Fazekaskiállítás és Helytörténeti Gyűjtemény az Óbányai Falumúzeumban

 

A hajdani működő vízimalmairól, forrásairól, pisztrángos taváról nevezetes település igen korán híressé válik mázas karcolt kerámiáiról, edényeiről. A jellegzetes óbányai fazekak igen gyakran mélybarnák, mélytüzűek; mintázatban gazdagok. Számos nagynevű fazekas dinasztiát tartanak számon a községben: elsők közt a Teimel-, a Keszler-, a Kovács- és a Müller-dinasztiát említhetjük, valamennyien nagyon sokat tettek azért, hogy Óbánya neve forogjon, ismertté váljon az ország határain túl is.

Hogy ez a kézműves múlt milyen gazdag is a faluban, a már régen a turisták szolgálatában álló Falumúzeum is példázza. A német olvasókör és a Német Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésével létrejött múzeumban megtaláljuk az üvegművesség régi és részben mai remekeit, a paraszti gazdálkodás eszközeit, a német népviselet nagy gonddal válogatott kincseit – köztük Heim Péterné óbányai asszony által felöltöztetett babákat – és számos más tárgyi értéket is. A szemet csalogató, gazdag fazekas kiállítás anyaga részben helyi gyűjtés, részben dr. Bíró Ferenc pécsváradi orvos adománya.

A cserépedény-készítés mesterségét ma is többen űzik, de Teimel Cintia és Keszler István műhelyeiben a még hagyományos eljárást néhol már modernebb elemekkel ötvözik.

A Falumúzeum címe: 7695 Óbánya, Fő út 70.