Kedves Látogató!

A Digitális kompetencia honlap azért lett létrehozva, hogy szakmai információkat szolgáltasson azon intézmények, pedagógusok és szakértők számára, akik a digitális kompetencia fejlesztésével foglalkoznak. Az itt található oldalakon az információs társadalom technológiái (IST) iránt érdeklődők számára az  informatikai eszközökkel támogatott oktatás számos szegmenséhez szolgáltatunk információkat, így a tananyagok, taneszközök, a pedagógus továbbképzés, a jó gyakorlatok és innovációk területén is.

A honlap kiemelt támogatást kíván nyújtani a TÁMOP 3.1.4 pályázatban résztvevő fenntartók, feladatellástási helyek és a kompetenciafejlesztést végző pedagógusok számára.

Kérdéseiket az ikt@educatio.hu e-mail címen tehetik fel, ahol az ügyfélszolgálat munkatársai állnak az Önök rendelkezésére.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Digitális Pedagógiai OsztályHírek, közlemények

Sulinetwork-díj 2012
2012-01-25

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012-ben megalapítja a Sulinetwork-díjat, amellyel évről évre szakmai elismerésben részesíti azon pedagógusokat és oktatási szakembereket, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a digitális írástudás fejlesztésének pedagógiai-módszertani támogatásához, valamint az info-kommunikációs technológia újszerű oktatási alkalmazásainak elterjesztéséhez.

A Sulinetwork-díj elismerésben minden évben legfeljebb három szakember részesül. A szakmai kitűntetés mellett a díjazottak egy-egy kisplasztikát, valamint 100-100 ezer forint pénzjutalmat kapnak, amelyet minden évben a díj kiemelt szakmai támogatója ajánl fel.

A Sulinetwork-díj kiosztása a rendszeres időközönként megrendezésre kerülő Sulinetwork konferencián, ünnepélyes keretek között történik. A Sulinetwork-díj első átadására 2012 februárjában kerül sor a Sulinetwork 2012 konferencián.

A díjazottak köre

A Sulinetwork-díj elismerésben részesülhet minden magyar állampolgárságú pedagógus végzettségű szakember, aki teljesíti a mindenkori díjszabályzatban és az adott évi kiírásban szereplő feltételeket, illetve nem rokona a jelölteket értékelő zsűrinek és nem áll közvetlen szakmai kapcsolatban az adott évben felkért zsűritagokkal.

A Sulinetwork-díjat évente legfeljebb három fő nyerheti el egy független szakmai bizottság döntése alapján. A díjazottak közül legalább ketten a közoktatásban gyakorló pedagógusok, és egyikük lehet olyan közoktatásban dolgozó szakember, aki pedagógus végzettségű ugyan, de szakmai tevékenységét az oktatás más területein fejti ki a közoktatás javára. A szakmai zsűri dönthet úgy is, hogy háromnál kevesebb jelöltnek ítéli oda a díjat, ha ez indokolt.

Jelölés

A Sulinetwork-díjra jelölni csak elektronikusan beküldött dokumentumok formájában lehet pedagógus kollégákat, elismert szaktekintélyeket, egykori vagy jelenlegi tanárokat. A kitüntetésre minden Magyarországon dolgozó, az IKT innovatív alkalmazásai, a digitális írástudáshoz kapcsolódó jó gyakorlatok terjesztése területén eredményeket elért pedagógus, oktatási szakember jelölhető.

A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölt szakmai bemutatását és munkásságának ismertetését hivatkozásokkal.

A jelölés két lépésben történik:

  1. a jelölés elektronikus regisztrációja a jelölt és a jelölő személy legfontosabb adatainak megadásával a http://bit.ly/yAwU0V címen (a jelölés tényéről a jelölt értesítést kap)
  2. a jelölt szakmai életútját és munkásságát bemutató, a 5000 karakter terjedelmet nem meghaladó elektronikus dokumentum, ajánlás elküldése a jelölő személy által az elearning@educatio.hu címre

A 2012-es jelölés határideje 2012. február 10.

Az első Sulinetwork-díj átadására 2012. február 17-én, a Sulinetwork Konferencia Díjátadó Gálaestje keretében került sor.

e3: eTwinning együttműködések - evolúció
2012-01-20

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztálya, mint az eTwinning Nemzeti Szolgáltató Pontja (NSS) pályázatot ír ki olyan gyakorló pedagógusok számára akik intézményükkel nemzetközi testvériskolai projektek megvalósításában szeretnének részt venni.

Az e3: eTwinning együttműködések - evolúció (röviden: e3) elnevezésű projekt célja egy eTwinning Pedagógiai Műhely létrehozása, ahol a résztvevők egy projektötlet kidolgozásán munkálkodnak, folyamatos szakmai támogatás mellett. A műhelymunka eredményeként részletesen kidolgozott eTwinninges jó gyakorlatok, projektminták jönnek létre.

A részvételre pályázatot hirdetünk bármilyen szakos pedagógusok (tanárok, tanítók, óvodapedagógusok) körében.

Amennyiben kérdése van, írjon az etwinning@educatio.hu címre.

A pályázati kiírás innen letölthető.

Educatio Társadalmi Szolgáltató nonprofit Kft.
Digitális Pedagógiai Osztálya
eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pontja

Felhívás eLEMÉRÉSre
2012-01-20

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet eLEMÉRÉSRE - az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú használatáról szóló második országos, online monitornigban való részvételre hívja az iskolákat. A mérés időtartama: 2012. február 1. - február 28. Regisztráció: http://ikt.ofi.hu

Felkérjük az iskolákat, hogy vegyenek részt az évenként ismétlődő országos mérésben, amely megmutatja, hogy hogyan alakul az informatikai eszközök használata az iskolákban. A mérés iskolafejlesztő szemléletű és módszertani jellegű, kitöltése nem lehet a rendszergazda vagy az informatikatanár feladata, legalább egy kis csoport közös gondolkodását igényli. A részvétellel automatikusan megnyílik az alaposabb iskolai önértékelés lehetősége is, reméljük, sokan élnek majd vele! A 2011 februárjában végzett első országos mérés elemzését eLEMÉR honlapján is megjelentettük letölthető gyorsjelentés formájában. Az első mérésben résztvevő iskolákat is kérjük, hogy frissítsék adataikat. Tagiskolánként is lehet regisztrálni.

eLEMÉR és az iskolafejlesztés támogatására együttműködési szándéknyilatkozat született az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, az Oktatási Hivatal, az Educatio Kft, valamint az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete között.

Az országos mérést eLEMÉReLEMÉR végzi, aki
  • helyzetképet ad az iskolának arról, hogyan is alkalmazzák az IKT az oktatás különböző területein;
  • megnyitja a részletesebb önértékelés és az önfejlesztés lehetőségét;
  • információval szolgál az oktatásirányítás számára a tudatos döntéshozáshoz;
  • visszajelzést ad a technika alkalmazását ösztönző beavatkozások hatásáról;
  • adatokat biztosít a nemzetközi összehasonlító vizsgálatokhoz.

Az értékelő rendszerről részletesen a http://ikt.ofi.hu/ linken olvashatnak. Az önértékelő keretrendszert a Belépés menüpontra kattintva érik el, a letölthető segédanyagokat pedig a Keretrendszerről menüpontban találják. A rendszer regisztráció nélkül is kipróbálható.

Kérjük, hogy 2012. február 1. - február 28. között végezzék el iskolájuk értékelését. A mérés ideje alatt az adatokat akár több részletben is bevihetik, módosíthatják. Az önértékelő mérést a honlapon kitöltési útmutató is segíti. Mivel módszertani, iskolafejlesztő jellegű az értékelés, javasoljuk, hogy ne a rendszergazdára vagy az informatikusra bízzák a kitöltést, hanem beszéljék meg az értékelő eszköz állításait és a lehetséges válaszokat!

Adataikat bizalmasan kezeljük, kizárólag névtelen módon használjuk fel. Az önértékeléssel kapcsolatos megjegyzéseket, esetleges korrigálási javaslataikat is szívesen látjuk e-mailben, vagy az online rendszerben található Kérdés a szerkesztőkhöz mező használatával.

eLEMÉR idén és terveink szerint a jövőben is a február 28-án, Elemér napon rendelkezésre álló, egy évnél nem régibb adatok alapján készít pillanatképet a magyar iskolák IKT-alkalmazásáról. Az iskolai önértékelést ettől függetlenül bármikor elvégezhetik, a bevitt adatokat módosíthatják.

Reméljük, hogy a mérés eredményét érdekesnek és hasznosnak találják majd, és felhasználják az iskola fejlődése érdekében. A honlap és az önértékelő keretrendszer grafikus és szöveges formában is megjeleníti az önértékelés eredményét, informatikai stratégia sablont és számos egyéb lehetőséget kínál a fejlesztő munkához!

Segítségüket előre is köszöni eLEMÉR eLEMÉRés munkatársai nevében

dr. Hunya Márta
témavezető, tudományos főmunkatárs
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet