Az elmúlt 10 év felvételi feladataiból

A 4. leckéhez a római történelemmel kapcsolatos feladatokat gyűjtöttük egybe, a görög tárgyú feladatokat az 5. leckéhez kapcsolódva találhatod meg!


Bölcsész

 1. Az alábbiak közül állítsa párba azokat, akik egymás kortársai voltak!

  Hannibál, Licicius, Dareiosz, Hérakleitosz, Erathoszthenész, Démokritosz

 2. Állapítsa meg, hogy a görög illetve a római történelem mely eseménye kapcsolódik az alábbi évszámokhoz!

  Görög Római
  Kr. e. 510.
  Kr. e. 510.
  Kr. e. 490. Kr. e. 494.

 3. Mit jelentenek az ókori Róma politikai életének alábbi fogalmai?

  Censor
  Cliens
  Colonus
  Limes
  Optimata

 4. Állítsa kronológiai sorrendbe az alábbi személyeket!

  Aurelianus, Cato, ifj. Plinius, Sulla, Varro

 5. Kösse össze a római történelem eseményeit az évszámokkal!

  Pharszaloszi csata Kr. e. 60.
  Caesar átlépi a Rubicont Kr. e. 42.
  Első triumvirátus megalakulása Kr. e. 49.
  Philippi csata Kr. e. 48.

 6. Mit jelentenek az ókori városi élet alábbi fogalmai?

  Autonómia
  Collegium
  Forum Romanum
  Patrícius
  Polisz

 7. Milyen fontos esemény történt az ókori Rómában a következő időpontokban?

  212.

  453.

 8. Mit jelentenek az ókori gazdasági élet fogalmai?

  Adósrabszolgaság
  Belterjes gazdálkodás
  Patrocínuim

 9. Mely római császárok nevéhez fűződnek az alábbi események?

  Vallásszabadság megadása a keresztényeknek.
  Dominátus rendszerének megteremtése.
  Római polgárjog kiterjesztése a birodalom összes lakójára.
  Vallomások megírása.
  Utolsó nagy hódítások.

Esszékérdések

 1. Augustus monarchiája a principátus. Ismertesse ennek bel- és külpolitikáját!
 2. Elemezze az ókori római köztársaság válságát és ismertesse a Gracchusok reformtörekvéseit!
 3. Mutassa be a dominátus hatalmi rendjét, gazdasági rendszerét a 3-4. sz.-i. Római Birodalomban!


Jogász

 1. a) Mikor adták ki a Licinius-féle földtörvényt?
  b) Ki újítja fel?
  c) Mikor újítják fel a törvényt?
  d) Mit szabályoz a törvény?

 2. Mikor volt…

  a) az első pun háború?
  b) kivonulás a Szent Hegyre?
  c) Spartacus-felkelés kirobbanása?
  d) Julius Caesar elleni összeesküvés?
  e) Sulla diktatúrája?
  f) Veii elfoglalása a rómaiak által?
  g) catalaunumi csata?

 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak?

  Noviciátus
  Cliens
  Zeugitész
  Pontifex maimus
  Patrocínium

 4. Hol és mikor győzte le

  a) Miltiádész a perzsa sereget?
  b) Cornelius Scipio Hannibált?
  c) Julius Caeser Pompeiust?
  d) A II. trimvirátus Brutust és Cassiust?
  e) Octavianus Antoniust?

 5. Mikor, kiknek a kezdeményezésére és milyen intézkedések, földreformkísérletek történtek az ókori Rómában?

  Időpont
  Kezdeményező Intézkedések
    Licinius  
  Kr. e. 133, 123
     
  Kr. e. 49-44.    


 6. Mit tud az alábbi ókori személyekről?

  Cornelius Scipio?
  Marius?

 7. Melyik ókori forrásból származnak az alábbi idézetek?

  "Ha az apa a fiát három ízben eladja rabszolgának, a fiú szabaduljon fel."

  "Adományozom a birodalomban élő valamennyi embernek a római polgárjogot, hogy senki ne maradjon ki adományaimból"

  "A szökésre gondoló colonusokat rabszolga módra vasra kell verni"

 8. Mikor jöttek létre az alábbi tisztségek, milyen feladatkört jelentettek? Töltse ki a táblázatot!


  Létrehozás éve Tisztség Feladatkör
    Censor  
    Praetor  
  Kr. e. 494.    

Esszékérdések

 1. A római birodalom kialakulása Itália meghódításától a világbirodalom kialakulásáig (Kr. e. 3 - 1. sz.)!
 2. Melyek voltak a plebejusok küzdelmének céljai, állomásai és milyen eredménnyel jártak a plebejusok? Milyen volt politikai és gazdasági helyzetük a társadalomban, mi volt a céljuk a politikai küzdelmekben? Milyen lépésekben jutottak azonos jogokhoz?
 3. Ismertesse a Gracchusok reformkísérleteit a Kr. e. 2. sz.-ban!
 4. Ismertesse az augustusi principátus államrendszerét!


Gazdasági

Esszékérdések

 1. Melyek voltak a plebejusok küzdelmének céljai, állomásai és eredményei az ókori Rómában?
 2. Ismertesse Augustus politikai pályáját!

- megoldások -

- vissza -