A fény terjedése, fényvisszaverődés

1.

Milyen távol van a Föld a Naptól akkor, ha a Napból kiinduló fénysugarak 8 perc alatt jutnak a Földre?
a) 8 × 300 000 km/s = 2 400 000 km.
b) Nem 8 perc alatt érnek ide.
c) 8 × 60 × 300 000 km/s = 144 000 000 km.

2.

A Föld Naptól való közepes távolsága 149,5 millió km, a Mars bolygóé 227,6 millió km. Együttállás esetén mennyi idő alatt ér el a fény a Földről a Marsra?
a) 8,33 perc alatt.
b) 12,64 perc alatt.
c) 4,33 perc alatt.

3.

Miért van világos nappal a szobában akkor is, ha nem világít lámpa és nem süt be a Nap?
a) Mert a napsütötte tárgyakról visszaverődő fény bejut a szobába is.
b) Hát mert nappal van.
c) Mert a levegő szórja a fényt.

4.

A sima víztükörben jól látjuk a környező tárgyak tükörképét. Miért nem látunk hullámzó víztükör esetén tükörképet?
a) Mert az egyenetlen felületről diffúz módon verődik vissza a fény, más visszaverődő fénysugár jut el a szemembe.
b) Elnyelik a hullámok a fényt.
c) Mert az egyenetlen felület megtöri a fényt, nem verődik vissza az ilyen felületről a fény.

5.

Mekkora a visszaverődési szög, ha a beesési szög és a visszaverődési szög összege 60°?
a) 30°
b) 15°
c) 60°

6.

Mekkora a visszaverődési szög, ha a beeső fénysugárnak a tükörrel bezárt szöge 15°?
a) 30°
b) 15°
c) 75°

7.

Egy teremben a padló fölött 2,5 m-re lóg egy izzólámpa. A lámpa alatt asztal áll, amelynek alapja 0,64 m2 felületű. A lap középpontja éppen a lámpa alatt helyezkedik el. Mekkora az asztal által a padlón létrehozott árnyék területe, ha az asztal 75 cm magas?
a) 7,1 m2.
b) 1,3 m2.
c) 0,9 m2.

8.

Legalább mekkora legyen a falitükör, hogy egy 180 cm magas ember teljes egészében láthassa magát benne?
a) 90 cm.
b) Mint maga az ember, azaz 180 cm.
c) 60 cm is elég.

9.

A napsugarak a Földre a függőlegessel 50°-os szöget alkotva esnek be. Egy síktükör segítségével be akarunk világítani a kútba. Milyen szöget zárjon be a vízszintessel a tükör, hogy visszaverődés után a sugarak függőlegesen lefelé haladjanak?
a) 65°-os szöget zárjon be a vízszintessel.
b) 40°-os szöget zárjon be a vízszintessel.
c) 25°-os szöget zárjon be a vízszintessel.

10.

Miért nem alkalmazható vetítővászonként egy síktükör?
a) Mert akkor mindenkit elvakítana a vetítőgép lámpája, ami nélkülözhetetlen a vetítéshez.
b) A tükörről csak meghatározott irányban verődik vissza a fény, így csak egyes helyeken látni a vetített képet.
c) Lehetne, csak hatalmas tükröket kellene készíteni, ami technikailag kivitelezhetetlen, a szállítási nehézségekről nem is beszélve.

Tesztek nyitóoldalaKövetkező teszt