Klacsákné Tóth Ágota

Iskola: Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium
Tanított évfolyamok: 5-13. évfolyam
Tanított tárgyak: matematika, fizika, informatika

A budapesti Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tanára vagyok, intézményünk gimnáziumi tagozatán tanítok matematikát, fizikát és informatikát.

Pályám kezdete óta próbálok naprakész lenni a leghatékonyabb oktatási módszerek terén, elkötelezett híve vagyok a projektmódszer alkalmazásának.

Nagyon fontosnak tartom, hogy természettudományok iránt minél több gyerek érdeklődését felkeltsem, hogy újra előjöjjön belőlük a gyermeki kíváncsiság a világ jelenségei iránt.

Projektjeim témáját úgy választom, hogy minél több tudományterülethez kapcsolódjanak, a projekt során szerzett ismereteiket tanulóim tudják majd alkalmazni mindennapi életük során.

Folyamatosan figyelemmel kísérem az IKT eszközök fejlődését, és ha azok valóban elősegítik a tudás építését, használom őket a tanítás során.

Projektjeimet rendszeresen ismertetem hazai és nemzetközi pedagógusfórumokon, az egyik legismertebb közülük 2012-ben Lisszabonban az Innovatív Tanárok Európai fórumán I. díjat nyert a „Tudásépítés és a kritikai gondolkodás fejlesztése” kategóriában.

Mozgó töltések Portfólió Film Blog
© 2014 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.