Kompetencia fejlesztés

Tisztelt Kollégák!

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (elődje a suliNova Kht.) programfejlesztési központjának feladata 2004-2008 között a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1 intézkedés központi programjának megvalósítása volt. Az intézkedés keretében új oktatási programcsomagok, valamint tanár-továbbképzési és mentorképzési programok kerültek kidolgozásra. A fejlesztési területeket a NAT - kulcskompetenciákkal szoros összefüggésben, hat kompetenciaterületen határoztuk meg:

  • Óvodai nevelés kompetenciaterület
  • Szövegértési-szövegalkotási kompetencia
  • Matematikai kompetencia
  • Idegen nyelvi kompetencia
  • Életpálya-építési kompetencia
  • Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Az Educatio az ÚMFT TÁMOP 3.1.1 - 21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében hozzáférést biztosít a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez szükséges programcsomagok alkalmazásához a TÁMOP 3.1.4-es pályázat kedvezményezettjei számára. A hét DVD-ből álló gyűjtemény a kompetencia alapú oktatási programcsomagok elemeit tartalmazza hat területen, valamint egy DVD a digitális kompetencia területének fejlesztési programját.

A DVD-k teljes tartalma - letölthető pdf formátumban- elérhető honlapunkon.

Kompetencia alapú csomagjaink