A Központi Statisztikai Hivatal honlapján (http://www.ksh.hu) adatok találhatók a különböző fontosabb növényi kultúrák 2005. évi előzetes terméseredményeiről. Ez az adathalmaz lehetőséget ad arra, hogy páronként különböző fontosabb növényi kultúrák 2005. évi terméseredményeivel kapcsolatos adatokat dolgozzanak fel.

Feladat:

óraterv készítése a KSH adatok felhasználásával. Tananyag: mért adatok kiértékelése. Páronként válasszanak adathalmazt és az óratervkészítés lépéseit figyelembe véve készítsenek óratervet. A párok kialakítása a korábbiak szerinti. Az elkészült óratervet mutassák be és vitassák meg.

Házi feladat: a felhasznált adatokról készítsenek tudományosan is helytálló jegyzőkönyvet és e-mailban küldjék el a tanárnak. Az adatfeldolgozás lépéseinek tanulmányozása.

Az óraterv készítés lépései, szempontjai:

 1. A tanítási óra célja
 2. Tananyag feldolgozás:
 • szempont: átlagos diákoknak tartjuk az órát, alkalmazzunk hatékony, változatos munkaformákat (csoportmunka),
 • szemléltetés! mivel? IKT eszközök! Alkalmazzunk heurisztikus problémamegoldást!
 1. Az órán elvégzendő feladatok kiválasztása:
 • logikus rendszert alkossanak,
 • segítsék elő a célok megvalósítását,
 • feleljenek meg az érdeklődésnek, az életkori sajátosságoknak és a helyi adottságoknak.
 1. Ellenőrzés
 • mindig ellenőrizzük a kitűzött célok elérését,
 • minden órán értékeljünk.
 1. Adjunk házi feladatot!
 • Célja:
  • az előző órai anyag átismétlése,
  • a következő órai anyag előkészítése
 1. Tanácsok:
 • tervezzük meg alaposan az időbeosztást,
 • szakmai hibát ne kövessünk el!

A számítógéppel segített mérés-kiértékelés

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Segítségnyújtás a téma kiválasztásában, megoldásában.

A feladat: óraterv készítés 2 fős csoportokban a KSH adatok felhasználásával. Tananyag: mért adatok kiértékelése. Páronként válasszanak adathalmazt és az óraterv készítés lépéseit figyelembe véve készítsenek óratervet. A párok kialakítása a korábbiak szerinti. Az elkészült óratervet mutassák be és vitassák meg.

Házi feladat: a felhasznált adatokról készítsenek tudományosan is helytálló jegyzőkönyvet, és

e-mailben küldjék el a tanárnak. Az adatfeldolgozás lépéseinek tanulmányozása.

Multimédiás számítógép konfiguráció, Internet elérés, szövegszerkesztő, lejátszó program, kivetítő

A tréner értékel.

Szempontjai: szakmailag helyes, a tananyaghoz illeszkedő óratervkészítés, tudományosan helytálló jegyzőkönyv-készítés, az adatfeldolgozás lépéseinek ismerete.

Linkek:         

SDT http://sdt.sulinet.hu
Google http://www.google.co.hu
KSH http://www.ksh.hu

5.10. Az SDT használata a szaktanár és a diák szemszögéből

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek

 • az SDT megismerése a tanár szemszögéből,
 • az SDT megismerése a diák szemszögéből,
 • pedagógiai ismeretek megerősítése,
 • az ismeretszerzés képességének fejlesztése,
 • problémamegoldó készség fejlesztése,
 • az új ismeretek iránti igény fejlesztése.

A Sulinet Digitális Tudásbázis egy olyan digitális tananyag adatbázis, amely a teljes középiskolás törzsanyagot lefedi. Érvényesül az az elv, hogy a digitális tanulási forma nem váltja fel, csak kiegészíti a hagyományost. De azt is látni kell, hogy elsősorban nem a tananyag a hagyományos, hanem a tanári hozzáállás, ahogy a tananyagot közvetíti a gyerekeknek.

Nem kell minden tevékenységhez digitális tananyag. Csak azt szabad így megjeleníteni, amelynek plusz értéke van a hagyományoshoz képest.

Az SDT egy hatalmas tudástár, jóval bővebb annál, mint amit tananyagnak lehet nevezni. Egyik része megtanulandó, másik részéből a diák és a tanár válogat, készségfejlesztésre, kutatásra használja.

Az SDT a tanár szemszögéből:

 • Meg kell tanulnia az eszközök használatát
 • Meg kell tanulnia, hogy miként lehet ezt az eszközt beépíteni a gyakorlatba
 • Belátása szerint használhatja fel
 • Motivált legyen, hogy motiválhasson
 • Nem frontális előadásra való
 • Lehetőséget ad a korszerű tanulási formák alkalmazására
 • Kooperatív munka vagy projekt feladat megoldása folyik a tanórán
 • Tananyag elemeket, gyűjteményeket használ
 • A foglalkozások, témák átszerkeszthetők
 • Taralom fejlesztés egyénileg, vagy szakmai együttműködésben

Az SDT a diák szemszögéből:

 • Életkoránál fogva pozitív hozzáállás
 • Változatos tanórai munkaformák
 • Egyéni tanulás lehetősége
 • Kollaboratív, kooperatív tanulás lehetősége
 • Hátteret ad a felkészüléshez
 • A diák is tananyagépítő
 • A tananyag elemekből összefüggő új tudást hozhatnak létre
 • Akkor jó, ha a tanórán a diák értelmesen használja
 • Az interaktív feladatokat kedvelik
 • Önálló munkavégzésre késztet
 • Alkalmazható tudást szerez
 • Az élet meghatározó helyzetei a tanórán is megjelennek:          
  • csoportmunka
  • vita
  • projekt
  • teljesítményértékelés

Az SDT szolgáltatása igen nagy. A 7-12. évfolyamok közismereti tárgyainak tananyagai és 17 szakmacsoport szakmai alapismeretei valamint példák, animációk, filmek, kiegészítő adatbázisok, háttér információk, módszertani segédletek, óravázlatok, egyedileg alakítható tartalom, fórum, chat, kollaborációs lehetőség.

Házi feladat:

Készítsenek teszt feladatokat a következő témakörökben:

 • Energiahordozók a mezőgazdaságban
 • A szarvasmarha felnevelése

Az anyagot szerkessze prezentációba, és mutassa be. Összegezzék a tapasztalatokat, és az eredményt mentsék el a tananyagok közé.

A tesztlap legyen lényegre törő, szakszerű, változatos feladattípusok kerüljenek alkalmazásra, és legyen figyelemmel a tanulók képességére, valamint a rendelkezésre álló időkeretre.

A feladatlapon alkalmazható kérdéselemek:

 • egyszeres választás,
 • többszörös választás,
 • behelyettesítés,
 • párosítás,
 • relációanalízis,
 • egyszeri hibakutatás,
 • többszöri hibakutatás,
 • igaz-hamis,
 • mennyiségi összehasonlítás,
 • logikai összehasonlítás,
 • sorba rendezés,
 • kiegészítés.

Az SDT használata a szaktanár és a diák szemszögéből

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Frontális tanári munka: az SDT használata a tanár és a diák szemszögéből

Aktív részvétel a tanórán,

Házi feladat készítése : készítsen teszt feladatokat a következő témakörökben: Energiahordozók a mezőgazdaságban; A szarvasmarha felnevelése.

Az anyagot szerkessze prezentációba, és mutassa be. Összegezzék a tapasztalatokat, és az eredményt mentsék el a tananyagok közé.

Multimédiás számítógép konfiguráció, prezentáció- készítő szoftver, prezentáció, kivetítő

A tréner értékel

A házi feladat értékelése.

Szempontok:

pedagógiai és szakmai megfelelőség

Linkek:         

SDT http://sdt.sulinet.hu
FVM http://www.fvm.hu
KSH http://www.ksh.hu
Google http://www.google.co.hu

Forrás: Új Pedagógiai Szemle 2005/10

5.11. Az SDT tananyagok felhasználási lehetőségei a tanórán

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek:

 • tananyag kiválasztással kapcsolatos ismeretek elmélyítése,
 • tananyagokkal kapcsolatos műveletek gyakorlása,
 • a tananyagszerkesztő használatának gyakorlása,
 • az SDT mezőgazdasággal kapcsolatos tananyagainak használata a tanítási órán,
 • SDT alapú tananyag szerkesztése a mezőgazdasági szakmacsoport oktatásában,
 • a klasszikus és digitális óravázlat összehasonlítása.

Az SDT a 7.-12. osztályok teljes törzsanyagán túl 17 szakmacsoport alapismereteit tartalmazza. Óriási tananyaggal állunk szembe, hiszen nemcsak a megtanulandó anyagot tartalmazza, hanem készségfejlesztésre, kutatásra is lehetőséget ad.

Az SDT tananyagai a tananyagelemekig lebonthatók, új elemek vihetők be, törölhetők belőle, azaz szerkeszthetők, módosíthatók. Így változatos pedagógiai célokkal és módszerekkel használhatók fel a tanórán.

Lehetőség van arra, hogy az SDT tananyagaiból más formátumban készüljön tananyag, és ez már offline módban lejátszható (a tananyagelemek több módon menthetők).

Sokszor egyetlen tananyagelem elegendő a szemléltetéshez, ezek a tananyagból kiemelhetők. Új elemek vihetők be az Internetről (képek, szimulációk, ritkábban szövegek), ezzel gazdagítva, korszerűsítve a már meg lévő tananyagot.

Szemléltetési lehetőség az Internetről az SDT megjelenése előtt is volt, tananyagot is lehetett összeállítani, kivetíteni (most is használjuk ezt a lehetőséget: IKT!). Az SDT egyik hatalmas lehetősége a többi mellett az, hogy pl. a szakképzés területén szakmacsoportok keretében kész tananyagot biztosít célzott gyűjteményekkel, biztosítva ezzel a gyors, hatékony és szakszerű felkészülést tanárnak és diáknak egyaránt.

Az SDT egyik nagy erénye, hogy lehetővé teszi a kooperatív tanulási módszerek alkalmazását. Alapvető feladata a projekt alapú tanulás támogatása, ez a legelterjedtebb, legrugalmasabban használható kooperatív tanulási forma.

Az SDT dinamizmusa és a projekt alapú tanulás rugalmassága jól kiegészítik egymást. Az SDT dinamizmusa szerkeszthetőséggel és bővíthetőséggel párosul. Szükség is van erre minden területen, de különösen a szakképzés területén, hiszen egyik napról a másikra változnak a gazdasági élet feltételei, és ez magával hozza a technológia és a technika változásait is. Ha a tananyag úgymond "kőbe vésett", akkor az oktatás lemarad a fejlődésben.

Az SDT szerkesztőprogramjának segítségével a tanár által szerkesztett tananyagba új tananyagelemek vihetők be, vagy törölhetők. Kellő pedagógiai és szakmai tudással és odafigyeléssel naprakész lehet a szakoktatás.

A pedagógus társadalom részéről aktívabb hozzáállás, a fenntartók részéről nagyobb áldozatvállalás és a tanulók részéről nem lesz probléma a hozzáállással.

Feladat:

SDT tananyag szerkesztése vagy módosítása a mezőgazdasági szakmacsoporton belül. A munkát párban végezzék, a párok kialakítása az előzőek szerinti. Nem alapvető változtatást kell végezni az egyes szakmákhoz tartozó tananyagokban, hanem egy-két kép bevitelével, szöveges rész ésszerűsítésével, aktualizálásával módosítani azokat.

Az így módosított tananyagot offline és online módban lejátszani.

Az előzőekben módosított tananyaghoz illeszkedő óravázlatot készíteni.

Az óravázlat a tanítási óra terve. Tartalmát és formáját a tanár szakmai tájékozottsága, gyakorlottsága, biztonságérzete szabja meg. Egyetlen igény az óravázlattal szemben az, hogy rendezett, áttekinthető, azaz használható legyen.

A klasszikus óravázlat általános felépítése:

 • fejrész,
 • az óra anyaga,
 • esetleg táblavázlat.

A fejrész részletes tartalma:

 • A készítő tanár:
 • Az osztály:
 • Az óra helye a tanmenetben:
 • Az óra helye a témakörben:
 • Az óra típusa:
 • Előzetes ismeretek:
 • Az óra feladatai:       
  • nevelési célok:
  • oktatási célok:
  • képzési célok:

Az óra anyaga:

Idő

A tanár munkája

A tanuló munkája

Szakdidaktikai elemzés módszerek, eszközök, munkaformák

Egy digitális óravázlat a következő részekből áll:

 • oktatási cél,
 • időterv,
 • a felhasznált tananyag egységeinek és / vagy elemeinek listája,
 • munkamódszerek leírása,
 • ötletek, megoldási javaslatok,
 • technikai feltételek,
 • várható eredmények.

Az óravázlat léte nem azt jelenti, hogy görcsösen kell ragaszkodni hozzá, sőt esetenként kívánatos tőle eltérni, pl. ha a tanulók a feltételezettnél jobban felkészültek az órára. Ez ilyenkor nem rögtönzés, hanem a pedagógiai helyzethez való alkalmazkodás.

Az SDT tananyagok felhasználási lehetőségei a tanórán

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Segítségnyújtás a szerkesztőprogram használatában és az óravázlat készítésben.

Páros munka számítógéppel. A párok kialakítása az előzőek szerinti.

Feladat: Tananyagszerkesztés ill. módosítás. A módosított tananyag offline és online lejátszása. Az előzőekben módosított tananyaghoz illeszkedő óravázlat készítése, bemutatása.

Multimédiás számítógép konfiguráció. Internet elérés. Telepített szerkesztőprogr.

Projektor

A tanár

értékel.

Szempontok: a tananyag-módosítás és az offline ill. online lejátszás szakszerűsége, pedagógiailag és szakmailag helyes óravázlat készítése.

Linkek:         

SDT http://sdt.sulinet.hu

5.12. Az SDT kollaboratív eszközei

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek:

 • a kollaboratív tanulási környezet (platform) megismerése,
 • a kollaboratív eszközök kezelésének gyakorlása,
 • az SDT kollaboratív eszközeinek megismerése,
 • a csoportos munkavégzés előnyeinek kihasználása,
 • az SDT kollaboratív eszközeinek használata a mezőgazdasági szakmacsoport oktatásában,
 • az önálló és csoportos ismeretszerzés képességének fejlesztése,
 • újszerű megoldások megismerése iránti igény erősítése.

Fogalom

A kollaboratív tanulási környezetek lehetővé teszik, hogy a diákok párban, vagy kiscsoportban dolgozzanak egy adott témán. Nem kell egy időben és egy helyen lenni ahhoz, hogy kommunikáljanak, mert a kollaboratív eszközök lehetővé teszik a szinkron és az aszinkron kommunikációt is.

Legjellemzőbb eszközei:

 • csevegés
 • levelező lista
 • fórum
 • faliújság
 • szavazás
 • véleménynyilvánítás
 • közös mappa
 • dokumentum feltöltés és tárolás
 • ötletelés
 • strukturálás

A fenti eszköz együttesek a közoktatás céljainak megfelelően több változatban is megtalálhatók. Ilyenek pl.: Drew, FLE3, SDT, stb.

A készségek, és kompetenciák fejlesztésében nagy szerepe van ezeknek az eszközöknek, mert autentikus élethelyzeteket teremtenek és felkészítenek a várható munkahelyi körülményekre és feladatokra.

Ezekben a folyamatokban a tanár: edző, vezető, szakértő és tanuló, a tanuló pedig aktív cselekvő, konstruktív.

A Drew szoftver tananyagot nem tartalmaz, a vitán alapuló tanulási folyamatot segíti.

Az FLE3 jellemzőit egy korábbi pontban rögzítettük.

A mindnyájunk által jól ismert SDT: oktatási keretrendszer kollaboratív elemekkel. Elsődleges célja az e-tanulás támogatása, de a tanárok és a diákok számára több kollaboratív eszközt is nyújt. A keretrendszer a tananyagokat foglalkozások és fejezetek formájában is tárolja, tehát a hagyományos pedagógiai gyakorlatnak megfelelően készen is nyújtja, ugyanakkor a szerkesztőrendszer és a kollaboratív eszközök segítségével lehetőséget biztosít a kollaboratív tanulásra, a tudásépítésre is.

Az SDT kollaboratív eszközei: fórum, közös mappa, chat, üzenetküldés.

Fórum: olyan információs hely, amely honlap része, önálló címe nincs, valamilyen téma köré szerveződik, nyilvános.

Közös mappa: mindenki számára elérhető, a résztvevők között folyamatos adatforgalom van.

Chat (csevegés): a csevegésben résztvevő számítógépek között folyamatos adatforgalom van. Egy szervergép vezérli a folyamatot, a résztvevők által írt üzenetek valamennyi résztvevőhöz azonnal eljutnak.

Üzenetküldés: hírcsoporton keresztül.

Feladat:

Fórum létrehozása szakmai tartalommal, pl. a sertéstenyésztés környezeti hatásai.

Közös mappa létrehozása szakmai tartalommal: pl.: a csepegtető öntözés eredményessége a gyümölcstermesztésben.

Csevegés kezdeményezés a résztvevők számának korlátozásával. Szakmai tartalom: a gabona vegyszeres gyomirtásának költségei.

Megoldás párban munkamegosztással. A párok kialakítása az előzőek szerinti.

Az SDT kollaboratív eszközei

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Segítségnyújtás

az SDT kollaboratív eszközeinek használatánál

Kiscsoportos munka a számítógéppel Feladat: Fórum létrehozása szakmai tartalommal: pl. a sertéstenyésztés környezeti hatásai.

Közös mappa létrehozása szakmai tartalommal: pl.: a csepegtető öntözés eredményessége a gyümölcstermesztésben.

Csevegés kezdeményezése a résztvevők számának korlátozásával. Szakmai tartalom. a gabona vegyszeres gyomirtásának költségei.

Megoldás párban munkamegosztással. A párok kialakítása az előzőek szerinti.

Önellenőrzés.

Multimédiás számítógép konfiguráció. Internet elérés.

Szempont: a kollaboratív eszközök gyakorlati alkalmazásának szintje.

Linkek:         

SDT http://sdt.sulinet.hu

5.12.1. Honlapok, adatbankok, háttéranyagok, szoftvertárak

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek

 • Honlap, adatbank, háttéranyag, szoftvertár fogalmak megismerése,
 • a fentiek használata, alkalmazása a mindennapok gyakorlatának megfelelően,
 • a honlapok, adatbankok, szoftverek adta lehetőségek kihasználása,
 • honlapcímek megismerése a mezőgazdaság területéről,
 • honlapok, adatbankok, háttéranyagok, szoftvertárak alkalmazása a mezőgazdasági szakmacsoport oktatásában,
 • rendszerező készség fejlesztése,
 • összefüggések felismerése, logikus gondolkodás fejlesztése,

Fogalmak:

Honlap:

Egy www szerver vagy felhasználó kezdőlapja, címoldala, ahol a tallózás elkezdhető. A szerveren vagy program van tárolt adatok és csatolások logikai és vizuális kiindulópontja. A honlap többfunkciós:

 • figyelemfelhívó, dekoratív,
 • közli a szerver - vagy programgazda címét, adatait,
 • bemutatja a többi oldal tartalmát, struktúráját,
 • eligazítja a felhasználót a szerver vagy program használatáról.

Adatbank (databank):

Egy olyan rendszer, amely lehetőséget ad egy felhasználónak vagy felhasználói közösségnek meghatározott témakörök adatainak egy gyűjteményben való elhelyezésére, illetve abból adatok visszakeresésére.

Szoftvertár:

Programoknak és programcsomagoknak valamilyen környezeten belül általánosan hozzáférhető gyűjteménye.

Háttéranyag:

Olyan célzott gyűjtemény, amelynek felhasználásával egy adott feladat megoldható.

Használatuk:

Honlap

A mezőgazdasági szakképzés területén használható néhány hasznos honlap:

http://www.sulinet.hu (Sulinet)
http:///www.fvm.hu (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium)
http://www.om.hu (Oktatási Minisztérium)
http://www.agrarkamara.hu (Magyar Agrárkamara)
http://www.kszi.hu (FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet)
http://www.nive.hu (Nemzeti Szakképzési Intézet)
http://www.agrarkapu.hu (Agrárkapu)

A honlapok többsége folyamatosan szerkesztés alatt áll, ezzel biztosítják többek között az aktualitást. Ezért nem biztos, hogy amit ma egy adott honlapon belül megtaláltunk, az holnap is ott lesz.

Adatbank

Adatbank valamennyi bibliográfia, menetrend, stb. Kisebb-nagyobb speciális adatokat tartalmazó adatbankok a legtöbb honlapon is találhatók.

Egyese nagyméretű adatbázisok nem ingyenesek. Pl. az Internetes EU adatbázis (Európa Szerver) (http://www.euroinfo.hu/server2/beuren.htm) havi előfizetési díja jelenleg egy felhasználóra 5000 Ft + áfa.

Néhány, a mezőgazdasági szakképzés területén hasznos adatbázis:

Agrárkapu www.agrarkapu.hu - szakmai adatbázis keresőprogrammal
Kertpont www.kertpont.hu - kertészeti magazin és adatbázis
Mezőgazd.adatbázis www.fao.org/agris - angol nyelvű, nagyméretű.
Üzleti kikötő www.adatbazis.com - nagyméretű cégkeresővel (nem ingyenes), termékkeresővel, hírlevéllel stb.           

Szoftvertár

A honlapok többnyire tartalmaznak kisebb-nagyobb szoftvertárat, legtöbbször linkek, hasznos linkek vagy linkcentrum megnevezéssel.

Pl. az FVM honlapján az INFOTÉKA címszó alatt szereplő "Linkcentrum"-ra rákattintva olvashatjuk az "Érdekes webhelyek itthon és külföldön" neveit meglehetősen nagy számban. Ezekre kattintva megjelennek a honlapok, ahol újabb szoftvertárakat találunk.

Összefoglaló szoftvertár a Magyar Honlap, itt megtalálható a magyarországi www szerverek és egyéb, Interneten elérhető információforrások felsorolása.

Feladatok:

Aktív részvétel a frontális bemutatón, a párok kialakítása az előzőek szerinti, a feladatot osszák meg.

 1. A Magyar Agrárkamara honlapján keressük meg a különböző szakmák mesterképzésével kapcsolatos helyszíneket.
 2. Az Üzleti kikötő adatbázisban kérjünk ajánlatot búza vetőmagvásárlásra az egész ország területéről.
 3. Az FVM honlapjáról keressünk adatokat a 2003 és 2004 évre vonatkozóan
  1. 1 ha mezőgazdasági területre N, P és K hatóanyag felhasználásra és állapítsunk meg tendenciát,
  2. keressünk adatokat sertéshús kivitellel és behozatallal kapcsolatosan és értékeljük az eredményt,
  3. hasonlítsuk össze a két év vonatkozásában az 1 főre jutó hús, zöldség és gyümölcsfogyasztást,
  4. nézzük meg a napi tápanyagfogyasztásokat a vizsgált időszakban (1 kcal = 4,1 kJ).
 4. Az FVM honlapjáról keressük meg az OM, a Szent István Egyetem, Bálint gazda, a Fatudakozó, a Magyar Juhtenyésztők Szövetsége, a Borportál és a Pályázattár honlapjait. Keressük meg, hogy melyik honlapról lehet újabb weblapokra jutni.
 5. Keressünk újabb szoftverbázisokat.

A 3.a/-d/ pontok eredményeit diagramban ábrázoljuk és értékeljük. Az eredményeket újra írható CD-re rögzítsük.

Honlapok, adatbankok, háttéranyagok, szoftvertárak

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Frontális bemutató a honlap, adatbank, háttéranyag, szoftvertár témakörben.

Segítés a fentiek kezelésében.

Aktív részvétel a frontális bemutatón. Feladat: páros munka számítógéppel, a párok kialakítása az előzőek szerinti, a feladatot osszák meg.

 1. A Magyar Agrárkamara honlapján keressük meg a különböző szakmák mesterképzésével kapcsolatos helyszíneket.
 2. Az Üzleti kikötő adatbázisában kérjünk ajánlatot búza vetőmag vásárlására az egész ország területéről.
 3. Az FVM honlapjáról keressünk adatokat 2003 és 2004 évre vonatkozóan
  1. 1 ha mezőgazdasági területre N, P és K hatóanyag felhasználásra és állapítsunk meg tendenciát,
  2. keressünk adatokat sertéshús kivitellel és behozatallal kapcsolatosan és értékeljük az eredményt,
  3. hasonlítsuk össze a két év vonatkozásában az egy főre jutó hús, zöldség és gyümölcsfogyasztást,
  4. nézzük meg a napi tápanyagfogyasztásokat a vizsgált időszakban

   (1 kcal = 4,1 kJ).
 4. Az FVM honlapjáról keressük meg az OM, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Szent István Egyetem, Bálint gazda, a Fatudakozó, a Magyar Juhtenyésztő Szövetség, a Borportál és a Pályázattár honlapjait. Keressük meg, hogy melyik honlapról lehet újabb weblapokra jutni.
 5. Keressünk újabb szoftverbázisokat.

A 3a/-d/ pontok eredményeit diagramban ábrázoljuk és értékeljük.

Az eredményeket újra írható CD-re rögzítsük.

Multimédiás számítógép konfiguráció Szövegszerk. táblázatkez. Programok CD lemez.

Tréner értékel. Szempontok: szaktantárgyi információ-

források ismerete. Az elkészült feladat szakmai megfelelősége.

Linkek:          

FVM http://www.fvm.hu
Euroinfo http://www.euroinfo.hu/server2/beuren.htm
FAO http://www.fao.org/agris
Üzleti Kikötő http://www.adatbazis.com       
Sulinet http://www.janus-pecs.sulinet.hu/Linkek/Linkek.htm

5.12.2. Levelezési listák és fórumok

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek

 • levelezési lista és fórum fogalmak megismerése.
 • a fentiek használata, alkalmazása a mindennapi gyakorlatnak megfelelően,
 • a levelezési listák és fórumok adta lehetőségek kihasználása,
 • az írásos szakmai kommunikációs képességek fejlesztése,
 • új ismeretek iránti igény fejlesztése,
 • az önálló és a csoportos ismeretszerzés képességének fejlesztése,
 • közösségi tevékenység fejlesztése.

Fogalmak

A levelezési lista olyan e-mail cím, amely az ide érkező leveleket egy mögötte álló program segítségével mindenkinek elküldi, aki ezt kérte.

Levelezési listát érdeklődési körök szerint hoznak létre, és csaknem valamennyi ingyenes.

A levelezési listák fajtái:

 • Nyitott lista: ha bármilyen levél, amit a lista címére küldenek automatikusan továbbításra  kerül mindenkinek.
 • Moderált lista: ezt legjobban a cenzorált szóval lehet jellemezni. A lista címére érkező  leveleket először a lista tulajdonosa nézi meg, és csak az ő beleegyezésével kerül továbbításra a tagok felé.
 • A harmadik lehetőség hogy a listára csak bizonyos emberek küldhetnek leveleket, a többség csak olvashatja. Ilyenek lehetnek, pl. a hírlevelek.

A feliratkozáshoz vagy egy egyszavas levelet (subscribe) kell elküldeni a lista e-mail címére vagy belépve a listába, az ott lévő utasítás szerint iratkozhatnak fel. A legegyszerűbb feliratkozási lehetőség az automatikus regisztráció, ahol csak az e-mail címet és a választott lista címet kell megadni.

Fontos, hogy a legtöbb listán reklám célú levelek küldése tilos!

A fórum olyan információs hely, mely honlap része, önálló címe nincs. Valamilyen téma vagy szolgáltatás köré szerveződik. Legfontosabb tulajdonsága a nyilvánosság. Bárki hozzászólhat (a megfelelő ablakban) a témához, de levelet senki nem kap. Egyes honlapokon regisztrálás után lehet hozzászólni.

Feladatok:

 1. Lépjünk be a Sulinet levelezési listába, ezen belül a zöld zóna listára. Itt:
  • tájékozódjunk a listaszerver illemtanáról,
  • iratkozzunk fel a listára,
  • tájékozódjuk a leiratkozásról,
  • tájékozódjunk arról, hogyan lehet megnézni a korábbi hozzászólásokat, és milyen címre kell elküldeni azokat.
 2. Lépjünk be a http://www.externet.hu/lists/ című levelezési listába és az automatikus regisztráció segítségével iratkozzunk fel pl. a Sulinet levelezési listára és ezen belül a green listára.
 3. Keressünk a mezőgazdasági szakképzés területére vonatkozó levelezési listákat.
 4. Az Édenkert honlapján lépjünk be a Fórumba és ott a Veteményes témába. Itt keressünk vetőmaggal kapcsolatos írásokat, szóljon hozzá!

Levelezési listák és fórumok

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Segítő szerep a feladtok végzésével kapcsolatban.

Egyéni munka a számítógéppel.

Feladatok:

 1. Lépjen be a Sulinet levelezési listába és ezen belül a zöld zóna listára. Itt tájékozódjon az illemtanról, a fel-és leiratkozásról, milyen címre kell elküldeni a hozzászólásokat, és hogy lehet a régebbieket megnézni.
 2. Lépjen be az Externet levelezési listába és automatikus regisztráció segítségével iratkozzon fel.
 3. Keressen újabb levelező listákat a mezőgazdaság területéről.
 4. Az Édenkert honlapján lépjen be a fórumba és ott a Veteményes témába. Itt keressen vetőmaggal kapcsolatos témákat, szóljon hozzá.

Multimédiás számítógép konfiguráció, Internet elérés.

Tréner végzi. Szempontok: a feliratkozás, az aktivitás a fórumban való hozzászólás és az eligazodás ismerete.

Linkek:         

Sulinet http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo
Externet http://www.externet.hu/lists/
Édenkert http://www.edenkert.hu - fórum link

5.12.3. Számítógéppel segített tanórák és projektek tervezése

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek:

 • digitális óravázlat készítésének megismerése,
 • oktatási cél és időterv meghatározása,
 • digitális tananyagelemek kiválasztása és felsorolása,
 • munkamódszerek és technikai feltételek rögzítése,
 • a projekttervezéssel kapcsolatos ismeretek megerősítése,
 • a számítógép alkalmazási lehetőségeinek kiszélesítése,
 • tanóra és projekt tervezése a mezőgazdasági szakmacsoport oktatásában.

A számítógépnek és programjainak, mint oktatási segédeszköznek, megvan a maga helye az oktatásban. Nem egyedüli üdvözítő, hanem kiegészíti a hagyományos oktatási formákat. Hatékony eszköz, lehetőségeit leginkább a projekt alapú tanítási órán lehet kihasználni.

A számítógéppel segített tanóra tervezésénél - mint minden más tanóra tervezésénél is - elsődleges a cél meghatározás. Világos, egyértelmű megfogalmazás kell. Csak teljesíthető célt szabad megjelölni, ami minden körülménynek megfelel.

Attól függően, hogy milyen típusú órát tartunk, a tanítási óra időkeretét be kell osztani. E feladatrész kimunkálásakor arra is kell gondolni, hogy mi a teendő, ha az időütemezést nem tudjuk tartani.

A digitális tananyag elemekből épül fel (szöveg, hang, kép, stb.). Ezek közül azokat, amelyeket a tervezett tanítási órán használni akarok, tételesen fel kell sorolni.

Valószínűleg nem az egész tanóra IKT alapú, hagyományos és IKT alapú részek váltják egymást, ezért feltétlenül rögzíteni kell az alkalmazásra kerülő munkamódszereket.

Nem maradhat el a technikai feltételek vizsgálata. Egy vegyes típusú órán számítógép-program - tananyag - kivetítő összeállítás látszik praktikusnak.

Minden óra végén értékelni kell. Értékelni a tanulók munkáját és vizsgálni, hogy milyen mértékben sikerült a kitűzött célt teljesíteni.

Egy digitális óravázlat a következő részekből áll:

 • oktatási cél,
 • időterv,
 • a felhasznált tananyag egységeinek és/vagy elemeinek listája,
 • munkamódszerek leírása,
 • ötletek, megoldási javaslatok,
 • technikai feltételek,
 • várható eredmények.

A projekttervezés az alábbiak szerinti:

 • témaválasztás,
 • célelemzés,
 • információhordozó kiválasztása,
 • információhordozó elkészítése,
 • kipróbálás, értékelés,
 • végső formába öntés.

A projekttervezés részleteit a 2.3.3. modulpont tartalmazza.

Feladat:

Frontális osztálymunka keretében egy kiválasztott téma óratervének és projektjének elkészítése.

A lehetséges témák:

 1. Alapvető talajművelési mód: a szántás
 2. A szőlő zöldmunkái
 3. A műtrágyaszórás gépei

A kiválasztott téma feldolgozása prezentációban történjen.

Számítógéppel segített tanórák és projektek tervezése

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Frontális osztálymunka digitális tartalommal. Egy kiválasztott téma óratervének és projektjének elkészítése. A lehetséges témák:

 1. Alapvető talajművelési mód: a szántás
 2. A szőlő zöldmunkái
 3. A műtrágyaszórás gépei

Aktív részvétel a tanórán, figyelem.

Multimédiás számítógép konfiguráció, Internet elérés,

prezentáció, lejátszó program, kivetítő.

Nem jellemző

Linkek:         

SDT http://sdt.sulinet.hu
Google http://www.google.co.hu

5.12.4. Számítógéppel segített tervezés, értékelés lehetőségei

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek:

 • a digitális óravázlat készítés gyakorlati megvalósítása,
 • a feladatlap elemeinek megismerése és gyakorlati megvalósítása,
 • a korábban elsajátított ismeretek elmélyítése,
 • szakmai ismeretek bővítése,
 • informatikai ismeretek bővítése,
 • önálló munkavégzés képességének fejlesztése,
 • számítógéppel segített tervezés, értékelés a mezőgazdasági szakmacsoport oktatásában.

A korábbiakban megismerkedtünk többek között a számítógéppel segített tanórák tervezésével. Ezek szerint a számítógéppel támogatott tanóra vázlata a következő:

 • oktatási cél,
 • időterv,
 • a felhasznált tananyag egységeinek és / vagy elemeinek listája,
 • munkamódszerek,
 • ötletek,
 • megoldási javaslatok a tanításhoz,
 • technikai feltételek,
 • várható oktatási eredmények.

A tanórák - foglalkozások - végén értékelni kell. Ennek eredménye mutatja meg, hogy milyen mértékben sikerült a kitűzött célt elérni, milyen volt a tananyag érthetősége, milyen volt az elsajátítás mértéke. Az értékelésből következtetést lehet levonni a jövőre nézve.

Számítógéppel segített tanórán a leggyakoribb értékelési forma a feladatlapos ellenőrzés. Alapvető követelmény az óravázlat és a feladatlap koherenciája.

A feladatlap legyen lényegre törő, szakszerű, változatos feladat típusok kerüljenek alkalmazásra, és legyen figyelemmel a tanulók képességeire, valamint a rendelkezésre álló időkeretre.

A feladatlapon alkalmazható kérdéselemek:

 • egyszeres választás,
 • többszörös választás,
 • behelyettesítés,
 • párosítás,
 • relációanalízis,
 • egyszeres hibakutatás,
 • többszörös hibakutatás,
 • igaz-hamis,
 • mennyiségi összehasonlítás,
 • logikai összehasonlítás,
 • sorba rendezés,
 • kiegészítés

Feladat:

Téma: 50 ha. szőlőtelepítésre szánt terület alaptrágyázásának megszervezése.

A talajvizsgálat eredményeként hektáronként 50 t. istállótrágyát, 350 kg. P2O5 hatóanyagot, és 400 kg. K2O hatóanyagot kell kijuttatni.

Számítással határozza meg a kijuttatásra kerülő szuperfoszfát és kálisó mennyiségét a kereskedelem lehetőségeit is figyelembe véve. Állapítsa meg a trágyázás időpontját, időtartamát, sorrendjét, határozza meg, és képekkel jelenítse meg a műveletben részt vevő erő- és munkagépeket.

A feladatot a projektkészítés lépései szerint végezze önálló munkában. Az egészet rendezze prezentációba és mutassa be.

Ezt a feladatot most kiegészítjük és módosítjuk:

A talajvizsgálat szerint talajjavítás céljából hektáronként 6 tonna 100 %-s CaCO3-t kell kijuttatni 2 részletben. Az egyik felét az alaptrágyázáskor, a másik felét az ültetvény 3 éves korában.

Illessze be a fele mennyiségű CaCO3 kijuttatását a trágyázási munkába, határozza meg az ehhez szükséges gépi kapacitást. Az egész trágyázásra és talajjavításra végezzen költségszámítást.

Készítse el az egész művelet óratervét, tananyagát és ellenőrző feladatsorát szöveg, állókép és animáció tananyagelemek felhasználásával. Az így elkészült anyagot rendezze prezentációba és mutassa be.

Számítógéppel segített tervezés, értékelés lehetőségei

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

Frontális osztálymunka keretében: értékelés lehetőségei.

Egyéni munka segítése.

Aktív részvétel a tanórán. A foglalkozás további részében feladat megoldás: a talajvizsgálat szerint talajjavítás céljából hektáronként 6 tonna 100 %-s CaCO3-t kell kijuttatni 2 részletben. Az egyik felét az alaptrágyázáskor, a másik felét az ültetvény 3 éves korában.

Illessze be a fele mennyiségű CaCO3 kijuttatását a trágyázási munkába, határozza meg az ehhez szükséges gépi kapacitást. Az egész trágyázásra és talajjavításra végezzen költségszámítást.

Készítse el az egész művelet óratervét, tananyagát és ellenőrző feladatsorát szöveg, állókép és animáció tananyagelemek felhasználásával. Az így elkészült anyagot rendezze prezentációba és mutassa be.

Vita, értékelés.

Multimédiás számítógép konfiguráció.

Internet elérés, prezentációkészítő szoftver, lejátszó program, projektor.

Tréner értékel.

Szempontok: szakmai helyesség, módszertani megvalósíthatóság, pedagógiai illeszkedés a NAT 2003-hoz, az IKT eszközeinek széleskörű és szakszerű alkalmazása a terv szintjén, az óravázlat és a feladatlap koherenciája, a bemutató színvonala.

Linkek:         

SDT http://sdt.sulinet.hu
Google http://www.google.com
Agrárbázis http://www.agrarbazis.hu

5.13. Összegzés

Az összegzést a tanfolyam oktatója végzi.

Összegzés

Tréneri tevékenység

Tanulói/résztvevői tevékenység

Eszközök

Értékelés

A kurzus és az elvégzett munka tapasztalatainak összegzése. Csoportos konzultáció. Vita kezdeményezése.

Aktív részvétel a csoportos konzultáción és vitán. Önértékelés.

Nem jellemző.

Nem jellemző