Előző fejezet Következő fejezet

Névmutató

 

Aba Sámuel (990k.-1044), magyar király (1041-1044) - 705

Abádi Benedek (XVI. sz.), szegedi nyomdász -597, 599

Abdi bin Ali (XVI. sz.), sztambuli lakos, vásárhelyi bérlő - 324

Ábrahám (IX. sz.), vazallus fejedelem - 253

Ábrahám (XV. sz.), Kakas Pál tisztje - 302

Ábrahám István (XVI. sz.), békési főispán - 716

Acsády Ignác (1845-1906), történetíró - 22, 364, 384

Adonyi Szabó István (XVIII. sz.), mesterember -436

Adorján (Szent), mártír - 280

Aétius, Flavius (390k.-454), római hadvezér - 216

Ahmed bin  Haszán (XVI. sz.), szolnoki vitéz, vásárhelyi bérlő - 324, 717

Ahmed bin Musztafa (XVI. sz.), környékbeli bérlő-324

Ajtony (7-1028), Maros-vidéki fejedelem - 271,279, 577, 579, 704

Alarik (3707-410), gót király (395-410) - 214

Alatheus (IV. sz.), gót hadvezér - 213

Albert (1397-1439), magyar király (1437-1439) -709

Albert István (XVIII. sz.), jobbágyfelkelés résztvevője - 524

Alberti, J. (XVIII. sz.), leideni professzor - 647

Alboin (7-573), langobard király (561-573) - 223

Álmos herceg (1075k.-1129), I. Géza fia - 282, 705

Álmos Márton (Martino Almus) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Alsted, Johann Heinrich (1588-1638), német teológus és filozófus - 635

Althan Mihály Frigyes (1680-1734), váci püspök - 609, 724

Althan Mihály Károly (1702-1756), váci püspök -610, 611, 727

Alvarus, Emmanuel - 613, 639

Ambrus (Ambrosio) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya -311

Ammianus Marcellinus (kb. 330-400), római hadvezér és történetíró - 205, 206, 213

Amusdi Miklós (XV. sz.), birtokos - 299

Andorka Rudolf (szül. 1931), szociológus - 433

II. András (1176/1177-1235), magyar király (1205-1235) - 274, 282, 286, 706

III.  András (1265k.-1301), magyar király (1290-1301) - 707

Andrássy István (XVIII. sz.), királyi biztos - 524

Anjou-ház, Anjouk - 293, 297, 583

Anonymus (P. mester) (XI-XII. sz.), történetíró -254, 257, 277, 278, 284

Antal (XVIII. sz.), szűcs - 416

Antoninus Pius (86-161), római császár (138-161) 196

Antonius, Marcus (i. e. 83 7-30), római államférfi és hadvezér- 190

Ányos Pál István (1756-1784), költő - 691, 696

Apáczai Csere János (1625-1659), filozófiai és pedagógiai író, tanár - 660

Appianus (i. sz. II. sz.), római történetíró - 188

Arady János (XVIII. sz.), telkes gazda - 527

Arany János (1817-1882), a legnagyobb magyar epikus költő - 24

Arany László (1844-1898), költő, műfordító, közgazdasági és politikai író - 24

Ardarik (V. sz.), gepida vezér - 216, 221

Arndt, Johann (1555-1621), német teológus - 654

Árpád (7-907), a honfoglaló magyarság fejedelme - 32, 42, 184, 241, 254, 257-260, 266, 268, 271-279, 580, 589, 703

Árpád-ház (X. SZ.-1301) - 280, 282

Artamonov, Mihail lllarionovics (1898-1972), szovjet régész, történész - 178, 180

Aszparukh (Iszperikh) (?-701k.), bolgár fejedelem (680-701k.)-237

Athanarik (7-381), nyugati gót király (376-381) -213

Attila (400k.-453), hun király (434-453), 24, 215-218, 221, 222, 229, 233, 254, 257, 703

Audoin (VI. sz.), langobard király - 222

Augustus (Octavianus) (i. e. 63—i. sz. 14), római császár (i. e. 27-i. sz. 14) - 189-191

Aurelianus (2127-275), római császár (270-275) -203

Baárok (Bor-Kalán nemzetség ága) - 294

Babai (V. sz.), szarmata király - 207

Babarczy Antal (XIX sz.), táblabíró - 546

Babay István (XVII. sz.), birtokos - 327

Badeni Lajos -» Lajos Vilmos badeni őrgróf Baiz János (XVIII. sz.), csongrádi tiszttartó - 354

Baján (7-602), avar kagán (562-584) - 228, 231-233, 703

Bakith Péter (XVI. sz.), birtokos - 318

Bakó István (XVII-XVIII. sz.), mezőtúri kapitány - 356

Balajthy Ferenc (XVII. sz.), Mártély birtokosa -719

Balambér (7-387), hun király - 214

Balassa Imre (XVII. sz.), birtokos - 328, 719, 720

Balassa Iván (szül. 1917), agráretnográfus, történész - 54

Balassi (Balassa) Bálint (1554-1594), reneszánsz költő - 645, 716

Balázs (XVIII. sz.), csanádi püspök - 582

Balázs (XVI. sz.), gyöngyösi marhakereskedő - 339

Bálint (XV. sz.), Szőlős plébánosa - 586

Bálint Alajos (1902-1983), régész - 31,  32, 199, 260

Bálint Ferenc (XVIII. sz.), verekedésért büntetik -446

Bálint István (XVIII. sz.), állattartó gazda - 417

Bálint Sándor (1904-1980), etnográfus - 53

Balláné (XIX. sz.), színésznő - 700

Bang János (XVIII. sz.), kuruc hadnagy - 362

Banga Péter (XVIII. sz.), gazda, városi tanácsnok-623

Bánk bán (7-1240 k.), nádor (1212-1213) - 706

Banner János (1888-1971), ősrégész, történész - 25, 31-33, 48-50, 53, 111, 112, 114, 115, 122, 125, 133, 141, 147, 153, 156-158, 160-162, 165, 178, 187, 196,226,259,272,273

Bányai Ferenc (XVIII. sz.), tanár - 639

Barabás Jenő (szül. 1920), etnográfus - 53, 462

Bárány Ferenc (szül.  1938), történész - 47, 48

Bárányi Péter (XVIII. sz.), szikáncsi gazda - 374

Barbarits Miklós, helytörténet-kutató - 39

Barc (Miskócz nemzetség) (XIII. sz.), birtokos -706

Barc fia Miklós (Csák nemzetség) (XIII. sz.), nádor (1213-1214) - 706

Barnabás János (Johanne Barnabe) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Barnabás Miklós (XV-XVI. sz.), Jaksics Márk jobbágya - 314

Barta Gábor - 313

Bártfai Takács János (XVIII. sz.), rektor - 642

Bartha János (XVIII. sz.), főbíró - 436 Bartholinus - 635

Bartók Béla (1881-1945), zeneszerző, zongoraművész, zenetudós - 33

Basilius István (1525k.-1592), unitárius prédikátor-599

Bassus, C. Július Quadratus (i. sz. I-1I. sz.), Dácia helytartója - 193

Básthyak - 720

Básthy György (XVII. sz.), birtokos - 378

Básthy János (XVII. sz.), birtokos - 333, 334

Básthy Jánosné (XVII. sz.), birtokos - 333, 719

Básthy László (XVII. sz.), birtokos - 333, 334, 378

Batbaian (VII. sz.), Kuvrat bolgár fejedelem fia -237

Báthori   Gábor   (1589-1613),   erdélyi   fejedelem (1608-1613) - 327

Báthori István, ecsedi (7-1530), temesi ispán -712

Báthori Mihály (XVIII. sz.), Vásárhely főbírája -361, 440, 619, 620, 623, 728

Bathyde (Batidai) Dénes (XIV-XV. sz.), birtokos -299, 707

Bathyde (Batidai) Jakab (XIV-XV. sz.), birtokos -299, 707

Batidai Benedek (XV. sz.), birtokos - 309

Batidai család - 585

Batthyány Imre (XVIII. sz.), gróf- 361, 362

Batu (7-1255,) mongol kán (1227-1255) - 289

Baumeister - 635, 637

Bebek György (XVI. sz.), gyulai tiszt, Mogyorósfecskés birtokosa - 716

Beck, J. C. (XVIII. sz.), baseli professzor - 658

Becsei Imre (7-1334 előtt), birtokos  - 293, 294,707

Becsei István (XVIII. sz.), gazda - 374

Becsei Mihály (XVIII. sz.), jobbágy - 360-362

Becsei Töttös (István) (XIV. sz.), Becsei Imre fia -294, 707

Becsei Vesszős (XIV. sz.), Becsei Imre fia - 294

Bejcsi Márton (XVIII. sz.), verekedésért büntetik-446

Békési András (XVIII. sz.), tanár - 640

Békési Pál (XVIII. sz.), makói tanító - 643

Békésy István (XVIII. sz.), tanár - 639

Bél Mátyás (1684-1749), evangélikus lelkész, történetíró - 639

I. Béla (1016k.-1063), magyar király (1060-1063) -284

II.  (Vak) Béla (1108-1141), magyar király (1131-1141)-282, 705

I. Béla (1148-1196), magyar király (1172-1196) -589

II. Béla (1206-1270), magyar király (1235-1270), 282, 286, 706, 707

Beliczai Pál (XIX. sz.), táblabíró - 547

Benda Kálmán (szül. 1913), történész - 641, 642

Benda Pál (XVII. sz.), méhész - 342

Bene György (XVIII. sz.), lelkész - 610, 725

Benedikti (Benedek) Albert (Alberto Benedicty) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Bengyel György (XVIII. sz.), plébános - 612

Benyhe Ferenc(z) (XVIII. sz.), vásárhelyi lakos -371

Benyhe Ferencné (XVIII. sz.), vásárhelyi lakos -371

Bercsényiek - 328, 329, 334

Bercsényi Imre, Székesi (1590-1639), birtokos -327, 328, 333, 718, 719

Bercsényi Miklós (XVII. sz.) birtokos, Bercsényi Miklós (1665-1725) apja - 328, 334, 719, 720

Bercsényi Miklós (1665-1725), gróf, kuruc főgenerális - 14, 15, 353, 355-359, 420, 504, 720-723

Bereck Pál (XIX. sz.), az Olvasó Társaság pártfogója - 699

Bereczk Péter (7-1811), református lelkész - 678

Bérei István (XVIII-XIX. sz.), rektor - 732

Berengarius, Jacobus (XIV. sz.), XXII. János pápa követe - 582

Berhiday János (XVIII. sz.), tanár - 640

Berichos (V. sz.), magas rangú, római műveltségű idegen Attila környezetében - 216

Berkes András (XVII-XVIII. sz.), plébános - 609

Berkeszi Johannes (János) (XVII. sz.), rektor - 606,719

Bernát (Szent) - 654

Bertalan (XV. sz.), mártélyi bíró - 302

Berzeviczy Gergely (1763-1822), felvidéki birtokos közgazdasági író - 696 

Berzsenyi Dániel (1776-1836), költő, a klasszikus verselés mestere - 699

Bessenyei György (1747-1811), író, filozófus,  a bécsi magyar testőrség tagja - 649, 660

Bethlen   Gábor  (1580-1629),   erdélyi   fejedelem (1613-1629) - 676

Betsei István (XVIII. sz.), kisbíró - 436

Betyár Nagy István (XVIII-XIX. sz.), betyár - 567

Beuca (V. sz.), szarmata király - 207

Bezdán Sándor (szül. 1939), főiskolai docens - 46

Biclar, Johannes, történetíró, - 227

Bicsei Gergely (XV. sz.), Maróti Mátyus macsóibán gazdatisztje - 310

Bikó (Bíró) Benedek (Benedicto Byko), (XV. sz.),Jaksicsok jobbágya - 310

Bikó (Bíró) Lőrinc (Laurentio Byko) (XV-XVI.sz.), Losonczi Zsigmond jobbágya - 314

Birinyi Albert (XVIII. sz.), telkes gazda - 527

Bíró József (1907-1944), festő, művészettörténész -36, 37, 44

Bizerei János (XV. sz.), birtokos - 308, 310, 710

Blazovich László Csongrád megyei levéltárigazgató - 37, 39, 41, 42

Bleda (Buda) (7-445), hun társuralkodó, Attila bátyja - 215, 703

Boba Imre, történész - 257

Bocskai   István   (1557-1606)   erdélyi   fejedelem (1605-1606)-718

Bod (XIV. sz.), birtokos - 293

Bod Péter (1712-1769), egyházi és irodalomtörténeti író - 660

Bodnár Béla, tanár, helytörténész - 56, 70, 74, 78, 300

Bodor Antal (1875-1955), gazdasági szakíró - 25

Bogarasi Antal (Antonio Bagarasi) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Bognár-Kutzián Ida B. Kutzián Ida

Bókomé Nagy Katalin Nagy Katalin, Bokorné

Bóna István (szül. 1930), régész, történész - 51, 224, 703

Bonfinius (Bonfini), Antonio (1434-1503), történetíró - 621

IX. Bonifác (Pietro Tomacelli) (7-1404), pápa (1389-1404)-298, 708

Bónis György (szül. 1914), történész - 29,42

Bonofato, Raimundus de (XIV. sz.), XXII. János pápa követe - 582

Bónos (VI. sz.), bizánci hadvezér - 231

I. Borisz (7-907), bolgár fejedelem (852-889) - 256

Borka Ferenc (XVIII. sz.), jobbágyfelkelés résztvevője - 524, 730

Bor-Kalán nemzetség - 55, 257, 258, 265, 278, 290, 294, 703, 705, 706

Boros Simon (Simoné Boros) (XV-XVI. sz.), Losonczi Zsigmoríd jobbágya - 314

Borovszky Samu (1860-1912), történetíró - 12, 21, 28, 304, 580

Borsa Kopasz Jakab (7-1317), birtokos, nádor (1307)-294

Borsi János (1878-1959), kőműves - 48

Borús Imre (XV. sz.), iparos - 306

Bothos András, Harapkói (XV. sz.), birtokos -302, 709

Bothos Anna, Harapkói (XV. sz.), Harapkói Bothos András lánya - 302, 303

Bothos család, Harapkói (Dorozsma nemzetség) - 301, 302

Bothos Margit, Harapkói (XV. sz.), Harapkói Bothos András lánya - 302, 303

Bottyán Árpád, régész - 180

Bottyán János (Vak Bottyán) (16437-1709), kuruc generális -356, 357, 723

Botzkó Dániel (XIX. sz.), állattartó gazda - 542

Bozsér Mihály (XVIII. sz.), serfőző - 419

Bőhm Izrael (XIX. sz.), kereskedő - 504

Brandenburgi György (XV-XVI. sz.), őrgróf - 712

Brankovics György (Brankoviő, Djuraj) (1367-1456), szerb fejedelem (1427-1456) - 708

Breitinger, Johann Jákob (1701-1776), svájci német író - 637

Brocquiere, Bertrandon de la (XV. sz.), francia lovag, utazó - 708

Brucknerus (Bruckner), Johann Jákob (1696-1770), német filozófus - 637

Brünek József (1793-1864), Károlyiak jószágigazgatója - 688, 733

Buckle, Henry Thomas (1821-1862), angol történész - 20

Budai Ézsaiás (1766-1841), klasszika-filológus, történetíró - 687

Budai Mátyás (XV. sz.), Szentkirály birtokosa -310

Bujdosó (Nagy) György (7-1754), parasztfelkelés szervezője - 359-362, 410, 422, 728

