Szövegértés-szövegalkotási kompetencia

A programcsomagok három, egymást kiegészítő típusban (A, B, C) készültek.

„A” típus: ez a programcsomag-típus az adott NAT műveltségi területhez tartalmilag szervesen kapcsolódó, a műveltségi terület (tantárgyak) feldolgozása során hasznosítható, kompetenciafejlesztő tananyagot tartalmaz.

„B” típus: ez a programcsomag-típus az adott kompetenciát több műveltségi terület tanításának keretében, kereszttantervi módon támogatja, a szaktárgyi tanórák témáinak feldolgozásával.

„C” típus: ez a programcsomag-típus a tanórán kívüli nevelési-tanítási helyzetekhez kínál modulokat a kompetenciafejlesztés kereteiben (például a napközi, szakkörök, tehetséggondozás vagy a kollégiumi nevelés számára).

A programcsomagok elemei különböző eszközökkel segítik a tanulás-tanítás folyamatát, pedagógiai koncepciót, programtervet, modulokat tartalmaznak. A modulokban található egy rövid leírás a modul felhasználhatóságának lehetőségeiről és feltételeiről, modulleírás, ajánlások, tanulói eszközrendszer és értékelési eszköztárat.

Az adott terület szakmai anyagai mellett a kiadványok sokszorosításához javasolt műszaki paraméterek táblázatait is megtalálja. A táblázatok minden területen csak azokat a tételeket tartalmazzák, amelyek korábban is nyomtatott formában jelentek meg. A tanári modulleírásokat, kézikönyveket, egyéb tanári segédanyagokat a táblázat nem tartalmazza (a szakmai anyag azonban teljes). A táblázat segítségével minden taneszköz esetében beazonosítható az állomány elnevezése, rövid leírása, típusa, valamint a műszaki paraméterek oszlopában a kiadvány digitális, nyomdai sokszorosításához szükséges adatok (pl. a méret, a papírtípus, szín, terjedelem és a javasolt kötészeti mód). A kiadványok előkészítése a kis példányszámú (500 példány alatti) sokszorosításnak (digitális technológia) megfelelően történt.

Programcsomagok