Az elmúlt 10 év felvételi feladataiból

Bölcsész

Tesztfeladatok

 1. Az alábbi elnevezések a második világháború utáni regionális konfliktusokra utalnak. Határozza meg, hogy hol, mikor és kik részvételével zajlottak!

  a. Dien Bien Phu
  b. Szuezi-válság
  c. Disznó-öböl akció
  d. Hatnapos háború

 2. Párosítsa össze az ugyanazon esztendőben történt eseményeket!

  a. Egyiptom államosítja a Szuezi-csatornát
  b. Bandungi konferencia
  c. Tanácstörvény életbe lép Magyarországon
  d. Koreai háború kitörése
  e. Dien Bien Phu
  f. Hazafias Népfront megalakulása
  g. Rajk-per elítéltjeinek újratemetése
  h. Kelet-német munkásfelkelés
  i. Szovjet csapatok kivonása Ausztriából
  j. Nagy Imre első kormánya

 3. Mely politikai irányzatnak (pártnak) voltak meghatározó személyiségei az alábbi politikusok?

  a. Alcide de Gasperi
  b. Winston Churchill
  c. Willy Brandt
  d. Konrad Adenauer
  e. Francois Mitterand


 4. Mely szovjet pártfőtitkárok és amerikai elnökök találkoztak egymással az alábbi időpontokban?

  1943. Teherán: Roosevelt és Sztálin
  1961. Bécs: Kennedy-Hruscsov
  1972. Moszkva: Nixon-Brezsnyev
  1979. Bécs: Carter-Brezsnyev
  1985. Genf: Reagen-Gorbacsov

 5. Melyik évben, milyen céllal jöttek létre az alábbi nemzetközi szervezetek?

  a. Montánunió
  b. KGST
  c. Kominform

 6. Olvassa el az alábbi szemelvényt és válaszoljon a kérdésekre!

  "Nem hiszem, hogy Oroszország háborút kíván. Ők a háború gyümölcseit kívánják és hatalmuknak és tanításuknak végtelen kiterjesztését. Arra a meggyőződésre jutottam, hogy semmi sincs, amit annyira csodálnának, mint az erőt, és semmivel szemben nem táplálnak kevesebb tiszteletet, mint a katonai gyengeséggel szemben. […] "A Balti-tengertől az Adriáig …….. ereszkedett le Európára. E mögött a vonal mögött fekszenek Közép- és Kelet-Európa ősi államainak fővárosai. Ez az Európa semmiképpen sem az a felszabadult Európa, amelynek felépítésért harcoltunk."

  a. Kitől származnak a fenti mondatok?
  b. Mikor és hol hangzott el?
  c. Milyen szó hiányzik a kipontozott helyről?
  d. A beszéd elhangzásakor ki volt Magyarország miniszterelnöke?

Esszékérdések

 1. Mutassa be az európai hatalmi politika alakulását és a kialakuló szövetségi rendszereket 1947 és 1956 között!


Jogász

Tesztkérdések

 1. A második világháború utáni egyetemes történelem szereplőit soroljuk fel, kik voltak ők?

  a. Nehru
  b. Ben Gurion
  c. Nasszer
  d. Brandt
  e. Josida

 2. Jugoszlávia kiközösítése

  a. Mikor alakult meg a Kominform?
  b. Dimitrov bukaresti sajtóértekezletén támogatásáról biztosította Tito törekvéseit, mikor volt ez?
  c. Ki volt az a szovjet politikus, aki bejelentette, bizonyítékuk van Tito árulására?
  d. Ki volt a kelet-európai tisztogatási hullám bolgár áldozata?
  e. Ki volt a tisztogatási hullám csehszlovák áldozata?

 3. a. 1945 után az USA-ban külön szervezet foglalkozott a kommunista ellenes tevékenységgel, mi volt ennek a neve?
  b. Melyik szenátor volt az antikommunista politika leglelkesebb híve?
  c. Mikor minősítette a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek a faji megkülönböztetést?
  d. Ki volt az erőszakmentes polgárjogi mozgalom vezetője a 60-as években?
  e. Melyik elnök idején fogadták el a polgári egyenjogúságról szóló törvényt?

 4. Olaszország a második világháború után

  Egészítse ki a szöveget!

  1945 decemberétől Olaszországban ………. (pártállás megnevezése) ………… (személynév) lett miniszterelnök. A békeszerződésben csupán …………. (város név) került Jugoszláviához. …………..(évszám)-ban a miniszterelnök átalakította a kormányát, amiből már kihagyta a …………….. (pártállás) -at.

 5. Az osztrák államszerződés

  a. Melyik évben jött létre?
  b. Kik kötötték meg?
  c. Melyek voltak a legfontosabb intézkedései (3 pont felsorolása)?

 6. A berlini válság

  a. Mettől meddig tartott a blokád?
  b. Mikor jött létre a NATO?
  c. Ki volt ekkor a francia külügyminiszter?
  d. Mikor állították helyre az NSZK szuverenitását?

Gazdasági

Tesztfeladatok

 1. Mikor születtek az alábbi okmányok?

  Varsói Szerződés
  Európai Gazdasági Közösség
  Részleges atomcsendegyezmény
  Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet záróokmánya
  Észak-atlanti Szerződés
  Koreai fegyverszüneti egyezmény
  Osztrák államszerződés
  El nem kötelezett országok mozgalmának megalakulása (belgrádi nyilatkozat)
  Vietnami háború befejezéséről szóló párizsi fegyverszüneti egyezmény

 2. a. Mikor fogadták el az ENSZ Alapokmányát?
  b. Hol írták alá?
  c. Mi a neve az ENSZ valamennyi tagját magába foglaló szervezetnek?
  d. Hány tagja van a Biztonsági Tanácsnak?

 3. Milyen jelentősebb történelmi események kapcsolódnak az alábbi városokhoz, és melyik mai ország területén vannak?

  Casablanca
  Bandung

Esszékérdések

 1. Hogyan alakult az USA és a szovjet zóna viszonya a Truman-doktrina után?

 2. Ismertesse Vietnam 1945-76 közötti történetét!

 3. Ismertesse az USA szerepét a világpolitika alakításában 1945 és 1975 között!

- megoldások -

- vissza -