A geresdlaki németek kiállításai

 

 

További geresdlaki fotók témák szerint:

Babaház

Mézeskalács falu

Tájház

2013-as kiállítás megnyitó

2013-as új kiállítás

2013-as kendő, vállkendő kiállítás

 

Kézimunka kiállítás

 

A kézimunka kiállítás szervezői: Schenk Jánosné és Schulteisz Józsefné. Segítők: Bárácz

Györgyné, Meiszterics Sándorné, Molnár Ádámné, Schenk Karolin, Heilmann Magdolna, Sipos Ferencné, Szemesi Józsefné, Eila Hämäläinen, Schulteisz Jánosné .

A kiállítás anyagával bepillantást nyerhetünk szüleink és nagyszüleink életébe. A kézimunkák használati és díszítőeszközként szolgálták az otthonokat.

Nekünk, az utókor számára üzenetet hordoznak őseink életéről, mindennapjairól, örömükről, bánatukról. a családi élet jelentősebb eseményeihez, szokásaihoz hozzátartoztak a jellegzetes hímzett kiegészítők.

A kézimunkák színvilága és díszítőelemei nagyon gazdagok és sajátosak. Vallomás az asszonyok szorgalmáról, kézügyességéről, ízléséről, és kreativitásáról.

A közel kétszáz kézimunka között nem találunk két egyformát. Az egyediséget kiemeli a „névjegy”, a díszes monogram, ami egyben jellegzetességet is ad a sváb hímzéseknek.

A díszítőelemek elsősorban virágmotívumok, árvácska, búzakalász szerepel a leggyakrabban.

Találunk vallásos, illetve alakos ábrázolást is. A feliratok, a szövegek a mindennapi élettel kapcsolatos bölcs intelmek, ami a mai ember számára is aktuális és megszívlelendő.

A legrégibb kézimunkák kenderből, gyapjúból készült szőttesek kevés hímzéssel vagy horgolással vannak díszítve. A korai hímzéseknél a kézzel megrajzolt vonalas motívumok jellemzők és kevésbé színesek (egy van két szín).

A későbbiekben a közvetlen rajzolást felváltották a sablonok, amit kopírozással és „drukkolással” vittek a textíliára. A drukkolás a mai nyomdázáshoz hasonlít.

A színvilág egyre gazdagabb, a virág koszorúk is egyre változatosabbak és színesebbek.

A kézimunka házban kaptak helyet a régi pólyák, pólya takarók, valamint a régi baby ruhákba öltöztetett babák.

Úgyszintén itt helyezkednek el a szivárvány minden színében pompázó Wickl-Tuch-ok.

A Geresdlakon élő magyar nemzetiségű lakosok tiszteletére rendeztünk be egy helyiséget régi magyar szőtt és hímzett törölközőkből, hímzett falvédőkből, terítőkből, párnákból. Gyönyörű kendőket és vállkendőket kaptunk – szintén – adakozásból.

A kiállítás fényét emeli a rokka, melyből csak 1 darabot tudtunk felkutatni a faluban.

Őrzünk üveges, tükrös vitrinekben személyes tárgyakat, (nyakláncokat, csatokat), régi használati porcelánokat, tárgyakat.

Szintén említésre méltó az a hagyaték, amit egy Zala megyében élő Horváth Györgyné lánya: Várkonyi Imréné Piroska (pécsváradi lakos ) ajándékozott a geresdlaki kézimunka háznak. Úgy a szakköri munkaterv, mint a szebbnél szebb és értékes sablonok páratlan értéket képviselnek.

Köszönet a község lakosságának, valamint a vidéki – fazekasbodai, pécsváradi , pécsi - adakozóknak, hogy megőrizték és rendelkezésünkre bocsátották a kiállítás anyagát.

Reméljük, hogy a kiállítás sok örömet és esztétikai élményt nyújt községünk lakosságának és minden látogatónak!