Hangszeroktatás 2.0

A projekt során zeneművészeti szakközépiskolában tanuló, fuvola szakos növendékeket készítek
fel - digitális eszközökkel támogatott projekt alapú oktatás alkalmazásával - nemzetközi versenyen való részvételrem.

A darabválasztás a tanár és diákok körültekintő - a tanulók kompetenciáit és elvárásait szem előtt tartó - közös döntésének eredménye.

Az órai munkában és az egyéni felkészülésben is nagy szerepet kapnak az IKT eszközök. Annak ellenére, hogy a versenyen minden tanuló egyéni induló, fontos szerepet kap a kollaboratív munka.

Az értékelés folyamatos és többszintű. A projekt ideje alatt a versenydarabok többféle környezetben (koncerten, kurzus jellegű órán egy másik tanárnál, szülőknek, barátoknak, tanszak-szinten) is bemutatásra kerülnek.

Cél a versenyen való sikeres szereplés és a projekten kívüli tanulási folyamat minden területére kiható fejlődés, különös tekintettel a tanulók gondolkodási folyamataikkal kapcsolatos metakognitív tudatosságára.

Film Blog Pedagógus Letöltések
© 2014 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.