Burebista (i. e. I. sz.), dák király (i. e. 70-4) - 187, 189

Bükösi (Köble) István (1629-1675 után), református esperes - 601

Calanus (XIII. sz.), pécsi püspök - 278

Canisius, Petrus (Pieter De Hondt) (1521-1597), német jezsuita teológus - 613

Caracalla (Marcus Aurelius Antonius) (188-217), római császár (211-217) - 205

Cassius, Dio (155 7-230), római politikus és történetíró - 190, 195

Chegerev (Cheguereu) (XIII. sz.), Csák (I.) Miklós szabadosa - 286

Cheg-mez (Chekmez) (XIII. sz.), Csák (I.) Lőrinc szabadosa  -  286

Chepai (Csépai) János (XIV. sz.), Veseni László tisztje - 300

Chepai (Csépai) Mihály (XIV. sz.), Veseni László tisztje - 300

Childe, Vére Gordon (1892-1957), brit archeológus -  167

Chobona (XIII. sz.), Csák (I.) Lőrinc szabadosa -286

Chomoz (XIII. sz.), Csák (I.) Miklós szabadosa -286

Chronikon Paschale, történetíró - 233

Cicero, Marcus Tullius (i. e. 106-43), római szónok, államférfi, filozófus - 634, 635

Claudius Gothicus (II. Claudius) (214-270), római császár (268-270) - 203

Clemens (XIII. sz.), Csák Izsák szabadosa - 286

Coller (XVIII. sz.), gróf, fő esküdt - 622

Cometh József (XVII-XVIII. sz.), a szegedi prefektúra vezetője - 353, 413

Commodus, Lucius Aelius Aurelius (161-192), római császár (180-192) - 196, 201

I. (Nagy) Constantinus (2807-337), római császár (306-337) - 205, 206

II. Constantius (317-361), római császár (337-361)-206

Corvin János (1473-1504), Mátyás k irály fia - 711, 712

Crassus, Marcus Licinius (i. e. 1. sz.), római hadvezér - 190

Crellius, F. - 635

Czégényi Tamás (XVII. sz.), rektor - 606, 607, 719

Czeglédi Ferenc (XVII1. sz.), tanár, majd jegyző -640

Czeglédi István (XVII-XVIII. sz.), rektor, majd városi főbíró - 622, 625

Czeglédi István (XVIII. sz.), esküdt - 374

Czeglédi Nagy Mihály (XVIII. sz.), jobbágy - 645

Czibak Imre (7-1534), nagybirtokos főnemes-315

Czuber Leopold (XVIII-XIX. sz.), orosházi vendégfogadós - 484, 485

Csaholi Ferenc (7-1526), Csanádi püspök - 586, 713

Csajághy János (XVII-XVIII. sz.), kuruc brigadéros, birtokos nemes - 723, 724

Csák (XI. sz.), Előd vezér dédunokája, a Csák nemzetség névadója - 284

Csák (I.) Domokos (XIII-XIV. sz.), Csák (I.) János fia, birtokos - 285

Csák (II.) Domokos (XIV. sz.), Csák (III.) János fia, birtokos - 285

Csák István (XIV. sz.), Csák (III.) Ugrin unokája, birtokos - 285

Csák István (XIV. sz.), Csák (II.) János fia, birtokos - 285

Csák Izsák (7-1247/1255), Csák (I.) Miklós fia, birtokos - 285-287

Csák (I.) János (7-1324 előtt), Csák (I.) Miklós fia, birtokos - 285-287

Csák (II.) János (XIV. sz.), Csák (I.) Lőrinc fia, birtokos - 285

Csák (III.) János (XIII-XIV. sz.), Csák (I.) János fia, birtokos - 285

Csák János (XIV. sz.), Csák (III.) Ugrin unokája, birtokos - 285

Csák János (Johanne Chaak) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Csák László (XIV. sz.), Csák (II.) János fia, birtokos - 285

Csák (I.) Lőrinc (1231-1278), Csák (I.) Miklós fia, birtokos - 285-287, 706

Csák (II.) Lőrinc (XIV. sz.), Csák (II.) János fia, birtokos - 285

Csák Márk (7-1278 előtt), Csák (I.) Miklós fia, birtokos - 285-287

Csák (I.) Miklós (7-1239), Hód első birtokosa, ispán - 283-288, 313, 582, 705, 706

Csák (II.) Miklós (XIV. sz.), Csák (II.) János fia, birtokos - 285

Csák Miklós (XIV. sz.), Csák (III.) Ugrin unokája, birtokos - 285

Csák Pál (XIV. sz.), Csák (III.) Ugrin fia, birtokos -285

Csák Pál (XIV. sz.), Csák (III.) János fia, birtokos -285

Csák Péter (XIV. sz.), Csák (III.) János fia, birtokos - 285

Csák Ugrin (XII. sz.), birtokos - 284

Csák (II.) Ugrin (7-1204), esztergomi érsek - 284-286

Csák (I.) Ugrin (7-1241), kalocsi érsek - 287

Csák (III.) Ugrin (XIII-XIV. sz.), Csák (I.) János fia, birtokos - 285

Csáki István (XVIII. sz.), gazda - 389

Csáki János (XVI. sz.), birtokos - 327

Csáki László (XVI. sz.), birtokos - 327

Csáki Pál (XVI. sz.), birtokos - 327

Csáki Sámuel (XVIII. sz.), gazda - 389

Csák nemzetség - 55, 283, 284, 289, 290, 705, 706

Csákvári János (XVIII. sz.), iskolamester - 629

Csáky Krisztina (7-1723), Bercsényi Miklós felesége - 723

Csáky László (1640/1641-1708), kuruc ezredes -357, 723

Csáky Miklós (1465k.-1514), csanádi püspök - 712

Csallány Dezső (1903-1977), régész, történész - 50

Csalog József, régész- 114,120,125,126,140,143,145-147, 153, 156, 160, 170

Csanád nemzetség - 291, 293, 706, 707

Csanád vezér (X-XI. sz.), I. István rokona, hadvezér - 579, 704

Csanády István (XVII. sz.), birtokos - 378, 719

Csánki Dezső (1857-1933), történetíró, levéltáros- 16, 304

Csanki Sámuel (XVIII. sz.), gazda, városi tanácsnok - 623

Csartai (Csartán) Demeter (Demetrio Chartay) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Csartán Balázs (Blasio Charten) (XV-XVI. sz.), Hagymási Miklós jobbágya - 314

Csartán Benedek (Benedicto Charten) (XV-XVI.sz.), Hagymási Miklós jobbágya - 314

Csatré Mihály (XVIII. sz.), szabó - 435

Csekonics József (1757-1824), tábornok, a magyar állami ménesintézetek megalapítója - 506

Cserepes Balázs (Blasio Cherepes) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Cserepes Deák István (XVI-XVII. sz.), Batida birtokosa - 718

Cserepes Ferenc (Francisco Cherepes) (XV. sz.),

Jaksicsok jobbágya - 311

Cserepovics Miklós (XVI. sz.), Petrovics Péter kapitánya - 715

Cserépy György (XVII. sz.), birtokos, ónodi várkapitány - 328,719

Cseres Tibor (szül. 1915), író - 36

Cseri János (XVIII. sz.), állattartó gazda - 417

Cserni Jován (Cerni Jovan, tkp. Jovan Nenad) (7-1527), szerb származású parasztvezér - 315, 713

Csernovics Péter, Crnovic (1810-1892), temesi gróf,főispán - 39

Csikai Antal (Anthonio Chikay) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya -311

Csikai Máté (Matheo Chykay) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

K.  Csilléry  Klára (szül.   1923),  néprajzkutató, muzeológus, történész - 54

Csirai Benedek (XV. sz.), Szilágyi Erzsébet tiszttartója - 307

Csókán Pál (1877-1961), tanító - 26, 31

Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805), a felvilágosodás legnagyobb költője - 13, 637, 664, 689-691, 696, 699

Csomor Tibor, bibliográfus - 38

Csomorkányi Mátyás (XVI. sz.), Csaholi Ferenc csanádi püspök káplánja - 586, 713

Csontos Gergely (XVIII. sz.), árvízkárosult - 370

Csoó János (XVIII. sz.), tűzvészkárosult - 371

Csorba Mária (1874-1944), a nőmunkásmozgalom egyik vezetője - 46, 48

Csóty Kata (XVIII. sz.), állattartó - 458

Csulai Móré László - Móré László, Csulai Dajka János (XVIII. sz.), jobbágyfelkelés vezetője - 521, 523, 524, 529, 552, 729, 730

Dancs István (1788-1868), városi jegyző - 689

Dante Alighieri (1265-1321), a legnagyobb olasz költő - 664

Darahiak (Csák nemzetség) - 293

Darahi Briccius (II. Barch) (XIV. sz.) birtokos -293

Darahi Magnus (Nagy) Barch (XIV. sz.), birtokos-293

Darahi Mihály (XIV. sz.), birtokos - 293

Darahi Miklós (XIV. sz.), birtokos - 293

Darahi Péter (XIV. sz.), birtokos - 293

Darahi Ugrin (XIV. sz.), birtokos - 293

Darvas József (1912-1973), író, publicista, politikus - 34

Dávid (i. e. 7-973), Izrael királya (i. e. kb. 1013-973) - 648

Dávid Péter (XV. sz.), Dorottya úrnő tisztje - 302

Dávidházy János (XVIII. sz.), tanár - 639

Dayka Gábor (1769-1796), költő, katolikus pap,tanár - 696

Deák (XVIII. sz.), gazda - 397

Debreceni István (XVIII. sz.), iskolaigazgató - 640

Debreczeni István (XVIII. sz.), csizmadia - 435

Decebal (?-107k.), dák király (kb. 80-106) - 191,192

Decius (201-251), római császár (249-251) - 205

Dékány István (XIX. sz.), könyvkötő - 689

Dengizik (V. sz.), hun hadvezér - 217, 221

Derham, William (XVII-XVIII. sz.), angol filozófus - 661-665

Descartes, René (Cartesius) (1596-1650), francia tudós, filozófus - 635, 636

Deső István (XVIII. sz.), gazda - 397

Dévényi Ferenc (XVII. sz.), birtokos - 328

Diegis (i. sz. I—II. sz.), Decebal fivére - 191

Dienes Ferenc (XVII. sz.), birtokos - 328

Dienes István, régész - 260

Diocletianus (245-313), római császár (284-305) -203

Diodórosz, Szicíliai (i. sz. I. sz.), görög történetíró- 185

Diószeghy   János  (XVIII.   sz.),  jobbágyfelkelés résztvevője - 524

Diószegi Sámuel (1760-1813), botanikus, református lelkész, tanár - 687

Diurpaneus (i. sz. I. sz.), dák király - 191

Dobozy Imre (szül. 1917), író újságíró - 45

Dobri János (XVIII. sz.) kereskedő, mesterember -416

Dóczi Mihály (XV. sz.), Hunyadi János tisztje -302

Dóczy család, Nagylucsei - 309, 313, 505, 711-713,725

Dóczy Erzsébet (XV. sz.), Dóczy Péter leánya -309

Dóczy György (XV. sz.), birtokos - 313

Dóczy Imre (XV. sz.), birtokos - 312

Dóczy János (7-1543), kamarás - 309, 313, 315,712

Dóczy Judit (XV. sz.), Dóczy Péter leánya - 309

Dóczy Katalin (XV. sz.), Dóczy Péter leánya - 309,314

Dóczy Miklósné (XVI. sz.), birtokos - 716

Dóczy Péter (XV. sz.), nándorfehérvári kapitány -309, 711, 712

Doddridge, Philip (1702-1751), angol vallási író -638

Dolny István (XVII. sz.), csanádi püspök - 353,724

Domanovszky György (szül.   1909), etnográfus,művészettörténész, történész - 54

Dombrády  Antal  (XVIII-XIX. sz.),  a  Károlyi uradalom ispánja - 572

Domitianus, Titus Flavius (51-96)i római császár(81-96) - 191

Domokos (XV. sz.), batidai birtokos - 301

Domokos Márton (7-1764), debreceni főbíró -615, 623, 632

Dorottya úrnő (XV. sz.), Sándor István körtvélyesi birtokos felesége - 302

Dorozsma nemzetség - 301, 302

Dózsa György.  Székely (1470k.-1514), parasztháború vezére - 313, 712

Dömötör Géza (1856-1900), pedagógiai író, az óvónőképző igazgatója - 16

Dömötör János (szül. 1922), művészettörténész -37

Draskovics János (XIX. sz.), vaskereskedő - 504

Drelincourt, Charles (1595-1669), francia vallási író - 638

Dugonics András (1740-1818), szerzetes. író - 24

696, 698 Dús István (XIX. sz.), népmozgalom vezetője -535, 536, 733

Dus József (XIX. sz.), honvédtiszt - 673

Duzs József (XIX. sz.), könyvkötő - 689

Dzsáfer (?-1600k.), szegedi bég - 320, 324

Eckhart Ferenc (1885-1957), jog- és gazdaság történész - 444

Ecsedy István, régész - 167

Edekon (V. sz.), szkír fejedelem - 216, 218

Égető János (XVIII. sz.), gazda - 375

Égető János (XVIII-XIX. sz.), esküdt - 572

Egrői Benedek (XVI. sz.), kálvinista pap - 599

Elemund (VI. sz.), gepida király - 222

Ellák (7-454), Attila fia - 216, 221

Előd (IX. sz.), honfoglaló vezér, a Csák nemzetség őse - 284

Endrédi Sámuel (XVIII. sz.), tanár, iskolamester -614, 628

Endrey Béla (1891-7), polgármester, főispán - 31

Ennodius, Magnus Félix (473 7-521), katolikus püspök, író - 207, 222

Eőry lányok (XVII. sz.), birtokosok - 718

Eperjessy Géza (szül. 1926), történész, tanszékvezető főiskolai tanár - 40

Eperjessy Kálmán (1893-1976), történész, főiskolai tanár - 36

Eres Albert (Alberto Erch) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Eres István (Stephano Erch) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Erdei Ferenc (1910-1971), agrárközgazdász, politikus szociográfus - 12, 27, 41, 43

Erdélyi János (1814-1868), költő, kritikus, esztéta, filozófus, népköltési gyűjtő - 14, 472,478-480, 515, 539, 689, 736

Erdélyi P. Sámuel (XVIII. sz.), iskolamester -625-628, 634, 665, 725

Erdődi István (XVIII. sz.), parasztfelkelés résztvevője - 360

Erdődi Pálffy Tamás - Pálffy Tamás, Erdődi

Erzsébet királyné (1409k.-1442), Albert magyar király felesége - 709

Eslas (V. sz.), magas rangú, római műveltségű idegen Attila környezetében - 216

Esterházy Károly (1725-1799), gróf, egri püspök -611

Ete (IX-X. sz.), Ond vezér fia - 278

Etsedi Miklós (XVII-XVIII. sz.), rektor - 629, 634, 642, 665

Eudoxosz (i. e. kb. 408-355), görög matematikus és csillagász - 181

Eutropius, Flavius (IV. sz.), római történetíró -635

Fábián József (1762-1825), református lelkész, gazdasági író - 684

Faragó József (szül. 1922), romániai magyar folklorista - 36

Fari Antal (XIX-XX. sz.), monográfus - 16

Farkas András (1770-1832k.), vándorköltő, alkalmi rigmusfaragó - 13

Farkas Ferenc, néprajzkutató - 53, 54

Farkas József, egyetemi adjunktus - 47, 48

Farkas Péter (Petro Farkas) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Farkas Sándor, régész - 23

Farki István (XV. sz.), birtokos - 308

Fáyak - 378, 720

Fáy András (1786-1864), író, politikus - 699

Fazekas András (XVII-XVIII. sz.), rektor - 634, 665

Fazekas László - 46

Fazekas Mihály (1766-1828), költő, botanikus -687

Féja Géza (1900-1978), író, publicista, szociográfus-27, 34

Fejérlovú András (Andrea Feyerlowow) (XV-XVI. sz.), Losonczi Zsigmond jobbágya - 314

Fejérváry Géza (1894-1932), zoológus, paleontológus - 31

Fejérváry József (1874-1960), újságíró - 13, 26, 36

Fejes (XVIII. sz.), gazda - 397

Fekete Gellért (XV. sz.), jobbágy - 309

Fekete Imre (Emerico Fekete) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Fekete János (Johanne Fekethe) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Fekete Lajos (1891-1969), turkológus, történész, paleográfus - 336

Fekete Nagy Antal (1900-1969), történész, levéltáros - 313

Fél Edit (szül. 1910), etnográfus, történész - 54

Félegyházi Pál (XVII-XVIII. sz.), kurucok támogatója - 723

Fénelon, Francois de Salignac de la Mothe (1651-1715), francia érsek, teológus,  író - 638,  649

Fényes Elek (1807-1876), statisztikus, földrajztudós - 14, 15, 470, 479, 689

I. (Habsburg) Ferdinánd (1503-1564), magyar és cseh király (1526-1564), német-római császár (1556-1564) - 315, 316, 318, 319, 321, 713-716

II.  (Habsburg) Ferdinánd (1578-1637), magyar és cseh király, német-római császár (1619-1637)-718

III.  (Habsburg) Ferdinánd (1608-1657), magyar és cseh király, német-római császár (1637-1657)-718

I. (Habsburg) Ferenc (1768-1835), magyar és cseh király (1792-1835), II. Ferenc néven német-római császár (1792-1806) - 692, 733

Ferenci János (XVIII. sz.), rektor - 628

Fettich Nándor (1900-1971), régész - 180

Findrikné (XVIII. sz.), lopásért büntetik - 445

Fingerman (XVII. sz.), szegedi császári hadbiztos-721

Fischer Boldizsár (XVIII. sz.), kőművesmester,építész - 678, 731

Flórian, Jean-Pierre Claris de (1755-1794), francia író - 697, 700

Fodor Antal (Anthonio Fodor) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Foltiny István, régész - 31,49

Forgách Ferenc (1530/1535-1577), csanádi püspök-596

Forgács család, Gimesi - 309

Földi János (1755-1801), természetbúvár - 687

Frangepán Beatrix (XV-XVI. sz.), Corvin János,majd Brandenburgi György felesége - 712

Fráter György (Martinuzzi) (1482-1551), bíboros,államférfi - 318-320, 714, 715

Freyer - 635

Fritigern (7-382 után), gót fővezér - 213

Futó Mihály (1835-1909), tanár, pedagógiai író -16

Füles Mihály (XVIII. sz.), városi jegyző - 666

Fülöp (XIII. sz.), fermói püspök - 292

Fülöp Géza (szül. 1928), irodalomtörténész - 698

Für József, néprajzkutató - 54

Füredi István (XVIII. sz.), diák - 626

Füredi Mihály (XVIII. sz.), lelkész - 615, 616,619, 623,726

Füredi Sándor (XVIII. sz.), prédikátor, református esperes - 610, 611, 665

Gaál Dániel (XVIII-XIX. sz.), lelkész, a presbitérium tagja - 678

Gaál Endre, egyetemi docens - 36, 37, 46

Gabinius (7-374), kvád király - 207

Gaia (Földanya) - 146

Gáji Horváth Gergely - Horváth Gergely, Gáji Galamb Pál (XVIII. sz.), csizmadia - 436

Galántha Márta, régész - 154, 160, 201

Gallienus (7-268), római császár (253-268) - 203

Gálszécsi István (7-1543),  prédikátor, tanító -597-599

Garai András (Andrea Garay) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 310

Garai László (7-1459), nádor - 710

Garai Péter (Petro Garay) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 310

Garasanin, M., régész - 129

Garzó Imre (1827-1914), történész - 16, 39

Gazdapusztai Gyula (1931-1968), ősrégész, történész - 36, 49, 112, 122, 126, 152, 156, 158, 166, 168, 173, 174, 180, 181, 193, 198, 226, 244, 265, 275

Geberik (IV. sz.), gót király - 205

Geismuth (V. sz.), Attila fia - 221, 222

Gelianus (Gujlianus) (XIII. sz.), Csák (I.) Miklós szabadosa - 286

Gellért, Szent (980k.-1046), püspök - 257, 279,577, 579, 580, 666,704,705

Gelsei Bíró Lajos, helytörténetíró - 14

Geórgiosz Piszidész (VII. sz.), bizánci költő - 233

Gergely (XIV. sz.), Szentkirály papja - 296, 583

Gergelyfi Imre, régész - 50

XIII. Gergely (Ugo Boncompagni) (1502-1585),pápa (1572-1585) - 595

Gerhard, Johann (1582-1637), német teológus -654

Gersei Pethő család Pethő család, Gersei Gersei Pethő János - Pethő János, Gersei Geszti család - 309

I. Géza (1040k.-1077), magyar király (1075-1077)- 281, 705

Gibárti Keserű István — Keserű István, Gibárti Gimesi Forgács család - Forgács család, Gimesi Gjuszelev, V., bolgár történész - 253 Globitz,   Johann   Friedrich   (XVII-XVIII.   sz.), a szegedi vár császári parancsnoka - 354, 355, 722

Goethe,  Johann  Wolfgang  (1749-1832),  német költő - 696

Gózon István (XVIII. sz.), rektor - 628

Göböl Gáspár (1745-1818), református lelkész,költő, műfordító - 665

Görög Ádám (XVIII. sz.), kerekedő, mesterember-416

Görög József (szül. 1933), középiskolai tanár - 48

Gratianus, Flavius (359-383), római császár (375-383) - 214

Greskovics Zsigmond (XVIII. sz.), lelkész - 610

Grezsa Ferenc (szül. 1932), irodalomtörténész, főiskolai tanár - 43

Grünhut Ábrahám (XIX. sz.), rabbi - 676

Guidoti, Vincenzo (XVI. sz.), velencei követ - 595

Gullai Mihály (XIX. sz.), kereskedő - 504

Gulyás Pál (1881-1963), irodalomtörténész, bibliográfus - 36

Gullyás Istók (XVII-XVIII. sz.), kuruc katona -356

Gunderith (V-VI. sz.), gepida király - 222

Guti Országh Lőrinc — Országh Lőrinc, Guti Guti Országh Mihály - Országh Mihály, Guti Gyáli Kakas család - 295, 297, 298, 707

Gyáli Kakas István (XIV. sz.), birtokos - 707

Gyáli Kakas János (XIV. sz.), birtokos - 707

Gyáli Tyúk Tamás (XIV. sz.), birtokos - 707

Gyáni Gábor, történész - 41

Gyáni Imre, ny. főispán - 43

Gyapjas Egyed (Egidio Gyapyas) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Gyapjas Gergely (Gregorio Gyapyas) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Gyárfás István (XV. sz.), a földvári zendülés vezetője - 711

Gyarmati Miklós (XV. sz.), birtokos - 302

Gyarmati vajda (XV. sz.), birtokos - 302

Gy. Kovács Család (XVIII. sz.), algyői menekültek-727

Gy. Molnár család (XVIII. sz), algyői menekültek -727

Gyólai László (XVI. sz.), körtvélyesi birtokos -309, 712

Gyolcs György (XV. sz.), Mátyás király küldötte -308

Gyorgyevics Pál (XIX. sz.), fűszerkereskedő - 504

Györffy György (szül. 1917), történész - 38, 271, 290, 291, 296

György (XI. sz.), Csák fia - 284

György (XVIII. sz.), görög boltos - 418

Gyula (X-XI. sz.), törzsfő - 704

Gyulai Gál András (XVI. sz.), birtokos, gyulai tiszt - 327, 716

Gyulai Pál (1826-1909), költő, prózaíró, irodalomtörténész - 24

Gyula törzs (X-XI. sz.) - 704

Gyuricza György (XIX. sz.), fűszerkereskedő - 504

Habsburgok - 321, 349, 350, 352-354, 357, 361, 362, 426, 608, 709

Hadim Ali (XVI. sz.), budai pasa - 715

Hadrianus, Publius Aelius (76-138), római császár (117-138) - 192, 193, 195, 196

Hagymási Miklós (XV. sz.), Dóczy Judit férje, birtokos - 309, 313, 314

Hajdú Géza (szül. 1926), könyvtáros, bibliográfus -38,44

Haladi József (szül. 1934), történész - 43

Halász Péter (1676-1741), kuruc testőrkapitány -359, 723, 724

Halász Zsigmond (XVIII. sz.), parasztfelkelés résztvevője - 362

Halil bég (XVI. sz.), budai kincstári elnök'- 317, 324,716

Haller István (XVIII. sz.), főispán - 417

Haller Sámuel (XVII-XVIII. sz.), kuruc parancsnok - 356

Halomi Blaskó Albert (XV-XVI. sz.), csanádi káptalan - 310, 712

Hampel József (1849-1913), régész - 23,171

Handerla - 639

Hangácsi Albert (7-1466), csanádi püspök - 307, 309

Hani Mihály (Michaele Hány) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya  -  311

Hányoki Losonczi István - Losonczi István, Hányoki

Harapkói Bothos András - Bothos András, Ha-rapkói

Harapkói Bothos Anna - Bothos Anna, Harapkói

Harapkói Bothos család - Bothos család, Harapkói

Harapkói Bothos Margit - Bothos Margit, Harapkói

Harcsás Sándor (XVIII. sz.), halász - 394

Harruckern család - 506, 732

Harruckern János György (1664-1742), báró, nagybirtokos - 380, 725

Harruckern Jozefa (XVIII. sz.), Károlyi Antal gróf

felesége-506, 531

Hasznosi Miklós (XV. sz.), birtokos - 294

Hatvani András (XVII. sz.), birtokos - 333, 719

Hatvani István (1718-1786), matematikus, természettudós - 632, 633, 635, 636, 665

Haváss Rezső (1852-1927), földrajzi és gazdasági író - 16

Hayn (XVII-XVIII. sz.), a szegedi vár parancsnoka - 721

Héder nemzetség - 301

Héderváriak - 302, 708, 710

Hédervári Lőrinc (7-1447), nádor - 708, 709

Hegedűs István (XVIII. sz.), vásárhelyi lakos -364

Hegedűs Károly, régész - 147

Hegyes András (XVIII. sz.), kanász - 438

Hegyessy János (XVII. sz.), birtokos - 327, 719

Heineccius, Johann Gottlieb (1681-1741), német filozófus - 635

Helbing János (XVII-XVIII. sz.), építész - 616

Hencz  Máté  (XV-XVI.   sz.),   Dóczyak   gazdatisztje-313,314

Herbeville,  Ludwig (1635-1709),  báró, császári tábornagy - 356, 357, 723

Herczeg Ferenc (XVIII-XIX. sz.), Károlyiak uradalmi ügyésze - 533

Herczeg Mátyás (XIV-XV.  sz.), Jaksics  Márk sógora - 316

Herczeg  Mihály (szül.   1926), levéltár-igazgató -38, 10, 42, 54, 565

Herczegh család, Székesei (Héder nemzetség) - 301,302, 305, 308, 708, 709

Herczegh Fülöp, Székesei (XIV-XV. sz.), birtokos-302

Herczegh István, Székesei (XIV-XV. sz.), birtokos-708

Herczegh László, Székesei (XIV-XV. sz.), birtokos-708

Herczegh Pál, Székesei (XIV-XV. sz.), birtokos -302

Hermanarik (275k.-375), osztrogót király (350-375) - 213, 214

Hérodotosz (i. e. 484k.-425), görög történetíró -180

Herovich Mátyás (XV-XVI. sz.), csanádi püspök-596

Herpay (XVIII. sz.), halasi kocsmáros - 361

Hickwai (Hekédi) Dénes (XV. sz.), birtokos - 299

Hickwai (Hekédi) Miklós (XV. sz.), birtokos - 299

Hickwai (Hekédi) Péter (XV. sz.), birtokos - 299

Hillebrand Jenő (1884-1950), ősrégész - 151

Hiripi Tamás (XVII. sz.), esperes - 601

Hód (Houd, Howd, Hodus) (XII-XIII. sz.), Hód falu feltételezett birtokosa - 288, 289, 706

Hódi András (XVII. sz.), orosházi, fecskési puszták birtokosa - 340

Hódi Ferenc (XVIII. sz.), vásárhelyi lakos - 364

Hódi (Hudi) János (XVII. sz.), orosházi, fecskési puszták birtokosa - 340

Hódos nemzetség - 288

Hódosy Imre (XVII-XVIII. sz.), mindszenti plébános - 609

Hofer Tamás (szül. 1929), néprajzkutató, muzeológus - 54

Holle - 639

Honorius, Flavius (384-423), nyugatrómai császár (395-423) - 217, 703

Hornyik János (1812-1885), levéltáros, történetíró - 22

Horváth Ádám (XVII-XVIII. sz.), Károlyiak lovászgazdája - 513

Horváth Antal (XVIII. sz.), iskolamester - 613

Horváth Béla, régész - 217

Horváth Gergely, Gáji (XV. sz.), birtokos, diósgyőri várkapitány - 302, 305, 307, 309, 710, 711

Horváth J., tanár, tankönyvíró - 639

ifj. Horváth János (1911-1977), filológus - 278

Horváth Zoltán (1900-1967), újságíró, műfordító, történész - 46

Hud (XII-XIII. sz.), Hód falu feltételezett földesura - 288

Hunimund (IV. sz.), Hermanarik utóda, gót király - 214, 216

Hunter József (XIX. sz.), vaskereskedő - 504

Hunyadiak, Hunyadi család - 302, 305, 307-309, 712

Hunyadi János (1385-1456), kormányzó, hadvezér - 274, 297, 301-305, 708-710

Hunyadi László (1433-1457), Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet elsőszülött fia - 301

Hunyadi Mátyás -* I. (Hunyadi) Mátyás

Huszár Barnabás (Barnába Huzar) (XV-XVI. sz.), özv. Szakoli Andrásné jobbágya - 314

