Versenyfeladatok

 1. Melyik csata szembenálló hadvezérei voltak: Mardoniosz és Pauszaniasz?

 2. Sorold fel a 7 görög bölcset!

 3. Ki mintázta meg a híres hadvezér, Nagy Sándor képmását?

 4. Melyik indiai várost foglalta el Nagy Sándor elsőként Kr. e. 326-ban? Melyik mai ország területén feküdt a város?

 5. Hogyan nevezték a birkózó teret a görögök?

 6. Ki volt az a tudós, akinek hadi gépei védték Szürakuszait a római támadás ellenében?

 7. Az alábbi életrajzi adatok egy neves római államférfira vonatkoznak. Ki ő?

  "Kr. e. 197-ben Künoszkephalainál legyőzte V. Philipposz makedón seregét, a békeszerződésben a görög városok önállóságának megőrzésére törekedett, Kr. e. 196-ban az iszthmoszi játékokon kihirdette a görög városok szabadságát, Kr. e. 194-ben Scipio Afrikanus tiltakozás ellenére kivonta a római erőket Görögországból, Kr. e. 189-ben censori tisztséget töltött be, Kr. e. 183-ban elérte Hannibál kiadatását Prusziasz bithüniai királytól."

 8. Ki írta a következő sorokat?

  "Nem töröm én magamat, Caesar, soha tetszeni néked,
  sem megtudni, mi vagy: hószínű vagy fekete."

  (Devecseri Gábor fordítása)

 9. Ki volt Augustus felesége?

 10. Ki volt az a római császár, aki fontos szerepet játszott Pannónia tartomány védelmében a barbár betörésekkel szemben?

- megoldások -

- vissza -