13. Honlapok, adatbankok, háttéranyagok, szoftvertárak

Elsajátítandó ismeretek és fejlesztendő képességek

 • A legfontosabb kémiai honlapok és források megismerése
 • Kémiai fórum és levelezési lista használata

13.1. Folyóiratok, magazinok, hírforrások

A kémia tanításához jelentős mennyiségű elektronikus segédlet, taneszköz, honlap, szoftver létezik. Ezekről külön fejezetben is írunk. A bőség azonban nehézségeket is hordoz, ezért az alábbiakban rövid áttekintést adunk a magyar lehetőségekről a teljesség igénye nélkül.

A Sulinet Oktatás a legnagyobb magyar oktatási portál. A rovatban tananyagok, feladatok, kísérletek, érdekességek, friss hírek találhatók.

A rovat üzemelteti a REAKTOR levelezési listát is, ahova mindenképp célszerű feliratkozni, hiszen egyszerű kapcsolattartást biztosít, és hírekhez is könnyű hozzájutni.

Igen gazdag vegyészeti információforrás, ahol színvonalas kémiatörténeti archívum, gyűjtemények, molekulaképtár is a látogatók rendelkezésére áll.

A KATION a legrégebbi magyar kémiaoktatási elektronikus folyóirat. Elsősorban oktatóanyagok, az ELTE továbbképzésein készült tematikus honlapok várják az érdeklődőket.

A Debreceni Egyetem Kémiai Tanszékcsoportja által szerkesztett folyóirat, ahol számos cikket, teszteket, híreket kaphatunk.

A Szülő Csatorna sok más érdekes információ mellett rendelkezik egy kémiai linkgyűjteménnyel is, melyből sok hazai oktatóanyag érhető el.

Kémia témájú dolgozatok, írások, könyvek elérhetők a Magyar Elektronikus Könyvtár virtuális polcain. A kínálat rendszeresen frissül.

13.2. Tudományos, ismeretterjesztő folyóiratok, információforrások

13.3. Tananyagok, feladatbankok, versenyek

 • Sulinet Digitális Órák és Házi Feladat

Az elmúlt években a Sulinet program keretén belül készült elektronikus tananyagok közül néhány kapcsolódik a kémiához. Ezek az anyagok komplex szemléletűek, azaz egy-egy témát nemcsak a fizika, hanem más tudományágak szemszögéből is megközelítenek. Egyéni tanuláshoz, kiselőadások háttéranyagául és a tanári demonstráció kiegészítéséhez ajánljuk.

A Póta György által készített Egyenletrendezőbe a papíron megszokott formában bevihetjük egy kémiai reakció kiindulási anyagait és termékeit, kimenetként pedig a megfelelő sztöchiometriai számok meghatározásával rendezett egyenletet kapjuk. A program a fenti címről tölthető le.

Számos témakört felölelő elektronikus tananyag a Sulineten közzé tett Természetbúvár labor. Az öt nagy fejezetre oszló (általános kémia, szervetlen kémia, szerves kémia, környezeti kémia, elektrokémia) tananyagot gerincét animációk adják.

13.4. Kémiaversenyek

Kémiai feladatok

Online periódusos rendszer - http://web.inc.bme.hu/fpf/pt.html

Előadási anyagok gyűjtése (70 perc)

Tréneri tevékenységek

Tanulói / résztvevői tevékenységek

Eszközök (linkek, irodalom, tárgyi eszközök)

Értékelés

Segítségnyújtás a keresésben és az anyagok kiválasztásában

Önnek előadást kell tartania az alábbi témák valamelyikében: egy főcsoport és vegyületei, légszennyezés, vizek szennyezése, háztartási kémia, fémek és vegyületeik a mindennapokban.

Állítson össze egy forrásgyűjteményt, mely az alábbiakat tartalmazza:

 • a témához kapcsolódó tananyagok linkjei,
 • a témakörhöz kapcsolódó fotók, grafikák elmentve,
 • a témához kapcsolódó molekulák modelljei.

Web-böngésző és telepített Chime kiegészítő valamint VRML-néző szoftver (pl. Cortona VRML Client)

A tanár / tréner a találatok szakmai minőségét és illeszkedését a témához


Keresés a weben (30 perc)

Tréneri tevékenységek

Tanulói / résztvevői tevékenységek

Eszközök (linkek, irodalom, tárgyi eszközök)

Értékelés

Segítségnyújtás a keresésben

Keressen választ a Weben a következő kérdésekre?

 • Miért itatják alkohollal a mérgezés kezelésénél azt, aki véletlenül etilénglikol hűtőfolyadékot ivott?
 • Mi látható az Élet és Tudomány 1998. évi 40. számának címlapján?
 • A VX gáz egy veszélyes idegméreg, melyet terrorakcióknál alkalmazhatnak. Milyen módon védekeznek ellene, milyen ellenanyagok vannak?

Web-böngésző

A tanár / tréner értékeli a keresés technikáját és a találatok szakmai minőségét.


Ismerkedés a Sulinet Kémia rovat fórumaival és a Reaktor levelezési listával (20 perc)

Tréneri tevékenységek

Tanulói / résztvevői tevékenységek

Eszközök (linkek, irodalom, tárgyi eszközök)

Értékelés

Technikai segítségnyújtás

Iratkozzon fel a Sulinet Reaktor levelezési listára, majd szóljon hozzá két, tetszőleges kiválasztott cikk fórumához a Kémia rovatban!

Web-böngésző

Sulinet Kémia rovat - http://kemia.sulinet.hu

A tanár / tréner értékeli a technikai megvalósítást.

Feladatok:

1. Önnek előadást kell tartania az alábbi témák valamelyikében: egy főcsoport és vegyületei, légszennyezés, vizek szennyezése, háztartási kémia, fémek és vegyületeik a mindennapokban.

Állítson össze egy forrásgyűjteményt, mely az alábbiakat tartalmazza:

 • a témához kapcsolódó tananyagok linkjei,
 • a témakörhöz kapcsolódó fotók, grafikák elmentve, a témához kapcsolódó molekulák modelljei.

2. Keressen választ a Weben a következő kérdésekre?

 • Miért itatják alkohollal a mérgezés kezelésénél azt, aki véletlenül etilénglikol hűtőfolyadékot ivott?
 • Mi látható az Élet és Tudomány 1998. évi 40. számának címlapján?

A VX gáz egy veszélyes idegméreg, melyet terrorakcióknál alkalmazhatnak. Milyen módon védekeznek ellene, milyen ellenanyagok vannak?

3. Iratkozzon fel a Sulinet Reaktor levelezési listára, majd szóljon hozzá két, tetszőleges kiválasztott cikk fórumához a Kémia rovatban!