Hübner, Johann (1668-1731), német   író - 635

Hügyei Péter (XV. sz.), birtokos - 310

Igaz Sámuel (1786-1826), újságíró, szerkesztő, író - 690

Illyés Gyula (1902-1983), költő, elbeszélő, drámaíró - 51

Illyey Dyenessy Tamás (XV-XVI. sz.), nagyváradi kanonok, szőlősi plébános - 586

Intze István (XVIII. sz.), marosvásárhelyi professzor - 657

Irnák (V. sz.), Attila fia - 216, 221

I. (Szent) István (967/977-1038), magyar fejedelem (997-1000), majd király (1000-1038) - 278, 280, 296, 577, 579-581, 704

I. István (1147-1172), magyar király (1162-1172) -275

II. István (1132/1133-1165), ellenkirály (1163) -272, 275

V.  István (1239-1272), magyar király (fc70-1272)- 706, 707

István (XV. sz.), Kakas Pál tisztjének fia - 302

Izabella (Jagelló) (1519-1559), Szapolyai János felesége-318, 714

Izsák (IX. sz.), vazallus fejedelem - 253

Jakabffy Imre, régész, bibliográfus - 48

Jakabfi Márton (XIX. sz.) állattartó gazda - 542

Jaksics család, Jaksicsok - 308, 310, 312, 710-712,714

Jaksics Demeter (XV-XVI. sz.), Jaksics Péter fia,birtokos - 308, 310, 316, 710, 711, 714

Jaksics György (XV-XVI. sz.), birtokos - 315

Jaksics István (XV-XVI. sz.), Jaksics Márk fia,

birtokos - 308, 310, 316, 710, 711

Jaksics János (XV-XVI. sz.), Jaksics Péter fia,birtokos - 316

Jaksics Márk (XV-XVI. sz.), birtokos - 314, 316,713, 714

Jaksics Miklós (XV-XVI. sz.), Jaksics Péter fia,birtokos - 316

Jaksics Péter (XV-XVI. sz.), birtokos - 313, 316,714

Jaksics Vuk (XV. sz.), birtokos - 310, 711

János (XIV. sz.), mártélyi pap - 295, 584

XXII. János (Jacques Arnaud d'Euse) (1249-1334),pápa (1316-1334) - 582, 707

János, Nepomuki (Szent) (1340k.-1393), Csehország védőszentje, prágai kanonok - 612, 613,730, 731

I. János — Szapolyai János

János Zsigmond (II. János) (1540-1571), Magyarország választott királya, Erdély első fejedelme (1556-1571) - 318, 714, 715

Jeney Imre (XIX. sz.) honvédtiszt - 673, 689, 699, 700, 735

Jeszenszky László (XIX. sz.), honvédtiszt, paptanár - 673, 675

Jóannész (VI. sz.), szláv hadvezér - 232

Jordanes (500k.-?), római történetíró - 203, 206, 207, 213-217, 221-223, 227

Józó Erzsébet (XX. sz.), parasztasszony, a szikáncsi aranylelet megtalálója - 217

II. József (1741-1790), német-római császár(1765-1790), magyar király (1780-1790), - 78, 463,524, 552, 555, 558, 566, 612, 639, 649, 672, 673,692, 730, 731

József főherceg, József Antal János (1776-1847),helytartó (1795), nádor (P96-I847) - 514

Julianus, Tettius (i. sz. I. sz.), római hadvezér - 191

Július Caesar (i. e. 100-44), római politikus, hadvezér-188, 189

Julow Viktor (szül. 1919), irodalomtörténész - 632

I. (Nagy) Justinianus (483-565), bizánci császár (527-565) - 222, 223, 228, 230, 231

I. Justinus (452-527), bizánci császár (518-527) -226

II. Justinus (7-578), bizánci császár (565-578) -228, 231. 232, 254

Kádán (XIII. sz.), Batu kán hadvezére - 289

Kaizer János (XVIII. sz.), iskolamester - 613

Kakas Pál (XV. sz.), birtokos - 302

Kalán (XII-XIII. sz.), pécsi püspök, esztergomi érsek - 705

Kalán nemzetség - 706

Káldy-Nagy Gyula (szül. 1927), történész - 39, 42

Kalicz Nándor (szül. 1928), történész - 50, 131,165

Kállai Mihály (XVIII. sz.), tanár - 639

Kalluk (VI. sz.), bizánci hadmester - 222

Kálmán (1074k.-l 116), magyar király (1095-1116)-705

Kálmán László (XV. sz.), Mátyás király bizottságának tagja Batidáról - 312

Kálmáncsehi Sánta Márton (1500k.-1557), református püspök, a magyar reformáció egyik vezéralakja - 597-599

Kálmáríy Lajos (1852-1919), népköltészeti és népnyelvi gyűjtő - 24

Kálvin János (Jean Calvin) (1509-1564), francia teológus és reformátor - 600, 602

Kamarás János, Zeleméri (XVI. sz.), birtokos -318

(Nagy) Kán (V. sz.), Salán vezér őse - 254

Kandik (VI. sz.), avar követ - 230

Kanyó Ferenc, főiskolai tanár - 48

Kapolcs (XI. sz.), kun vezér - 705

Kapóid Imre (XVIII. sz.), földmérő - 731

Kápolnai Jakab (XV. sz.), Szentkirály birtokosa-310

Kaposi Márton (XVIII. sz.), rektor - 628

Kara Ahmed (?—1555), pasa, beglerbég - 715

Karácsonyi Ferenc (1889-1966), asztalos, ny. főispán - 46

Karádi Pál (1523/1524-?), unitárius prédikátor,

püspök - 599 Kárász József (szül. 1914), író, bibliográfus - 37,38,42

K. Kardos Antal (XIX. sz.), rektor - 691, 693,695, 696, 734

Kardos Gergely (XVIII. sz.), gazda - 375

Kardos István (XVIII. sz.), gazda - 434

Karika Pál (XIX. sz.), professzor - 687

Kármán József (1791-1830), író - 699

I. (Nagy) Károly (742-814), frank király (768-814), nyugatrómai császár (800-814) - 229, 253, 703 111. 

Károly (1685-1740), spanyol  király (1706-1714), magyar király és (VI. Károly néven) német-római császár (1711-1740) - 415, 608, 725, 726

Károlyiak - 14, 40, 422, 472, 479, 484, 489, 492, 493, 506, 508, 514, 516, 517, 520, 525, 526, 528,529, 532, 533, 539, 541, 542, 544, 545, 548, 551,554, 555, 563, 569, 608, 612-614, 688, 689, 734

Károlyi Antal (1732-1791), gróf, táborszernagy -455, 500, 506, 521, 529, 531, 570, 611-613, 615,728-730

Károlyi Ede (1821-1879), gróf- 736 Károlyi Ferenc (1705-1758), gróf, tábornok - 350,362, 379, 421, 422, 426, 428, 444, 445, 459, 463,505, 518-520, 574, 610, 611, 614, 615, 619, 623,727, 728

Károlyi György (1802-1877), gróf, politikus - 508,537, 547, 733-735

Károlyi István (1797-1881), gróf, főispán - 507,537, 542, 567, 733, 734

Károlyi József (1768-1803), gróf, Károlyi Antal fia - 506, 732

Károlyi Józsefné—Waldstein-Wartenberg Erzsébet Károlyi Lajos (1799-1863), gróf, birtokos - 507,537, 733, 734, 736

Károlyi Sándor (1669-1743), báró, majd őrgróf,nagybirtokos - 14, 15, 20, 325, 350, 356-359,364, 379-381, 385, 393, 413, 416-418, 420, 421,426,128, 439, 444, 504, 505, 507, 508, 511, 512,514, 515, 519, 545, 568, 569, 609, 610, 612, 614,616, 617, 722-727

Károly Róbert (1288-1342), magyar király (1307-1342)-294, 707

Kársa János (XVIII. sz.), betyár - 568

Kása Mihály (7-1765), jobbágy - 644

Kaszap (XIX. sz.), állattartó gazda - 486

Kaszap József (XIX. sz.), a presbitérium tagja -678

Kaszap Mihály (XIX. sz.), gazdálkodó - 698

Kaszap Péter (XVIII. sz.), főbíró - 521, 522, 555,558, 643

Kátai János (XIX. sz.), esküdt - 573

Kátay Ferenc (XVI. sz.), birtokos - 327

Kátay Imre (XVI. sz.), birtokos - 327

Katona Imre (szül. 1921), néprajzkutató, történész-51

Katona Istvánné Sellymes Sára (XVIII. sz.), boszorkánysággal vádolták - 446

Katona József (1791-1830), drámaíró - 22, 699,700

Kazdak János (XVI. sz.), marhatenyésztő - 339

Kazinczy Ferenc (1759-1831), író, nyelvújító -691, 697, 700

Kazmer (XIII. sz.), Csák (I.) Lőrinc szabadosa -286

Kazsó család - 329

Kecskeméti Gergely (7-1785), kereskedő - 644

Kecskeméti Sámuel (XVIII. sz.), kézműves - 436

Kecskeméty János ( XVIII. sz.), tanár - 639

Keglevich Ágoston (XVIII-XIX. sz.), birtokos -506

Keglevich Miklós (XVII. sz.), birtokos - 333, 718,719

Kelemen János (XVIII. sz.), vásárhelyi lakos - 366

Kelkai (V. sz.), római hadseregparancsnok - 217

Kende Gábor (XVII. sz.), birtokos - 719

Kende Péter (1505-1552), birtokos - 327

Kenderesi Balázsné (XV. sz.), Szentkirály örököse -709

Kenyeres Márton Imre (XV. sz.), birtokos - 301

Kerecsényi László (7-1566), gyulai várkapitány -320, 596, 598, 716

Kérei Ferenc (XV-XVI. sz.), birtokos - 315

Kerei (Kérei) Flóris (XV. sz.), Mogyorósfecskés birtokosa - 309

Kerekes Ferenc (XIX.  sz.),  vásárhely főbírája-572

Keresszeghy Kis Péter (XVII. sz.), Fecskés birtokosa - 718, 720

Keresztelő Szent János - 299, 577

Kertész János, bibliográfus - 25

Keserű István, Gibárti (XV-XVI. sz.), birtokos -310

Khrisztophorosz (7—931), a keletrómai birodalom kormányzója apjával, I.  Romanosszal - 265

Kilényi Dávid, Kocsis (1791-1852), színész, színigazgató - 697, 700

Kincses András (XVII. sz.), Rétkopáncs, Batida birtokosa - 340

Király János (XVIII. sz.), gazda - 642

Kis András (XVII. sz.), birtokos - 378

Kis András, református lelkipásztor - 13

Kis Benedek (Benedicto Kys) (XV-XVI. sz.), özv.Szakoli Andrásné jobbágya - 314

Kis István (XVII-XVIII. sz.), kuruc katona - 356

Kis János (XVIII. sz.), gazda - 567

Kis János (XVIII. sz.), ostoros béres - 438

Kis Márton (Martino Parvo) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Kis Mátyás (Mathis Parvo) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Kis Mihály (Michaele Parvo) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Kis Pál (XVIII. sz.), juhtenyésztő - 442

Kis Pál (XVIII. sz.), gazda - 397

Kis Pál (XVIII. sz.), gazda, városi tanácsnok - 623

Kis Pál János (XVIII. sz.), kisbíró - 436

Kis Péter (XVII. sz.), birtokos - 378

Kisfaludyak (Csák nemzetség) - 283-285, 290,293

Kisfaludy Károly (1788-1830), dráma- és elbeszélésíró, költő - 284, 699, 700

Kisfaludy Sándor (1772-1844), költő - 284, 699

Kisfalvi István (XVIII. sz.), rektor - 628

Kis Szabó (XIX. sz.), állattartó gazda - 486

Kiss Bálint (1772-1853), református lelkész, egyházi író - 24

Kiss Dániel (XIX. sz.), ügyvéd, a presbitérium tagja - 677, 678

Kiss Ernő (1799-1849), honvéd altábornagy, a tizenhárom aradi vértanú egyike - 39

Kiss Ferenc (XIX. sz.), esküdt - 572

Kiss  Lajos (1881-1965),  néprajzkutató, régész, művészettörténész - 25, 33-35, 51-54, 111

Kiss László (XVIII. sz.), jobbágy - 359, 360

Klauzál Gábor (1804-1866), politikus, ügyvéd, miniszter - 544, 545, 675, 685

Klauzer Sándor (XIX. sz.), gazdatiszt - 689

T. Knotik Márta, néprajzkutató - 54

Koch, Heinrich (1781-1861), osztrák építész és iparművész - 734

Koch Sándor (szül. 1896), mineralógus - 140

Kocsis Erzsók (XVIII. sz.), lopásért büntetik - 445

Kodály Zoltán (1882-1967), zeneszerző, zenetudós, népzenekutató - 33, 52

Kokron József (1860-1923), a Divat Kötöttárugyár megalapítója - 27

Kolosváry Gábor (1901-1968), zoológus, paleontológus - 121

Kolozsvári János (XVII. sz.), Batida papja - 601

Komlódi András (XVIII. sz.), preceptor, fizikus, orvos - 642

Komlósi Anna (XVI. sz.), Teleki Varjasi János felesége - 713

Komlósi Erzsébet (XVI. sz.), Nagyváthi (Mágocsi) Porkoláb Márton felesége - 314, 713

Komlósi Ferenc (XVI. sz.), Mogyorósfecskés birtokosa - 310, 713

Komlósi Sámuel (XIX. sz.), esküdt, a város bírája - 542, 573

Koncz Péter, ny. megyei főmérnök - 42

Konrád (XI. sz.), szerzetes - 580

Konstantinovics Iván (XIX. sz.), kereskedő - 504

Konstantinovics Kristóf (Kristó görög) (XVIII. sz.), kereskedő - 503

Konstantinovics Pál (XIX. sz.), kereskedő - 504

IV.   Konsztantinosz  (648-685),   bizánci  császár (668-685) - 237

X. Konsztantinosz (X. sz.), I. Rómanosz fia - 265

Kontsek  Márton (XVIII-XIX.  sz.),  tiszteletes, tanító - 466, 675

Kónya Kelemen (XV-XVI. sz.), Pöstyéni Gergely jobbágya- 313

Kónya Péter (XV-XVI. sz.), Pöstyéni Gergely jobbágya - 313

Kopáncsi János (XV. sz.), birtokos, - 301, 302

Kopasz nádor - Borsa Kopasz Jakab

Kopernikusz, Nikolaus (Mikolaj Kopernik) (1473-1543), csillagász - 662

Korek József (szül. 1920), régész - 31, 49, 50, 53, 217

Korsós Mihályné (7-1766), jobbágy - 644

Kosáry Domokos (szül. 1913), történész - 641, 643

Kossuth Lajos (1802-1894), államférfi, a szabadságharc legnagyobb alakja - 26, 42, 699

