Előző fejezet Következő fejezet

Választott testületek Törökbálinton

 

 

Szabadon választott bíró (polgármester) és esküdtek (községi képviselők), továbbá az államilag kinevezett magyar királyi jegyzők, működési idejük szerint:

 

 

1847-1944

 

1847-1854 Fallenbüchel József, bíró Barnafi János, királyi jegyző
1854-1884 Käufler József, bíró   Barnafi János, királyi jegyző
1884-1895 Zeiss József, bíró   Horváth Mátyás, királyi jegyző
1895-1908 Zeiss József, bíró   Győri Sándor, királyi jegyző
1908-1912 Jánositz Antal, bíró   Győri Sándor, királyi jegyző

 

Esküdtek (községi képviselők):

Gigler Antal, Zeiss József, Matics István, Jost József, Fink Leonhard, Schmidt Károly, Kimmel Mátyás, Meri Antal, Gauland Ferenc, Csurcsia Ferdinánd, Mantics Jakab, Steiner Pál, Steiner Heinrich, Zeiss Szilveszter, Fallenbüchel János, Mayer Ignác, Bernhardt József, Bunth András, Fessel János, Eckstein József, Bunth István, Jung Pál, Dr. Grimm Ferenc és Tüskés Ferenc.

 

1912-1916 Gigler Mihály, bíró Győri Sándor, királyi jegyző
1916-1920 Csurcsia Ferdinánd, bíró Győri Sándor, királyi jegyző
1820-1923 Pettinger János, bíró Győri Sándor, királyi jegyző
1923-1929 Käufler Mihály, bíró Gyöngyössy Kálmán, királyi jegyző
1929-1931 Käufler Mihály, bíró Gyöngyössi Kálmán, királyi jegyző
1931-1935 Fallenbüchel József, bíró Gyöngyössy Kálmán, királyi jegyző

 

Esküdtek (községi képviselők):

Dr. Grimm Ferenc, Argay Nándor, Pettinger Szilveszter, Wendler Ferenc, Nothnágel József, Horváth Károly, Käufler Mihály, Hessler Antal, Führinger Lénárd, Schenadek Lőrinc, Scheirich Jakab, Lechner József, Fallenbüchel Flórián, Knapp János, Wittinger György, Fink József, Mann János, Pettinger Vendel, Wágner Pál, Zeiss Pál és Zeiss István.

1935-1939 Käufler Mihály, bíró  Dr. Gesztessy László, királyi jegyző

 

Esküdtek (községi képviselők):

Gigler Szilveszter, Bunth Mátyás, Fallenbüchel József, Fallenbüchel Flórián, Kuzsel Antal, Führinger József (Dr. Grimm F. utca), Gilmayer Márton, Gündert Mihály, Führinger János, Hermann Károly, Führinger József (Fő utca), Jung József, Pink István, Fallenbüchel Szilveszter, Zeiss-Ricker Pál, Wittinger György.

1940-1944 Käufler Mihály, bíró  Felkay Ferenc, királyi jegyző

 

Esküdtek (községi képviselők):

Kiály Ferenc, Zeiss Mátyás, Führinger József, Wendler Ferenc, Gilmayer Márton, Gündert Mihály, Führinger Lénárd, Führinger János, Zeiss Szilveszter, Fallenbüchel Flórián, Knapp János, Dr. Léber Lajos, Fallenbüchel József (egyik előző polgármester), Fallenbüchel Benedek, Zeiss-Ricker Pál, Führinger Márton, Jung József, Pettinger János (egyik előző polgármester) Hermann Károly, Czinszky József, Hessler Mihály, Horváth Károly, Fallenbüchel Szilveszter, Pink István és Wittinger György.

 

Az új hazában. Ajelvetel 1949-ben készül: A képen látható: Balról, Führinger József, Perl Ferenc, Zeiss Pa Käufler Mihály bíró1923 - 1929 és 7934 - 1944 között. Zen-István, Czinszky Jakab és Wittinger Mártor

 

EVANGÉLIKUS ÉS REFORMÁTUS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK

Keveset, nagyon kevésről tud a krónikás mondani Törökbálint két vallási közösségéről a sváb község lakóinak kitelepítéséig. Csupán néhány jelenléti ív tájékoztat a minden év novemberében vagy decemberének elején egybehívott hívők közgyűléséről, melyen a választásra jogosultak titkos szavazással választották meg az egyházközségi tanácsost a következő évre.

Bizonyos körülmények között a kevés is több a semminél, innen nézve örülhetünk annak a kevésnek is, amiből megtutdhatjuk a választásra jogosultak nevét, címét a megválasztott egyházközségi tanácsosok, továbbá a lelkészek nevét még akkor is, ha a református vallástörténet csak egy évtizednyi időszakát örökíti meg.

 

JELENLÉTI ÍVEK:

1933

Az 1933. november 10-én megtartott közgyűlésen részt vett 120 református egyházi tag, mind választásra jogosultak voltak. Főintézőnek, illetve intézőnek megválasztva: Pásztor Károly és Osváth Sándor. Egyházközségi tanácsosok: Dr. Hajdu Béla, Osváth Rafael, Jeges Imre, Kató Ferenc, Cseke Sándor, Szabó Sándor, Rudák Lajos és Domokos Sándor. Helyettesek: Szontágh Ferenc, Király Ferenc, Domokos Imre és Virágh István

1934

A résztvevők száma az 1933. évi 120-ról 148-ra emelkedett. Közgyűlésvezetőnek egy segédlelkészt nyertek meg, de a nevét sajnos nem jegyezték fel, éppen úgy nem, mint ahogy Törökbálint lelkészéét sem. Több adat nincs.

1935

A jelenléti ív szerint 149 személy jelent meg a közgyűlésen, illetve az egyházközségi tanácsos és az intéző megválasztására.

1936

Nincs adat a választás menetéről vagy a lelkészről, csupán egy jelenléti ív maradt fenn, melyből kitűnik, hogy a résztvevők száma 236-ra emelkedett.

1937-1938 évekről hiányoznak az adatok.

1940

Semmi adat a választási gyűlésről vagy az újonnan megválasztottakról, illetve a község lelkipásztoráról. Csupán egy jegyzék maradt fenn, amelyen Törökbálint lakosságának száma szerepel. E szerint a községben 5277 lakos élt, ebből 314 református, 57 evangélikus, 4804 római katolikus, 76 zsidó, 13 görög-katolikus és 15 egyéb vallású. Megjegyzés: ez a jegyzék nagyban eltér a községi ügykezelés hivatalos jegyzékétől.

1941

Egy 1942. április 23-án kelt jegyzőkönyv szerint az 1941. novemberében megtartott közgyűlésen azonban nem Demjén tiszteletes, hanem Balogh Sándor lelkipásztor volt a közgyűlés- és választásvezető. 1942. év folyamán furcsa módon levélváltásokat folytatott az egyházközség nyugdíjazott tábori lelkésze és a püspöki helyettes, Tóth Lajos. Ennek az áttekinthetetlen levelezésnek az oka Budafok, Budaörs és Törökbálint egyházközségek összevonása lehetett.

Még egy további ok a háborús helyzet lehetett. Magyarország több mint egy éve a német birodalom oldalán háborúban állt az akkori Szovjetunióval, és Magyarország helyzete egyre kritikusabbá vált, ami jelentős zűrzavarhoz vezethetett. A meglévő adat bizonysága alapján Tóth Lajos átvette a lelkészi állást és választási felügyelőnek ismét Demjén plébánost nevezik meg. Megjegyzés: A jelenlegi községi lelkipásztornő, Némethné László Tünde feljegyzése: Balogh lelkész töltötte be Törökbálinton a lelkipásztori hivatalt 1942-ben, ez áll a jegyzőkönyvben és ehhez semmi hozzáfűzni való nincs.

1942

Ezek szerint a községben Balogh Sándor a református lelkész. Király Ferenc a főintéző, Dr. Takács Sándor az intéző.

Egyházközségi tanácsosok: Endrei Tivadar, Virágh István, Domokos Sándor, Domokos Imre, Lázár István, Rudák Lajos, Osváth Rafael, Czégényi József, László Sándor, Suhai Ferenc és Fiu Lajos. Nincs feljegyzés a helyettesről vagy bármi másról. A választásnál vétót nem emeltek, ezért a választás eredményesnek minősült.

Törökbálint, 1942. január 11.

 

A következő bejegyzés 1947-ben történt. Törökbálinton 1946. február elején kezdték el a svábok kitelepítését, ezzel a község elvesztette sváb jellegét, melyet német telepesek alakítottak ki, ennek következtében minden bejegyzés ebben a kötetben 1946. februárjában végződik.

 

Sorsz.: Név: Cím: Sorsz.: Név: Cím:
1. Balázs Etel Nyár u. 38. Laták István Felső vár u.
2. Balázs Margit Nyár u. 39. Láposi Elek Rudák telep
3. Bartha Sándor Paxián u. 40. Láposi Károly Rudák telep
4. Kekené Pistály 41. László Sándor Fő utca
5. Bézi András Fő utca 42. Lázár István Vasút utca
6. Burdáné Fő utca 43. Lahóczky Gyula Téglagyár
7. Czégényi József Tanya 44. Mohács János Vasút utca
8. Csonta András Győri tér 45. Nagy Ferenc Rudák telep
9. Csurcsiané Fő utca 46. Nagy Géza Pistály
10. Domokos Imre Deák F. u. 47. Dr. Nagyné Fő utca
11. Domokos Sándor Weicher u. 48. Neklesztiné Vasút utca
12. Dörömbözi Gábor Felsővár u. 49. Nikolettiné Gr. Apponyi u
13. Endrei Tivadar Fő utca 50. Nyikosné József-hegy
14. Erdei Imre Alsóerdősor u. 51. Id. Nyilas József Ida major
15. Erdei Mihály Baross utca 52. Osváth Rafael Walla utca
16. Farkas Dániel Felsőerdősor u. 53. Osváthné Weicher u.
17. Fiu Lajos Petőfi S. u. 54. Özv. Pálné Deák F. u.
18. Fyenis Péter Weicher u. 55. Özv. Pásztorné Fő utca
19. Győri József Dr. Grimm u. 56. Petrecz Lajos Vasút u.
20. Hatvaniné Őrház 57. Rudák Lajos Baross u.
21. Hellerné Fő utca 58. Raumeckerné Pistály
22. Hódi Zsuzsanna Fő utca 59. Szabóné Vasút u.
23. Hutera János Téglagyár 60. Szász Sándor Győri tér
24. Illyés János Weicher u. 61. Szente József Téglagyár
25. Izingerné Petőfi S. u. 62. Zsörnyi József Szt. Imre u.
26. Ismindi János Fő utca 63. Szűcs András Zimándy u.
27. Jeges Imre Vasút u. 64. Dr. Takács János Deák F. u.
28. Kaposiné Fő utca 65. Szűcs János Fő utca
29. Kecse Gábor Anna udvar 66. Tamásné Fő utca
30. Keményné Fő utca 67. Vadász György Győri tér
31. Keszler fivérek József-hegy 68. Varjusné Rákóczi u.
32. Király Ferenc Weicher u. 69. Virágh István Felsővár u.
33. Keleman Gyula József-hegy 70. Özv. Ványiné József-hegy
34. Kiss Zsigmond Deák F. u. 71. Zuborné Dr.Grimm u.
35. Kollár Mária Dr. Grimm u.      
36. Konta Sándor Pistály      

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet