Előző fejezet Következő fejezet

Előszó

 

Nagy öröm számomra, hogy egy olyan könyvet ajánlhatok a Tisztelt Olvasó figyelmébe, amely a városunkban élt, élő, s elszármazott, nagyszerű emberek életútját, tevékenységét, elért eredményeit mutatja be.

A Sarkadi ki kicsoda? című lexikonos gyűjtemény a XX. századi tevékeny embert mutatja be, aki munkájával, életművével, művészetével városunk fejlődését, felemelkedését szolgálta.

Bízom abban, hogy az ebbe a lexikonba bekerült több mint 200 személy bemutatása még közelebb viszi a felnövekvő nemzedéket városunk múltjának, jelenének megismeréséhez.

Büszkeséggel tölthet el mindannyiunkat, hogy ennyi termékeny életút övezte kisvárosunk elmúlt száz éves történelmét, s járult hozzá annak értékes tartalommal való megtöltéséhez.

Kívánom, hogy a Sarkadi ki kicsoda? következő kiadványában még legalább ennyi tevékeny sarkadi polgárt mutathasson be a hálás utókor, öregbítve Sarkad város hírnevét!

 

Tóth Imre polgármester

 

 

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet