Feladatok

 1. A következő évszámok egy híres athéni politikushoz köthetők, ki a politikus, írd az eseményeket az évszámok mellé!

  Kr. e. 493.
  Kr. e. 462.
  Kr. e. 443.
  Kr. e. 431.
  Kr. e. 429.

 2. Mit jelentenek az alábbi görög történelemmel kapcsolatos fogalmak?

  Bulé

  Heliaia

  Sztoicizmus

  Metropolisz

  Agógé

  Eupatrida

  Triérész

 3. Miről ismertek az alább felsorolt régészek?

  Evans

  Schliemann

  Chadwick

 4. Kösd össze a szobrászokat az alkotásaikkal

  Praxitelész Diszkoszvető

  Pheidiasz Zeusz

  Müron Dárdavivő

  Polükleitosz Hermész és a kis Dionüszosszal

 5. Sorold fel a legfontosabb görög törzseket, határold be hol telepedtek le?

 6. Jellemezd a görög gyarmatosítás időszakát!

 7. Ismertesd a spártai államszervezetetet!

 8. Ki volt?

  Lükurgosz

  Thészeusz

  Xanthipposz

  Leonidasz

  Kimón

  Alkibiadész

  Démoszthenész

 9. Ki írta?

  Iliász
  Theogonia
  Lovagok
  Politika
  A peloponészoszi háború

 10. a) Nagy Sándor életének fontos eseményeinek évszámát soroljuk fel, mi történt a megadott időpontokban?

  Kr. e. 338.
  Kr. e. 334.
  Kr. e. 333.
  Kr. e. 331.
  Kr. e. 326.
  Kr. e. 323.

  b) Sorold fel, milyen nagyobb részekre osztották fel Nagy Sándor halála után birodalmát!

 11. Aláhúzással jelöld kik voltak néptribunusok Rómában?

  Gaius, Gracchus, Sulla, Nero, Cicero, Traianus, Cornelius Scipio, Mercus Octavius, Cinna, Julius Caesar

 12. Sorold fel a köztársasági Róma népgyűlésként funkcionáló intézményeit!

  Segítség

 13. Mit jelentenek az alábbi fogalmak?

  Praetor
  Senatus
  Res publica
  Ius honorum
  Manipulus
  Leges duodecima tabulem
  Pürroszi győzelem
  Cornelius

 14. Milyen nevezetes események kapcsolhatók az alábbi évszámokhoz?

  Kr. e. 445.
  Kr. e. 216.
  Kr. e. 146.
  Kr. e. 60.
  Kr. e. 44.
  66-72.
  325.
  451.

 15. Nevezd meg az alábbi események időpontját!

  Gall betörés Rómába
  Zamai csata
  Szövetséges háború
  Catalina összeesküvés
  Philippi csata
  Lucai találkozó
  Teutoburgi csata
  Nyugat-római birodalom bukása

 16. Sorolj fel római történetírókat! (min. 3)

 17. Mikor uralkodott, miről ismert, hol van nevezetes művészettörténeti emléke Diocletianus császárnak?

 18. Mit tudsz az etruszkokról?

 19. Mit jelentenek a következő kereszténységgel kapcsolatos fogalmak?

  Kanonizált
  Krisztus
  Szinoptikus
  Zsinat
  Episzkoposz
  Agapé

  Ki és mikor tette államvallássá a kereszténységet a Római Birodalomban?

 20. Jellemezd, milyen gazdasági egységet jelentett a villa?

- megoldások -

- vissza -