Kattintson a hirdetésre! Sulinet - Nyelvek

 

A mondatrészek minden nyelvben meghatározott sorrendben követik egymást. A német nyelvben a ragozott ige helye meghatározott, főmondatban mindig a második helyen áll, mellékmondatban a kötőszó jellegétől függően vagy az első (fordított szórend), vagy a második (egyenes szórend), vagy az utolsó helyen (KATI szórend -kötőszó, alany, többi mondatrész, ige). Ezeket a szórendeket vizsgáljuk meg egyenként.

1. Főmondati szórend

A főmondatban egyedül a ragozott igei állítmánynak van meghatározott helye, a többi mondatrész a mondat értelme és összefüggése alapján változtathatja a helyét. Mégis van bizonyos szabályszerűség, amely általában érvényes, de adott esetben érvényét vesztheti.

a. bármely mondatrész kiemelhető a mondat elejére. Ebben az esetben az alany a harmadik helyre kerül:

Heute kann ich dich nicht besuchen.

b. szabály szerint a részes határozó megelőzi a tárgyat:

Der Schüler gibt dem Lehrer das Heft.

Amennyiben névmás áll a határozó vagy a tárgy helyett, akkor az közvetlenül a ragozott ige után áll:

Der Schüler gibt es dem Lehrer. vagy Der Schüler gibt ihm das Heft.

Ha a tárgy és a határozó is névmás alakban áll, akkor a tárgyesetben álló névmás megelőzi a részes esetben lévő névmást:

Der Schüler gibt es ihm.

d. A határozó és a tárgy helye a mondatban:

Bár erre sincs szigorú szabály, de általában elmondható, hogy a határozók az alábbi sorrendben állnak a német mondatban: idő-, ok-, mód- és helyhatározó.

Mein Sohn ging heute Morgen wegen der Schularbeit sehr nervös zur Schule.

Ha ezt a mondatot részes határozóval és tárggyal is kiegészítenénk, akkor a sorrend: időhatározó, részes határozó, ok-, módhatározó, tárgy, helyhatározó.

Ich bringe morgen meinem Sohn wegen seiner guten Noten ein neues Buch nach Hause.

2. Mellékmondati szórend

a. egyenes szórend van a következő kötőszavak után:

und - és: Er ging in den Keller und holte eine Flasche Bier.

sondern - hanem: Ich möchte heute nicht ins Kino gehen, sondern ich bleibe lieber zu Hause.

oder - vagy: Sie ist jetzt noch im Büro, oder sie ist schon unterwegs.

denn - mert: Ich besuche dich heute nicht, denn ich muss länger arbeiten.

aber - de: Ich mag diesen Film sehr, aber ich habe jetzt keine Lust ins Kino zu gehen.

 

 

 

b. fordított szórend van az alábbi kötőszavak után:

darum, deshalb, deswegen, daher - ezért: Ich habe Zahnschmerzen, deshalb muss ich dringend zum Zahnarzt.

trotzdem, dennoch, allerdings - ennek ellenére: Er hat schreckliche Zahnschmerzen, trotzdem geht er nicht zum Zahnarzt.

folglich, also, so - ennek következtében, tehát, így: Er ging nicht zum Zahnarzt, folglich musste ihm ein Zahn gezogen werden.

dann, danach, daraufhin - akkor, aztán, arra fel: Er hatte schon Fieber, dann ging er endlich zum Arzt.

einerseits, andererseits - másrészt: Einerseits kann ich ihn verstehen, andererseits halte ich ihn für einen Angsthasen, weil er sich noch immer vor dem Zahnarzt fürchtet.

sonst - különben: Er hatte bestimmt große Angst, sonst wäre er schon längst zum Zahnarzt gegangen.

c. KATI szórend van a következő kötőszavak után:

wenn, als -amikor

wenn - ha

während - miközben, solange - mialatt, bis - ameddig

bevor - mielőtt, nachdem - miután, sobald - mihelyst

seit - mióta

weil, da - mivel

dass - hogy

vonatkozó mellékmondatokban, a célhatározói mellékmondatokban és a kérdőszóval bevezetett mellékmondatokban (Ich weiß nicht, wie er nach Hause gekommen ist.).