A magánhangzók és törvényeik

I. rész

1. Határozza meg egyértelműen az alábbi magánhangzókat!

MAGÁNHANGZÓ MEGHATÁROZÁS
a  
é  
á  
ö  
ó  

(10)

2. Milyen hangrendűek az alábbi szavak?

alma  
csillag  
alkalom  
olvasmány  
cselekmény  
nevetséges  
kialvatlan  
dönget  
állítás  
hihető  

(10)


3. Az illeszkedés mely szabálya érvényesül az alábbi szóalakokban?

oldalán  
virágot  
kosztümre  
hamisat  
fotelben, fotelban  
hídra  
kilencszer  
erdei  

(10)

 

II. rész

Nyelvtan 1. Összesen: 30 pont

1. Csoportosítsa az összes lehetséges módon a magánhangzókat! Jelölje meg a csoportosítás szempontjait, és a szempontnak megfelelően egészítse ki az alábbi táblázatokat! (12 pont)

Magánhangzók: a, á, e, é, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű, i, í

A) A csoportosítás szempontja:

   
a, e, o, á, é, ó,

B) A csoportosítás szempontja:

Hátul képzett (veláris)  
   

C) A csoportosítás szempontja:

Nyílt vagy
legalsó nyelvállású
     
       

D) A csoportosítás szempontja:

   
a, o, ó, e, é, i,

2. Mit jelent a hangrend fogalma? Hogyan függ össze a hangrend a magánhangzó-harmóniával? (2 pont)

3. Hangrendje alapján ossza három csoportra a szavakat! Nevezze is meg a csoportokat! (3 pont)

almalé, vadalma, elme, sofőr, fiatal, legény, leány, mély, magas, ülnök, fahéj, lakoma

4. Válassza ki az igaz állításokat! (3 pont)

  1. Ha a szóalakban van ajakműködés szerinti illeszkedés, akkor hangrendi illeszkedés is van.
  2. Ha a szóalakban van hangrendi illeszkedés, akkor mindig van ajakműködés szerinti illeszkedés is.
  3. Az összetett szavak toldalékolásakor a toldalék az előtag hangrendjéhez illeszkedik.
  4. A hátul képzett (veláris) magánhangzót tartalmazó toldalékok ajakműködésben is illeszkednek, ha két változatuk is van.
  5. A torlódó mássalhangzóknál a magánhangzó hiányát hiátusnak nevezzük.
  6. A magánhangzók torlódását hiátusnak nevezzük.
  7. A hiátus könnyíti a kiejtést, ezért rendszerint nem is töltjük ki.
  8. A vegyes hangrendű szavak toldalékolására nincs általános szabály.
Igaz állítások: ...................................................................

5. A következő nyelvhelyességi problémával fordulnak önhöz. Adjon szakszerű választ és magyarázatot a kérdésre! (2 pont)

A probléma: - Kisfiam, Ábel nevével van gondunk. Nem tudjuk eldönteni, hogy melyik alakot kell használni: Ábellal ~ Ábellel, Ábelnak ~ Ábelnek stb. Szeretném tudni, hogy melyik alak a helyes.

A válasz és a magyarázat:

6. Az alábbi szövegrészletből válassza ki azokat a szóalakokat, amelyekben A) hangrendi illeszkedés van, B) a toldalék ajakkerekítéses (labiális) magánhangzója ajakműködés szerinti illeszkedés eredménye! (4 pont)

Kémkölykök

A szülők volt titkosügynökök, a gyerekek leendő akcióhősök. A családi akcióvígjáték a világot egy őrült zsenitől és a mutánsoktól megmentő famíliáról szól.

  1. ...................................................................

  2. ...................................................................

7. Adjon magyarázatot arra, hogy miért mély hangrendű az illeszkedő toldalék a nyíl- tő után! (1 pont)

8. Pótolja a szóalakok, szavak hiányzó magánhangzóit! (3 pont)

bűn b...nös b...ntelen b...ntet
húsz h...szat h...szas h...szad
bízik b...zakodik b...zalom b...ztat
dűl d...ledezik d...lékeny d...löngél
fűz f...zet (ige) f...zet (főnév) f...zér

- megoldások -

- versenyfeladatok -

- vissza a tematikához -