Kotragosz (VII. sz.), Kuvrat fia - 237

Kotyies, Atanaczkó (XVIII. sz.), kereskedő, mesterember - 416

Kotzebue, August Friedrich von (1761-1819), író, drámaíró - 697, 698

Kovács Ágnes (szül. 1919), néprajzkutató - 40

Kovács Ferenc (1823-1895), ügyvéd, politikus -689, 699

Kovács János (XVII. sz.), birtokos - 718

Kovács Kálmán (szül.  1930),  irodalomtörténész -43

Kovács Márton (XVIII. sz.), birtokos - 558

Kovács Márton (XIX. sz.), táblabíró, a presbitérium tagja - 678

Kovács Mihály (XVIII. sz.), gazda - 360

Kovács Mihály (XVIII. sz.), debreceni diák - 642

Kovács Mihály (XVIII-XIX. sz.), telkes gazda-527

Kovács Mihály (1915-1978), újságíró - 36

Kovacsics Mihály (XVIII. sz.), szűcs - 419

Kovalovszki Júlia, régész - 276

Kováts József (7-1795), fizikus, főiskolai tanár -637

Kölcsey Ferenc (1790-1838), költő, kritikus, politikus - 698, 699

Körösi Péter (XVIII. sz.), parasztfelkelés résztvevője - 361

Kőszegfalvi Ferenc (szül. 1937), könyvtáros - 37

Kőszegi István (XVIII. sz.), bíró - 622

Kötöny (Kötény) (7-1242), kun fejedelem - 706

Kövy Sándor (1763-1829), jogakadémiai tanár -684

Kraller Antal (XVIII. sz.), kereskedő, mesterember -416

Kresz Mária (szül. 1919), néprajzkutató, muzeológus - 53

Kristó András Ferenc (XIX. sz.), népmozgalom vezetője - 535, 536, 733

Kristó Ferenc (XVIII. sz.), parasztfelkelés résztvevője - 362

Kristó Gyula (szül. 1939), történész - 279,704

Kristó Nagy István (szül. 1921), irodalomtörténész-36

Krobatosz - Kuvrat Kronosz (isten) - 146

Krum (7-814), bolgár kán (803-814) - 253,254,703

Kruzslicz István (szül. 1944), levéltáros - 50

Krüger, Johann Gottlieb - 637

Kuber (VII. sz.) Kuvrat fia - 237

Kunimund (7-567), gepida király - 223, 227, 228

Kurcz József (XVIII. sz.), építész - 729

Kuthi Ádám (XVIII. sz.), tanár - 628, 634, 642,665

B. Kutzián Ida (Bognár-Kutzián Ida) (szül. 1918),régész- 32, 115, 148, 151, 152, 154-158

Kuvrat (Kürt) (7-642), onogur-bolgár fejedelem -236,  237

Küvi (Kevi) Tamás (Thome Kuvy) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Lábatlan Gergely (XV. sz.), Pereskutas birtokosa, világosi várkapitány - 309, 710

Lábatlan János (XV. sz.), birtokos - 307

Lackfi Imre, kerekegyházi (7-1375), nádor - 707

Lackfi Margit (XVI. sz.), birtokos - 716

Lajgárd Antal (XIX. sz.), tanár - 674

II. Lajos (1506-1526), magyar és cseh király (1516-1526) - 713

Lajos János (Johanne Layos) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya- 310

Lajos Vilmos (1655-1707), badeni őrgróf, hadvezér, császári táborszernagy - 721

Lakits György Zsigmond, Lakics (1739-1814), jogász, egyetemi tanár - 639

Lambion ( XVII-XVIII. sz.), császári mérnökkari tiszt - 352, 721

Landasy György (XVIII. sz.), kereskedő, mesterember - 416

Landasy Péter (XVIII. sz.), kereskedő, mesterember - 416

Langius, Joachim - 634

Laskay István (XVIII. sz.), kocsmáros - 419

I. (Szent) László (1040-1095), magyar király (1077-1095) - 272, 705

IV. (Kun) László (1262-1290), magyar király (1272-1290) - 291-293, 706

V.   László (1440-1457), magyar és cseh király (1444-1457) - 302, 303, 709

László Gyula (szül. 1910), régész - 236, 255, 256

László Jenő (1879-1945), a munkásmozgalom vezető egyénisége - 30

László József, gimnáziumi tanár - 37

Lázár János (1703-1772), író, költő, főkormányszéki hivatalnok - 658

Lázi János (XVIII. sz.), csizmadia - 436

Lázi János (XVIII. sz.), szabómester - 419

Lázi János (XVIII. sz.), jobbágyfelkelés résztvevője - 523, 524

Légrádi István (XVIII. sz.), szabómester - 435

Lehoczky György (XVIII. sz.), esküdt - 558

Leibniz, Gottfried Wilhelm von (1646-1716),  német filozófus, természettudós, matematikus -636

Le Jay (Lejajus), Paul (1861-7) - 636

Lendvai Mihály (XVIII. sz.), szőlősgazda - 393

Lengyel Jánosné, Nagy Rozália (7-1794), jobbágy-644

Lenti Pál (XVII-XVIII. sz.), lelkész, református esperes - 615, 616, 724

Lentulus (i. e. I. sz.), római hadvezér - 190

I. (Szent) Leó (3907-461), pápa (440-461) - 216

Lichnowsky, E. M. von (XIX. sz.), herceg - 515

Lichtner  Gáspár  (1822-1884), római  katolikus plébános - 15

I. Lipót (1640-1705), magyar király (1657-1705), német-római császár (1658-1705) - 352, 720-722

Liszthy János (XVI. sz.), birtokos - 327, 716 Literáti István (XVIII. sz.), jegyző - 620

Losoncziak - 306

Losonczi Dániel (XVII-XVIII. sz.), rektor - 625

Losonczi István, Hányoki (1709-1780), református pap, pedagógus - 636

Losonczi  Zsigmond   (XV-XVI.   sz.),   birtokos,Dóczy Katalin második férje - 309,313-315,712

Losonczy István (7-1552), Temesvár kapitánya, nagybirtokos, főnemes - 318, 320, 327, 715, 716

Losontzi István (XVII. sz.), esperes - 601, 605 Lőw Lipót (1881-1875), zsidó teológus, író - 676

Lucanus, Marcus Annaeus (i. sz. 39-65), római költő - 186

Lugossy Borbála (XVI-XVII. sz.), Bercsényi Imre felesége - 718

Lugossy János (XVI-XVII. sz.), birtokos - 327,718

Luther Márton (1483-1546), német reformátor -599, 600, 602

Lydos,  Johannes  Laurentius  (490-565),  római történetíró - 223

Maczedóniai család - 309

Magir, J. (XVI-XVIII. sz.), protestáns filozófus -635

Mágóchy Gáspár (7-1586/1587), gyulai várkapitány - 598, 599, 714, 715

Mágocsi András (XVI. sz.), Körtvélyes birtokosa, gyulai tiszt - 716

Magoss (XIX. sz.), színész - 700

Majláth Jolán, helytörténetíró - 22

Makkai László (szül. 1914), gazdaságtörténész -340

Makkay János, régész - 131, 140, 146

Makó Miklós (XVI. sz.), Férged birtokosa - 715

Makófalviak (Csanád nemzetség) - 291

Makófalvi László (XV. sz.), birtokos - 302

Makófalvi Péter (XV. sz.), birtokos - 302

Malalasz, Jóannész (kb. 491-578), bizánci történetíró - 222

Málnási Bálint (XVII. sz.), rektor - 607, 719

Mályusz Elemér (szül. 1898), történész - 25, 26

Marcali Dósa (XIV-XV. sz.), csanádi püspök -585, 708

Marcellini, Continuator (VI. sz.), római történetíró - 222

Marcianus (392-457), keletrómai császár (450-457), - 216, 221

Marcus Aurelius (Annius Verus Antoninus) (121-180), római császár (161-180) - 195, 196, 204

(Szent) Margit (1242-1271), IV. Béla király lánya -282

Margitai István (XVII-XVIII. sz.), lelkész - 615

Marián Miklós, zoológus - 108

Mária Terézia (1717-1780), magyar és cseh királynő (1740-1780), német-római császárnő (1745-1780) - 19, 40, 360-362, 426, 447, 503, 520, 523, 551, 574, 620, 728-730

Markovics Mátyás (1707-1762), szarvasi evangélikus esperes, helytörténetíró - 12

Márkusfalvi Bálint (XVII. sz), rektor - 607

Maroboduus (i. e. 18—i. sz. 41), markomann király- 192

Marót - Mén-Marót Maróthi György (1715-1744), matematikus, pedagógus, a magyar zeneelmélet úttörője - 631-637,

640, 647, 651, 658, 680, 682, 684

Maróti család - 712 Maróti Mátyus (7-1476), macsói bán (1468-1476)-310, 711

Marsovszki György (XVIII. sz.), Károlyi Ferenc jószágigazgatója - 518

Martini (XIII. sz.), Csák Izsák szabadosa - 286

Martinovics Ignác (1755-1795), apát, a magyar jakobinus mozgalom vezetője - 681

Marton Ferenc, régész - 180 Márton fia Ferenc (XV. sz.), a város elöljárója, bíró - 304, 305, 313, 709

Márton József (1771-1840), tanár, szótáríró - 687

Másásné -» Vecseri Istvánné Matók Béla (1829-1897), ügyvéd - 15

Matók Sámuel (XIX. sz.), ügyvéd - 689, 699 Matulai Pál (XVIII. sz.), Péró híve - 726

I. (Hunyadi) Mátyás (1443-1490), magyar király (1458-1490) - 301, 302, 304, 307, 308, 310, 312,698, 710, 711

Mátyás (Mathias Plebanus de Wasarhel) (XVI.sz.), plébános - 586, 587, 597, 713

Mátyás János (Johanne Mathie) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Mátyás Péter (Petro Mathie) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Maximinus Thrax (173-238), római császár (235-238) - 201

Mede András (XVIII. sz.), Károlyiak számtartója-623

Medgyaszai Károly (XIX. sz.), könyvkötő - 689

Medgyesi János (1870-1943), tanár - 46

Mehemed (XVI. sz.), belgrádi pasa - 713

Melanchton, Philipp (1497-1560), német humanista, reformátor - 597, 602, 603

Melius Juhász Péter (1536-1572), egyházi író,hitvitázó - 599, 600

Meljukova, A., régész - 178

Menander Protektor (VI. sz.), történetíró - 228,232, 245

Mén-Marót (IX-X. sz.), bolgár fejedelem - 254,257

Mérey-Kádár Ervin, régész - 193

Mericzay Antal (1788-1854), plébános, a kulturális élet előmozdítója - 674, 698, 699, 735

Mesterházy Károly (szül. 1939), régész - 276

Migazzi, Christoph Anton (1714-1803), bíboros,váci püspök, bécsi hercegérsek - 612, 730

(Szent) Mihály - 301

Mihály (XIV. sz.), Hód papja, Vásárhely plébánosa - 296, 583

Mihály (XV. sz.), batidai birtokos - 301

Mihály (XVIII. sz.), mészáros - 446

Mihályiak (Csák nemzetség) - 285

III. Miklós (Giovanni Gaetano Orsini) (12167-1280), pápa (1277-1280) - 292

Miklós Demeter (XVIII. sz.), görög boltos - 418

I. Miksa (1459-1519), német-római császár(1493-1519) - 272

I. (Habsburg) Miksa (1527-1576), magyar király és (II. Miksa néven) német-római császár (1564-1576) - 320, 321, 716

Miksa (1558-1618), főherceg - 321

Mill, D. (XVIII. sz.), leideni professzor - 647

Milojőic, V., régész - 129

Miskócz nemzetség - 706

Miskóltzi János (XVIII. sz.), jegyző - 622

Mitterpacher Lajos (1734-1814), természettudós -687

Mocsai Pál (XVII-XVIII. sz.), rektor, városi jegyző - 625

Mocsi István (XVIII. sz.), ostoros béres - 438

I. Mohamed (1566-1603), török szultán (1595-1603) - 717

II. Mohamed (1641-1691), török szultán (1648-1687) - 720

Mojs (7-1280/1281), nádor - 706

Mojzes Dániel (XIX. sz.), kereskedő - 504

Molnár Gergely (7-1564), protestáns tanár - 635

Molnár István (XVIII. sz.), gazda - 374

Molnár István (XIX. sz.), gazda - 466

Mónus András (XVIII. sz.), esküdt - 558

Mónus János (XVIII. sz.), esküdt - 558

Móra Ferenc (1879-1934), író, újságíró, muzeológus - 31, 34, 134, 141, 142, 169, 181, 223

Móré Katalin (XVI. sz.), birtokos - 327

Móré László, Csulai (XV. sz.), Dóczy Katalin fia- 309, 314-316, 712, 713

Motsai János (XVIII. sz.), Szőnyi Benjámin tanítója - 646

Motsi Mihály (XVIII. sz.), rektor - 628, 639

Mózes Péter (XVIII-XIX. sz.), zsidó kereskedő -501

Muchnai János (XVI. sz.), csanádi püspök - 315

Mundo (V. sz.), Geismuth fia - 222

Musschenbroek, Pieter van (1692-1761), dán matematikus és fizikus - 648

Musztafa bin Teszvidzs (XVI. sz.), belgrádi lakos, vásárhelyi bérlő - 324, 716

Nádasi Ongor család - 312, 712

Nádasdi Ongor János (XV. sz.), birtokos, Mátyás

király udvari tisztje - 308, 309, 711, 712 Nádasdy  László  (1662-1729),  csanádi  püspök-724, 725

Nádudvari Tamás (XVI. sz.), esperes - 601

Nagy András (XVIII. sz.), esküdt - 558

Nagy Dezső (szül. 1920), történész - 44, 45, 53

Nagy Ferenc (1777-1846), történész, Csongrád megye főügyésze - 13 14, 24, 677, 678, 687,689, 696-700, 732, 733, 735

Nagy György (XIX. sz.), népmozgalom vezetője-535 536

Nagy György (1879-1923). radikális polgári politikus, ügyvéd - 42

Nagy Gyula (szül. 1911), történész, néprajzkutató- 43, 53, 54

Nagy István (XVIII. sz.), vásárhelyi lakos - 366

Nagy István (szül. 1929), főiskolai docens - 48

Nagy János (XVII-XVIII. sz.), Károlyi Sándor tiszttartója - 444

F. Nagy János (XVIII. sz.), gazda - 458

Nagy János (XVIII. sz.), esküdt - 558

Nagy Jánosné (XVIII. sz.), orgazda - 445

Nagy Katalin, Bokorné, régész-156,166,204,260,272

Nagy Lajos (1883-1954), író, publicista - 26, 27

Nagy Margit, régész - 223 Nagy Márton (Martino Magno) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 310

másik Nagy Márton (altero Martino Magnó) (XV.sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Nagy Mátyás (Mathia Nag) (XV. sz.), Jasicsok jobbágya - 311

Nagy Miklós (XVIII. sz.), jobbágy - 435

Nagy Péter (XVIII. sz.), zsellér - 364

Nagy Sándor, író, helytörténész - 29, 30

Nagy Tamás (XV. sz.), kopáncsi birtokos - 301,302

Nagykovács István (XVIII. sz.), temesvári káplár- 360, 726

Nagyváthi (Mágocsi) Porkoláb Márton (XV-XVI. sz.), birtokos, gyulai várkapitány - 310, 314, 712, 713

Nagyváthy János (1755-1819), az első magyar mezőgazdasági könyv írója, jószágkormányzó -696

I. Nana ág (Bor-Kalán nemzetség) - 290

Nana ispán (XIII. sz.), birtokos - 290

I. (Bonaparte)   Napóleon   (1769-1821),   francia császár (1804-1814, 1815) - 473, 500, 514, 525, 553, 555, 692, 693

Návay György (XVIII. sz.), adószedő - 424

Návay László (XIX. sz.), táblabíró - 547

Nédler (XVIII. sz.), esztergályos - 416

Nemes István (XVIII. sz.), tanár - 639

Nemeskéri János (szül. 1914), antropológus - 163

Nemes Kovács István (XVIII-XIX. sz.), uradalmi mészárszék bérlője - 484

Németh László (1901-1975), író, esszéista - 35,36, 42

Némethy János (XVII-XVIII. sz.), plébános - 609

Nepomuki Szent János - János, Nepomuki (Szent)

Nepos, Cornelius (i. e. kb. 100-25), római történetíró - 634, 635

Nerva, Marcus Cocceius (i. sz. 30/35-98), római császár (i. sz. 96-98) - 191, 195

Newton, Isaac (1642-1727), angol természetfilozófus, matematikus, fizikus - 639, 648, 662

Nieuport, G. H. - 635

Niképhorosz (758 7-829), bizánci történetíró - 236

Nikolics, Moisilo (XVIII. sz.), kereskedő, mesterember - 416

Nyáry  Albert (1871-1933),  báró,  festőművész,történész, régész - 171

Nyéki István (XVIII. sz.), városi jegyző - 666

Nyéki Vörös Mátyás (1575-1654), kanonok költő - 668, 669, 671

Nyíregyházi Bálint (XVII. sz.), iskolaigazgató -640

Nyuszer Gál (Gallo Nyuzer) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

hasonlóan Nyuszer Péter (Petro similiter Nyuzer) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Nyúzó Mihály (XVII-XVIII. sz.), kuruc katona -356

Óbester Revitzki János (XVIII. sz.), katonatiszt -366

Octavianus - Augustus Oláh Imre, régész - 23, 272-274

Oláh János (XVIII. sz.), csősz - 438

Olasz Ernő, régész- 141, 156, 183, 187

Olasz György (XVIII. sz.), jobbágy - 360, 370

Oldamur (XIII. sz.), kun vezér - 706

Oltvai Ferenc, ny. levéltár-igazgató - 37, 44

Omurtag (7-831), bolgár kán (814-831) - 254

O.  Nagy Gábor,   Otrokocsi Nagy (1915-1973),nyelvész, tanár, lexikológus - 692

Ond (IX-X. sz.), a Bor-Kalán nemzetség őse, a honfoglaló hét vezér egyike - 278

Ond nemzetség - 703

Onegesios (V. sz.), magas rangú, római műveltségű idegen Attila környezetében - 216

Ordeug (ördög) Tamás (XIV. sz.), Veseni László segédtisztje - 300

Orestes (V. sz.), magas rangú, római műveltségű idegen Attila környezetében - 216

Ormos Ede (1873-1944), újságíró, költő, író, szociográfus - 28-30

Ormos Pál (1894-1970), orvos, egészségügyi szakíró - 43

Orosius, Paulus (7-418 után), spanyol pap - 214

Orros András (XV. sz.), birtokos - 313

Országh Lőrinc, Guti (XV. sz.), Gellértegyháza birtokosa - 711

Országh Mihály, Guti (7-1484), nádor - 308, 710, 711

Ortutay Gyula (1910-1978), művelődéspolitikus,néprajztudós - 34, 54

Ortvay Tivadar, 1875-ig   Ortmayr  (1843-1916),apát, történész, régész - 16

Osgyáni Pál (XVIII. sz.), rektor - 628, 634, 642,665

Osl Katalin (7-1278 előtt), Csák (I.) János felesége-285

Ostervald, Jean-Frédéric, pietista teológus - 615,634, 651

Ostrigoto (VI. sz.), Elemund gepida király lánya -222

Osváth   Béla    (1926-1965),    irodalomtörténész,dramaturg - 35, 35

Oth (XIII. sz.), Csák (I.) Miklós  szabadosa -286

Ozirisz (isten) - 146

Ozorai Imre (1500/1510-?), reformátor - 596-599

öreg Kotormány János (7-1731), jobbágy - 644

Ősbő (IX. sz.), vezér - 257

Páhy Ferenc (1899-1978), levéltárigazgató-37, 39

Pál (XV. sz.), zalavári apát - 709

Pál apostol - 299

Pál bán (XIII. sz.), Csák (I.) Ugrin követe - 287

Pál István (XVIII. sz.), molnár - 643

Pálffy János (1663-1751), császári tábornagy, nádor, a pozsonyi vár örökös kapitánya - 20, 359, 420, 724, 725

Pálffy Tamás, Erdödi (7-1679), püsök, kancellár -596

Palingenius, M. - 636

Pallaviciniek - 689

Palocsay György (1670k.-1730), kuruc generális, költő - 356

Pálóczi Horváth Ádám (1760-1820), költő, hagyománygyűjtő - 691

Palódi László (XVII. sz.), birtokos - 378

Palugyay Imre (1818-1876), statisztikus, jogtörténész - 15, 369, 473, 477, 492, 495, 515

Pap György (XVII-XVIII. sz.), bíró - 723, 725

Pap István (XVIII. sz.), gazda - 397

Pap János (XVII. sz.), diósgyőri várkapitány, ónodi alkapitány, birtokos - 327, 333, 558, 719

Pap László (XVIII. sz.), tanár - 640

Pap Pál (Paulo Pap) (XV-XVI. sz.), özv. Szakoli Andrásné jobbágya - 314

Pápai Ferenc (XVIII. sz.), főbíró, szenátor - 440, 620

Páriz-Pápai Ferenc, Pariz-Pápai (1649-1716), orvos, tudós, szótáríró - 660

Párducz Mihály (1908-1974), régész, történelemtudós - 31, 32, 49, 50, 112, 153, 156, 171, 180, 181, 183, 185, 196, 199, 201, 204, 226, 259, 263, 264

Páriz-Pápai János (XVIII. sz.), a jobbágymozgalom támogatója - 523, 524, 730

Páró József (XVIII. sz.), szegedi serfőző - 418, 725

Pászli (XIX. sz.), csizmadia - 72

Pásztohai János (XVIII. sz.), rektor - 628, 630

Patay Pál, régész - 151, 158

Patócsy Ferenc (7-1552), gyulai várkapitány - 598, 715

Paulus (XIII. sz.),  Csák Izsák szabadosa - 286

Paulus Diaconus (kb. 720-797), langobard történetíró - 222, 223, 228, 232

Péczeli József, Pétzeli (1750-1792), költő, műfordító - 638, 658

Péczely Attila (1897-1964), népzenekutató, orvos-  33,52

Péczely György (szül. 1929), földrajztudós - 88, 92

Péczely József, Péczeli (1789-1849), történész -687,   690

Pegada Theodorosz (Tódor görög) (XVIII. sz.), kereskedő - 503

Pekry Lőrinc (1667-1709), kuruc tábornagy - 356

Perényi Imre (7-1519), nádor - 712

Perényi Péter (1502-1548), koronaőr, erdélyi vajda, temesvári főkapitány - 316

Perneczky Tamás (XVIII. sz.), iskolamester - 613

Péró, Jovan Szegedinac (1655k.-1736), parasztfelkelés egyik szervezője - 26, 360-362, 621, 726

PerseiMelegh Boldizsár (XVI. sz.), szegedi püspök-  595, 717

Pesty Frigyes (1823-1889), történész - 15

Pestyéni Péter (XVII. sz.), birtokos - 718

Péter apostol - 299

Péter Albert (Alberto Petro) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Péter László (szül. 1926), irodalomtörténész - 36, 45

Pethe Ferenc, Kisszántói (1762-1832), természettudós - 684

Pethes Orbán (Urbanio Pethes) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Pethő család, Gersei - 309, 314

Pethő Ferenc, régész - 274

Pethő György (XV-XVI. sz.), birtokos, országbíró -309

Pethő János, Gersei (XV-XVI. sz.), birtokos, országbíró - 309, 712, 713

Pető Ferenc (1717-1754), parasztfelkelés egyik vezetője - 12, 14, 16, 26, 359-362, 410, 422, 449, 610, 618, 620, 623, 624, 629, 648-650, 727, 728

Petőfi Sándor (1823-1849), a magyar irodalom egyik legnagyobb, forradalmi eszmeiségű költője -30

Pető Szabó Ferenc (XVIII. sz.), gazda - 374

Petrák Ferenc (XVIII. sz.), szentesi helytörténetíró -12

Petrev (XVI. sz.), török pasa - 273, 716

Petrik Márton (XIX. sz.), bíró - 556

Petrovics Péter (1485k.-1557), nagybirtokos, főnemes, temesi bán, lippai várkapitány - 327, 598, 599, 714, 715

Petrőczi Kata Szidónia, báró Pelröczy (1662-1708),-657

Phaedrus (i. e. kb. 15-i. sz. kb. 50), római meseíró- 634, 635

11. Philipposz (i. e. 382-336), makedón király (i. e.359-336) - 188

Pillér Mátyás (1733-1788), osztrák származású természettudós - 639

Pipics Márton (XVIII. sz.), esküdt - 558

Piskárosi Szilágyi Sámuel - Szilágyi Sámuel, Piskárosi Pitvaros Gergely (Gregorio Pythvarus) (XV. sz.),Jaksicsok jobbágya - 311

Plinius, Gaius Caecilius Secundus, „a fiatalabb" (i. sz. kb. 62-113), római író - 635

Plinius, Gaius Secundus, „az idősebb" (i. sz. 23-79), római természettudós - 189

P. mester - Anonymus Póka Sándor (XIX. sz.), ügyvéd - 689, 699

Pokomándy Gábor (XIX. sz.) gazdálkodó - 698

Polgári Mihály (kb. 1712-1780), mezőtúri református lelkész, író - 360, 727

Polixénia (XV-XVI. sz.), Jaksics Márk felesége -316

Pollux (II. sz.), görög szofista, lexikográfus, író -171

Popper Salamon (XIX. sz.), fűszerkereskedő - 304

Porczi János (XVII-XVIII. sz.), kuruc lovas katona - 356

Porkoláb Tamás (XV. sz.), kopáncsi birtokos - 302

Pósafia Nana (XIII. sz.), ispán, birtokos - 291, 706

Posegai Gáspár (XV. sz.), Mogyorósfecskés birtokosa - 309, 312, 711

Poszeidóniosz (i. e. kb. 135-51), görög sztoikus filozófus - 189

Posztós István (XVIII. sz.), református rab - 619

Posztós Sándor (1873-1963), földmunkás, a szociáldemokrata agrármozgalom harcosa - 48, 623

Pousa (XIII. sz.), Csák (I.) Lőrinc szabadosa - 286

Pöstyéni András (XVI. sz.), birtokos - 318

Pöstyéni Gergely (XV-XVI. sz.), birtokos, országbíró - 313, 315, 316, 318, 712, 713

Praznovszky György (XIX. sz.), Károlyiak tiszttartója - 487

Priszkosz Rhetor (?-473k.), bizánci történetíró- 215-217, 229, 230, 703

Prokópiosz, Kaiszareiai (490k.-562), bizánci történetíró - 222, 223

Ptolemaiosz, Klaudiosz (i. sz. kb. 90-160), görög csillagász, matematikus, geográfus - 189

Pulicer Lázár (XIX. sz.), kereskedő - 504 Pulszky  Ferenc  (1814-1897),  politikus,  régész,művészettörténész - 151

Putnoki János (XVIII. sz.), rektor - 628

Querfuti Bruno (Szent  Bonifác)   (947k.-1009), német térítő főpap, mártír - 579, 704

Rab Ilona (XVIII. sz.), Rab János lánya - 366

Rab János (XVIII. sz.), vásárhelyi lakos - 366

Rábai György (XV. sz.), Mátyás király tisztje - 308

Rabutin de Bussy, Jean Louis (1642-1717), császári tábornagy - 356, 357, 723

Racine, Louis de (1692-1763), francia költő - 637

Rácz (XVIII. sz.), kereskedő - 416

Rácz István (szül. 1929), történész - 457

Radagaisus (7-406), keleti gótok vezére - 214

Ráday Pál (1677-1733), kuruc diplomata, kancelláriai igazgató, birtokos - 657

Rájnis József, Reinisch (1741-1812), jezsuita pap,költő - 696

II. Rákóczi Ferenc (1676-1735), erdélyi fejedelem (1704-1711), a magyar szövetkezett rendek vezérlő fejedelme (1705-1711), a kuruc szabadságharc vezére - 12, 350, 353-362, 364, 415, 427, 439, 443, 722, 723, 726, 727

I. Rákóczi György (1593-1648), erdélyi fejedelem (1630-1648) - 718

Rákóczi József (1700-1738), II. Rákóczi Ferenc fia, trónkövetelő - 726

Rákóczi Zsigmond (1544-1608), erdélyi fejedelem (1607-1608) - 718

Rákos Mihály (XIX. sz.), népmozgalom vezetője -  535, 536, 573, 733

Rátkay Károly (XIX. sz.), gazdatiszt - 689

Rausimodus (IV. sz.), szarmata király - 205

Regino (850k.-915), prümi apát - 254

Reinecke, régész - 178

Reitinger, régész - 186

Rétkopáncsi Benedek (XV. sz.), pap, Rétkopáncsi Vince Imre fia - 309

Rétkopáncsi Nemes Illés (XV-XVI. sz.), kisnemes-  314, 713

Rétkopáncsi Vince Imre (XV. sz.), birtokos - 309

Révai Miklós (1750-1807), nyelvész, író - 639

Révay Ferenc (1489-1553), nádori helytartó - 318

Révész Pál (XIX. sz.), a város főbírája - 558

Rhabótzki (XVIII. sz.), budai követ - 623

Rollin, Charles (1661-1741),  francia janzenista tudós - 660

I. Rómanosz Lakapénosz (7-948), bizánci császár (919-944) - 265

Rómer Flóris (1815-1889), régész, művészettörténész - 23

Rostovtzeff (Rosztovcev),  Michael  (1870-1952), orosz származású amerikai történész - 178

Róth József (XIX. sz.), Károlyiak uradalmi direktora - 539,540

Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778), francia filozófus, író - 696

Rozvány  György  (1819-1902),  helytörténeti  és irodalomtörténeti író - 22

Rózsa János, gazdálkodó - 144

Ruasz (Rua, Ruga) (kb. 410-434), hun nagyfejedelem - 215, 703

Rudnyánszky József (XVIII. sz.), birtokos, Száraz György veje - 726

1. Rudolf (1552-1612), magyar király (1576-1608) és (II. Rudolf néven) német-római császár (1576-1612) - 718

Rufus, Curtius (IV. sz.), római történetíró - 635

Ruttkay Imre (XVIII. sz.), mérnök - 375, 376, 459, 462, 463, 727, 728

Salamon (i. e. X. sz.), Izrael királya (i. e. kb. 973-933) - 648

Salamon (1052-1087/1088), magyar király (1063-1074) - 272

Salán (V. sz.), bolgár vezér - 278

Sámsonyi Zsigmond (XVIII. sz.), tanár - 639

Sámuel (XVIII. sz.), mészárosmester - 446

Sander, H. - 637

Sándor István (XV. sz.), körtvélyesi birtokos - 302

Sánta János (XVIII. sz.), vasműves - 642

Saphrac (IV. sz.), gót hadvezér - 213

Sápi Vilmos (szül. 1924), állam- és jogtörténész -438

Sára (XVIII. sz.), Nagy István, majd Kelemen János felesége - 366

Savoyai Jenő (Eugen, savoyai herceg) (1663-1736), francia  származású  osztrák  hadvezér,  államférfi - 352, 721

Schéner György (XVIH-XIX. sz.), mérnök - 467,689, 699, 733

Schiller, Friedrich Johann Christoph (1759-1805),német költő, drámaíró - 685, 700

Schlick   Lipót   (1663-1723),   császári   tábornok, birtokos - 353, 359, 364, 379, 380, 413, 420, 504, 505, 616, 722, 724, 725

Schnee László (XVIII-XIX. sz.), Károlyiak inspektora-531

Schneider Miklós (1933-1981), levéltárigazgató- 39

Schram Ferenc (1923-1975), néprajzkutató, művelődéstörténész - 446

Schultens, Albert (1686-1750), holland tudós - 647

Scipio Asigenus (i. e. I. sz.), római hadvezér - 187

Sebők János (XIX. sz.), susáni gazdálkodó - 735

Segesvári István (XVIII. sz.), rektor - 614, 665, 667

Serjényi Oros László (XV. sz.), Rárós birtokosa -310

Shahrbaraz (Sarbaros, Sacharbarz) (VII. sz.), perzsa hadvezér - 233

Shakespeare, William (1564-1616), angol drámaíró, költő - 685, 689

Silzibulos (VI. sz.), nyugati, türk kagán - 230

Simon (XVIII. sz.), görög vásárhelyi lakos - 446

Simon Péter (szül. 1926), történész - 45

Simonffy Ferenc, ny. ügyvéd - 30, 42

Sinai Miklós (1730-1808), tanár, református püspök, egyháztörténész - 632

Sipka Sándor (1912-1980), egyetemi adjunktus - 36

Sipos Kristóf (XVIII. sz.), iskolamester, tanító -613, 730

Skolasztika asszony (XIV. sz.), Tempusi Miklós felesége - 298

Skottas (V. sz.), magas rangú, római műveltségű idegen Attila környezetében - 216

Smetius, H. - 635

Solt (Zsolt) (907-947), Árpád fejedelem fia - 258

Solti család - 300, 585

Solti Dávid (XIV-XV. sz.), birtokos - 281,299,708

Solumon (XIII. sz.), Csák (I.) Lőrinc szabadosa -286

Sólyom Gellért (Gerardo Sólyom) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 310

Soós Bálás (XVII. sz.), Balassa Imre katonája - 329

Spencer, Herbert (1820-1903), angol filozófus - 20

Spinoza, Baruch (Benedictus de Spinoza) (1632-1677), holland filozófus - 667

Stark - 696

Stern Ignác (XIX. sz.), zsidó iskolamester - 676

Stoll Béla, irodalomtörténész - 691

Stripsics (XVIII-XIX. sz.), honvédtiszt - 733

Sturm, Johannes (1507-1589), német humanista pedagógus - 603

Sulimirski, T., régész - 178, 180

Sulyok Ferenc (XVI. sz.), birtokos - 327

Sulzer, Johann Georg (1720-1779), svájci filozófus,író - 637

Sümeghy József (1892-1955), geológus - 97

Sváb Kristóf (XVIII. sz.), Károlyiak jószágigazgatója - 729

Sváb Lőrinc (XIX. sz.), csongrádi zsidó állattartó gazda - 546

Swieten, Gerard van (1700-1772), holland orvos-641

Szabó Balázs (Blasio Zabo) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Szabó Ferenc (7-1809), makói rektor - 643

Szabó Gergely (XVIII. sz.), dinnyecsősz - 438

Szabó Gergely (XVIII. sz.), Bálint Ferenc szolgálója - 446

Szabó György (XVIII. sz.), nyomtató paraszt - 389

Szabó István (1898-1969), agrártörténész - 41, 48

Szabó Jakab (Jacobo Zabo) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Szabó János (XVIII. sz.), betyár - 567

Szabó János (XVIII. sz.), konvenciós béres - 395

Szabó János (XVIII. sz.), szabó - 642

Szabó János (XVIII. sz.), tanár - 640

Szabó József (XVIII. sz.), tanár - 639

Szabó Kelemen (Clemente Zabo) (XV-XVI. sz.), Losonczi Zsigmond jobbágya - 314

Szabó László (XIX. sz.), Károlyiak uradalmi ügyésze - 550

Szabó László Pér (XVIII. sz.), lelkész - 610

Szabó Lőrinc (1900-1957), költő - 36

Szabó Lukács (7-1744), állattartó gazda - 417

Szabó Mihály (XVIII. sz.), hajdú - 442

Szabó Orbán (Urbano Zano) (XV-XVI. sz.), özv. Szakoli Andrásné jobbágya - 314

Szabó Pál (Paulo Zabo) (XV-XVI. sz.), Losonczi Zsigmond jobbágya - 314

Szabolcs (X. sz.), magyar vezér, a Csák nemzetség őse - 284

Szádeczky-Kardoss Samu (szül. 1918), klasszikafilológus, irodalomtörténész - 236

Szaics Demeter (XVIII. sz.), kereskedő, mesterember - 416

Szakoli András (XV. sz.), Dóczy Erzsébet férje, birtokos - 313

Szakoli Andrásné (Dóczy Erzsébet) (XV-XVI. sz.),birtokos - 309, 314

Szakoli Bálint (XV. sz.), gyulai várnagy - 302

Szakoli János (XV. sz.), csanádi püspök - 309

Szalayné (XIX. sz.), színésznő - 700

Szalmás László (Ladislao Szalmás) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Szalontai V. István (XVII-XVIII. sz.), lelkész -615

Szamo (7-658), frank kereskedő, szláv fejedelem (623-658) - 234

Szántó János (XVIII. sz.), állattartó gazda - 417

Szántó Kovács János (1852-1908), földmunkás, az agrárszocialista mozgalom kiemelkedő harcosa - 26-30, 44, 45, 47, 48

Szántó Péter (Petro Zantho) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya-310

Szaplonczai Illés (XVIII. sz.), Károlyiak uradalmi tiszttartója - 362, 394, 417, 421, 422

Szapolyai János (Zápolya, I. János) (1487-1540), magyar király (1526-1540) - 315, 316, 712-714

Száraz György (XVIII. sz.), birtokos - 726

Szász Albert (Alberti Zaaz) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Szászánidák (226-651), perzsa uralkodódinasztia -244

Szathmári János (szül. 1904), építész, újságíró - 287

Szathmári  Paksi  Pál  (XVIII.  sz.),  sárospataki professzor - 657

Szathmári Paksi Simon, fordító - 696

Szathmáry Mihály (XVIII. sz.), Károlyiak inspektora - 512, 513

Szatmárnémeti Pap István (XVIII. sz.), nagykárolyi nyomdász, tipográfus - 615

Szauder József (1917-1975),  irodalomtörténész, kritikus - 664

Széchenyi   István   (1791-1860),  gróf,  a nemzeti liberális reformmozgalom kezdeményezője, kiváló író, államférfi - 687, 696, 698, 699

N. Szecsei János (XVIII. sz.), halász - 394

Szegedi Kis István (1505-1572), reformátor, költő- 597-599

Szegedy Pál (XVI. sz.), csanádi püspök - 596

Szegő József (XIX. sz.), állattartó gazda - 542

Székesei  Herczegh család   -  Herczegh  család, Székesei Székesei Herczegh Fülöp - Herczegh Fülöp, Székesei Székesei  Herczegh   István - Herczegh   István,Székesei Székesei  Herczegh   László - Herczegh  László, Székesei Székesei Herczegh Pál - Herczegh Pál, Székesei Székely  Péter (XVIII.  sz.),  Karánsebesről jött vőlegény - 366

Székely Tamás (XV. sz.), Szentkirály birtokosa -310

Szekérgyártó János (Johannes Zekergartho) (XV.sz.), Jaksicsok jobbágya - 310

Széky Péter (XVII. sz.), birtokos - 327, 333, 719

Szél Ferenc (XVIII-XIX. sz.), esküdt - 572

Szél Mihály (XVII. sz.), birtokos - 327, 718, 719

Szél Miklós (XVII. sz.), Bercsényi Miklós inspektora - 719

Szél Sámuel (XIX. sz.), református lelkész, költő -690, 696, 698, 699

Szél Sámuel (XIX. sz.), gazdálkodó, esküdt - 573

II. Szelim (15247-1574), török szultán (1566-1574)-321

Széli Farkas (1844-1909), bíró, jogi író, történész-111

Széli Márta, régész - 31, 271, 275 Szemere László (XVII-XVIII. sz.), kuruc ezredes-356

Szenei  Molnár Albert (1574-1639),  református pap, nyelvtudós, filozófus, zsoltáríró, egyházi író, műfordító - 645, 652, 657

Szentgyörgyi József (1765-1832), orvos, természettudós, nyelvész - 684

Szenti Tibor (szül.   1939), néprajzkutató, helytörténész - 37, 54, 464, 467

Szentiványi Mihály (XV. sz.), Szentkirály birtokosa - 310, 710

Szentkirályi Antal (XIV-XV. sz.), birtokos - 298

Szentkirályi család - 298, 585, 708

Szentkirályi  Imre   (Emereicus  de  Szent-Kyraly) (XV-XVI. sz.), a krakkói egyetem diákja - 586, 587, 712

Szentkirályi Kálmán (XIV-XV. sz.), birtokos  -298

Szentkirályi Sebestyén (XIV-XV. sz.), birtokos -298, 299

Szentkirályi Tamás (Thomas de Zentkyrall) (XV-XVI. sz.), a bécsi egyetem diákja - 586

Szentkirályi Tamás (Thomas de Zenkiral) (XV-XVI. sz.), a bécsi egyetemen „a művészetek meg-koszorúzottja" - 586, 712

Szentlászlai Tamás (XV. sz.), Mátyás király tisztje-308

Szentmiklósi Pongrác (XV. sz.), főkapitány - 708

Szentpétery Zsigmond (1798-1858), színész - 697

Szenttamási Zongor Zsigmond (XVH. sz.), Nyitrán székelő csanádi püspök - 595

Szepesi (XVIII. sz.), Miskolc környéki lakos - 360

Széplaki János (XVIII. sz.), Károlyi Sándor inspektora - 381, 609

Szerdahelyi György Alajos (1740-1808), filozófiai író - 636

Szeremlei Császár Sámuel (1837-1924), történelmi és egyházi író - 17-23, 26, 28, 31, 111, 259, 260, 272, 274, 275, 281, 288, 290, 292, 293, 299, 300, 304, 312, 419, 563, 578, 588, 594, 703

Szergiosz (VII. sz.), bizánci történetíró - 233

Szeri Pósafi család - 294, 295, 297, 300, 307-309,584,707,708, 711,712

Szeri Pósafi Gergely (XIV. sz.), csanádi püspök- 584, 708

Szeri Pósafi György (XV. sz.), Kutas birtokosa -710

Szeri Pósafi István (7-1471), birtokos - 307-309,707, 710

Szerző András (XVIII. sz.), a városi tanács tagja-442

Szigeti János (szül. 1939), tanár, helytörténész- 37,39,42

Szikszai György, Szikszay (1738-1803), református pap, teológiai író, nyelvész - 643

Szikszai Jánosné (XVIII. sz.), pálinkafőző - 419

Szikszay Benjámin (XIX. sz.), rektorprofesszor -685-688

Szikszay Károly (XIX. sz.), honvédtiszt - 673

Szilágyi András (1683-?), rektor - 625

Szilágyi család - 555

Szilágyi Erzsébet (7-1483), Hunyadi János felesége-306-308,710,711

Szilágyi Gergely (XIX. sz.), gazda - 527, 540

Szilágyi  (Sziládi)  István  (XVII.  sz.),  Mártély,Mindszent birtokosa - 340, 719

Szilágyi István (XVIII. sz.), tanár - 628

Szilágyi Júlia, ny. pártiskolai igazgató - 48

Szilágyi Mihály (7-1461), hadvezér, kormányzó,Hunyadi János sógora - 303-305, 710

Szilágyi Sámuel, Piskárosi (1719-1785), református püspök, író, polihisztor - 632

Szilágyi Sándor (1827-1899), történész - 15

Szilágyi Virgil (1824-1892), újságíró, politikus -673, 689, 699

Szilárdi János (XIX. sz.), kereskedő - 504

Sziliczei János ( XVIII. sz.), gazda - 375

Szinán Ali (XVI. sz.), sztambuli lakos, vásárhelyi bérlő - 324

Szintai Kalmár Vince (XVI. sz.), protestáns pap -586, 598, 715

Szirbik Miklós (1781-1853), református lelkész -24

Sziver Imre (XIX. sz.), gazdálkodó - 698

Szíves (XIX. sz.), takács - 72

SzokoUu Mohamed (1508-1579*, beglerbeg - 320,715

Szokoly Gábor (XVII. sz.), birtokos - 328

Szögyéni Mihály (XVIII. sz.), ostoros béres - 438

Szőke Péter (XVII. sz.), birtokos - 378

Szöllős János (XV-XVI. sz.), Pöstyéni Gergely jobbágya - 313

Szőnyi Benjámin (1717-1794), református lelkész, egyházi író, énekszerző - 12-14, 17, 23, 77, 116, 293, 351, 611, 612, 614, 615, 618, 620, 622-625, 630-632, 634, 636, 638, 640, 645-655, 657-661, 664-669, 671-674, 677, 678, 681, 727-729

Szőnyi Pál (XVIII. sz.), prédikátor - 665 Sztárai Mihály (7-1579), első ismert magyar nyelvű drámaírónk - 598, 599

Sztoikovics Tamás (XVIII. sz.), kereskedő, mesterember - 416

Sztrabón (i. e. kb. 63—i. sz. 24), görög földrajzíró- 189, 193

Szula Gáspár (XVI. sz.), birtokos - 327

I. Szulejmán (Szolimán) (7-1411), török szultán (1403-1411)-272

II.   Szulejmán (Szolimán) (14967-1566), török szultán (1520-1566) - 315-317, 320, 321, 714,715

Szulejmán (XVI. sz.), temesvári beglerbeg - 321

Szűcs György (XVIII. sz.), szőlőbérlő - 393, 436

Szűcs István (XVIII. sz!), mesterember - 436

Szűcs János (XVIII. sz.), debreceni diák - 642

Szűcs Márton (XVII-XVIII. sz.), kuruc katona -356

Szüts János (XVIII-XIX. sz.), cserzővarga - 498

Szvatopluk (7-894), morva fejedelem (870-894) -277

Tacitus, Cornelius (kb. 55-117), római szónok,politikus, történetíró - 189-192

Tagányi Károly (1858-1924), történész, levéltárnok- 15, 16, 25

Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893), francia filozófus, kritikus - 20

Tajnay István (XIX. sz.), főispáni helytartó - 541

Tálasi István (szül. 1910), néprajzkutató - 53

Tamási család (Héder nemzetség) - 301, 302

Tamási Henrik (XV. sz.), birtokos - 709

Tamási János (XIV-XV. sz.), erdélyi vajda - 708

Tamási László (XV. sz.), birtokos - 709

Tamási Mihály (szül. 1931), történész - 48

Tarján törzs - 271

Tarjáni Miklós (XV. sz.), Makófalviak tisztje - 302

Tárkány Szűcs Ernő (szül. 1921), néprajzkutató -36, 40, 53, 443, 557, 563, 575

Tarnai Andor (szül. 1925), irodalomtörténész - 664

Tartzali János (XVII. sz.), rektor - 607

Tatai István (XVIII. sz.), iskolamester - 630

Tatai K. György (XVII-XVIII. sz.), rektor - 625,722

Tatár János (XV. sz.), Mogyorósfecskés birtokosa-309

Tatár László (XV. sz.), birtokos, Tatár János fia -309

Tatár Péter (XV. sz.), birtokos, Tatár János fia -309

Tatay Tankó (XVIII. sz.), állattartó gazda - 417

Telegdi István (XVI. sz.), adószedő - 273

Telegdi Miklós (XVI. sz.), birtokos - 714

Teleki József (1738-1796), főispán, koronaőr- 665

Teleki Sámuel (1739-1822), erdélyi kancellár - 612

Teleki Tercsi László (XV. sz.), birtokos - 308

Teleki Tercsi Mihály (XV. sz.), birtokos - 308

Teleki Varjasi János (XV. sz.), Szilágyi Erzsébet tiszttartója - 307, 308, 310, 710, 711, 713

Temesváry (XVIII. sz.), kereskedő - 416

Tempusi Miklós (XIV. sz.), birtokos - 298

Tergina Gyula, régész - 23, 272

Tessedik Sámuel (1742-1820), evangélikus lelkész, író, az alföldi mezőgazdaság gyakorlati fejlesztője - 686

Thaly Kálmán (1839-1909), politikus, történész, költő - 22

Thelérné, Borbála (XVIII-XIX. sz.), színésznő -697

Theodebert (VI. sz.), frank király - 222

Theodorik,  Nagy  (4547-526),  osztrogót  király (475-526) - 221, 222

Theodorosz Szünkellosz (VII. sz.), bizánci történetíró - 233

Theodorus (IX. sz.), vazallus fejedelem - 253

I. Theodosius (3467-395) római császár (379-395)-213

II. Theodosius (401-450), római császár (408-450)- 215-218, 703

Theofülaktosz  Szimmokatta (VII.  sz.),  bizánci történetíró - 228

Theophanész (758 7-818), bizánci történetíró - 233,236, 246

Theophilus Presbyter (Rogerius) (X. sz.), bencés szerzetes, történetíró - 244

Thomson, régész - 151

Thorisind (VI. sz.), gepida király - 222

Thorismod (7-453), keleti gót király (451-453) -214, 216

Thököly Imre (1657-1705), Felső-Magyarország és Erdély fejedelme - 321, 322, 351, 720, 721

Thrafstila (V-VI. sz.), gepida király - 221, 222

Thrasarik (V-VI. sz.), gepida király, Thrafstila fia - 222

Thuri Farkas Pál (XVI. sz.), történetíró - 600

II. Tiberius (7-582), római császár (578-582) - 232, 233

Timotheus Archonfilos (Szőnyi Benjámin írói álneve) - 620

Tóbiás János (XIX. sz.), népmozgalom vezetője -535, 536

Tódor (XVIII. sz.), görög boltos - 418

Tódorné (XVIII. sz.), utolsó, akit boszorkánysággal vádoltak - 728

Tolnai István (XVIII. sz.), birtokos - 379

Tomka-Szászky János (1700-1762),   evangélikus

lelkész, történész, földrajztudós - 635

Tompa Ferenc (1893-1945), ősrégész - 31, 33,49, 151, 168, 180

Tompa László (XV. sz.), birtokos - 308, 309

Tompái  Erzsébet  (XVIII.  sz.),  boszorkánypert folytattak ellene - 446

Tompái János (XVIII. sz.), gazda, városi tanácsnok - 623

Tornyai János (1869-1936), festő - 34

Toronyi Tamás, várkapitány - 13

Tótfalusi  Kis  Miklós,  Misztótfalusi Kis (1650-1702), betűszedő, nyomdász, a magyar művelődés úttörője - 660

Tóth Gábor, régész - 31

Tóth István (Stephano Tóth) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Tóth István (XVIII. sz.), állattartó gazda - 417

Tóth János (XVIII. sz.), jobbágy - 360, 361

Tóth Mátyás (Mathia Tóth) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Tóth Mihály (Michaele Tóth) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Tóth Mihály (XVI. sz.), hajdúvezér - 320, 715

Tóth Miklós (XV. sz.), Makófalviak tisztje - 302

Tóth Pál (XVIII. sz.), rektor - 628, 639

Tóth Tamás (XVIII. sz.), plébános-611-613, 729

Tőke István, Vásárhelyi (1700 előtt-1768), természettudós, tanár - 635

Törő Pál (7-1753), parasztfelkelés egyik vezetője - 12, 14, 16, 359-362, 410, 422, 449, 610, 618, 620, 623, 624, 629, 648-650, 728

Török Ambrus (Ambrosio Therek) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Török Bálint (XVII. sz.), birtokos - 333, 334, 340, 718-720

Török család - 555

Török Ferenc (XVIII. sz.), urasági ügyész - 623, 632

Török György (XVIII. sz.), főbíró - 442 Török Gyula, régész - 31, 158, 272

Török István (XVII. sz.), birtokos - 340

Török István (XVIII. sz.), jobbágy - 645

Török István (XVIII. sz.), esküdt - 558

Török Károly (1843-1875), etnográfus, költő - 24, 25, 691

Török Lőrinc (XV. sz.), jobbágy - 309

Török Mihály (XVIII. sz.), városi bíró - 615, 619

Traianus, Marcus Ulpius (52/53-117), római császár (98-117) - 192, 193, 196

Trefort Ágoston (1817-1888), művelődéspolitikus, reformer, publicista - 39

Trógler János (XIX. sz.), állattartó gazda, szentesi postamester - 542

Trogmayer Ottó (szül.  1934), régész, történész, megyei múzeumigazgató - 50, 129, 134, 173, 174

Trogus, Gnaeus Pompeius (i. sz. I. sz.), római történetíró - 184

Trotzendorf,   Valentin (Friedland) (1490-1556), német reformátor - 602, 603

Tuder (i. sz. I. sz.) kvád király - 192

Tunyogi János (XVII. sz.), lelkész - 601, 722

Turbo, Q. Március (i. sz. II. sz.), római hadvezér-193

Turda István (XVIII. sz.), makói kántor - 643

Túri Dániel (XVIII. sz.), rektor - 635, 642

Túri Lukács (XVI. sz.), reformátor, tanító - 597-599

Túri Mihály (XVIII. sz.), parasztfelkelés résztvevője - 360

Tursellinus, Horatius - 636

Tyukodi János (XVII. sz.), esperes - 601

Újlakiak (Csák nemzetség) - 287

Újlaki Miklós (7-1477), macsói bán - 709

Újlaskói Lőrinc (XVII. sz.), esperes - 601, 605

I.  (Jagelló) Ulászló (1424-1444), magyar király (1440-1444) - 302, 709

II.  (Jagelló) Ulászló (1456-1516), magyar király (1490-1516) - 312, 712

Uldin (IV. sz.), hun fejedelem - 214

Usdibad (VI. sz.), gepida hadvezér - 231, 232

Usz Ferenc (XVII-XVIII. sz.), hadélelmezési kerület irányítója - 355

Vad János (1902-1972), molnársegéd - 46

Vadnay Andor (1859-1901), politikus, Csongrád megye főispánja - 29

Vági István (XIX. sz.), állattartó gazda - 542

Vajda László (XV. sz.), Makófalviak tisztje - 302

Vajda László, régész - 141

Vajnai János (XIX. sz.), birtokos - 547

Vak Bottyán - Bottyán János Valamir (V. sz.), keleti gót király - 216

Valens (3287-378), római császár (364-378) - 213

I. Valentinianus (321-375), római császár (364-375) - 207

III.  Valentinianus (419-455), római császár (425-455)-217, 703

Vályi Katalin, régész - 154, 201

Vannius (i. sz. I. sz.), kvád, markomann király -190

Várdai István (7-1471), kalocsai érsek - 308

Varga Antal, régész - 23, 265, 271-,V74

Varga György (XVIII. sz.), gazda - 375

Varga Imre, szobrászművész - 36

Varga Pál (XIX. sz.), képviselő - 558, 643

Varga Péter (XVIII. sz.), varga - 435

Varkocs Tamás (7-1576), egri, majd váradi kapitány, bihari főispán - 715

R. Várkonyi Ágnes (szül. 1928), történész - 17

Varsányi Péter, néprajzkutató - 37, 54

Varsányi Péter István, főiskolai docens - 37, 39, 42, 43

Váry János (XVIII. sz.), tanár - 639

Vas Ferkó (XVII-XVIII. sz.), betyár - 568

Vásárhelyi Gáspár (Gaspar de Vasarhel) (XVI. sz.), krakkói diák - 587

Vásárhelyi István (XVII. sz.), debreceni diák - 607

Vásárhelyi János (XVI. sz.), csanádi plébános -586, 713

Vásárhelyi  János  (XVI-XVII.  sz.),  wittenbergi diák - 606

Vásárhelyi János (XVII-XVIII. sz.), kuruc katona -356

Vásárhelyi Mihály (XVII-XVIII. sz.), kuruc katona - 356

Vásárhelyi Mózes (XVI-XVII. sz.), wittenbergi diák - 606

Vásárhelyi Pál (1795-1846), a reformkor legjelentősebb vízimérnöke, a Tisza-szabályozás tervezője - 736

Vásárhelyi   Sámuel  (XVI-XVII.   sz.),   debreceni diák - 606

Vásárhelyi Tamás (XVII-XVIII. sz.), debreceni diák - 607

Vásárhelyi Tőke István -» Tőke István, Vásárhelyi Vass Előd, levéltáros, történész - 341

Vastag János (XVIII. sz.), görög boltos - 418

Vata (XI. sz.), pogánylázadás vezére - 581, 705

Vecseri  Istvánná (Nagy Erzsébet)  (XVIII.  sz.), boszorkánysággal vádolták - 446

Vedres István (1765-1830),  mérnök,  gazdaságiműszaki szakíró - 24

Vékony György (XVIII. sz.), gazda, jobbágyfelkelés résztvevője - 389, 521, 523, 524, 730

Vélek (IX. sz.), kapitány - 257

Venema, H. (XVIII. sz.), franekeri professzor - 648

Veres Ilona (XVIII. sz.), jobbágy - 645

Veres Péter (1897-1970), író, politikus, publicista-36

H. Veress Éva (szül. 1923), gazdaságtörténész - 433

Veress István (XVIII-XIX. sz.), birtokos - 466

Vergilius, Publius Vergilius Maró (i. e. 70-19), római költő - 635

Veronika (XV. sz.), Rétkopáncsi Vince Imre felesége - 309

Vértesi Mihály (7-1735), békésszentandrási bíró, a Péró-féle parasztfelkelés egyik vezetője - 360-362

Vertics József (kb. 1740-1800), térképész - 462, 545

Veseni László (XIV. sz.), birtokos - 300, 707

Veseni Miklós (XV. sz.), birtokos, Veseni László apja - 300

Vespasianus (i. sz. 9-79), római császár (i. sz. 69 -79) - 191

Veterani Frigyes (1650-1695), császári tábornok-321

Viczmándy Mátyás (XVI. sz.), birtokos - 327, 716

Vida Szűcs Mihály (XIX. sz.), népmozgalom vezetője - 535

S. Vincze Edit, történész - 46

Vincze Imre (XV. sz.), birtokos - 711

Vinicius, M. (i. e. I. sz.), római hadvezér - 190

Vinitharius (IV. sz.), gót király - 214

Vintze Gergely (XVIII. sz.), tanár - 639

Virágh Ferenc (szül. 1922), történész - 39

Visumar (IV. sz.), vandál király - 205

Voltaire, tkp. Francois Marié Arouet (1694-1778), francia író - 615, 658, 667, 685, 696

Vonszi Benő (XVIII. sz.), ökörcsordás - 438

Vossius, Gerhard Johannes (1577-1649), német filológus, teológus - 635

Vörös Imre (szül. 1936), irodalomtörténész - 664

Vörös Mátyás (XIX. sz.), táblabíró - 700

Vörös Mihály (1760-1820k.), népköltő - 12, 13

Vörösmarty Mihály (1800-1855), epikus, lírikus, drámaíró,  a legnagyobb  magyar romantikus költő - 696, 699

Vukovics Sebő (1811-1872), a reformkori liberális ellenzék tagja, igazságügyminiszter - 39

Wacho (V-VI. sz.), langobard király - 222

Waldstein-Wartenberg Emánuel (XVIII-XIX. sz.), birtokos - 506, 733

Waldstein-Wartenberg Erzsébet (XVIII-XIX. sz.), birtokos, Károlyi József felesége - 506, 733

Wallner (XVII. sz.), mérnök - 415

Wellmann Imre (szül. 1909), történész - 36

Wenczel Gusztáv, helytörténetíró - 22

Werbőczi   István,   Verbőczy  (1458-1541),   ítélőmester, királyi személynök, nádor, kancellár -421

Wesselényi  Miklós (1796-1850),  báró,  politikai író, a reformellenzék vezetője - 735

Wesseling, P. (XVIII. sz.), utrechti professzor -647

Weszprémi István, Tsanádi, Csanády (1723-1799), orvos, orvostörténész - 632, 657

Winckler, Johann  Heinrich (1703-1770), német filozófus - 637

Wolff, Christian von (1679-1754), német filozófus és matematikus - 637

Wosinsky Mór (1854-1907), apátplébános, régész -162

Ybl Miklós (1814-1891), építész- 734

Zaffiry Imre (XVIII. sz.), városi szolgabíró - 609

Zalányi János (XVIII. sz.), varga - 643

Zalotay Elemér, régész- 31, 33, 49, 112, 186, 201,209, 274

Zay Ferenc (1498-1570), katona, diplomata - 327,716

Zelemériek, Zeleméri család - 310, 708

Zeleméri Kamarás János - Kamarás János, Zeleméri Zeleméri Márta (XV. sz.), birtokos - 310

Zeleméri Mihály (XV. sz.), birtokos - 310

Zentai János (1907-1973), néprajzkutató, muzeológus - 36

Zólyomi György (XVII. sz.), birtokos - 718

Zoszimosz (V. sz.), bizánci történetíró - 205, 214

Zotan (IX. sz.), vazallus fejedelem - 253

Zugmayer (XIX. sz.), ekekészítő - 510

Zuz (Szűz) Adorján (Adriano Zuz) (XV. sz.), Jaksicsok jobbágya - 311

Zwingli, Ulrich (1484-1531), svájci reformátor -599

Zsarkó Ferenc (XIX. sz.), bíró - 538

Zsarkó István (XVIII. sz.), debreceni diák - 642

Zsarkó Istvánná (XIX. sz.), gazda - 466

Zsarkó Péter (XVII. sz.), birtokos - 340

Zsigmond (1368-1437), magyar király (1387-1437)- 268, 281, 298, 299, 302, 303, 708

Zsilinszky Mihály (1838-1925), tanár, történész -16

Zsoldos Gergely (Gregorio Soldos) (XV-XVI. sz.), özv. Szakoli Andrásné jobbágya - 314

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet