Előző fejezet Következő fejezet

SZENTGÁLOSKÉR

 

Szentgáloskér Kaposvár várostól 26 km-re északra fekszik. Változatos tájú, jellegzetesen somogyi           lankákon, a Mernye-Ráksi összekötő út  mentén.   Főútvonalra csatlakozása Ráksinál illetve Mernyenél lehetséges. Legközelebbi vasútvonala Mennyén és Somodorban van, amely a Kaposvár-Siófok vonalon helyezkedik el. Autóbuszjáratai nem a legkedvezőbbek, a legközelebbi város Kaposvár csak átszállással közelíthető meg Mernye felől.

Egerszegi Ferenc polgármester    

 

Írásos emlékek a faluról az 1321-es évből maradtak fenn Keér néven. 1421-ben a települést a kéri család birtokolta. A XIV. században elpusztult, majd a török uralom után újjá épült. 1773-ban már 230 lakost tartottak nyilván. Ebben az időben alapította meg Népiskoláját a katolikus egyház is.

Szentgáloskér községhez tartozott ekkor is Lapapuszta, amely a középkorban önálló faluként szerepelt, és a század elejétől 1962-ig népiskolát és általános iskolát is működtetett. A XX. század elején a falu lakossága több ezer hektár földet művelt. A földek területének több mint egyharmada az Esterházy herceg hitbizományi birtokhoz tartozott. 1950-51-ben a háború után Szentgáloskéri Állami Gazdaságként, majd 1960-ig a Kaposvári Cukorgyár Célgazdaságaként működött a mezőgazdaság, ezt követően termelőszövetkezet vette művelésbe a területeket. A település 1990-ben nyerte vissza az 1970-ben elvesztett önállóságát. Jelenleg Somodor községgel alkot Körjegyzőséget a feladatok ellátására.

A községben 235 lakóház van, mely 667 embernek ad otthont. Az ingatlanok 90%-a vezetékes ivóvízzel van ellátva a gázvezeték a lakások 65%-ban biztosítja a fűtéshez, főzéshez szükséges energiát. A telefonhálózat kiépítésével a lakosság 70%-a veheti igénybe ezt a szolgáltatást. A községben a belterületi utak 80%-a szilárd burkolattal ellátott, az Önkormányzat a folyamatos karbantartás mellett fontosnak tartja a még hiányzó utcákban a szilárd burkolattal történő útépítés megvalósítását.

A község lélekszáma az elmúlt három és fél évtizedben jelentősen csökkent: az 1960-ban még 1073 lelket számláló falu lakóinak száma 1990-re 637 főre csökkent. Azóta csak némi emelkedés tapasztalható.

A községben jelenleg a legnagyobb gondot a munkanélküliség jelenti, mely az itt élő családok jelentős részét érinti. Ma a községben a helyi szövetkezet az egyetlen olyan munkaadó, mely a legtöbb embert tudja foglalkoztatni. Az önkormányzat rendszeresen támogatja azokat az embereket, és rászoruló családokat, ahol az életszínvonal egyre csökken.

Az önkormányzat a község fejlesztését és lakosságmegtartó szerepét próbálja megőrizni mint ez idáig is tette, illetve a jövőben is ezen munkálkodik. Jó példa talán erre az, hogy a megszüntetett általános iskolát 1994-ben újra indította, így az a gyermekek ismét utazás nélkül, helyben végezhetik el az 1-4. osztályt. Jelenleg 27 gyermek jár az alsó tagozatba, az oktatást három pedagógus végzi. A felső tagozatos tanulók a szomszédos Mernye községbe járnak iskolába, ahol 8. osztályig tanulnak.

Az óvodában a jelenlegi beírt létszám 28 fő. A nevelő-oktató munkát 6 fős személyzet segíti. Az itt működő konyha biztosít meleg étkeztetést az itt élő idős embereknek, az itt tanuló diákoknak, az önkormányzat dolgozóinak, valamint a szövetkezetben dolgozó embereknek is.

Az óvodán és az általános iskolán kívül művelődési házat és könyvtárt is működtet az önkormányzat. A sportolást kedvelők a helyi futballcsapatban sportolhatnak, és a szurkolótábor is lelkes bíztatással segíti az előbbrejutást.

Említést kell még tenni a községhez tartozó Lapapusztáról is, ahol közel 80 ember él. Itt vásárolt egy külföldi vállalkozó ingatlant, és komoly beruházással egy ma már működő lovascentrumot épített fel, ahol a Western lovaglásnak hódolók csodálhatják meg a díjnyertes lovakat, és élvezhetik e sportot.

Ahhoz, hogy a kulturális intézményeink megfelelően tudjanak működni és a feladatukat el tudják látni, jó állapotban és megfelelő eszközfelszereléssel kell rendelkezni. Ehhez az idei évben lehetőségünk is nyílt, ugyanis több pályázati forrást kihasználva az önkormányzat jelentős támogatást nyert el a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumtól is, így most megvalósulhat a kultúrház teljes felújítása, valamint az eszközökkel történő felszerelése. Az elmúlt esztendőben a községi könyvtárat alakítottuk ki, a könyvállomány folyamatos bővítése, az olvasók számának emelkedése is bizonyítja.

Az immár többéve hagyományosan megrendezésre kerülő Falunapon az egész lakosságot megmozgató programokat vetélkedőket szervezünk. A közös főzés és mulatság jó alkalom a lakosságnak a közös kikapcsolódásra. Ősszel a Szüreti felvonulás alkalmával hívjuk az itt élőket mulatságra. Ezeket a helyi rendezvényeket videokamerával meg örökítjük. Ünnepélyes alkalmakkor szervezünk rendezvényeket, műsort állítunk össze.

Az elmúlt években sikerült olyan beruházásokat fejlesztéseket megvalósítani, melyekkel az itt élők számára komfortosabbá és szebbé tettük a községet, természetesen a jövőben még vannak céljaink, és munkálkodunk azon, hogy minél több fejlesztést végrehajthassunk a község rendezettebbé tétele érdekében. Az elkövetkezendő időszak célkitűzései között szerepel a még el nem készült utak szilárd burkolattal való ellátása, a csatornahálózat megvalósítása, a Tele-ház számítástechnikai eszközökkel történő teljes felszerelése.

A továbbiakban is gondot kell fordítanunk arra, hogy a működéshez szükséges források rendelkezésre álljanak továbbra is, valamint arról az itt élő emberek a községet sajátjuknak érezzék, ezzel párhuzamosan szeretnénk fejleszteni a sport- és kulturális életünket is.

 

Álló sor balról jobbra: Kalányos László, Egerszegi Roland, Orbán László, Matáncsi L,Varga Zoltán, Stéger Rajmund, Vincze Tibor. Guggolnak: Dunszt József, Markotány Gábor, Kurucz Róbert, Nagy Zsolt, Zsendrei Zoltán. Fekszik: Nagy László.

 

Szentgáloskér KSK

Alakulása: 1953., színe kék-sárga. A községben 1953 óta működik sportegyesület. A jelenlegi sportkör 1992-ben újjáalakult. Az átalakulást az tette szükségessé, hogy az addigi sportkör szüneteltette tevékenységét. A megújulás alkalmával új vezetőséget választottak, melynek mostani elnöke Vincze T., pénztárosa Jusztuszné Vonyó Csilla. Vezetőségi tagok: Orbán L, Kalányos L, Nagy L. Az újjáalakult sportkör eddigi legjobb eredményei: az 1996-97-es szezonban egy negyedik helyezés, és a 2001-2002-es őszi szezonban elért első hely.

 

   
Előző fejezet Következő fejezet