Előző fejezet Következő fejezet

NEVEZETESSÉGEK, LÁTNIVALÓK A JAVASOLT TÚRAÚTVONALAK SORÁN

 

CSEHSZLOVÁKIA

  1. Csallóközi túra

KOMÁROM: vár - Szt. András templom (barokk) - Dunamenti Múzeum - Le­hár Ferenc (1870-1948) szülőháza - Jókai Mór (1825-1904) szülőháza he­lyén emléktábla -Jókai bronzszobra - városháza (neoreneszánsz) - v. Zichy-palota klasszic. - v. vármegyeház/ma Járási Nemzeti Bizottság (klasszicista) - v. tiszti kaszinó/ma Népkönyvtár (romantikus) - Klapka György szobra/ Lenin-liget - evangélikus templom (empire) - ferences templom - reformá­tus templom (copf) - v. református kollégium- Szt. Rozália templom (klasz-szicista) - Kálvária-kert - görögkeleti /szerb/ templom (barokk) - v. bencés/ ma magyar/ gimnázium - Szakszervezetek Háza (művelődési központ) - Magyar Területi Színház - Pozsonyi kapu - Steiner Gábor Hajógyár - Apályi-sziget (természetvédelmi terület) - Jókai napok (május)

CSALLÓKÖZARANYOS: - régi aranymosási hagyományok - 9650 hektárnyi túzok-(Otis tarda) rezervátum/természetvédelmi ter. - Léli-sziget (Vel'kolélsky ostrov)/természetvédelmi terület, szürke gém/-ref. templom (klasszicista)

KOLOZSNÉMA: - ref. templom (XII.sz., román) - halászmúzeum - népi építé­szet - vízisport központ - folklórfesztivál (augusztus vége)

CSICSÓ: - v. Zichy-Kálnoky kastély/ma iskola (klasszicista) - Lion-tó/Csicsói morotva/és a Csicsói-erdő természetvédelmi terület (súlyom, tavirózsák, rence, nyárfa, gyöngyvirág, gém, kócsag, vöcsök)

NAGYMEGYER: - agrárkisváros - r. kat. templom (klasszicista) - tájház - termálfürdő

DUNASZERDAHELY: -járási székhely - Vámbéry Ármin (1832-1913) utazó, nyelvtudós szülőhelye - r. kat. templom - v. Sárga-kastély/ma Csallóközi Tájmúzeum/(barokk-klasszicista) - Cukorgyár - termálfürdő - „Duna Menti Tavasz" kulturális magyar gyermekverseny (május) - Lőrincz Gyula galériája

VÁRKONY: -r. kat. templom (barokk) - kastély (klasszicista)

BŐS: - r. kat. templom (gótikus-reneszánsz-barokk) - v. Amadé-kastély (reneszánsz-barokk) - vízerőmű

BAKA: - népi építészet - Halászsas-sziget/természetvédelmi ter.

SOMORJA: - ref. templom (gótikus) - ferences templom (barokk) kolostor - v. Vigadó - városháza (barokk) - nemzetközi hírű lótenyészet, ménes - honismereti ház

GÚTOR: - népi építészet - r. kat. templom (román)

POZSONY-POZSONYPÜSPÖKI: - r. kat. templom (román-gótikus-barokk) -v. püspöki kastély/ma kórház

POZSONY: nevesebb szülöttei: Segner János (1704-1777) fizikus, Kempelen Farkas (1734-1804) feltaláló, Johann N. Hummel (1778-1837) zeneszerző, Rómer Flóris (1815-1889) régész, a magyar műemlékvédelem megalapítója, Fadrusz János (1858-1903) szobrász, Zsigmondy Vilmos (1821-1888) geoló­gus, Lóczy Lajos (1849-1920) geográfus

főbb gótikus műemlékei: - vár/Szlovák Nemzeti Múzeum - Szt. Márton székes­egyház - Klarisszák temploma és kolostora - Ferences templom és kolostor -  Szt. Katalin kápolna - Academia Istropolitana (Hunyadi Mátyás által alapított egyetem)/ma Zeneművészeti Főiskola - Óvárosháza - Mihálykapu

főbb reneszánsz műemlékei: - Segner-kúria - Szt. Szálvátor (jezsuita) templom -  Orsolya apácák temploma - v. Jezsuita kollégium - Collegium Emmericanum - Prépost palota - Szt. Miklós templom

főbb barokk műemlékei: - Orsolya apácák kolostora - Irgalmasok temploma és kolostora - Kapucinusok temploma és kolostora - Szentháromság templom -  Szt. Erzsébet templom - v. Notre Dame kolostor - Krisztus teste testvériség háza - v. magyar országgyűlési palota/ma egyetemi könyvtár - Helytartósági palota - Jeszenák-palota - Keglevich-palota - Esterházy-palota - Pálffy- palota - v. Vizikaszárnya/ma Szlovák Nemzeti Galéria - Hóhér-ház

főbb rokokó műemlékei - v. Érseki nyári palota/ma Szlovák Kormány székháza -  v. Grassalkovich-palota/ma Úttörőpalota - Balassa-palota - Apponyi-palota - Kutscherfeld-palota - Mirbach-palota/ma Városi Galéria gobelin- és festménygyűjtemény - Erdődy-palota - „Jó pásztorhoz ház'Vma Óramúzeum

főbb klasszicista műemlékei: - v. Prímáspalota - Aspremont-palota - Csáky-palota - Zichy-palota - De Pauli-palota - Csom-palota - Evangélikus líceum - Evangélikus nagy templom - Evangélikus kis templom (benne Bél Mátyás sírja) - v. városi (Erzsébet) kórház - v. vármegyeház

főbb neoromán műemlékei: - Virágvölgyi (Blumental) templom - református templom

főbb neoreneszánsz műemléke: - v. Városi Színház/ma Szlovák Nemzeti Színház

főbb neobarokk műemlékei: - Pálffy-palota - Városi Vigadó (Redut)/ma Szlovák Filharmónia háza, Szín- és Zeneművészeti Főiskola - Nyomdászház

főbb szecessziós műemléke: - Szt. Erzsébet (Kék) templom

főbb neoklasszicista műemlékei: - v. Tátra Bank/ma Szlovák TV - Szlovák Nemzeti Múzeum

a modern építészet főbb emlékei: - Komensky Egyetem - Manderla-ház -Igazságügyi palota - Duna Áruház - Avion palota - Hotel Devín - Prior Áruház - Hotel Kyjev - Központi Vásárcsarnok - Hotel Bratislava - Szlovák Nemzeti Felkelés hídja

egyéb kulturális, természeti látnivalók: - Slavín-emlékmű - Ganymedes-kút - Roland-kút - Petőfi-, Liszt-, Rómer F. szobrok - „Aranyhomok" nyári kirándulóhely - Zergehegy (Kamzik) - Vaskutacska (Zelezná studienka) -Malom-völgy - Botanikus Kert - Állatkert - Kultúra és Pihenés Parkja -Jankó Krár Park - Medikus kert - CSEMADOK székház

POZSONY-DÉVÉNY: - vár - templom (gótikus) - „Dévényi kanca-hegy": természetvédelmi terület

POZSONY-OROSZVÁR: - kastély (neogótikus)/ma Szlovák Népi Együttes székháza - Gerulata római település romjai

 

2. Mátyusföldi - Vág melléki túra

KOMÁROM: lásd 1. túra!

GUTA: - korábban Csehszlovákia legnagyobb faluja - nagy tanyavilág - 1965. évi árvíz emlékműve - r. kat. templom (barokk) - „Csörgő" üdülőtelep

DEÁKI: - v. bencés templom (1228, román) /a „Halotti beszéd. . ." származási helye

VÁGSELLYE: - kastély (klasszic.) - Vágsellyei Nitrogén Művek (DUSLO) népi építészeti tájház

GALÁNTA: - kastély (neogótikus)/ma Járási Nemzeti Tanács székháza - kastély (reneszánsz-barokk) - r. kat. templom (barokk) - Kodály-napok (énekkari verseny)

DIÓSZEG: - kastély (neogótikus) - r. kat. templom (barokk) - cukorgyár

SZENC: - Szenei Molnár Albert (1564-1639) nyelvész, zsoltárfordító szülőhelye - Törökház (reneszánsz) - Napos-tó - r. kat. templom (barokk) - v. kolostor - reneszánsz, barokk házak - pellengér

MAGYARBÉL: - kastély (barokk) - r. kat. templom (barokk)

CSEKLÉSZ: - v. Esterházy-kastély (barokk-rokokó) és parkja

POZSONY: lásd 1. túra!

 

3. Nyitra - Barsi túra

PÁRKÁNY: - 2 templom (barokk) - papír-, cellulózgyár - fürdő - vízi sportok

BÉLA: - v. Baldácsy- (Baldacci-) kastély (barokk - rokokó)

MAGYARSZŐGYÉN: - v. Vargha-kastély - temetőjében nyugszik Petőfi „Pató Pál ura" - templomrom (román)

UDVARD: - Kálvária (barokk) - r. kat. templom (barokk)

VEREBÉLY: - v. Boronkay-kúria /ma plébánia - r. kat. templom (neoromán)

TAJNA: -v. Tajnay-Révay-kastély (klasszicista)

MOHI: - az 1980-as évek elején lebontott falu helyén atomerőmű

MALONYA: - v. Ambrózy-Migazzi-kastély (neoklasszicista) ma kutatóintézet -Arborétum (65 ha, híresek tujafái, rododendronjai)

GIMES: - várrom - szelídgesztenyefa-liget (10 ha, 300-400 éves) - v. Forgách-kastély - „Remitázs" rekreációs központ

KOLON: - palóc néprajzi gyűjtemény- templom (román-barokk)

NYITRA: - püspöki vár - Szt. Emmeramus templom (román) - püspöki székes­egyház (gótikus-barokk) - v. püspöki palota (barokk) /ma a Szlovák Tud. Akadémia Régészeti Intézete - Vazul-torony - fogadalmi pestisoszlop - v. Nagypréposti palota (barokk) - v. vármegyeház (barokk-szecessziós) /ma Művészeti Iskola és Nyitrai Galéria - v. Ferences templom és kolostor (barokk) /az utóbbi ma Szlovák Mezőgazdasági Múzeum - v. Nagyszeminárium (barokk) /ma Honismereti Múzeum - Kisszeminárium (neoreneszánsz) -  v. Piarista templom, kolostor és gimnázium (barokk) - Nyitrai Színház - Szt. István templom (román)- „Török őrtorony" /Akasztó-hegy/- Mezőgazdasági Főiskola - Pedagógiai Főiskola - Művelődés és Üdülés Parkja - Prior Áruház - Zobor-hegy - Kálvária

NYITRANAGYKÉR: - római katonai állomás alapjai - r. kat. templom (barokk) - Nyitra folyó teraszai

KOMJÁT: -kastély (eklektikus)

ÉRSEKÚJVÁR: plébániatemplom (copf) - ferences templom (barokk) - Járási Múzeum - régi malom - Kassák Lajos (1887-1971) költő és Gózon Gyula (1885-1972) színész szülőhelye - Czuczor Gergely emlékmű - Csengő Énekszó gyermek énekkari verseny - Berek-erdő városszéli kirándulóhely

ÓGYALLA: - szülöttei: Konkoly-Thege Miklós (1842-1916) csillagász, Feszty Árpád (1856-1914) festő -  Csillagvizsgáló (1870) - Szt. László r. kat. templom („Kós-féle erdélyi gótika) - v. Konkoly-Thege- és Feszty-kúriák - Sörgyár („Arany fácán")

 

4. Honti túra

IPOLYSÁG: - plébániatemplom (barokk) - v. kolostor (reneszánsz-barokk) /ma szövőüzem - v. vármegyeház (copf-klasszicista) /ma Városi Nemzeti Bizottság - v. Honti Kaszinó -Úttörőház - v. városháza (neoklasszicista)

PALÁST: -v. Palásthy-kastély (barokk) /palóc néprajzi gyűjtemény

DEMÉND: - r. kat. templom (gótikus) - kastély (barokk)

VÁMOSLADÁNY: - Siklós /Vápnik/-hegy (kilátó, cseppkőbarlangok, a méhészmadár fészkelőhelye)

LÉVA: - vár - „Mecset" ágyúbástya (reneszánsz) - Barsi Múzeum (empire) -  v. Esterházy-Schöller-kastély (reneszánsz) - v. ferences (majd piarista) templom és kolostor - plébániatemplom (barokk) - református templom (copf) - v. apácazárda és gimnázium - Koháry István emlékműve - városháza (eklektikus)- Oroszlán (Lev) Szálló

LÉVA-HONTVARSÁNY/Kalinciakovo: - templom (román) - Margit-Ilona üdülőhely, hévforrások, strandfürdő

NAGYSALLÓ: - népi építészet -1849. ápr. 19-i győztes honvéd ütközet helye -r. kat. templom (barokk) - kastély (reneszánsz)

ZSELIZ: - templom (román) - v. Esterházy-kastély (klasszicista)/ ma óvoda -  kastélypark, szabadtéri színpad, Schubert-szobor - CSEMADOK-fesztivál

BÉNY: - római kori erődítmény nyomai - bazilika-templom és körkápolna (román) - v. Pálffy-kastély

KÉMÉND: „Kéméndi szikes" természetvédelmi terület (22 ha)

PÁRKÁNY: lásd 3. túra!

 

5. Gömör - Nógrádi túra

HANVA: - Tompa Mihály (1817-1868) költő sírja, mellszobra - református templom (klasszicista) - v. Hanvay-kúria (klasszicista)

CSÍZ: - fürdőhely (svájci típusú fürdőépületek) - kúriák( barokk-klasszicista)

RIMASZÉCS: - népművészet - ref. erődtemplom (gótikus- reneszánsz)

NEMESRADNÓT: - Pósa Lajos (1850-1914) költő szülőhelye /mellszobor/ -kisnemesi   („kutyabőrös")   hagyományok - ref.   templom   (historizáló)

NAGYBALOG: - magyar néprajzi szoba - v. Koháry-Coburg-kastély (barokk­klasszicista) /ma szociális otthon - kastélypark - vadaskert, Balogvár romjai

RIMASZOMBAT: - nevesebb szülötte: Ferenczy István (1792-1856) szobrász, Tompa Mihály (1817-1868) költő, Hatvani István (1718-1786) polihisztor, Blaha Lujza (1850-1926) színésznő -  plébániatemplom (barokk) - református püspöki templom (empire) /kriptájában Ferenczy István szobrászművész koporsója/ - v. vármegyeház (empire) - v. Három Rózsa /ma Tatra/ Szálló - Blaha Lujza szobra - városháza - Gömöri Múzeum - Magyar Gimnázium - evangélikus templom (copf) - Városkert, Tompa Mihály szobra - Szabatkai erődítmény - Kurinc üdülőközpont, madárrezervátum

JÁNOSI: - monostortemplom (román) - 2 kúria (klasszicista)- népművészet

FELED: -v. Vécsey-kúria - temetőben De La Motte -II. Rákóczi Ferenc francia származású tüzérezredesének sírja

SERKE: - v. Gömöry-Maróthy-kastély /parkjában szabadtéri színpad/ - Lórántffy-vár romjai - ref. templom

VÁRGEDE: - várrom nyomok - fürdő - v. Kubinyi-kúria /Petőfi-emléktábla/ -néprajzi gyűjtemény

AJNÁCSKŐ: - várrom - fa harangtorony - Pogányvár (578 m) bazaltkrátere

FÜLEK: - várrom - v. ferences templom és kolostor (barokk) /ma Helytörténeti Múzeum-v. Coburg-kastély - Stephani-kastély (barokk) -v. Cebrián-kúria -  strandfürdő

LOSONC: - nevesebb szülötte Kármán József (1769-1795) író - ref. templom (neogótikus) - r. kat. templom (barokk) - plébániaház (barokk) - v. zsinagóga (szecessziós)/ma Művelődési ház - Nógrádi Galéria - Járási Nemzeti Bizottság - Partizánmúzeum - v. Vigadó (neoromantikus) - Városkert - Losoncfürdő

ALSÓSZTREGOVA: -v. Madách-kastély/ honismereti múzeum, Madách, Mikszáth emlékekkel /Madách Imre (1823-1864) író szülőhelye, kastélyparkban Madách-emlékmű - evangélikus templom (reneszánsz) - strandfürdő

NAGYKÜRTÖS: - járási székhely - A. H. Skultéty szlovák író szülőhelye -kastély (későreneszánsz-klasszicista)

KÉKKŐ:-Balassa -vár romjai - kastély (barokk) /ma levéltár - Kálváriadomb

SZKLABONYA: -Mikszáth Kálmán (1849-1910) író szülőhelye /emléktábla/

ZSÉLY: - v. Zichy-kastély (barokk-klassz.) - „Sósár" gyógyfürdő

 

6. Gömöri túra

DOMICA-KECSÖ: - cseppkőbarlang /az Aggteleki-cseppkőbarlang folytatása/

PELSŐC: - Rudnay Gyula (1878-1957) festőművész szülőhelye - v. megyeháza (barokk) - ref. templom (gótikus)

GOMBASZÖG-SZALÓC: - cseppkőbarlang - Sarló-mozgalom megszületésének helye - CSEMADOK kulturális seregszemle (június vége)

ROZSNYÓ-BERZÉTE: - v. pálos kolostor romjai - kúriák - kastély (barokk)

ROZSNYÓ: - Diák templom (barokk) a Tűztoronnyal - városháza (empire) - v. Fekete Sas Szálló - Kamaraház (v. Rákóczi pénzverde) - Gömör Szálló - Püspöki palota (copf) - Püspöki székesegyház - v. ferences templom és kolostor - gróf Andrássy Dénesné és Czabán Samu szobrai - v. Evangélikus gimnázium („lechneri magyar szecessziós") - v. evangélikus templom (empire) -  Lőportorony (temetőben) - Bányamúzeum - Rozsnyófürdő

BETLÉR: - v. Andrássy vadászkastély (eklektikus) /ma múzeum

KRASZNAHORKAVÁRALJA: - Andrássy-vár - Andrássy-mauzóleum - templom (barokk) - uradalmi épületek (barokk-empire)

CSETNEK: - Madarász Viktor (1830-1917) festő és Szontágh Gusztáv (1793-1858) filozófus szülőhelye - vízivár romjai - v. Sárkány-kastély -evangélikus templom (gótikus)

JOLSVA: - v. Koháry-kastély (copf-klasszicista) - r. kat. templom (klasszicista) - evangélikus templom (copf-klassz.) - városháza (copf-klasszicista) -Jólsvafürdő - híres kolompgyártás - magnezitbányászat

LICE: - népi fazekasság - kastély (klasszicista)

BEJE: -v. Szent-Ivány-kastély (eklektikus)

SAJÓGÖMÖR: - evangélikus templom, előtte Mátyás király bronzszobra - v. Szent-Ivány-kastély /ma Művelődési Ház

TORNALJA: - v. Tornallyay-kúria /ma gyermeknevelő intézet - strandfürdő

SAJÓSZENTKIRÁLY: - kastély (barokk)

 

7. Abaúj - Tornai túra

KASSA: - Szt. Erzsébet-dóm (gótikus)/II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona koporsói/ - Szt. Mihály temetőkápolna (gótikus) - Orbán-torony (reneszánsz) - Állami Színház (neobarokk-eklektikus) - Szeplőtlen Szűz (Imma-culata) szobormű (barokk) - régi városháza (barokk-klasszicista) /ma kerületi könyvtár - Lőcsei-ház (gótikus) - v. „Egyetemi" templom és kolostor /ma Kelet-szlovákiai Népművelési Intézet - v. Andrássy-palota (neobarokk­eklektikus) - Ferences templom (gótikus-barokk) - Ferences kolostor /ma zenei konzervatórium - Konviktus (barokk) /ma kollégium - Prior Áruház -v. Rákóczi-ház (reneszánsz-barokk) /ma Szlovák Műszaki Múzeum - v. Csáky-Dessewffy-palota (klasszicista) /ma Kelet-szlovák Képtár - „első" vármegyeház (barokk-copf) - Szepességi Kamara egykori székháza (reneszánsz-barokk) /ma Városi Nemzeti Bizottság - Orsolya kolostor (barokk) -v. Hadik-Barkóczy-palota (barokk) - v. Vitéz-ház /ma Művészettörténeti Múzeum - Püspöki palota (barokk) - v. Forgách-palota (empire) /ma Állami Tudományos Könyvtár - Domonkos templom (barokk) - Orsolyák temploma (barokk) - v. Aranyossy-palota (reneszánsz e.) /ma Grafikai képtár -evangélikus templom (klasszicista) - v. Jakab-palota (neogótikus) /ma Központi házasságkötő terem - Természetrajzi és Földtani Múzeum - Hóhérbás­tya /ma geológiai és zoológiai kiállítás - Rodostó-ház - Miklós-börtön /ma történeti múzeum - Ref. templom - CSEMADOK-ház - Tinódi-ház /Tinódi Lantos Sebestyén emléktábla/ - Maraton-emlékmű - Kelet-Szlovákiai Múzeum (szecessziós-reneszánsz) - Várhegy (Hradová) /vármaradványok/ -Úttörővasút (Csermely-völgy) - Petrov park (v. Széchenyi liget) - Thália (magyar) Színház - Dargov Áruház - Schönherz-ház/ ma Geodézia székháza -  Ispotály templom - v. vármegyeház (barokk-klassz.) „Kassai korm. progr. háza" - Művészek háza - Ortodox templom - Postapalota - Magyar általános iskola és gimnázium - v. Táblabíróság (szecessziós) /ma Safárik Egyetem - Rektorátus - Flórián kápolna (szecessziós-eklektikus) - Amfiteátrum - Kálvária-templom - Rozália-temető KASSA-BÁRCA: - v. Bárczay-kastély (reneszánsz, barokk, klasszicista) -templom - várrom

KASSA-SACA: - kastély (rokokó) /ma kézműipari és építészeti kiállítás -templom (gótikus-barokk) - Kelet-Szlovákiai Vasmű

JÁSZÓ: — premontrei templom és kolostor (barokk) /utóbbi ma szociális otthon -  várrom - cseppkőbarlang - tölgyes természetvédelmi terület

SZEPSI: - Szepsi Csombor Márton (1595-1623) ref. prédikátor és író, az első magyar nyelvű útikönyv írójának szülőhelye - templom (gótikus) - fürdő

SOMODI: - templom (barokk-klasszicista) - v. püspöki kastély (klasszicista) -Somodifürdő - 78 ha természetvédelmi terület /karsztbokorerdő/ - cseppkő­barlang

TORNA: - várrom - 1882-ig Torna vármegye székhelye - plébániatemplom (gótikus) - cementgyár

SZÁDELŐ: -„Szádelői szurdokvölgy" természetvédelmi terület

 

8. Zemplén - Ungi túra

BORSI: - II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) fejedelem szülőhelye /reneszánsz kastély/emléktáblája, szobra-ref. templom (román)

BODROGSZERDAHELY: - kastély (barokk) - r. kat. templom (román a.) -gör. keleti templom (barokk-klasszicista) - „Tajba"-tó természetvédelmi terület /mocsári teknős/

NAGYKŐVESD: - várrom - kastély - r. kat. és ref. templomok

KIRÁLYHELMEC: -várrom-v. Lórántffy-kastély-r. kat. templom (gótikus­barokk) - „Bólyi tőzegmocsár" természetvédelmi terület (éger, nyír, mocsári teknős) - „Kökörcsines rét" természetvédelmi terület (magyar kökörcsin /Pulsatilla hungarica/ - Helmeczy Mihály (1788-1852) nyelvújító és Kemechey Jenő (1862-1905) író szülőhelye

LELESZ: - v. premontrei templom és kolostor (barokk) /az utóbbi ma mezőgazdasági középiskola - 5-20 m magas homok-(parabola) buckák

NAGYKAPOS: -ref. templom (barokk-klasszicista)-r. kat. templom - Erdélyi János (1814-1868) író, népköltészet gyűjtőjének szülőhelye, emlékszobra

VAJÁN: - Szlovákia legnagyobb hőerőműve - ref. templom (klasszic.)

DEREGNYŐ: - v. Lónyay-kastély - kosárfonó - székely telepesfalu /18. sz.

IMREG: - v. minorita templom és kolostor (barokk) - kastély (klasszicista) -„Zempléni égerfás" természetvédelmi terület

ZEMPLÉN: - 1685-ig Zemplén vármegye székhelye - vára helyén áll a ref. templom (gótikus) és a görög kat. templom- Szélmalom-domb/honfoglaláskori ősmagyar vezér sírhelye/

LADMÓC: - „Kasvár" természetvédelmi terület (mészkedvelő növényzet)

 

SZOVJETUNIÓ

9. Kárpátaljai kis túra lUng - Beregi

CSAP: - vasúti csomópont - „sztálini" eklektikus épületek - 1919-es Magyar Tanácsköztársaság emlékköve

SZŰRTE: -ref. templom (klasszicista) -r. kat. templom (gótikus)

PALÁGYKOMORÓC: -ref. templom (gótikus)

RÁT: - ref. templom (gótikus)

UNGVÁR-BOZOS: - kastély /ld. Mikszáth K.: Különös házasság/

UNGVÁR: - v. Drugeth-Bercsényi-vár - Területi Történeti és Szépművészeti Múzeum - Dayka Gábor (1769-1796) költő szobra - v. Bercsényi-kastély (barokk) - skanzen - v. gör. kat. székesegyház (barokk) - v. gör. kat. püspöki palota (barokk) /ma: Egyetemi Könyvtár- v. Drugeth Gimnázium (barokk) /ma: az egyetem vegyi kara - r. kat. plébániatemplom (barokk) - v. vármegyeház (klasszicista) /ma: könyvkiadók, művészeti szövetségek székháza, Területi Képzőművészeti Képtár - v. zsinagóga /ma: Területi Filharmónia -„Bagolyvár" - v. vármegyei törvényszék kapubejárója (barokk) - ref. templom - v. Postaépület, „Lábasház" (klasszicista) - Petőfi S.-emléktábla - Petőfi emlékszoba - Állami Egyetem - Területi Végrehajtó Bizottság székháza (konstruktivista) és a környező hivatali negyed - Hotel Zakarpatye - Ung-parti sétány v. Bródy villa /ma Szovjet Hungarológiai Központ - temető (Kálvária)

UNGVÁR-RADVÁNC: - kúria (barokk): Gyöngyössy István (1629-1704) költő szülőháza, rajta emléktáblája

UNGVÁR-GERÉNY: - Árpád-kori körtemplom (román) gótikus falfestményekkel

NEVICKE: -várrom (román-gótikus)

CSÁSZLÓC: -r. kat. templom (gótikus) - kastély/ma internátus

NAGYDOBRONY: - palóc tájnyelvi sziget - ref. nagytemplom (klasszic.) -népművészet - fűszerpaprika-termesztés - Latorca melléki ártéri erdő (természetvédelmi terület)

BÁTYÚ: - kisvárossá váló, vasúti csomópontnak számító óriásfalu

MEZŐKASZONY: - v. járási székhely - gyógyfürdő-szanatórium - vulkáni kúpok - szőlőtermesztés - r. kat. templom

BEREGDÉDA: - honfoglaláskori földvár alapjai („Tóvár")

BEREGSZÁSZ: - v. vármegye, ma járási székhely - r. kat. /v. domokos/ nagytemplom (gótikus) - v. Oroszlán Fogadó (barokk) - Petőfi S.-emléktábla - v. vármegyeház (klasszicista) /ma hivatalok székhelye - v. Zsinagóga /ma: Kultúrház, Népszínház - v. Városi Kaszinó (szecessziós) /ma: Arany Páva vendéglő - v. Bethlen-udvarház (barokk-empire) /ma: szakközépiskola - udvarán: XVI. sz.-i magtár - v. Schönborn-kastély (szecessziós) /ma a Borászati ÁG székháza - „Bocskor": Rákóczi híres szőlője, présházai -Kuklyabánya- Derekaszeg-csúcs: „Krétalyuk" (egykori aranybányák tárói) -  kaolinbánya - porcelángyár - Illyés Gyula és Petőfi Sándor szobrai

KÍGYÓS: -Árpád-kori, ref. templom (gótikus), fa harangtorony

NAGYMUZSALY: - ref. templom (gótikus) - v. domokos romtemplom (gótikus) -  vulkanikus szőlőhegyek

BENE: - ref. templom (román-gótikus) - kovászói lovagvár (román) romjai

VÁRI: - „Borzsova" ispánsági földvár alapjai /temető/ - ref. templom (gótikus) -Esze Tamás emléktábla /kuruc zászlóbontás (1703. 05. 21.) egyik színhelye

HALÁBOR: - Halábori Dobos Bertalan (14. .-15. .) pap, bibliafordító szülő- és lakóhelye - kopj áfás temető sírversekkel

BADALÓ: - Petőfi S.-emléktábla a ref. templom falán

BEREGSZÁSZ-VÉGARDÓ: - v. ref. templom (gótikus) - v. Perényi-kastély (klasszicista) - Perényi Zsigmond (1783-1849), báró, az 1848-49-es Honvédelmi Bizottmány tagjának, mártírjának és Beregszászi Nagy Pál (1750-1828) ortológus nyelvésznek a sírja a temetőben

GÁT: - gyepűkori mesterséges mocsári gát helye - a lecsapolt Szernye-mocsár -Kovács Vilmos (1927-1977) költő szülőhelye

MUNKÁCS: - vár - múzeum - Szt. József kápolna (gótikus) - v. Rákóczi -Schönborn-kastély /„Fejérház" (barokk-empire-klasszic.) - Rákóczi-emléktábla - Munkácsy Mihály-emléktábla - gör. kat. székesegyház (klasszicista) - v. városháza (neogótikus)

MUNKÁCS-KLASTROMALJA: - v. Szt. Bazil gör. kat. kolostor (barokk)

MUNKÁCS-PODHERING /Őrhegyalja/: -1849. 04. 22-i győztes csata emlékoszlopa a Szarka-hegy tövében

BEREGSZENTMIKLÓS: - v. Teleki-kastély (későgótikus) - katolikus templom (gótikus)

 

10. Kárpátaljai nagy túra I Bereg-Ugocsa-Máramaros-Ungl

CSAP: Lásd 9. túra!

NAGYDOBRONY: Lásd 9. túra!

BÁTYU: Lásd 9. túra!

BEREGSZÁSZ: Lásd 9. túra!

NAGYMUZSALY: Lásd 9. túra!

VÁRI: Lásd 9. túra!

CSETFALVA: - ref. templom (népies), fa harangtorony, fakazettás mennyezet

TISZAUJLAK: -v. kamaraváros - közlekedési csomópont, kisváros-v. sóhiva-talon Esze Tamás emléktábla - II. Rákóczi Ferenc turulos emlékműve

TISZAPÉTERFALVA-TISZABÖKÉNY: - ref. templom (népi gótika) - skanzen - v. Fogarassy-kastély (klasszicista) /ma: helytörténeti múzeum/

TISZAPÉTERFALVA: - agrárgazdasági központ - v. György-kastély (klasszicista) /ma: képtár - vidámpark

SZŐLLŐSGYULA: -ref. templom (gótikus)-„Gyulai-hegy" természetvédelmi terület, barlangok (tatárjáráskori legendák)

FEKETEARDÓ: - ref. templom (gótikus)

KIRÁLYHÁZA: - Nyaláb-vár romjai - vasúti csomópont -

NAGYSZŐLLŐS: -v. (Ugocsa) vármegyei, ma járási székhely-r. kat. templom (román-gótikus) - v. ferences kolostor (gótikus) - Kankó-vár romjai - v. Perényi-kastély (barokk) falán Perényi Zsigmond honvéd mártír emléktáblája - v. vármegyeház (klasszicista) /ma: műszergyár - Bartók Béla-emléktábla - Fekete-hegy vulkáni kúpja

HUSZT: - várrom - ref. erődtemplom (gótikus) - járási székhely - Kárpátalja egyetlen működő zsinagógája

VISK: - „szász-székely építészeti falukép - ref. erődtemplom (gótikus), fa harangtorony - Lassú István (1797-1850) stat. és földr. író emléktáblája -  Saján - (gyógy) fürdő - higanybánya

TÉCSŐ: - járási székhely - ref. templom (gótikus) - Kossuth Lajos szobra -  Hollósy Simon festő háza és emléktáblája

AKNASZLATINA: - híres sóbányák - asztmatikus gyógyhely a sóbányában -kisvárosi jelleg

RAHÓ: - járási székhely, a „Huculföld" központja - híres hucul (ruszin-ukrán) népművészet - Fehér- és Fekete- Tisza találkozása - „alpi jellegű" turisztikai központ

VERBŐC: - Werbőczy István (7-1542) a magyar feudális jogrend összefoglalójának /„Hármaskönyv'7 szülőhelye - temető

SALÁNK: - ref. templom (gótikus) /az utolsó kuruc országgyűlés (1711) színhelye/- a Borzsava ártéri erdeje (nyár, éger)

NAGYBEREG: - ref. templom (gótikus) - művelődési központ beregi hímzés kiállítása

GÁT: Lásd 9. túra!

MUNKÁCS: Lásd 9. túra!

BEREGRÁKOS: - magyar nyelvsziget - Salamon Béla (1885-1965) komikus és Doktor Sándor (1863-1945) orvos, a munkásmozgalom egyik alakjának szülőhelye

SZEREDNYE: - Árpád-kori lakótorony, földvár romjai, alapja - Rákóczi szőlőhegye - Dobó család kriptája (temető)

UNGVÁR: Lásd 9. túra!

 

ROMÁNIA

11. Szatmár - Máramarosi kis túra

SZATMÁRNÉMETI: -megyeszékhely-r. kat. püspöki székesegyház (barokk-neoklasszic.) -ref. (láncos) templom (klasszicista-barokk)-v. Pannónia/ma Dacia Szálló (szecessziós) - Városháza - Tűzoltótorony - Csizmadiaszín - v. Vécsey-ház (gótikus)/ ma Megyei Múzeum - ortodox templom (neobizánci) - Állami Magyar Színház - „Szamos" Szabadidőközpont /strandfürdő/

SÁRKÖZ: -v. Vécsey-kast. -r. kat. templom (gótikus)

SZINÉRVÁRALJA: - várrom - Erdősi Sylvester János (1504-1551) bibliafordító, az első magyar nyelvtan írójának szülőhelye - szőlőtermesztés - r. kat. és ortod. templom

MISZTÓTMOGYORÓS-MISZTÓTFALU: - Misztótfalusi Kis Miklós (1650-1702) híres nyomdász és betűmetsző szülőhelye - ref. templom (gótikus) -„Baia Maré" repülőtér

NAGYBÁNYA: - bányászati-nehézipari központ - megyeszékhely - Lendvay Márton (1807-1858) a magyar színjátszás egyik úttörőjének szülőhelye (emléktábla a szülőházon) - Sz. István-torony (gótikus) - Mészárosok tornya (vármaradvány) - Megyei Múzeum - ,,Schola Rivulina 1547-1745 között működött iskola épülete - v. minorita templom (barokk) - Városi Tanács székháza (öreg fogadó) - ref. templom (klasszicista) - evangélikus templom (szecessziós) - v. pénzverőház (barokk) /ma Mineralógiai (ásványtani) Múzeum - Megyei Tanács székháza - Állami Színház - Bábszínház - Kultúrpalota - Művésztelep (alapította) Hollósy Simon, 1896) - Virág-hegy környéke: Botanikus kert - Állatkert - román fatemplom - „Nagybányai szelídgesztenye erdő" term. véd. terület (450 ha) - Fernezely-tó (üdülőközpont)

FELSŐBÁNYA: - bányászváros (arany, ezüst, nemfémes ásv.) - r. kat. templom (gótikus-neoromán) - kat. parókia - v. jezsuita rendház - v. „Császi"-ház -Bodi-tó üdülőközpont

MÁRAMAROSSZIGET: -Máramaros vármegye volt székhelye - ref. templom - Leövey Klára (1821-1897) a magyar nőnevelés egyik úttörőjének sírja (emlékműve) - Asztalos Sándor (1823-1857) és Móricz Samu 1848/49-es hősök emlékoszlopai - Máramarosi Múzeum - Kultúrpalota - v. piarista templom és kolostor

TISZAHOSSZÚMEZŐ: - v. koronaváros - magyar nyelvsziget - ref. templom

AVASFELSŐFALU: - a román Avas-vidék központja - Népművészeti Múzeum

AVASÚJVÁROS: - az Avas-vidék régi vásárvárosa - magyar nyelvsziget - ref. templom

 

12. Szatmár - Máramarosi nagy túra

SZATMÁRNÉMETI: Lásd 11. túra!

BATIZ: - ref. és ortodox templomok

SZATMÁRUDVARI: - ref. templom

ARANYOSMEGGYES: - várkastély romjai - ref. templom (gótikus) /benne a a Wesselényi-család sírboltja

SZINÉRVÁRALJA: Lásd 11. túra!

MISZTÓTMOGYORÓS-MISZTÓTFALU: Lásd 11. túra!

NAGYBÁNYA: Lásd 11. túra!

KOLTÓ: - magyar nyelvsziget - v. Teleki-kastély/benne Petőfi Sándor emlékszobája

MAGYARLÁPOS: - a Lápos-vidék központja

DOMOKOS: - magyar nyelvsziget

ERZSÉBETBÁNYA - nemesfémbánya

KAPNIKBÁNYA: - nemesfémbányászó kisváros - „Kakastaréj" geológiai term. véd. terület (andezit-dyke) Gutin-csúcs (1443 m)

DIÓSHALOM: - Európa legnagyobb tornyú fatemploma

FELSŐBÁNYA: Lásd 11. túra!

KISBÁNYA: - „Kisbánya fosszilis term. véd. terület" (fontos paleobotanikai lelőhely, fossziliák diatomitban és vulkáni hamuban)

AKNASUGATAG: - balneokhmatikus, sósvízű fürdőhely - régi sóbányász magyar nyelvsziget

MÁRAMAROSSZIGET: Lásd 11. túra!

TISZAHOSSZÚMEZŐ: Lásd 11. túra

SZAPLONCA: - „Vidám temető" /S. I. Pátras színes fej fái/

KÖVESLÁZ (Ferencvölgye): - üveggyártás - magyar nyelvsziget

FORGÓ-HUTA-HÁGÓ: - „Simbru oilor" fogadó - avasi román folklórfesztivál

BIKSZÁDFÜRDÓ: - híres üdülőhely - ásványvízforrás - gör. kat. kolostor

KŐSZEGREMETE: - ref. templom - Kányaházi (Cálinesti)-tó üdülőövezet

AVASÚJVÁROS: Lásd 11. túra!

SÁRKÖZ: Lásd 11. túra!

TÚRTEREBES: - v. Perényi-kastély

HALMI: - ref. templom (gótikus) - Borodi György monumentális fakapuja

SZATMÁRNÉMETI: Lásd 11. túra!

 

13. Szamos melléki túra

SZATMÁRNÉMETI: Lásd 11. túra!

SZATMÁRPÁLFALVA: - falumúzeum - üdülőközpont - ref. templom

ERDŐSZÁDA: - v. Drégenfeld-kastély-ortod. templom

PRIBÉKFALVA: - gróf Teleki Pál geográfus-miniszterelnök v. kastélya

NAGYSOMKÚT: - a Kővár-vidék központja - v. Teleki-kastély - r. kat. és ort. temp.

MAGYARBERKESZ: - magyar nyelvsziget - ref. templom

KAPJON: -v. Heller-kastély (barokk)

DÉS: - Szolnok-Doboka vármegye v. székhelye - híres szülötte: Pápai Páriz Ferenc (1649-1716) híres (latin-magyar) szótáríró, orvos - ref. templom (gótikus) - v. ferences kolostor - Városi Múzeum - fejedelmek (Báthory, Rákóczi) szállásháza

DÉSAKNA: - sós gyógyfürdő - sóbánya

KOZÁRVÁR: - honfoglaláskori vár alapfalai - v. Teleki-kastély/ma Néptanács

RETTEG: - ref. templom (gótikus) - I. P. Retegeanu (1853-1905) román publicista, néprajzos szülőhelye és emlékmúzeuma

FELŐR: - ref. templom (gótikus) - fontos vaskori lelőhely - gyepűvédő földvár sáncai

VÁRKUDU: - népvándorláskori földvár sáncai - kőkori-bronzkori leletek

BETHLEN: - v. járási székhely, a Bethlen-család ősi központja - ma ipari kisváros - ref. templom (gótikus) - 2 Bethlen-kastély (barokk)

BÁLVÁNYOSVÁRALJA: - Bálványos-vár romjai - ref. templom (rom., gót., barokk)

NYÍRES: - ref. templom (gótikus)

SZENTBENEDEK: - Korniss-várkastély romjai-g. kat. templom (román)

SZAMOSÚJVÁR: - örmény katolikus székesegyház (barokk) - v. Martinuzzi-kastély/ma Börtön - Rózsa Sándor betyár sírköve a rabtemetőben- Salamon (örmény kat.) - templom (barokk) - múzeum - XVI. sz.-i gyógyszertár

FÜZESMIKOLA: -híres román búcsújáróhely-v. gör. kat. templom

SZÉK: - a magyar néprajz egyik gyöngyszeme - kisvárosi jellegű településkép -cisztercita alapítású ref. templom (gótikus) - v. ferences templom és kolostor (barokk)

BONCHIDA: - „az erdélyi Versailles", a v. Bánffy-várkastély romjai (barokk, klasszic., romantikus) és parkja - ref. templom (gótikus)

KENDILÓNA: - erődített kúria/ma szoc. otthon - ref. templom

DOBOKA: - hajdani ispánsági központ, Doboka vármegye székhelye - a híres vár romjai

BÁBOLNA: - múzeum - Bábolna-hegy: az 1437. évi Budai Nagy Antal-féle parasztfelkelés emlékműve /megközelítése Igrice faluból/

CSÁKIGORBÓ: -v. Jósika-udvarház

SZURDOK: -a „magyar Walter Scott", báró Jósika Miklós (1794-1865) író kedvelt udvarháza

ALMÁSGALGÓ: - „Grádina zmeilor/Sárkányok kertje" term. véd. terület (gazdag súvadásos formakincs, erdős-sztepp vegetáció)

ZSIBÓ: - v. Wesselényi-kastély (barokk-klasszicista) - Wesselényi család kriptája - gyógyfürdő - múzeum

SZATMÁRNÉMETI: Lásd 11. túra!

 

14. Bihar - Szatmári túra

NAGYVÁRAD: - Bihar megye székhelye - r. kat. püspöki székesegyház (barokk) - benne Szent László-ereklye - Szt. László király szobra - v. Püspöki Palota/ma "Körösvidéki Múzeum" (barokk) - Kanonok-sor (barokk épületkomplexum) - Városi Múzeum - váradolaszi plébániatemplom (barokk) - v. Pénzügyi Palota/ma Poliklinika - Főposta - v. Müller-cukrászda/ ma Ady-múzeum - Ady Endre szobra - Állami Színház (neoklasszicista) -Szigligeti Ede (1814-1878) híres népszínműíró szobra - Szigligeti Ede szülőháza és emléktáblája-v. jezsuita kolostor, gör. kat. papnevelde/ma ortodox templom - váradolaszi ref. templom (barokk) Iosif Vulcan (1841-1907) román költő emlékmúzeuma és szobra - Nagy-Sándor József (1804-1849) mártír honvéd tábornok szülőháza és emléktáblája - Transilvania Szálló-Dácia Szálló - Orsolya-rendi apácák temploma (barokk) - premontrei templom (barokk) - Szent László templom (barokk) - v. Városháza (eklektikus) /ma Városi Tanács - v. Görögkatolikus Püspöki Palota (bizánci)/ma Kultúrpalota-Megyei Könyvtár - v. görögkatolikus püspöki székesegyház (barokk-klasszicista)/ma ortodox templom - Ortodox székesegyház/„Hol-das templom" (barokk-neoklasszicista) - Sas-palota (szecessziós) - Fekete Sas Szálloda - evangélikus templom - újvárosi református templom - v. „Nagy-Zsinagóga" (mór) - kapucinusok temploma és kolostora -Váradi vár/ma laktanya - Szakszervezetek Kultúrháza - v. vásártér/ma Aug. 23-a park - v. Rhédey-kert/ma Nicolae Bálcescu park (gyermekváros, állatkert, Rhédey-kápolna) - Ifjúság parkja/Városi strandfürdő - Rulikovszky-temető - v. zsidótemető - „Csiperke" terasz-étterem - Pedagógiai Intézet

BIHAR: - honfoglaláskori, ispánsági földvár sáncai - Bihar vármegye első székhelye

BIHARDIÓSZEG: -ref. templom - Mikecs László (1917-1944) történész szülőhelye

CSOKALY: - Fényes Elek (1807-1876) statisztikus szülőhelye - ref. templ.

SZÉKELYHÍD: - v. járási székhely - ref. és r. kat. templom - v. Stubenberg-kastély - múzeum

MARGITTA: - v. járási székhely - ref. és r. kat. templom - v. Csáky-kastély

ALBIS: - ref. templom (gótikus) - a Zólyomy-család fészke - Irinyi János (1819-1895) kémikus, a gyufa feltalálójának és Irinyi József (1822-1859) a „márciusi ifjak" egyikének szülőhelye

ÉRMIHÁLYFALVA: - v. járási székhely - forgalmi csomópont - ref. templom

ÉRSEMJÉN: - Kazinczy Ferenc (1759-1831) író, nyelvújító szülőhelye -Kazinczy-emlékkert - ref. templom

PISKOLT: - ref. templom

SZŐDEMETER: -Kölcsey Ferenc (1790-1838), a „Himnusz" költőjének szülőháza és emléktáblája

TASNÁD: - ref. templom (gótikus-barokk) - kastély/ma városi múzeum

ÉRMINDSZENT: - Ady Endre szülőháza - Ady-múzeum

NAGYKÁROLY: - v. Szatmár vármegye székhelye - nevesebb szülöttei: Károli Gáspár (1529-1591) bibliafordító, Acsády Ignác (1845-1906) történész, Gaál József (1811-1866) író, Kaffka Margit (1880-1918) író - r. kat. templom (barokk) - v. piarista rendház (barokk) - v. vármegyeház (szecesz-sziós)/ma középiskola - v. Károlyi-vár kastély/ma Kultúrház - múzeum - v. piarista főgimnázium - ref. templom-v. gör. kat. (ruszin) templom-v. gör. kat. (román)/ma ortodox román/templom - evangélikus templom

KAPLONY: - a Károlyi család ősi fészke - Károlyi család sírboltja a v. ferences templomban

KISMAJTÉNY: - a „nagymajtényi-sík": az 1711. 05. 01-i kuruc fegyverletétel színtere

SZATMÁRNÉMETI: Lásd 11. túra!

 

15. Bihar - Szilágy - Szatmári túra

NAGYVÁRAD: Lásd 14. túra!

BIHAR: Lásd 14. túra!

SZALÁRD: - Adorján várának romjai

MARGITTA: Lásd 14. túra!

BERETTYÓSZÉPLAK: - magyar nyelvsziget - „CRISANA" Kőolajfinomító

SZILÁGYNAGYFALU: - ref. templom (gótikus)

SZILÁGYBAGOS: - gyógyfürdő, üdülőközpont

SZILÁGYSOMLYÓ: - 1876-ig Kraszna vármegye székhelye - Báthory-vár (reneszánsz) romjai - Somlyó-vár /Keselyűs-h./ maradványai

KRASZNA: - ref. templom (gótikus) - v. Kraszna vármegye névadó települése - Cserey Farkas (1773-1842) botanikus lakóhelye - v. Cserey-udvarház

ZILAH: - Szilágy megye székhelye - megyeháza - ref. templom (román) -Megyei Múzeum - Wesselényi Miklós (1796-1850) szobra - v. Wesselényikollégium - Porolissum Szálló - római őrtorony

MOJGRÁD: - Dacia egyik legnagyobb városának, Porolissumnak nyomai (amfiteátrum)

ZSIBÓ: Lásd 13. túra!

SZILÁGYCSEH: - v. járási székhely - ref. templom (gótikus) - várrom

HADAD: - v. Wesselényi-kastély - vármaradvány - ref. templom

BOGDÁND: - ref. templom

ÁKOS: - ref. templom (román)

KRASZNABÉLTEK: - gyógyfürdő - r. kat. templom

ERDŐD: -v. Károlyi-kastély (neogótikus) romjai-Bakócz Tamás (1442-1521) esztergomi érsek szülőhelye - r. kat. templom (gótikus) - Petőfi Sándor emlékköve

SZATMÁRHEGY: - szőlőtermesztés, présházak SZATMÁRNÉMETI: Lásd 11. túra!

 

16. Bihar - /Kalotaszeg/ Kolozsi túra

NAGYVÁRAD: Lásd 14. túra!

FUGYIVÁSÁRHELY: - ref. templom (román-gótikus)

MEZÖTELEGD: - ref. templom (gótikus) - Telegdy család sírboltja - v. Telegdy-kastély

PUSZTAÚJLAK: - ref. templom

ÉLESD: - v. járási székhely - r. kat. és ref. templomok - 1904. évi paraszt-zendülés emlékműve

RÉV: - kirándulóközpont - híres magyar fazekasok - Sebes-Körös sziklaszorosa, Zichy-cseppkőbarlang, „Tündérvár"

KIRÁLYHÁGÓ: - Bihar és Kolozs megyék, a tört. Erdély határa - kirándulóhely

CSÚCSA: - v. Boncza-kastély/ma Goga Emlékmúzeum Ady-emlékekkel

SEBESVÁR: - Kalotaszeg végvárának, „Sebesvár"-nak romjai

BÁNFFYHUNYAD: - Kalotaszeg központja, v. járási székhely - Árpád-kori eredetű ref. templom - múzeum

KALOTASZENTKIRÁLY: - ref. templom-v. Bánffy-udvarház

MAGYARVALKÓ: - ref. erőd templom (román-gótikus)

MAGYARGYERŐMONOSTOR: - ref. templom (román-gótikus)

KÖRÖSFŐ: - népművészeti központ - ref. templom - kopj áfás temető

MAGYARBIKAL: -ref. templom

SZTÁNA: - „Varjúvár": Kós Károly (1883-1977) író, építész kedvelt lakóhelye - ref. templom

EGERES: - v. Bocskai-várkastély romjai - ref. templom (gótikus), benne Bocskai István (1557-1606) erdélyi fejedelem síremléke

MAGYARVISTA: - népművészeti központ - ref. templom (román-gótikus)

KOLOZSVÁR: - az erdélyi magyarság hagyományos kulturális központja -megyeszékhely - Szent Mihály plébániatemplom (gótikus) - Mátyás király bronz lovasszobra - v. Bánffy-palota (barokk)/ma Szépművészeti Múzeum -v. Hintz-ház/ma Gyógyszerészeti Múzeum - v. Wolphard (Kakas-, Báthory-) -ház (reneszánsz)/ma Somesul/Szamos Vendéglő - Fadrusz János v. lakóháza/ma Ursus/Medve Söröző-Étterem - v. Városháza (klasszicista)/ma Városi Néptanács - v. New York Szálló (szecessziós)/ma Continental Szálló - v. Rhédey-ház - v. Jósika-ház („Lábasház") (klasszicista)/ma az Egyetem orvosi és gyógyszerészeti könyvtára - v. Szarvas-ház (Bocskai István fejedelem szülőháza, Heltai Gáspár nyomdája)/ma Pedagógiai Továbbképző Intézet - Mátyás király szülőháza (gótikus)/ma Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola - Ferences templom és kolostor (barokk)/az utóbbi ma zeneiskola -Karolina (Státua) oszlop - Kőváry-ház - Erdélyi Történeti Múzeum -Emil Isac (1886-1954) román költő emlékmúzeuma - v. Nyári Színház/ma Állami Magyar Színház és Opera - Sétatér/Központi park) - Központi Stadion - Városi Strandfürdő - Központi Posta - Napoca Szálló - Fellegvár -Belvedere Szálló - Hidelvei református templom (erdélyi stílus) - v. Maria-num - Oláh Miklós (1493-1568) hercegprímás, humanista író szobra - v. Izraelita imaház - Főpályaudvar - v. Vigadó-Redoute (empire)/ma Erdélyi Néprajzi Múzeum - v. Vármegyeház (eklektikus)/ma Megyei Néptanács -Egyetemi Központi Kórház - Diákművelődési ház - v. Mikó Múzeum és kert/ma „Emil Racovita" Barlangtani Intézet - Erdély Széchenyiének, gróf Mikó Imre (1805-1876) szobra-Botanikuskert-v. Báthory-Apor Szeminárium (Piarista rendház és gimnázium) (barokk)/ma diákotthon, udvarán Báthory István fejedelem szobra - Egyetemi (piarista) templom (barokk) -v. Biazini-fogadó /falán Petőfi emléktábla/ - Házsongárdi temető (erdélyi magyar nemzeti panteon pl. Apáczai Csere János, Bölöni Farkas Sándor, Brassai Sámuel, Jósika Miklós, Kós Károly, Mikó Imre, Szenczi Molnár Albert, Misztótfalusi Kis Miklós sírjaival -/ld. „Korunk Évkönyv 1980." /- ortodox templom - Babes-Bolyai Egyetem (neoreneszánsz) - Egyetemiek Háza - régi Vármegyeház - v. Teleki-ház (barokk) - v. Református Kollégium - Farkas utcai református templom (gótikus) benne az Apafiak fejedelmi sírja - Szent György lovasszobrának másolata - Szabó (Bethlen)-bás-tya - v. Tholdalagi-Korda-palota (klasszicista) - v. ezüstmíves ház - v. Nemzeti Színház (barokk—rokokó/ma Román Nemzeti Színház és Opera -ortodox székesegyház (neobizánci) - v. Erdőigazgatóság/ma ortodox püspöki palota - Külmagyar utcai református templom (klasszicista) - v. unitárius kollégium (barokk), benne Brassai Sámuel (1800-1897) polihisztor szobra - unitárius templom (barokk) - evangélikus templom (klasszicista) -Bolyai (Benkő)-ház: Bolyai János (1802-1860) matematikus szülőháza - v. minorita /majd gör. kat. templom/ ma ortodox templom - Erdélyi Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Hója-erdő) - Bükk (Fäget)-erdő kirándulóhely - „Tekintő/Finafele Clujului" botanikai term. véd. terület

KOLOZSVÁR-SZAMOSFALVA: - r. kat templom /benne Gyerőfy-Mikola reneszánsz sírkövek - Kolozsvár repülőtere

GYÖRGYFALVA: - magyar falu híres népművészettel és kertészeti hagyományokkal - r. kat. templom

KOLOZSVÁR-KOLOZSMONOSTOR: - Kálvária: v. bencés kolostor, templom és vár maradványa - emléktábla

SZÁSZFENES: - „Leányvár" maradványai - r. kat. templom - 1660. V. 22-i csatatér, emlékoszlop

MAGYARLÓNA: - ref. templom (gótikus)

TORD ASZENTLÁSZLÓ: - ref. templom - művelődési ház/falumúzeum

GYALU: - v. középkori püspöki várkastély /ma kisegítő iskola - kastély parkkal - római castrum maradványai - v. járási székhely

NAGYKAPUS: - híres népművészeti központ - ref. templom

 

17. Mezőségi - Marosszéki túra

KOLOZSVÁR: Lásd 16. túra!

KOLOZS: - hajdani sóbányász város - sós vizű gyógyfürdő (Dörgő-tó)

MAGYARSZOVÁT: unitárius templom (gótikus) - botanikai természetvédelmi terület (sztyepp jellegű flóra)

MEZÖKESZÜ: -ref. templom

PUSZTAKAMARÁS: - Kemény Zsigmond (1817-1875) író sírja - Sütő András (1927- ) író szülőhelye

NAGYSÁRMÁS - régi földgázbányászati központ - v. járási székhely

MEZÖKIRÁLYFALVA: - templom

MAGYARFÜLPÖS: - ref. templom (gótikus)

BERESZTELKE: - v. Bánffy-kastély

VAJDASZENTIVÁNY: - ref. templom - kastély

SÁROMBERKE: - ref. templom - v. Teleki-kastély (barokk) - gróf Teleki Sámuel (1845-1916) utazó, felfedező sírja

GYERNYESZEG: -v. Teleki-kastély (barokk)/ma tüdőgondozó - ref. templom (gótikus), benne Teleki Mihály (1634-1690) erdélyi kancellár szarkofágja

SZÁSZRÉGEN: - v. járási székhely - híres hangszer- és sportkészítő ipari központ - evangélikus templom (gótikus) - református templom - v. gör. kat. fatemplom - Néprajzi Múzeum - Természettudományi Múzeum -„Kerekerdő" kiránduló közp.

MAROSVÉCS: - ref. templom - v. Kemény-kastély /ma fogyatékos gyermekek otthona, parkjában: Kuncz Aladár-emlékasztal és Kemény János (1903-1971) író, az „Erdélyi Helikon" irodalmi társaság megalapítójának sírja - „Cseresznyepiac" folklór fesztivál (július első vasárnapja)

GÖRGÉNYSZENTIMRE: - Görgény-vár romjai - vadászkastély (barokk) /ma erdészeti iskola és vadászati múzeum - „Dendrológiai Park" és „Nárciszmező" term. véd. területek - Teleki Sámuel v. kúriája

NYÁRÁDREMETE: -r. kat. templom - székelykapuk

SZOVÁTA: - Erdély leghíresebb fürdővárosa - tömény sós tavak: Medve-, Mogyorósi-, Fekete-, Veres-, Zöld-tó - „Sovata", „Alunis", „Cáprioara" Szállók - múzeum

MAKFALVA: - ref. templom - múzeum - fazekasközpont - kenderszövés

ERDŐSZENTGYÖRGY: v. Rhédey-kastély (barokk) - ref. templom (gótikus) - v. járási székhely

NYÁRÁDSZEREDA: - v. járási székhely - ref. templom

ÁKOSFALVA: - ref. templom, benne a Szilágyi család kriptája

KORONKA: - v. Tholdalagi-kastély (klasszicista) és parkja

MAROSVÁSÁRHELY: - a székelység fővárosa, Maros megye székhelye - v. Városháza (szecessziós-eklektikus) és Megyei Néptanács - Kultúrpalota (Lechner-féle magyar-szecessziós) - v. Tholdalagi-palota (rokokó) /ma múzeum - Állami Színház (modern) - v. Apolló palota - ortodox székesegyház (neobizánci) - r. kat. templom és kolostor (barokk) - v. Görög-ház /Petőfiemléktábla/ - Teleki-ház - templomvár -ref. templom (gótikus) - v. ferences kolostor („Schola particula") romjai - ortodox fatemplom - székely mártírok /Török János és tsai/ emlékoszlopa - v. katolikus gimnázium/ ma Pedagógiai Főiskola - Körösi Csorna Sándor szobra - ref. és katolikus temetők /Bolyai Farkas, Bolyai János, Aranka György, Borsos Tamás stb. sírjai/ - v. Pálffy-palota - v. vármegyeház (Maros-Torda vm.) - v. református kollégium/ ma Bolyai Líceum - v. főispáni palota - Bolyaiak emlékműve - Teleki Téka (Könyvtár) /Bolyai Emlékmúzeum, Bolyai Tudományos Könyvtár/ -v. Királyi ítélőtábla - minorita templom és rendház - Színművészeti Főiskola -  Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem - Hotel Grand, Transilvania Szálló - Hargita Szálló - „Maros" Sport és Üdülőközpont - Somos-tető: Állatkert, úttörővasút

MEZŐCSÁVÁS:-400 éves hatalmas fa harangláb - népművészet, famegmunkálás

NYÁRÁDTŐ: - ref. erődtemplom - Marosvásárhely repülőtere

KERELŐSZENTPÁL: - v. Heller-várkastély (barokk) - Heller család sírkápolnája („Imola") - r. kat. templom (gótikus)

RADNÓT: - ref. templom (gótikus) - kastély (barokk) /ma középiskola - kastélypark — falumúzeum - Erdély egyik legnagyobb hőerőműve

MAROSLUDAS: - v. járási székhely - élelmiszer- (cukor) ipar uralta kisváros

MAGYARÓZD: -várkastély

MAROSÚJVÁR: - híres sóbányász és vegyipari központ (szódagyár) - v. Mikó-kastély (romantikus) - ref. templom (román) romja - gyógyfürdő

FELVINC: - a hajdani Aranyosszék központja - ref. erődtemplom - Kamaradomb (v. királyi sóvámhivatal helye) - „Zsidóvár" földsáncai

TORDA: - Torda-Aranyos vármegye v. székhelye - építő- (anyag) ipar uralta középváros - ótordai ref. templom - ótordai ref. paplak /Petőfi-emléktábla/ -  Fejedelmek háza /ma Történeti Múzeum - Wesselényi-ház /báró Jósika Miklós (1794-1865) író szülőháza - újtordai ref. erődtemplom (gótikus) - katolikus templom (gótikus) - v. vármegyeház

TORDA-TORDAFÜRDŐ: - gyógyfürdő, üdülőközpont, sós tavak

 

18. Küküllő melléki túra

KOLOZSVÁR: Lásd 16. túra! TORDA: Lásd 16. túra!

ARANYOSGYÉRES: - Erdély egyik legnagyobb fémfeldolgozó iparvárosa -  ref. erődtemplom - Vitéz Mihály román vajda halálának emlékműve

ARANYOSLÓNA: -Jósika Miklós (1794-1865) író egykori udvarháza

ARANYOSGEREND: - ref. templom (román-gótikus) - v. Kemény-kastély (barokk)

FELVINC: Lásd 17. túra!

MAROSÚJVÁR: Lásd 17. túra!

MAGYARLAPÁD: - ref. templom - magyar nyelvsziget

MAGYARPÉTERFALVA: - ref. templom - magyar nyelvsziget

BALÁZSFALVA: - híres erdélyi román kultúrközpont - faipari kombinát - v. Apafi-kastély (később gór. katolikus püspöki palota /ma múzeum - v. gör. katolikus püspöki székesegyház (barokk) /ma ortodox templom - Szentháromság-kolostor - Angyali üdvözlet-kolostor - botanikus kert - „Küküllő-szeg: magyar városnegyed, ref. és r. kat. templomok - Kis- és Nagy-Küküllő torkolata

BETHLENSZENTMIKLÓS: - v. Bethlen-kastély (későreneszánsz-barokk) /ma gazdasági központ - unitárius templom

BOLDOGFALVA: - ref. templom - magyar nyelvsziget

KÜKÜLLŐVÁR: - Küküllő vármegye hajdani székhelye - várkastély (késő reneszánsz) /ma pezsgőraktár - ref. templom (gótikus)

ÁDÁMOS: - unitárius templom (gótikus)

DICSÖSZENTMÁRTON: - nevesebb szülötte: Sípos Domokos (1892-1927) író - Erdély egyik legnagyobb vegyipari központja - unitárius templom -Kis-Küküllő vármegye v. székhelye - v. vármegyeház

MAGYARSÁROS: - magyar nyelvsziget - szép népies unitárius harangláb -  fontos földgázlelőhely

VÁMOSGÁLFALVA: - híres bortermelés -1849. 01. 17-i győztes honvéd csata színhelye

HÉDERFÁJA: - ref. templom - Bethlen-kastély - vízimalom

BONYHA: - kastély (neogótikus) - ref. templom

GOGÁNVÁRALJA: - ref. templom - magyar nyelvsziget

BÁLA VÁSÁR: - közlekedési csomópont - híres szőlőtermesztés - Szőlőhegy Szálló

GYULAKUTA: - Erdély egyik legnagyobb hőerőműve - ref. templom (gótikus)

ERDŐSZENTGYÖRGY: - v. járási székhely - v. Rhédey-kastély (barokk) -  ref. templom (gótikus) /Rhédey Claudia grófné emléktáblája/

MAKFALVA: Lásd 17. túra!

SZOVÁTA: Lásd 17. túra!

PARAJD: - Erdély egyik legnagyobb (régi hagyományú) sóbányája- sós gyógyfürdő - múzeum - „Parajdi sósziklák" - „Paraj d" Szálló

KOROND: - híres fazekasság - fazekasmúzeum - „Árcsó"-fürdő - r. kat. és unitárius templom - faragott székelykapuk - legendás „Firtos-várának" romjai (Firtos-hegy)

FARKASLAKA: - Tamási Áron (1897-1966) író szülőháza / emlékmúzeuma -  Tamási Áron emlékműve, sírja

SZÉKELYUDVARHELY-SZEJKEFÜRDŐ: - gyógyfürdő - „a legnagyobb székely", Orbán Balázs (1830-1890) író kopjafás sírja - székelykapuk

SZÉKELYUDVARHELY: - a Székelyföld hajdani, majd Udvarhely vármegye székhelye - szülötte Márton Lajos (1891-1953) grafikus, festő, Rajk László (1909-1949) kommunista mártír - v. vármegyeház eklektikus - Szt. Mihály-hegy-r. kat. plébániatemplom (barokk)-ref. templom (barokk) -v. „Gymnasium Bethlenianum" - /ref. kollégium - ferences templom és kolostor (barokk) - v. Állami Főreáliskola /ma mezőgazdasági szakközépiskola -Csonka-vár csekély maradványa - Városi Múzeum - v. gör. katolikus templom - Árpád-kori Jézus kápolna (román) - Tompa László (1883-1964) költő lakóháza, sírja - „Küküllő" Szálló - strandfürdő - „Szapulj Kati" mofettás iszapvulkán

BÖGÖZ: -ref. templom (gótikus)

NAGYGALAMBFALVA: - ref. templom (román-gótikus)

SZÉKELYKERESZTÚR: - v. járási székhely - r. kat. templom (gótikus) - ref. templom - Városi Múzeum - Petőfi Sándor szobra - v. Gyárfás-udvarház /ma kórház

FEHÉREGYHÁZA: - v. Haller-kastély - 1849. 07. 31-i „segesvári" csatatér - Petőfi-emlékmúzeum/turulos emlékmű-Ispán-kút: új Petőfi-emlékmű

SEGESVÁR: „- a Küküllő gyöngyszeme" - főként textil- és konfekcióipar éltette múzeumváros - korábbi Nagy-Küküllő vármegye székhelye - az erdélyi szászok egyik legfontosabb kultúrközpontja - Várnegyed: - Óratorony /ma Várostörténeti Múzeum - kolostortemplom (gótikus) - Kovácstorony - v. nagy-küküllői vármegyeház (neoreneszánsz) - Szarvas-ház - r. kat. templom - Csizmadia-torony - Szabó-torony - Szűcs-torony - Törle-kapu - Mészáros-torony - Diáklépcső - evangélikus vártemplom (gótikus) -Kötélverő torony-temetőkápolna - evangélikus temető: Baumgarten János (1756-1843) botanikus sírja - Ónműves-torony - Tímár-torony - Történeti Múzeum - Schuller-ház - Leprások temploma - Képes-oszlop - híres „Szász iskola" - „Steaua" Szálló

DÁNOS: - szász erődtemplom

KERESD: - v. Bethlen-kastély (reneszánsz) és arborétum értékű parkja

ERZSÉBETVÁROS: - v. járási székhely - az erdélyi örmények másik fő központja - v. Apafi-kastély (reneszánsz) /ma kollégium - örmény katolikus templom - velencei mechitaristák kolostora

BERETHALOM: - festői evangélikus (szász) erőd templom

MEDGYES: - v. járási székhely - az erdélyi szászok egyik legfőbb kulturális központja - nagy ipari központ, középváros - evangélikus erődtemplom (gótikus): Szt. Margit-templom - harangtorony, régi iskola, Kötélgyártótorony, Stefan Ludwig Roth (1796-1849) szász történész, lelkész, mártír szülőháza, Mária-torony, paplak, káplánok háza, fedett lépcső, régi városháza, Szabó-torony /ma egyházi múzeum/ - Schuller-ház (reneszánsz) - Rose-nauer-ház (barokk) - Schuster-ház (barokk) - v. piarista iskola (barokk-klasszic.) - Hann-ház - S. L. Roth-emlékmúzeum - ferences templom (gótikus) és kolostor - Késesek-bástyája - Bognár-torony - v. gör. kat. /ma ortodox templom (barokk) - Kovács-torony - Szűcs-bástya - Forkesch-kaputorony - v. huszárlaktanya (klasszicista) /ma iskola - v. fegyverkovács műhely /ma Fegyvermúzeum - nagy földgázkitermelés

KISKAPUS: - vegyipari, színesfémkohászati kisváros - nagy földgázkitermelés -  templom

TÖVIS: - híres vasúti csomópont - Hunyadi János alapította r. kat. templom -ref. templom (román) - ortodox templom

GYULAFEHÉRVÁR: - ősi megyeszékhely (Alsó-Fehér/Fehér megye) - Erdély katolikus püspöki székhelye - híres kultúrközpont - Vauban rendszerű, csillagerődítmény: - római katolikus püspöki székesegyház (román) /Hunyadi János, Hunyadi László, Izabella királyné, János Zsigmond, Martinuzzi (Fráter) György, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, Báthory András, Corvin János stb. szarkofágjai, sírjai/ - r. kat. püspöki palota - r. kat. püspökség v. könyvtára, a „Batthyaneum'7 ma múzeum - fejedelmek lakóháza - vármegyei bíróság székházának maradványai - Alsó- és Felső-Károly-kapu - Horea, Closca és Crisan emlékműve - Vitéz Mihály román vajda lovasszobra - ortodox székesegyház (bizánci) - Babilon-épület (eklektikus) /ma Városi Múzeum - tiszti kaszinó /ma „Egyesülés terme" múzeum, falán Erdély Romániához való csatolásának emléktáblája - v. Bethlen - (ref.) kollégium (eklektikus) - v. Jezsuita kolostor /ma internátus - Apor-ház (reneszánsz) - Bethlen Miklós kancellár v. lakóháza (reneszánsz) - „Transyl-vania", „Apullum", „Cetate/Vár" Szálló - Nyári Színház - Városi Művelődési Ház

DÉVA: - Hunyad megye székhelye - a magyar reformáció ősi, keleti központja - „a magyar Luther", Dévai Bíró Mátyás (1500-1545) ref. prédikátor szülőhelye - Déva-vár romjai: Dávid Ferenc, Erdély első unitárius püspöke rabságának emléktáblája, Kőműves Kelemen ballada - Várhegy (term. véd. terület) - Magna Curia /Bethlen Gábor fejedelmi kastélya (reneszánsz-barokk) /ma Megyei Múzeum történeti részlege - Várkert - Művelődési Ház - ref. templom (román-gótikus) - v. ferences templom és kolostor - v. vármegyeház - Petru Groza (1884-1958) román politikus szobra - Decebal dák király lovasszobra - Sportcsarnok - Sósfürdő - „Bezsán-tölgyerdő" (term. véd. terület) - Aranyi-vár romjai - Erdély legnagyobb hőerőműve („Marosnémeti-Déva / Min|ia-Deva")

 

19. Székelyföldi nagy túra

KOLOZSVÁR: Lásd 16. túra!

MAROSVÁSÁRHELY: Lásd 17. túra!

SÁROMBERKE: Lásd 17. túra!

GERNYESZEG: Lásd 17. túra!

SZÁSZRÉGEN: Lásd 17. túra!

MAROSVÉCS: Lásd 17. túra!

MAROSHÉVÍZ: - faipari - turisztikai központ - „Bradul/Fenyő" -fürdő

BORSZÉK: - országos hírű fürdőhely - kb. 30 gyógyvíz- (borvíz) forrás -borvíz-palackozás - „Kerek-domb" (travertinó mészkő) -Jégbarlang-Medvék barlangja

GYERGYÓTÖLGYES: -Tölgyesi-szoros

DITRÓ: - templom (eklektikus) - fakitermelés

SZÁRHEGY: - v. Lázár-kastély - múzeum - ferences kolostor (barokk) -ferences erődtemplom - „Tatárhalom" (1716-os győztes csata helyszíne)

GYERGYÓSZENTMIKLÓS: - a Gyergyói-medence központja - r. kat. templom (barokk) - örmény katolikus erődtemplom (barokk) - ortodox templom (bizánci) - Városi Múzeum (barokk) - Both várának romjai - arborétum -Szt. Anna-kápolna - Maros Szálló - Művelődési Ház

GYILKOS-TÓ: - Gyilkos-tó természetvédelmi terület - üdülőközpont - Nagy-Cohárd - Gyilkos-csúcs, Oltárkő - Békás-szoros term. véd. terület

GYERGYÓFELFALU: - 1707-es labancellenes harcok: az elpusztult Katorzsa falu emlékoszlopa

GYERGYÓALFALU: - r. kat. templom (barokk) - múzeum

BUCSIN-TETŐ: - Görgényi-havasok panorámája - Mezőhavas/Saca vulkáni kalderája

PARAJD: Lásd 18. túra!

SZOVÁTA: Lásd 17. túra!

KOROND: Lásd 18. túra!

FARKASLAKA: Lásd 18. túra!

KECSETKISFALUD: -ref. templom

SIMÉNFALVA: - kosárfonás

SZÉKELYKERESZTÚR: Lásd 18. túra!

NAGYGALAMBFALVA: Lásd 18. túra!

BÖGÖZ: Lásd 18. túra!

SZÉKELYUDVARHELY: Lásd 18. túra!

MÁRÉFALVA: - a legszebb festett székelykapuk

HOMORÓDFÜRDÖ: -12 borvízforrás - üdülőhely - nagy úttörőtábor

SZENTEGYHÁZASFALU-SZENTKERESZTBÁNYA: - a Székelyföld vaskohászati központja - régi vashámor - „Székely-Szeltersz" üdülőtelep

HARGITAFÜRDŐ: - magaslati üdülőhely - Hargita -csúcs - gyógyfürdő - ásványvízforrások - 2 mofetta

MÁDÉFALVA: - a mádéfalvi veszedelem (Siculicidium) emlékműve (1764)

CSÍKRÁKOS: - Cserei Mihály (1668-1756) történetíró szülőhelye - v. Csereikúria - r. kat. erődtemplom - Pogány-vár romja

CSÍKMADARAS: - strandfürdő - borvíz

CSÍKDÁNFALVA: - feketekerámia-készítés - gyógyfürdő - erődtemplom - felcsíki csergekészítés központja

KARCFALVA: - egyik legszebb erdélyi erődtemplom (gótikus) - „Madicsa-fürdő" kedvelt gyógyhely

CSÍKSZENTDOMOKOS: - fazekasság - népművészet - múzeum - Művelődési Ház

CSÍKSZEREDA: - Csík vármegye, ma Hargita megye székhelye -jelentős ipari központ (traktor, bútor, textília, konfekció stb.) -Mikó-várkastély/ma Megyei Múzeum - Petőfi szobra - Líceum - ortodox templom - r. kat. templom - Jégstadion - Fenyő/Bradul Szálló - Hargita Szálló - gyógyfürdő

CSÍKSZEREDA-CSÍKSOMLYÓ: - ferences templom és kolostor (barokk) -pünkösdi búcsú, zarándokhely - Salvator, Passió és Szent Antal kápolnák -Csíkszék hajdani székháza

CSÍKSZEREDA-CSÍKZSÖGÖD: -Nagy Imre (1893-1976) festőművész szülőhelye, emlékmúzeuma

CSÍKSZÉPVÍZ: - v. járási székhely

GYIMESFELSŐLOK: - templom - gyimesi csángók

GYIMESBÜKK: - csángó fatemplom - Tatros-völgy

ZSÖGÖDFÜRDŐ: - gyógyfürdő - kirándulóközpont - földvár maradványai

CSÍKSZENTKIRÁLY: - ásványvízforrások - templom - Borsáros tőzegláp/természetvédelmi terület - gyógyfürdő (borvízstrand)

KÁSZONALTÍZ: - a hajdani Kászonszék székhelye - erődtemplom (gótikus) -temető: verses fejfák

TUSNÁDFÜRDŐ: - világhírű gyógyfürdő - Csukás-tó - „Csukás"-, „Tusnád"-és „Olt" Szállók - Nagy-Csornád krátere - Szent Anna-tó üdülőterület -  Mohos-tőzegláp /term. véd. terület/

SEPSIBÜKSZÁD: - Vápa várának romjai - Sólyomkő várának romjai

TORJA-BÁLVÁNYOSFÜRDŐ: - Bálványosvár romja (Jókai-regény) -üdülőközpont - „Torjai büdösbarlang" term. véd. terület - folklórfesztivál (július)

TORJA: - v. Apor-udvarház (klassz.) - ref. erődtemplom - Apor Péter (1676-1752) történész-krónikás szülőhelye

KÉZDIVÁSÁRHELY: - hajdani Kézdiszék központja - v. járási székhely -„udvarteres" belvárosi településszerkezet (védett, emeleti tornácos építészeti műemlékegyüttes) - Városi Múzeum - v. Székely Katonai Nevelde (empire) - ref. templom - Gábor Áron szobra - v. Thuróczi Mózes-ház/Gábor Áron v. ágyúöntödéje/emléktábla - városháza

ESZTELNEK: - templom - Szacsvai-ház

LEMHÉNY: - Szt. Mihály-hegy: erődtemplom (gótikus) - Almás és Csomortány várának romjai

BERECK: - Gábor Áron híres székely ágyúöntő szülőhelye (emléktábla) -Szt. Miklós templom - Beneturné várának romjai - „Augustia" római őrtelep nyomai - Ojtozi-szoros

NYÚJTÓD: - r. kat. erődtemplom (gótikus)

ALSÓCSERNÁTON: - lka várának romjai - Bod Péter (1712-1769) szülőhelye - templom - „ikavári folklórfesztivál (június) - Bernáld-, Rápolthy-kúriák (barokk) - v. Damokos-kúria (barokk)/ma múzeum

DALNOK: - Dózsa György szülőhelye, emléktáblája - Dózsa György parasztvezér szobra - ref. templom (gótikus) - székelykapuk - Darkó-ház

ERESZTVÉNY: - ref. templom - Gábor Áron síremléke

RÉTY: - ref. templom - temető - Gazda-kúria - „Rétyi-nyír" (a Háromszék Szaharája) természetvédelmi terület - tóparti üdülőközpont - „Tavirózsa" folklórfesztivál (aug.)

KOVÁSZNA: - országos hírű gyógyfürdő - „Pokolsár" iszapvulkán maradványa - Művelődési Ház - Körösi Csorna Sándor szobra - „Kovászna" és „Szarvas" Szállók - „Tündérvölgy" kirándulóhely

ZABOLA: - ref. erőd templom (gótikus) - Mikó Imre (1805-1876) az erdélyi Széchenyi szülőhelye - v. Mikó-kastély/ma gyermeknevelő intézet/ és parkja

CSOMAKÖRÖS: - Körösi Csorna Sándor (1784-1842) utazó, nyelvész szülőhelye - Körösi Csorna emlékszobája /Műv. Ház/ - Körösi Csorna mellszobra -ref. templom

ZÁGON: - Mikes Kelemen (1690-1761) és Csutak Vilmos (1874-1927) a Mikó. koll. rektorának, a Székely Nemzeti Múzeum v. igazgatójának szülőhelye-Mikes Kelemen emléktáblája - Mikes-tölgyek - v. Szentkereszty-kúria (barokk)/ma egészségház - templom

LÉGFALVA: - „Székelybánja" várának romjai /l. Benedek Elek/

SEPSISZENTGYÖRGY: - v. Háromszék vármegye, ma Kovászna megye székhelye - Mikó- (v. ref.) kollégium/ma líceum - v. vármegyeház (klasszicista), falán az 1848/49-es Háromszéki Honvédelmi Bizottmány emléktáblája -ref, erődtemplom (gótikus) - Kós Károly tervezte v. Székely Nemzeti Múzeum/ ma Megyei Múzeum - Dózsa György mellszobra - Országos Levéltár helyi fiókjának árkádos épülete - v. Bóra-kúria (klasszicista) - „Bodok" Szálló -Gyárfás Jenő (1857-1925) festő szülőháza, emlékmúzeuma

SEPSISZENTGYÖRGY-SUGÁSFÜRDŐ: - gyógyfürdő - városi kirándulóhely

ILLYEFALVA: - erődtemplom - v. Bornemissza-kúria (reneszánsz) - v. Bakóház (rokokó) -v. Séra-kúria (empire)

SZÁSZHERMÁNY: - evangélikus (szász) erődtemplom - láp (természetvédelmi terület)

BRASSÓ: - Erdély legnagyobb városa - hatalmas gépipari (traktor, teherautó stb.) központ - Brassó megye székhelye - az erdélyi szászok egyik legfontosabb hajdani kulturális központja - híres szülötte: Bakfark Bálint (1507-1576) híres lantművész - régi Városháza /ma a Megyei Múzeum történelmi részlege - v. Kereskedők háza/ma Kárpáti Szarvas Étterem - Schobell-ház - Művelődési Ház - Szent Adormire (ortodox) templom (bizánci) -Fekete-(evangélikus) templom (gótikus, Erdély legnagyobb temploma) - Johannes Honterus (1498-1549) szász humanista tudós, vallásreformátor szobra - v. Honterus-iskola - evangélikus parókia épülete - Szentháromság (ortodox) templom - Kovács-bástya/ma Állami Levéltár - Fekete-torony ~ Fehér-torony - Graft-bástya - Gheorghe Dima (1847-1925) román zeneszerző, karmester emlékmúzeuma - Erdészeti Egyetem - Katalin-kapu -Bolgárszegi-kapu - v. román ortodox főgimnázium/ma Andrei Saguna líceum - Bolgárszeg/Schei (Brassó régi román városnegyede) - városi (Eforie) strandfürdő - Szt. Miklós (ortodox) templom - az első román nyelvű közép­iskola (múzeum) - Salamon-kövek szurdoka, Salamon-király remetebar­langja (kirándulóhely) - Takács-bástya/ma Vártörténeti Múzeum - Cenk-hegy (term. véd. ter.) - Posztós-bástya - Kötélverő-bástya - v. zsinagóga -Jekelius-ház - v. vármegyeház/ma Megyei Néptanács - „Keresztény-havas/ Pustavarul" Szálló - „Capitol" Szálló - Megyei Múzeum képzőművészeti és néprajzi részlege - Városháza/Városi Néptanács - Főposta - Drámai Színház (eklektikus) - „Park" Szálló - Központi park - Fellegvár - Szent Márton templom/ma múzeum - Egyetemi-domb - Szent Bertalan-templom (gótikus) - Bertalan-strand - Brassói Egyetem Központi Épülete - „Kárpátok" Szálló-r. kat. templom-v. domokos apácák (Szt. János) temploma-Főpályaudvar - Sportcsarnok

BRASSÓ-BRASSÓPOJÁNA: - üdülőközpont, síparadicsom - Keresztény­havas

SZECSELEVÁROS: - a barcasági csángók négy falujának (Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu) együttese - elektrotechnikai központ - v. dézsmaszedő hivatal /Urak háza /ma a csángók „Hétfalu Múzeuma" - Nagykő-havas

TATRANG: - csángó falu - múzeum

BODOLA: - r. kat. templom - Béldy-vár romja

PRÁZSMÁR: - Erdély legnagyobb erődtemploma/evangélikus

KÖKÖS: - unitárius templom (gótikus) - Gábor Áron halálának emlékoszlopa - Szt. Péter-Pál (ortodox) fatemplom

SEPSIBODOK: - híres ásványvízforrás és palackozás - erődtemplom - székely­kapuk

OLTSZEM: - római erőd maradványai - v. Mikó-kastély (klasszicista) /ma úttörőtábor

MÁLNÁSFÜRDÖ: -neves fürdőtelep, ásványvízforrás

UZONKAFÜRDÖ: - üdülőhely, ásványvízforrás - eutrofizált láp: természet­védelmi terület

NAGYBACON: - templom - kultúrház - falumúzeum

KISBACON: - Benedek Elek (1859-1929) író, a magyar gyermekirodalom egyik úttörőjének szülőhelye - Benedek Elek-emlékmúzeum

BIBARCFALVA: - fürdőhely - híres ásványvízforrás és palackozás - ref. templom - Tiborc-vár romjai

BÁRÓT: - az Erdővidék központja, v. járási székhely - a környező lignitbányá­szati terület iparvárosa - r. kat. templom (barokk) - Baróti Szabó Dávid (1739-1818) költő és Gaál Mózes (1863-1935) író szülőhelye - múzeum

VARGYAS: - lignitbányászat-v. Dániel-kastély (reneszánsz-barokk) és parkja néprajzi múzeum - fafaragás, székely faházak - templom - vargyasi mészkő­szurdok és cseppkőbarlang (a Székelyföld leghíresebb barlangja)

KÖPEC: - Erdély egyik legnagyobb, régi lignitbányája - református templom (gótikus) - az 1848/49-es osztrák népirtás emlékműve (andezitoszlopa)

MIKLÓS VÁR: - v. Kálnoky-kastély (késő reneszánsz-klasszicista) és parkja

NAGYAJTA: - unitárius erődtemplom (gótikus) - szülöttei Kriza János (1811— 1875) a székely népköltészet gyűjtője, Bara István (1805-1865) természettu­dós, N. Kovács István (1799-1872) történész

KÖZÉPAJTA: - Benkő József (1784-1814) történetíró és botanikus szülőhelye és sírja

BÖLÖN: -Bölöni Farkas Sándor (1795-1842) író szülőhelye, emléktáblája-ref. templom - kopj áfás temető - ásványvízforrás

HIDVÉG: - v. Mikó-kastély (barokk) és parkja - erődtemplom

FÖLDVÁR: - vár - evangélikus erődtemplom

APÁCA: - Apáczai Csere János (1625-1659), a magyar pedagógia úttörőjének szülőhelye

OLTHÉVÍZ: - mészkőbánya, nagy cementmű - templom - unitárius templom -kastély - „Bogáti-erdő" term. véd. terület

ALSÓRÁKOS: - andezitbánya - v. Bethen-kastély (reneszánsz) - erődtemplom

KŐHALOM: - v. járási, korábban szász szék-központ - fürdőhely - vár - evan­gélikus (szász) erődtemplom - múzeum

SEGESVÁR: Lásd 18. túra!

 

20. Maros - Körös melléki túra

ARAD: - Arad megye ősi székhelye - nagy iparváros (pl. vagongyár, textil-, gép­es élelmiszer-ipari üzemek) - nevesebb szülöttei: Tóth Árpád (1886-1928) költő, Kuncz Aladár (1886-1931) író, Pataky Sándor (1880-1964) festő - v. Városháza (neoreneszánsz)/ma Városi Néptanács, Pártközpont - Csanád­palota - evangélikus („Vörös") templom (neogótikus) - Nemzeti Bank palo­tája - „Astoria" Szálló - minorita templom (klasszicista) - v. Fehér Kereszt/ ma „Erdély/Ardealul" Szálló - Állami Színház (klasszicista) -v. Vadászkürt Szálloda /ma „Cornul vinatorilor" büfé - református templom (klasszicista) - Nepomuki Szent János szobra (barokk) - ortodox püspöki székesegyház (neobarokk) - régi víztorony - ortodox (szerb) templom (barokk), benne Thököly Száva/Sava Tekelij a kriptáj a - „vastuskós (lakatos)-ház" - régi színház (első aradi mozi) épülete - v. Kir. Főgimnázium, Kuncz Aladár író szülő­háza/ma Ion Slavici Liceum - „Park" Szálló - Kultúrpalota (Állami Filhar­mónia, Megyei Múzeum, Városi Könyvtár) - Vár (Vauban-rendszerű, csilla-gerődítmény)/ma laktanya - aradi vértanúk emlékoszlopa - v. Orczy-park/ ma Parcul Pádurice - Vasútigazgatóság (CFR) palotája - Főpályaudvar -Oszlopos Szent Simeon kolostor/egyházi múzeum - termálfürdő - repülőtér - „Csála-erdő" kirándulóhely

MARIARADNA: - v. ferences templom (barokk) - híres búcsú járóhely - v. ferences kolostor (barokk)/ma szociális otthon

LIPPA: - v. járási székhely - ortodox templom - városi múzeum - v. török bazár épülete

LIPPA-LIPPAFÜRED: -gyógyfürdő, üdülőhely

SÓLYMOS: - Sólymos várának romjai

DÉVA: Lásd 18. túra!

CSERNAKERESZTÚR: - csángó telepesek utódai

VAJDAHUNYAD: - Hunyad megye legnagyobb városa - az erdélyi vaskohászat fellegvára - nemzetközi hírű „Vajdahunyad vára" (gótikus)/lovagterem, Várkápolna, Mátyás-loggia/benne múzeum - református templom (későgótikus) - v. gör. kat./ma ortodox templom

KALÁN: - kohászváros - gyógyfürdő - „Aquae" római fürdő nyomai

ZEYKFALVA: - híres (ma ortodox) templom (román)

SZTRIGYSZENTGYÖRGY: - v. ref./ma ortodox templom (román-gótikus)

PISKI: - forgalmi csomópont - nevesebb szülötte: Barcsay Ádám (1742-1806) testőríró - Bem 1849. II. 9-i győztes csatájának színhelye

PISKI-DÉDÁCS: - v. Gyulay-kastély és parkja, mely híres arborétum (80 ha)

TORDOS: - prehisztorikus lelőhely (5000 éves település maradványai) „tordosi kultúra" régészeti lelet

SZÁSZVÁROS: - v. járási székhely - az erdélyi románok egyik kultúrközpontja /„Szászvárosi Ószövetség" román ősnyomtatvány 1582/-v. ref./Kun/ kollégium - Városi Múzeum - Petru Groza szobra

ALGYÓGY: - v. ref. templom (román) - v. Kun-kastély

ALGYÓGYFÜRDŐ: - híres fürdőtelep - „Diana" Szálló - római út maradványai

ALKENYÉR: - Kinizsi Pál 1479-es győztes csatájának emlékműve

ALVINC: - v. Martinuzzi-várkastély (reneszánsz) romjai - ref. templom

SZÁSZSEBES: - v. járási székhely - forgalmi csomópont - híres szőlőművelés -vár maradványai/Szabó (Deák-) bástya, Csizmadiák bástyája stb./-evangélikus templom (román-gótikus) - Szt. Jakab kápolna (gótikus) - v. céh­csarnok - v. evangélikus algimnázium - Zápolya-ház (barokk)/ma múzeum - katolikus templom

GYULAFEHÉRVÁR: Lásd 18. túra!

MAGYARIGEN: - Bod Péter (1712-1769) az erdélyi művelődés kimagasló alakjának sírja, emlékoszlopa - református templom (barokk) benne Bod Péter-kiállítás - 1848-ban meggyilkolt (magyar) lakosság sírja

TÖVIS: Lásd 18. túra!

NAGYENYED: - v. járási székhely - a korábbi erdélyi magyar szellemiség egyik fellegvára - nagyenyedi vár - 1849-ben lemészárolt 700 nagyenyedi (magyar) lakos emléktáblája - ref. vártemplom (gótikus-barokk) - evangélikus templom - Történelmi Múzeum - v. Bethlen-(ref.) kollégium/ híres könyv- és kéziratgyűjtemény, Természettudományi Múzeum/ - r. kat. templom (barokk) - ortodox templom (neobizánci) - hírhedt fegyintézet - Őrhegy - sző­lőtermesztés - 1704-ben elesett diákok emlékműve

CSOMBORD: - ref. templom - híres szőlőtermesztési, kertészkedési hagyományok

TOROCKÓSZENTGYÖRGY: -Brassai Sámuel (1797-1897) polihisztor szülőhelye, emléktáblája - Kolc-vár romjai - híres népviselet- Bedellői-cseppkő-barlang

TOROCKÓ: - Székelykő - Székelyvár - híres népviselet - Néprajzi Múzeum -unitárius templom

VÁRFALVA: - „Fütyer várának" romjai - unitárius templom

SINFALVA: - unitárius templom

MÉSZKŐ: - unitárius templom - temetőben Balázs Ferenc (1901-1937) unitárius pap, író, népművelő sírja- „Tordai-hasadék": 3 km hosszú mészkőszurdok (természetvédelmi terület) - Patkós-kő - Hesdát-patak - Balika-vár (barlangok) - kastélyszerű turistaház

SZENTMIHÁLYFALVA: - templom - római út maradványai

TORDA: Lásd 17. túra!

KOPPAND: - „Túr - Koppándi hasadék": mészkőszurdok - Rákos-patak - Szt. László kútja - v. gör. kat./ma ortodox templom

KOLOZSVÁR: Lásd 16. túra!

SZÁSZFENES: Lásd 16. túra!

GYALU: Lásd 16. túra!

NAGYKAPUS: Lásd 16. túra!

KÖRÖSFŐ: Lásd 16. túra!

BÁNFFYHUNYAD: Lásd 16. túra!

SEBESVÁR: Lásd 16. túra!

CSUCSA: Lásd 16. túra!

KIRÁLYHÁGÓ: Lásd 16. túra!

RÉV: Lásd 16. túra!

ÉLESD: Lásd 16. túra!

MEZŐTELEGD: Lásd 16. túra!

FUGYIVÁSÁRHELY: Lásd 16.. túra! NAGYVÁRAD: Lásd 14. túra!

 

21. Dél-Bihari túra

KIS JENŐ: - v. járási székhely kisváros - agrárközpont

TAMÁSHIDA: - templomtorony (román) és a templom romjai - v. Lipthay-kastély

ILLYE:-kastély

ERDÖGYARAK: - v. Tisza-kastély (Csegődön)/fogyatékos gyermekek otthona - ref. templom

ÁRPÁD: - ref. templom - v. Markovits-kúria - „Árpád vezér sírja"

NAGYSZALONTA: - v. hajdúváros, járási székhely - agrár-élelmiszeripari központ - szülöttei: Arany János (1817-1882) költőóriás, Lovassy László (1815-1892) jurátus - v. Csonkatorony/ma Arany János Emlékmúzeum -Arany János emléktáblája (szülőháza helyén) - református templom (klasszicista)

TENKE: - fürdőhely - múzeum - ref. templom - magyar nyelvsziget

BÉLFENYÉR: - r. kat. templom - magyar nyelvsziget

GYANTA: - ref. templom - magyar nyelvsziget

BELÉNYESÚJLAK: - ref. templom - magyar nyelvsziget

VÁRASFENES: - „Bélavár" romjai - ref. templom - magyar nyelvsziget

KÖRÖSTÁRKÁNY: - neves magyar néprajzi örökség - ref. templom

BELÉNYES: - v. járási székhely - Dél-Bihar egyik hagyományos központja, vásárvárosa - Városi Múzeum - r. kat., református, ortodox templom -templom és kolostorrom (román)/kat. temető/ - v. gör. kat. („Samuil Vulcan") főgimnázium-v. gör. kat. püspöki kastély

FÉLIXFÜRDŐ: - régi, nemzetközi hírű gyógyfürdő - iszapfürdő, kádfürdő -üveg-(virág)ház - reumatológiai szanatórium - „Belvedere", „Tündérrózsa" Szálló

PÜSPÖKFÜRDŐ - HÉVJÓ: - régi, nemzetközi hírű gyógyfürdő - hullámfürdő - hévízű „Pece-tó" és patak: természetvédelmi terület (leghíresebb relik-tumnövénye: Nymphaea Lotus Thermalis) - templom

NAGYVÁRAD: Lásd 14. túra!

 

22. Arad vidéki túra

MAGYARPÉCSKA: - magyar nyelvsziget/a román Ópécskával összevonva/ -templom - „Nagy Sánc" régészeti lelőhely

KIS VARJAS: - templom

ARAD: Lásd 20. túra!

LIPPA: Lásd 20. túra!

SOLYMOSVÁR: Lásd 20. túra!

MÁRIARADNA: Lásd 20. túra!

MÉNES: - a híres Arad-Hegyalja borvidék központja - Szőlészeti Kísérleti Ál­lomás - v. szőlészeti iskola (1878)

GYOROK: - r. kat., ref., ortodox templom - bukovinai csángók

VILÁGOS: - nevesebb szülötte: Ion Slavici (1848-1925) román író, Ion Rusu-Sirianu (1864-1909) román politikus - „Világos vár" romjai - Bohusné Szőgyéni Antónia (1803-1890) a magyar nőnevelés egyik úttörőjének bronz­szobra - az 1849. 08. 13-i fegyverletétel síkja - v. Bohus-kastély (Görgey kapituláció emléktáblája)/ma Ion Slavici Emlékmúzeum

PANKOTA: - v. járási székhely - bútorgyár, borkombinát - Csiky Gergely (1842-1891) drámaíró szülőhelye - v. Sulkowsky (Scholkovsky)-kastély

BOROSJENÖ: - „Borosjenő vára - ma iskola - r. kat. templom (Leiningen Károly aradi vértanú honvéd tábornok korábbi nyughelye) - ref. templom - török minaret-maradvány

KISJENŐ: Lásd 21. túra!

ZIMÁNDÚJFALU: - kastély

ARAD: Lásd 20. túra!

 

23. Kis túra a romániai Bánátban

ARAD: Lásd 20. túra!

VINGA: - a bánáti bolgárok központja - híres kertészkedés, bonbonkészítés -katolikus templom (neogótikus)

TEMESVÁR: - a Bánát központja, Temes megye székhelye, Erdély 2. legnagyobb városa, ősi katonai központ-garnizonváros - nevesebb szülöttei: Klapka György (1820-1892) honvéd tábornok, Kós Károly (1883-1977) író, építész - v. Piactér/ma Egyesülés tere: védett barokk építészeti műemlék­együttes - v. csanádi püspökségi r. kat. székesegyház (Dómtemplom) (barokk) - pestisoszlop (Szentháromság szobor) - forráskút - szerb ortodox püspöki székesegyház és palota (barokk) - Bánáti Múzeum képzőművészeti részlege (barokk) - „Savoyai-ház" - v. r. kat. püspöki palota (barokk) -evangélikus templom - várbástya, várfalmaradványok - vastuskós ház - Bánáti Múzeum néprajzi részlege - vastengelyes ház-v. ferences, majd piarista rendház/ma képzőművészeti iskola - v. irgalmasrendi kórház és templom/ma Szemészeti Klinika - Román Operaház és Nemzeti Színház (neobizánci) v. Vigadó/ma Német és Magyar Színház - v. Hunyadi-várkastély/ma Bánáti Múzeum történeti és természettudományi részlege - v. „Loyd-sor" (korzó eklektikus palotákkal)/ma December 30 sugárút - capitoliumi farkas bronz­kópiája - bánáti ortodox Metropolita székesegyháza (Románia legnagyobb ortodox temploma, neobizánci) - Mihai Eminescu (1850-1889) román zeneszerző szobra - v. piarista rendház, gimnázium és templom (szecessziós)/ma Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kara - Központi Park - Bánát Szálló -Mária kápolna- és szobor (Dózsa György és társai kivégzésének állítólagos helyén) - józsefvárosi román ortodox templom - Bábszínház - Egyetem (modern) - termálfürdő - Olimpia Sportcsarnok - „Central"-, „Continental"-, „Temesvár"-, „Park"-, „Béga"-, „Észak"-Szálló - Állami Filharmónia - „Vadászerdő - Padurea Verde: kedvelt kirándulóhely, parkerdő - falumúzeum

ÚJSZENTES: - magyar nyelvsziget - ref. templom

ZSOMBOLYA: - v. járási székhely - jelentős forgalmi csomópont és ipari központ (építőanyag, cipő, élelmiszer stb.) - a bánáti svábok egyik köz­pontja - r. kat. templom - múzeum - v. Csekonics-kastély/angol stílus/ - v. „Jesuleum"

NAGYSZENTMIKLÓS: - v. járási székhely - len- és kenderfeldolgozás - neves szülöttei: Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, Révay Miklós (1749-1807) költő, nyelvtudós - Bartók Béla szülőháza, emlékmúzeuma: v. Nákó-kastély - r. kat., ortodox templom - „nagyszentmiklósi kincs" honfoglaláskori lelet származási helye - Városháza - v. Nákó-közkórház

BODROG: (Calugareni) - híres „Hódos-Bodrog"-kolostor (ortodox)

 

24. Nagy túra a romániai Bánátban

ARAD: Lásd 20. túra!

VINGA: Lásd 23. túra.

TEMESVÁR: Lásd 23. túra!

ÚJSZENTES: Lásd 23. túra!

ÚJBÁZOS: - „Bázosi arborétum" (természetvédelmi terület)

TEMESRÉKAS: - v. járási székhely

KASTÉLY:-kastély

SZAPÁRYFALVA: - magyar nyelvsziget

NAGYBODÓFALVA: - magyar nyelvsziget

IGAZFALVA: - magyar nyelvsziget

LUGOS: - v. járási székhely - Temes megye második legnagyobb városa, fontos ipari központ (pamut, selyem, bútor, tégla) - az erdélyi román kultúra egyik régi fellegvára - Szt. Miklós torony - régi ortodox templom (barokk) - Történeti és Néprajzi Múzeum - Lugosi Színház - v. görög katolikus (ma ortodox) székesegyház - Eftimie Murgu (1805-1870) híres román filozófus és politikus szobra - strandfürdő

BUZIÁSFÜRDÓ: - országos hírű gyógyfürdő számos ásványvízforrással - ásványvíz-palackozás - „Park", „Temes", „Buziás" Szálló - Deák Ferenc díszpihenőpadja - gyógyszanatórium - strandfürdő - r. kat. és ortodox templom

ÖTVÖSD: - magyar nyelvsziget - r. kat. templom

VÉGVÁR: - magyar nyelvsziget - ref. templom

GÁTALJA: - v. járási székhely - magyar nyelvsziget - fafeldolgozás - r. kat. templom-v. Gorove-kúria

DETTA: - v. járási székhely, ipari központ (kender, fafeldolgozás) - Régészeti Múzeum - r. kat. templom

TORONTÁLKERESZTES: - magyar nyelvsziget

ÓTELEK: - magyar nyelvsziget

MAGYARSZENTMÁRTON: - magyar nyelvsziget - r. kat. templom

ZSOMBOLYA: Lásd 23. túra!

NAGYSZENTMIKLÓS: Lásd 23. túra!

CSANÁD: - ősi, Szt. István-korabeli püspöki székhely - r. kat. templom -  Szt. Gellért kőkoporsója

 

JUGOSZLÁVIA

25. Nagy túra a jugoszláviai Bánátban

TÖRÖKKANIZSA: -v. járási, ma kommuna (községi) székhely - karton- és dobozgyártás - r. kat. és ortodox templom-v. Maldeghem-kastély-v. Tallián-kúria - v. Szerviczky-kastély

OROSZLÁMOS: - r. kat., ortodox templom

MAJDÁNY: - magyar nyelvsziget - r. kat. templom

FEKETETÓ: - magyar-szerb falu - ortodox templom

CSÓKA: - kommunaközpont - r. kat. templom - nagy mezőgazdasági Állami Birtok és élelmiszeripari központ - v. Marczibányi-kastély

PADÉ: -r. kat. templom

SZAJÁN: - magyar nyelvsziget - r. kat. templom

NAGYKIKINDA: - v. járási, ma kommunaközpont - a bánáti szerbek egyik híres tradicionális központja - építőanyag-ipar - húsfeldolgozás, vasöntöde -  református templom (szecessziós) - „Narvik" Szálló - v. városháza - Városi Múzeum-r. kat. temp. -v. Draxler-ház - v. törvényszéki palota

TORONTÁLOROSZI: - magyar nyelvsziget - r. kat. templom - v. Csernovich-kúria

MAGYARCSERNYE:-kommunaközpont-magyarnyelvsziget-r. kat. templom TÖRZSUDVARNOK: - magyar nyelvsziget - r. kat. templom

NAGYBECSKEREK: - Torontál vármegye hajdani székhelye, ma kommuna­központ, a jugoszláv Bánát legnagyobb városa - nagy ipari központ („Szervo Mihály" Agrár-ipari Kombinát, BEK, Bánát Építőipari Vállalat stb.) - v. vármegyeház és parkja/ma a Zrenjanin Községi Küldött-testület székháza -városháza (neobarokk-szecessziós) - r. kat. püspöki székesegyház (klasszicista) Székely Bertalan oltárképével - református templom - Városi Mú­zeum - Történelmi Levéltár - Igazságügyi Palota (klasszicista) - Mária mennybemenetele (ortodox) templom (neoklasszicista) - Szűz Mária bemutatása (Varadenja Bogoradice) (ortodox) templom (klasszicista) - „Tosa Jovanovic" Népszínház - „Madách Amatőrszínház" - Műszaki- és Tanár­képző Főiskolák

FELSÖMUZSLYA: - Nagybecskerekhez csatolt (1971) magyar, ingázó „alvóvárossá" vált korábbi kertészfalu - r. kat. templom

ÉCSKA: - román-szerb ingázó település - kedvelt kirándulóhely: v. Harnoncourt-kastély (angol stílus) és parkja/művésztelep, halastó - ortodox templ.

ANTALFALVA: - v. járási, ma kommunaközpont - szlovák nyelvsziget - evangélikus templom - híres naiv népi festészet (M. Jónás)

TORONTÁL VÁSÁRHELY: - magyar nyelvsziget - református templom

LEÁNYKÚT: - neves kiránduló-üdülőhely a Delibláti-homokpuszta közepén -úszómedence

ALIBUNÁR: - v. járási székhely, ma román-szerb kommunaközpont - ortodox templom-v. „Ali-kútja"

ÜRMÉNYHÁZA: - magyar nyelvsziget - híres kőolajlelőhely - termálvíz - radioaktív iszapfürdő - r. kat. templom

VERSEC: - v. járási, ma kommunaközpont - Dél-Bánát egyik centruma - nevesebb szülötte: Herczeg Ferenc (1863-1954) író - híres szőlőtermesztés, borgazdaság és élelmiszeripar - „Zsigmond-torony" - Városháza (klasszicista­neogótikus) - szerb ortodox püspöki palota (barokk) - Szt. Miklós szerb ortodox püspöki székesegyház (barokk) - római katolikus székesegyház (neo­gótikus) - Mária mennybemenetele (ortodox) templom - Szt. Rókus kápolna - Concordia-ház (klasszicista) - „Két pisztoly"-ház (barokk) - Városi Múzeum - Városi Könyvtár - „Sterija" Népszínház - szüreti mulatságok -„Verseci-hegy" (sportrepülés) - „Szerbia/Srbija" Szálló

FEJÉRTELEP: - magyar telepesfalu a Delibláti-homokpusztában - a többnyire megkötött homok fenyveserdői, a bánáti bazsarózsa (Paeonia offic. ssp. banatica) természetvédelmi objektumok - féligkötött futóhomokformák

KEVEVÁRA: - a középkori Kéve vármegye székhelye, ma kommunaközpont-r. kat. templom - szerb és román ortodox templomok

SZÉKELYKEVE: - székely telepesfalu - r. kat. templom

HERTELENDYFALVA: - Pancsovához csatolt ingázó szerb-magyar-szlovák falu - székely népművészeti hagyományok - r. kat. templom - „Vojlovica" (ortodox) kolostor - rekord légszennyezettség

PANCSOVA: - v. járási székhely, ma kommunaközpont - Bánát második legnagyobb városa jugoszláv területen - nagy ipari központ (kőolajfinomítás, műtrágya-, síküveggyártás stb.) - Belgrádi agglomeráció része - v. Városháza (klasszicistámmá Helytörténeti Múzeum - Mária mennybemenetele (ortodox szerb) templom (barokk) - Preobrazsenszki (ortodox) templom (eklektikus) - ref. templom - r. kat. templom - evangélikus templom - Weifert-serfőzde - Gimnázium - Népkert - Művelődési Központ - „Temes/Tamis" Szálló - Temes-part - Halászcsárda

MAGYARSZENTMIHÁLY: -magyar nyelvsziget-r. kat. templom - Duna-Tisza-Duna-csatorna

ELEMÉR: - szerb falu - jelentős olaj kitermelés - a v. németeleméri r. kat. templomban: Kiss Ernő (1800-1849) mártír honvéd tábornok sírja-v. Kiss-kastély

MELENCE: - szerb falu - ortodox templom - híres „Ruszandafürdő" - Ruszanda-tó

TÖRÖKBECSE: - v. járási székhely, ma kommunaközpont - nagy múltú (gabona) piacközpont - r. kat., ortodox templomok - Aracson: Árpád-kori híres romtemplom (román) - tiszai duzzasztógát, zsilip - Duna-Tisza-Duna-csatorna - „Tiszavirág/Tiski evet" Szálló

ÓBECSE:-v. járási székhely, ma kommunaközpont - fontos agráripari központ (konzerv-, sör-, cukor-, malomipar stb.) - alsóvárosi (Szt. Antal) r. kat. templom - ortodox templom - Városháza - gyógyfürdő - nevesebb szülöttei: Than Mór (1828-1899) festő, László Fülöp (1869-1937) festő

ZENTA: - v. járási székhely, ma kommunaközpont - fontos agráripari központ (cukor, pamut, szerszámgép, bútor, stb.) -Városháza (szecessziós) - tűzol­tólaktanya (szecessziós) - v. Royal/ma Pannónia Szálló (szecessziós) - r. kat. templom - ortodox templom - Tisza-part - „Eugén-sziget", Savoyai Jenő 1697. 09. 11-i győztes csatájának emlékműve - Népkert - Helytörténeti Múzeum - művésztelep - v. zsinagóga

MAGYARKANIZSA: - v. járási székhely, ma kommunaközpont - a „legmagyarabb" jugoszláviai város - híres gyógyfürdő - „Fürdő/Banja" Szálló - Tisza-part - Városháza - r. kat. templom - Áruház

 

26. Bácskai kis túra

PALICS: - országos-nemzetközi hírű, régi fürdőhely, üdülőközpont. - a régi női fürdő (szecessziós) - víztorony - állatkert - „Tó/Jezero", „Park", „Sport" Szállók - Palicsi-tó (vízisport)

SZABADKA: - „a vajdasági Kecskemét" - Vajdaság második legnagyobb városa kiterjedt tanyavilággal - magyar-bunyevác kommunaközpont, nagy ipari központ (hús, konzerv, elektromotor, kerékpár, cipő, csokoládé stb.) -neves szülötte: Kosztolányi Dezső (1885-1936) író, költő, publicista - legnagyobb jugoszláviai városháza (szecessziós, Zsolnay tetőkerámia), benne Városi Múzeum (is) - Leovits-palota (szecessziós) - v. Zsinagóga (szecessziós) - Raichle-palota (szecessziós) - v. Nemzeti Kaszinó (eklektikus) / ma Városi Könyvtár - Népszínház (klasszicista) - Bábszínház - Fehér Hajó étterem (szecessziós) - v. Bárány / ma Beograd Szálló - v. Nemzeti Szálló - „Patria" Szálló - Szent Teréz templom (barokk-klasszicista) - ferences templom és kolostor - Szt. Rókus kápolna - ortodox templom - Sportcsarnok - „Szabad­kai ócskapiac" - „Szabadka-Horgosi"-homokvidék - homoki szőlőtermesztés, borgazdaság - szüreti mulatságok (szeptember) - aratófesztivál (július)

BAJMOK: - magyar-bunyevác-szerb település - r. kat. templom - üdülőköz­pont „strandfürdő"

BABAPUSZTA (Aleksa Santic): - v. Fernbach-kastély „szecessziós" és parkja-„Május 9-e Mezőgazdasági Birtok" üdülőközpontja /sportközpont, úszó­medence stb./

PACSÉR: - ref. és r. kat. templom - magyar nyelvsziget - löszdolinák

OMORAVICA: - ref. és r. kat. templom - magyar nyelvsziget - 10 km hosszú löszdolina /„Bányavölgy"/ - Telecskai-löszfennsík

BÁCSTOPOLYA: - Közép-Bácska magyar központja, v. járási, ma kommuna­központ - fontos agráripari-élelmiszeripari központ - római katolikus templom „szecessziós" - v. Kray-kastély (rokokó) és angolparkja - „Vénusz" rekreációs központ /„uszoda, strandfürdő"/ - „Pannónia" Szálló -„Beograd" Áruház - Városháza

ZENTAGUNARAS: - magyar tanyavilág

TORNYOS: - r. kat. templom - magyar tanyavilág

CSANTAVÉR: - a bácskai magyar tanyavilág egyik központja - r. kat. templom ZENTA: Lásd 25. túra! CSÓKA: Lásd 25. túra! TÖRÖKKANIZSA: Lásd 25. túra!

MAGYARKANIZSA: Lásd 25. túra!

HORGOS: - a jugoszláviai paprikatermesztés központja - magyar határfalu -  r. kat. templom

 

27. Bácskai nagy túra

PALICS: Lásd 26. túra!

SZABADKA: Lásd 26. túra!

ZOBNATICA: - nemzetközi hírű ménes - Zobnaticai Mezőgazdasági Birtok sport és üdülőközpontja: Zobnaticai-tó - kastély

BÁCSTOPOLYA: Lásd 26. túra!

BAJSA: - r. kat., evangélikus, ortodox templom - Fernbach-kúria - v. Vojnics-kúria

KISHEGYES: - magyar kommunaközpont - r. kat. /Szt. Anna/ templom

SZENTTAMÁS: -szerb-magyar kommunaközpont -r. kat. és ortodox templom -  1849-es nagy bácskai szerb-magyar erőpróba, véres csaták színhelye - „Elán" Szálló - Duna-Tisza-Duna-csat. - strandfürdő

ÚJVIDÉK: - a Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány székhelye - a szerb kultúra több mint két évszázados fellegvára /„Szerb Athén"/ - sokoldalú ipari, agráripari, kereskedelmi és kulturális központ - v. Városháza /neoreneszánsz/ - római katolikus nagytemplom /neogótikus/ - katolikus plébánia­hivatal /Katolikus Porta/ - „Vajdaság / Vojvodina" Szálló - Posta toronyház /modern/ - Mária mennybemenetele /szerb ortodox/ templom (barokk) - v. Einstein-ház /A. Einstein világhírű tudós emléktáblája/ - „Szerb Matica / Anyácska" Képtára - Zsinagóga - Tartományi Végrehajtó Tanács székháza /modern/ - „Putnik Szálló - Szerb Nemzeti Színház /modern/ - Magyar Szín­ház - ortodox püspöki székesegyház - ortodox püspöki palota /neobizánci/ -„az újvidéki Váci utca": Duna utca épületegyüttese - Fehér Oroszlán ház -v. Bírósági épület / ma Vajdasági Múzeum - Szerb Matica székháza - „Vasember-ház" - Szent Miklós /ortodox/ templom - Zmaj J. J. Gimnázium - Almási /ortodox/ templom (barokk-rokokó) - Jódfürdő központi épülete (sze­cessziós) - „Park" Szálló - Vásárváros/ Novosadski Sajam - „Vásár/Sajam" Szálló - „Vojvodina" Sport- és Üzletközpont /modern/ - „Telep": a magyarok által leginkább lakott városnegyed Újvidék nyugati részén - Újvidéki Egyetem - Nemzetközi szabadkikötő - „Halász-sziget" /turisztikai központ/ - Duna-strand

ÚJVIDÉK-PÉTERVÁRAD: - Péterváradi-erőd: /Vauban rendszerű erődít­mény, a „Duna Gibraltárja"/ - Arany-Sas gyógyszertár - Díszkapu - Szent György templom /benne Koháry gróf síremléke/ - Helytörténeti Múzeum -Természettudományi Múzeum - „Várad/Varadin" Szálló - v. parancsnok­sági /árkádos/ épület / ma vendéglő - Óratorony - várkút - Hamvas Szűz Má­ria temploma

TEMERIN: - Újvidék magyar „bolygóvárosa", kommunaközpont - jelentős ag­ráripari központ - r. kat. templom - Helytörténeti Múzeum - Művelődési Ház /„Pap Pál Népegyetem, Szirmai Károly Közműv. Egyesület/ - v. Széchen-kastély /ma iskola

BÁCSFÖLDVÁR: - r. kat., ortodox templom - Crna Bara: földvár maradványok

ÓBECSE: Lásd 25. túra!

MOHOL: - r. kat. /Szent György/ templom, ortodox templom

ADA: - kommunaközpont - Szarvas Gábor (1832-1895) nyelvész szülőhelye - r. kat. templom

ZENTA: Lásd 25. túra!

CSÓKA: Lásd 25. túra!

TÖRÖKKANIZSA: Lásd 25. túra!

MAGYARKANIZSA: Lásd 25. túra!

HORGOS: Lásd 26. túra!

 

28. Duna melléki /Baranya-Szlavónia-Nyugat-Bácskai/ túra

KISKÓSZEG: - v. járási székhely - fontos dunai hídváros - 1944-es csaták, dunai átkelés emlékműve - r. kat. templom - vízisport - „Zöld sziget" turisztikai központ, halászparadicsom

VOROSMART: - magyar falu a Báni-hegy lábánál - r. kat. és ref. templom

HERCEGSZŐLLÖS: - jelentős szőlőtermesztés, borgazdaság - r. kat., ref. templom

SEPSE: - kis magyar falu a Báni-hegyek között

LASKO: - magyar falu - ref. és r. kat. templom - Kis-Duna - vadászat, horgászat

VÁRDARÓC: -r. kat. templom

BELLYE: -r. kat., ref. templom-v. Savoyai-kastély - vadászmúzeum -„Csingi-lingi"-csárda

MECE-DÁRDA: - Jugoszlávia legnagyobb agráripari kombinátja /„Bellye AIK", az 1697-ben alapított Bellyei uradalom utódja/

KOPÁCS: - hajdani magyar halászfalu - ref. templom - „Kopácsi-rét" (a „jugoszláviai Gemenc") nemzetközi hírű természetvédelmi terület - halász-vadász sportparadicsom

ESZÉK: - ősi drávai hídváros - v. vármegye, ma kommunaszékhely - Horvátország keleti részének központja - nagy iparváros (vegyipar, fémfeldolgozás, gyufa, faipar, keksz, csokoládé) és agráripari központ - Eszéki várnegyed / Tvdava - Szt. Péter-Pál /r. kat./ székesegyház (neogótikus) - Városháza-v. vármegyeház-v. Normann-palota-v. Pajevics-kastély-„Rétfalu" magyarok által leginkább lakott városrész Eszék nyugati szélén - v. zsinagóga - v. igazságügyi palota - Szt. Jakab templom - evangélikus templom -református templom - v. tanítóképző - ortodox templom - v. főgimnázium -Opera és Színház - Városi Múzeum - Dráva-parti rekreációs központ - állatkert - strandfürdő - vízisport

SZENTLÁSZLÓ: -Árpád-kori, szlavóniai magyar nyelvsziget-néprajzi archaikumok - ref. templom - Vuka folyó

KÓRÓGY: - ref. templom - Kórógy -var nyomai

VUKOVÁR: - Szerem vármegye hajdani székhelye, ma kommunaközpont - v. ferences /Szt. Fülöp-Jakab/ templom - v. ferences kolostor és gimnázium -v. Eltz-kastély - Szt. Rókus kápolna - ortodox templom - Duna-part

VUKOVÁR-VUCSEDOL: - régészeti lelőhely - „Vucedoli kultúra"

APÁTI: - Duna-parti magyar nyelvsziget - r. kat. templom

ÚJLAK: - a középkori Magyarország egyik legfontosabb városa, a híres Újlaki család fészke - az Újlaki-vár romja - ferences templom és kolostor (barokk) /Kapisztrán János képe/ - v. Odescalchi-kastély (barokk) / ma szálló, vendéglő, múzeum - Újlaki Mátyás és Lőrinc márvány síremléke -bástyatorony - templom (neogótikus) - híres szőlőtermesztés, borgazdaság - új Duna-híd

BÁCSPALÁNKA: - Duna-parti v. járási székhely, ma kommunaközpont - jelentős ipari központ (gép-, bőr, cipő-, textil-, élelmiszeripar)-r. kat. templomok, ortodox templom, evangélikus templom - Opalánka (hajdani szerb) és Újpalánka (hajdani német) sajátos építészeti, városszerkezeti arculata -Duna-korzó - a várostól északra „török halmok"

BÁCS: - v. járási székhely, középkori vármegyeszékhely, ma kommunaközpont - Bács híres középkori lovagvárának romjai - r. kat. templom és kolostor - ortodox templom - Mosztonga-patak

GOMBOS: - magyar nyelvsziget - fontos dunai átkelőhely, forgalmi csomópont - Szent László /r. kat./ templom - Szt. Háromság-szobor - magyar folklór­ népművészeti hagyományok - földvár maradványai

SZOND: - sokác-szerb-magyar falu - r. kat. templom - templom és zárda romjai (gótikus) - v. Fernbach-kastély - ártéri erdő

SZILÁGYI/Svilojevo: -magyar telepesfalu, nyelvsziget

APATIN: - v. járási székhely, ma kommunaközpont - az 1944-ben eltávolított dunai svábok egyik hajdani fő központja - ma jelentős szerb iparváros (híd­építés, hajó, sör, stb.) - nevesebb szülötte: RaichleFerenc (1869-1960) híres szecessziós építész - v. községháza (szecessziós) - római katolikus templom -  római sáncok nyomai - „Junakovic" rekreációs központ és gyógyszálló /Prigrevica közelében/ - Duna ártéri erdei

ZOMBOR: - v. Bács-Bodrog vármegye székhelye, ma kommunaközpont -ÉNY-Bácska gazdasági, forgalmi centruma (fémfeldolgozás, akkumulátor, autó, textília, esernyő, konfekció, cipő stb.) - v. Vármegyeház (barokk) /benne Eisenhut Ferenc: Zentai-csata c. monumentális festménye / ma Községi Küldött-testület székháza - Városháza (klasszicista) - Városi Könyvtár -  v. Weidinger-palota (szecessziós) - Zeneiskola (szecessziós) - „Török-torony" / ma Történelmi Levéltár - Plébánia (r. kat.) templom (barokk) - ortodox nagytemplom (barokk) karmelita templom és rendház - Népszínház - Galéria - „Mosztonga" Sportcsarnok - „Sikáros-erdő" kirándulóhely, fürdő

BEZDÁN: - magyar nyelvsziget - neves gyógyfürdő - r. kat. templom - új Duna-híd - 1944-es kiskőszegi / batinai csata emlékmúzeuma - Duna ártéri erdei -Duna-Tisza-Duna-csatorna - népművészet - kosárfonás - vadász-, halász-és gyógyturizmus

 

29. Mura-vidéki túra

ŐRIHODOS: - őrségi magyar falu Szlovéniában - evangélikus templom

MURASZOMBAT: - v. járási székhely, ma kommunaközpont - a történeti Vendvidék hagyományos piacközpontja - v. Szapáry-kastély (barokk) és parkja - plébániatemplom (gótikus) - Helytörténeti Múzeum - városháza

DOBRÓNAK: - a Mura-vidék második legnagyobb magyar közössége - r. kat. templom

ALSÓLENDVA: - v. járási székhely, ma kommunaközpont - a Mura-vidéki (szlovéniai) magyarság kulturális központja - jelentős ipari kisváros /kőolaj-, elektrotechnikai ipar stb./-Lendvai-hegy: nevezetes szőlőtermesztés, bortermelés - fürdőhely - v. Esterházy-várkastély - Lendva-patak - r. kat. templom

CSENTE: - magyar falu a Lendvai-hegy déli lejtőin - szőlőtermesztés - r. kat. templom

PETESHÁZA: - r. kat. templom - magyar falu a Mura közelében - fürdőhely

CSÁKTORNYA: - a Muraköz hagyományos központja, v. járási-, ma kommunaszékhely - v. Zrínyi-várpalota - múzeum

 

AUSZTRIA

30. Nyugat-Pannon túra

DOBORJÁN: - Liszt Ferenc (1811-1876) világhírű zeneszerző szülőháza és emlékmúzeuma - v. Esterházy-kastély és parkja - Liszt-szobor - r. kat. plé­bániatemplom - Nepomuki Sz. János-oszlop

LAKOMPAK: - Esterházy-kastély (reneszánsz) - Tarródy Mátyás síremléke (Bethlen Gábor itteni csatában /1620/ elesett alvezére) - Szt. Rókus plébá­niatemplom

CSAVA: - híres fazekastelepülés - kerámia szakiskola - Kerámia Múzeum -evangélikus templom és lelkészlak

FELSŐPULYA: - járási székhely - Árpád-kori magyar határőrfalu - v. Rohonczy-kastély / ma szakiskola - r. kat. plébániatemplom - Assisi Szt. Ferenc-kápolna (barokk) - Városháza - középpulyai plébániatemplom - v. Rohonczy-kúria - néhány hagyományos magyar tornácos parasztház - Maurer Rezső magyar fafaragó

BOROSTYÁNKŐ: - híres szerpentinkő lelőhely - szülötte: Almássy László (1895-1951) Afrika-kutató - Almássy-vár - Szt. Mihály plébániatemplom (barokk) - evangélikus templom - Sziklamúzeum (szerpentinkő)

MÁRIAFALVA: - Mária mennybemenetele plébániatemplom (későgótikus) /Burgenland egyik legszebb temploma/

TARCSAFÜRDŐ: - Burgenland legfontosabb, régi gyógyfürdője - Gyógyfürdő /Miksa, Ferenc, Károly-forrás/ - Szabadtéri Tájmúzeum - Szentháromság plébániatemplom - evangélikus templom - Boszorkány-ház - Tóth Ferenc (1733-1793) magyar származású francia tábornok sírja

FELSŐŐR: - járási székhely - a Felső-Őrség és a burgenlandi magyarság központja - „Fölszeg": ma is magyar városrész - ref. templom (barokk) - ref. lelkészlak - ref. iskola - evangélikus templom (klasszicista) - „Alszeg" kerített településforma - v. plébániatemplom / ma ravatalozó - katolikus egyházi központ (modern) - magyar őrségi népi építészet

ALSÓŐR: - a legmagyarabb őrségi falu - Szent Katalin plébániatemplom és temető - Helytörténeti Múzeum - Népiskola - Mária-oszlop - Községi Könyvtár

ŐRISZIGET: - legkisebb őrségi magyar falu - evangélikus templom - régi evang. lelkészlak - Szent László templom /kat/ - magyar népi építészet

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet