„A jövő módszertani eszközei ma.”

IKT Műhely 2014 pályázat


Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztálya 2013 decemberében, harmadik alkalommal is meghirdette az IKT Műhely 2014 című pályázatát pedagógusok számára digitális írástudás fejlesztését szolgáló innovatív oktatási projektek kidolgozására és megvalósítására.

Az IKT Műhely 2014 pályázat nem előzmény nélküli, a korábbiakban már több hasonló pedagógiai szakmai műhely létrejöttét segítette az Educatio Nkft.IKT Műhely 2008


2008 Az első ilyen jellegű projekt - az IKT Műhely 2008 - 2008-ban született meg (az akkori nevén) Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. és az Eszterházy Károly Főiskola együttműködésével, mely során tizennégy, IKT eszközökkel segített tanóra forgatókönyve valósult meg, és minden tanóráról film is készült. Az órákat az IKT alkalmazásában tapasztalt, az innovatív oktatási módszerekre nyitott pedagógusok tartották.

A szakmai tesztelés során az IKT műhely résztvevői megvitatták az óravázlatok felépítését, a filmre is rögzített tanórán alkalmazott módszereket és a használt digitális taneszközöket. A munka eredménye az IKT Műhely 2008 kiadvány, amelyben megtalálhatók az órarészletek filmes összefoglalói, az óravázlatok és a hozzájuk fűzött észrevételek, fejlesztési javaslatok, valamint az SDT-s tananyagok.

Az IKT műhely 2008 projekt célja az volt, hogy hiteles és továbbgondolható tanórai gyakorlatok segítségével ötleteket, a tanári munkában jól használható módszereket mutasson be a digitális kompetencia fejlesztésének területén a pedagógusok számára.IKT Műhely 2010


2010 2010-ben az Educatio Kft. az eTanulás Szakmai Kollégium projekt részeként suli.net.tan címmel írta ki pályázatát a digitális írásbeliség iskolai fejlesztését szolgáló oktatási, pedagógiai jó gyakorlatok készítésére és továbbfejlesztésére gyakorló és leendő pedagógusok számára.

A pályázaton indulók közül egy szakmai zsűri választotta ki azokat a pedagógusokat, akik több hónapon keresztül az eTanulás Szakmai Kollégium résztvevőiként dolgoztak jó gyakorlatuk továbbfejlesztésén és a megvalósítás előkészítésén. A szakkollégiumi munka részeként valamennyi pályázó szakmai blogot indított, előadást tartott, valamint az egyéni fejlesztő munka mellett kollaboratív módon közreműködött az IKT Műhely 2010 alkotómunkájában.

A nagysikerű 2008-as IKT Műhely után a 2010-es projekt a több éves hagyománnyal bíró Sulinet Tábor részeként került megrendezésre. A tábor szakmai programjának gerincét a web 2.0 eszközök oktatási alkalmazási lehetőségeit bemutató eTwinning továbbképzés és az IKT műhely 2010 filmjeinek felvétele adta. A Sulinet Táborban részt vevő pedagógusok a tantermekben a több kamerával rögzített tanórákat élőben tekinthették meg, majd minden forgatás után óramegbeszélés következett. Az IKT műhely 2010 keretében készült filmfelvételek mindegyike mellé óravázlat és segédanyagok is készültek.IKT Műhely 2014


mérföldkövekAz IKT Műhely 2014 pályázat célja olyan jó gyakorlatok létrejöttének támogatása, amelyek a projektpedagógia és az IKT eszközök és alkalmazások eszköztárát ötvözik, a tanulók 21. századi készségeinek fejlesztése érdekében. A projektek kidolgozása, megvalósítása és azok minél szélesebb körben való disszeminálása lehetővé teszi, hogy minél több pedagógus ismerje meg ezt a módszertant.

A pályázat pedagógiai célja a tanulók digitális írástudásának fejlesztése, valamint a választott műveltségi terület (tantárgyak) adott témaköréhez illeszkedő ismeretek bővítése, készségek és képességek fejlesztése a kompetencia alapú pedagógia szempontrendszerének megfelelően. A pályázatra olyan IKT-val támogatott oktatási projektterveket nyújtottak be a pedagógusok, amelyek megfelelnek a 21. század elvárásainak. A pályázat témája bármely műveltségi területhez vagy tantárgyhoz/ tantárgycsoporthoz kapcsolódhatott, megvalósítása történhetett tanítási órák keretében vagy tanítási órán kívül is. A pályázatoknak természetesen a Nemzeti alaptantervnek és a vonatkozó kerettantervi szempontoknak is meg kellett felelniük.

A meghirdetett pályázatra a sikeresen jelentkezők több mint fél éven át, közös munka keretében bővítették pedagógiai, módszertani és technikai tudásukat, valamint a saját projekttervüket is, melynek egy kevésbé kidolgozottabb változata a pályázati részvétel alapfeltétele volt.

Az IKT Műhely 2014 pályázat szakmai közösségének munkáját mentorok támogatták. A közösség tagjai emellett egymás munkáját is segítették észrevételeikkel és ötleteikkel. A műhelymunka kitűnő lehetőség a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésére és pedagógiai projektek tervezésében, illetve lebonyolításában való gyakorlat szerzésére.

A kidolgozott és megvalósított oktatási projekteket a pedagógusok különböző szakmai fórumokon mutatták be.

Az elkészült projektportfóliók alapján a szakmai zsűri kiválasztotta azokat a projekteket, amelyek megvalósításáról professzionális stáb közreműködésével filmfelvétel is készült.

A pályázat zárásával a keletkezett szakmai anyagok papíralapú és elektronikus kiadvány formában is megjelennek, az interneten elérhetővé válnak a részletesen kidolgozott projekttervek mellett az értékelőeszközök, segédanyagok, valamint az IKT eszközökkel támogatott tanórákról készített filmek is.

A szakmai pályázat záró eseményére a Sulinetwork 2014 Konferencia gálaestjén került sor, ahol az IKT Műhely 2014 résztevői ünnepélyes keretek között valamennyien értékes díjakkal gazdagodtak.
A különdíjakat a SMART Technologies, a Modern Oktatási Eszközök Kft., a Promethean interaktív eszközök forgalmazója, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, a Prezi, valamint az eTwinning ajánlotta fel. Különdíjként a SMART Technologies 20 tanuló számára alkalmas SMART Amp licenceket, a Modern Oktatási Eszközök Kft. Promethean Active Inspire Professional licenceket valamint egy iskola részére egy LEGO robotkészletet, az IVSZ egy 3D nyomtató tollat, a Prezi három darab Edu Pro licencet, az eTwinning projekt pedig egy ajándékcsomagot ajánlott fel.


Különdíjban részesültek


Balázs Katalin - SMART Amp licenccsomag
Benedekné Fekete Hajnalka - 3D nyomtató toll
Komaság Margit és Szeszenka Gabriella - Promethean Active Inspire Professional licenccsomag
Margitai Istvánné - Promethean Active Inspire Professional licenccsomag
Németh Mónika - Promethean Active Inspire Professional licenccsomag
Priszlinger Ferencné - Promethean Active Inspire Professional licenccsomag
Szabó Norbert - eTwinning ajándékcsomag


Kiemelt díjazásban részesültek


Tarné Éder Marianna - SMART Amp és Prezi Edu Pro licenccsomag
Tóth Éva – Promethean Active Inspire Professional licenccsomag
Tóth Lászlóné - SMART Amp licenccsomag
Tóth Anna – SMART Amp valamint Prezi Edu Pro licenccsomag
Klacsákné Tóth Ágota - LEGO robotkészlet és Prezi Edu Pro licenc

Fontosabb mérföldkövek az IKT Műhely 2014 pályázat soránmérföldkövek© 2014 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.