Az egyszerű mondat

I. rész

1. Szerkesztettség szempontjából milyen csoportba sorolhatók az alábbi mondatok?

A színház előtt.  
Azért mondtam, hogy ne felejtsd el.  
Hűha!  
A sofőr hátranézett.  
Holnap újra benézek a könyvesboltba  
Elmegyek.  

(5 pont)

2. Milyen mondatrész szerepét töltik a be az alábbi mondatokban a kiemelt szavak?

Szüntelenül az erdőt járta.  
Nem szabad szembefordulni vele.  
Bevásárolni indultam éppen.  
Hozd vissza minél előbb a könyvem!  
Háromszor is körültekintett.  
Feldúltan távozott.  
Csalódtam benned!  
Kettőt vett egyszerre.  
Szeretek nagyokat aludni.  
Gézával járok úszni.  

(10 pont)

3. Mi az alábbi mondatok állítmánya! Nevezze meg az állítmány fajtáját is!

Volt nekem egy kedves nagynénim.
 
Az idén nagyon száraz volt a nyár. száraz
 
Szép az új télikabátod.
 
Látnod kellett volna az arcát!
 
A csimpánz főemlős.  

(10 pont)

4. Eredménytárgy vagy iránytárgy?

A könyvet visszarakta a polcra.

 
A friss betont még napokig locsolni kell.
 
A kenyeret hajnalban sütik.
 
A cikket alig egy óra alatt írta meg.
 
A kertünk végében nagy házat építenek.
 
Szeld fel a kenyeret!
 
Edd már meg végre az uzsonnádat!  

(5 pont)

 

II. rész

(Összesen: 30 pont)

1. Egészítse ki a táblázatot a mondatfajták megnevezésével, és a mondatok betűjelét írja a táblázat megfelelő helyére! (9 pont)

      Kérdő mondatfajta  
   

 

 

         
 1. Hű de nagy rád ez a kabát!
 2. Szeretnék kicsit többet aludni.
 3. Olyan jó lenne téli álmot aludni!
 4. Bárcsak aludhatnánk mi is téli álmot!
 5. Csukd be a szemed, ne less!
 6. Hadd essen le magától!
 7. Te kimennél elé a pályaudvarra?
 8. Hová tetted a hibajavítót?
 9. Ki ne tudná!
 10. Beszélhettél volna vele őszintén, akkor sem haragudott volna.
 11. Ugye hiányzom?
 12. Miért vegyük meg a drágábbat?
 13. Ha lesz elég pénzem, elutazom.
 14. Bár összejönne valami munka a szünetre!
 15. Azért ezt ne vedd készpénznek!
 16. Csak ne essen az eső!
 17. Ne ijesszetek meg!
 18. Elárulod-e?

2. Milyen módú lehet az ige a különböző mondatfajtákban? Válassza ki az igaz állításokat! (2 pont)

 1. A kijelentő mondatban az ige csak kijelentő módban állhat.
 2. A kijelentő mondatban az ige vagy kijelentő, vagy feltételes módú.
 3. A felszólító mondatban az ige csak felszólító módban állhat.
 4. A kérdő mondatban az ige mindhárom módban állhat.
 5. Az óhajtó mondatban leggyakrabban feltételes módú az ige, de felszólító mód is előfordul ebben a mondatfajtában.
 6. A kijelentő mondatban az ige nem lehet felszólító módú.
 7. Az óhajtó mondatban az ige nem lehet felszólító módú.

Igaz állítások: ................

3. Az alábbi szöveg mondatainak számát írja az ábra megfelelő helyére! (3 pont)

mondat
egyszerű összetett
tagolt tagolatlan  

 

bővített   alárendelő mellérendelő
 1. A katicabogáríz szörnyű.
 2. A gombabogarak viszont nagyon finomak, ezért igyekeznek katicabogárnak álcázni magukat.
 3. A legjobb blöffmester azonban a nagy púpos szövőlepke hernyója.
 4. Nézd csak meg egyszer ezt a ronda pofát!
 5. Ugye nem szívesen találkoznál vele egy sötét, viharos éjszakán?
 6. Jobban is teszed, ha elkerülöd az undok púpost, mert félig megemésztett ebédjét (erős savakkal elkeverve) esetleg rád köpi!
 7. - Placcs!

4. Válassza ki a hiányos szerkezetű mondatokat! (2 pont)

 1. Már megyek.
 2. Kirabolták a szemközti bankot.
 3. Elaludtak.
 4. Magyarországon nem termesztenek aloét.
 5. A feladat megoldva.
 6. Télen.
 7. Alkonyodik.
 8. Teringettét!

Hiányos szerkezetű: ............

5. Tegyen + jelet abba az oszlopba (esetleg több oszlopba is), amelyre érvényes a megadott tulajdonság! (4 pont)

Tulajdonságok Hozzárendelő
szintagma
Alárendelő
szintagma
Mellérendelő
szintagma
A tagok mindig azonos mondatrészek.      
Mindkét tag azonos szinten áll a mondatban
(a mondat ágrajzában).
     
Az egyik tag a másiknak bővítménye
(a mondatban más szinten áll).
     
A tagok közötti nyelvtani viszonyt a
bővítményen általában rag jelöli.
     
A tagok közötti logikai viszonyt
általában kötőszó jelöli.
     
A tagokkal rákérdezhetünk egymásra.      
Csak a bővítményre lehet rákérdezni.      
Egyik taggal sem lehet rákérdezni a másikra.      
Kiegészítés nélkül is általában teljes mondatot
alkothat.
     
Csak kiegészítéssel alakítható teljes
mondattá.
     

6. A következő négy szóból kettő-kettő felhasználásával alkossa meg a következő szószerkezeteket: újságíró, hiteles, cikk, ír (ige)! A szavak alakját megváltoztathatja, a főnevet elláthatja névelővel. (3 pont)

 1. hozzárendelő szószerkezet igei állítmánnyal:
 2. hozzárendelő szószerkezet névszói-igei (összetett) állítmánnyal:
 3. birtokos jelzős alárendelő szószerkezet:
 4. minőségjelzős alárendelő szószerkezet:
 5. igei alaptagú tárgyas alárendelő szószerkezet:

7. Alkosson az ágrajznak megfelelő felépítésű mondatot! (2 pont)

A Á
  T Hhely Hidő
  Jmi    

8. Pótolja a szövegben az egyeztetést jelölő toldalékokat! Majd egy-egy példát kiemelve sorolja fel pontosan megnevezve az egyeztető toldalékok fajtáit! (4 pont)

A vizek csillogó felszín... alatt hatalmas hegyláncok kígyóz..., árkok hasít... a kéregbe, "rónaságok" nyúl... a végtelenbe, s a tájat fennsíkok, kanyonok, vulkánok tarkít.... Ez... a formá... mind az óceáni aljzat mozgás...nak eredmény...ként, a földkéregben évmilliók során lejátszódó rengések és vulkáni tevékenység nyomán jött... létre, átalakítva az óceáni medencéket. A földfelszín természetesen még mára sem nyert... el végső formá...t, a szüntelen kéregmozgások tovább alakít... a bolygó arculat...t.

(Részlet A. Ganeri Az óceánok atlasza című könyvéből.)

Egyeztető toldalékok:

9. Milyen előfeltevések tartoznak a következő mondatokhoz? (1 pont)

- megoldások -

- versenyfeladatok -

- vissza a tematikához -