Előző fejezet  

Tartalom

 

• Könyvészeti adatok

• Előszó

• A gyors sodrású Maros mentén

• Egyházi földesurak szolgálatában

• Palócok a csanádi síkon

• A polgárosodás útján

• Háború és forradalom

• Régi térképek üzenete

• A falu népessége

• A plébánia együtt születik a településsel

• Iskolák, szabadművelődés, közművelődés

• Jeles helyek

• Parasztházak és berendezésük

• Munkás hétköznapok

• Hagyomány a viseletben

• Fordulónapok

• A hit ünnepei

• Táncban élő hagyomány

• Források

• Függelék

I. Pátfalviak

II. A házak lakói 1851-ben

III. A legelő elkülönítésének módjáról

IV. Szigeti János visszaemlékezése a román vérfürdőről

V. Apátfalva demográfiai adataiból

VI. Dr. Pongrácz Lóránt lelki végrendelete

VII. Apátfalva plébánosai

VIII. Adatok az iskoláról

• Összefoglaló

• Summary

• Zusammenfassung

 

   
Előző fejezet