Falumúzeum Bikal - Heimatmuseum Bikal

 

Bikal története

Baranya északi peremvidékén, a tolnai megyehatár közelében, a dombok lankái alatt meghúzódó Bikal története közel hét évszázadra, az 1330-as évek elejére vezethető vissza.

 

 

Bikal. A falu nevének jelentése bükk-al, vagyis "bükkös erdő alja". Első okleveles említése 1325-ből való. A község Villa Bykol alakban jelenik meg először.

A középkori településről és népéről ugyan viszonylag kevés adatot őríztek meg a korabeli források, de a helység és környék birtokosairól (Szente-Mágocs nemzetség, Treutel, Cseh és Országh família) már jóval többet tudunk.

A török hódítók az 1540-es évek közepére a Mecsek északi oldalára is eljutottak, vidékünk is hódoltsági területté vált.

Kis történet a korabeli krónikákból: 1542. márciusában Werbőczy Imre – értesülve Kászon bég pusztításairól – a szászi várból 225 lovassal és 200 gyalogossal a török után eredt, és a kozári mezőn rajtaütve legyőzte azt. Kilencven levágott fejjel tértek vissza a csatából, és kiszabadították a magyar foglyokat is.

A csaknem másfél évszázadig kettős adóztatás szorításában élő, megfogyatkozott népesség kegyetlen sorsa az úgynevezett felszabadító háborúk (1686-1687) során teljesedett be, Bikal és környéke szinte teljesen elnéptelenedett.

Az 1565. és 1582. évi török defterek alapján a következő bikali személyek adóztak: Fazokas Imre, Tót Pál, Bozai Tamás, Pető Dimitre, Pető György, Balik István, Birány János, Bekő Petre, Vár Benedek, Kovács Bálint.

A pusztává lett települést az uralkodó által újraadományozott terület birtokosai (előbba Rindsmaul, majd - főként - a Petrovszky család)újranépesítették horvát és német telepesekkel. A telepesek és utódaik fejlett gazdálkodási módszereket honosítottak meg a vidéken, különösen a dohánytermesztés számottevő.

 

Puchner Kastély

 

Bár a feltételezések szerint Bikalnak temploma korábban is volt, a fennmaradt feljegyzések az 1726-ban "fából és sárból" húzott egyházépülete létét teszik bizonyossá. Anyakönyvezés mindenesetre ettől az évtől kezdődően létezik.

Mai katolikus templomát, Winkler Mihály apát-plébános nagyvonalú áldozatkészségének köszönhetően 1797. július 26-án szentelték fel Szent Anna tiszteletére.

A környék egyik legszámottevőbb evangélikus közösségének temploma 1869-ben épült fel a faluban.

Egy 1833-as német tudományos feljegyzés szerint Bikal horvát és német falu. Római katolikus templommal, 147 lakóházzal , 1032 lakossal rendelkezik és kitűnő talajon gazdálkodnak.

Az 1840-es évek végén építtette lakhelyét Bikal új földesura, báró Puchner Antal. A kastély többszöri átalakítását követően a XIX. század végén nyerte el végleges, ma is látható, kései historizáló stílusú formáját.

A polgári korszakban a település és népesség gyarapodása mellett az "elnémetesedés" az egyik legjellemzőbb sajátossága a községnek.

1848-49-ben Bikal is adott honvédeket a szabadságharcnak. Ők név szerint: Hermann Henrik kapitány, Khél Fülöp, Gayer János, HempIer Henrik. Haz György, Graf Péter, Juhász János, Czinderits Mátyás honvédek.

A vasút nyomvonala elkerülte e helységet, s ez, valamint az amúgy sem jó közúti közlekedési viszonyok valamelyest visszavetették fejlődésében, megakadályozták abban, hogy az idegenforgalomban és a vendéglátásban szerephez jusson. A falu hagyományosan és jellemzően mezőgazdasági jellegű maradt. Körjegyzőségi központ rangja viszont megkülönböztetett helyet biztosított számára a környék települései sorában.

A település műveltségi viszonyaiban meghatározónak bizonyult a két felekezeti (katolikus és evangélikus) iskola fenntartása. A viszonylag szerény egyesületi életből a bikali olvasókör (1903-1938) működését kell kiemelnünk.

 

Puchner Kastély

 

A második világháború 75 áldozatot követelt Bikaltól, akik a harcokban, a hadifogoly illetve munkatáborokban haltak meg. Emléküket, nevüket ma a falu főterén felállított emlékmű őrzi. Ugyancsak súlyos kataklizmát jelentett a település történetében a német lakosság nagyarányú kitelepítése, melynek során 1947-48-ban több mint négyszáznegyven falubelit kényszerköltöztettek Németországba. A kitelepítettek helyét SzlovákiábóI áttelepített magyar családok, valamint Zala megyéből, illetve Hódmezővásárhely környékéről ide költözők foglalták el.

A település jelentősen kicserélődött lakossága, s az új rend a birtokviszonyokat is gyökeresen átalakította. A földosztást követően hamarosan termelőszövetkezetek jöttek létre, illetve I949-ben létrehozták a térség egyik legjeleltékenyebb állami gazdaságát Bikal székhellyel. Ettől kezdve a Bikali Állami Gazdaság és a helység sorsa összefonódott. Ennek ma is meglévő bizonyítékai: Szilárd útburkolat az egész faluban, vezetékes ivóvízhálózat kiépítése, az Ifjúság utca házsorai, az általános iskola és óvoda ma is korszerű épületei. A fokozatosan fejlődő gazdasági nagyüzem a település és az itt élők gyarapodását is biztosította. Gyümölcs-és komlótermelése, országos hírű halgazdasága, valamint nyúltenyésztő ágazata évtizedekig a jólét forrása volt. Ezidőtájt Bikal lakossága 1100 fő fölött volt.

A rendszerváltás az állami gazdaság felszámolásához vezetett (1994). Ennek nyomán a település fejlődése is megtorpant, mely a lélekszám rohamos csökkenéséhez vezetett. (Kb.780 fő). Ugyanezen okból került sor 1998-ban Bikal és Egyházaskozár iskoláinak társulására.

Ebből a helyzetből a kiutat az életképes kisvállalkozások jelentették illetve jelenthetik. Ezek részben a tradicionális mezőgazdaság-élelmiszeripari szférához, részben a kereskedelemhez tartoznak.

E téren új színfolt a Puchner-kastély és Reneszánsz Élménybirtok, szállodaként és konferenciaközpontként való megjelenése, amely az ugyancsak a kialakított termálfürdővel, szép, nyugodt környezetével az idegenforgalom fellendülésének esélyét is magában hordozza.

 

Régi sváb ház a faluban

 

Sváb ház

 

Felújított sváb ház

 

Faluház külső

 

Faluház külső

 

Faluház az udvar felől

 

Faluház az udvar felől

 

Faluház és melléképület

 

Melléképület

 

Szerszámok

 

Szerszámok

 

Szerszámok

 

Szénapadlás

 

Faluház belső

 

Faluház belső

 

Faluház belső

 

Faluház belső

 

Faluház belső

 

Faluház belső

 

Faluház belső

 

Faluház belső

 

Szoba részletek

 

Szoba részletek

 

Szoba részletek

 

Szoba részletek

 

Tiszta szoba

 

Tiszta szoba

 

Tiszta szoba

 

Tiszta szoba

 

Bölcsők

 

Népviseletek

 

Menyegzői ruha

 

Konyha

 

Konyha

 

Konyha

 

Speiz

 

Speiz

 

Lekvárfőző

 

Mosókonyha

 

Mosókonyha

 

Vendégkönyv, Faluház

 

Falvédő kiállítás

 

Falvédő kiállítás

 

Falunap

 

Svábbál

 

Németeshét

 

Németeshét

 

Németeshét

 

Németeshét

 

Németeshét

 

Németeshét

 

Németeshét