Kattintson a hirdetésre! Sulinet - Nyelvek
Összefogás: Budapest öt elit gimnáziuma közös érettségi elõkészítõt alapított

Szükséges az érettségi elõkészítõ szervezetek mûködése?

 

Ez a nyár is véget ért, ismét becsengettek az iskolákban. Az új tanév új kihívások elé állítja a diákokat, a legnagyobb megmérettetés azonban minden évben a végzõs, érettségi elõtt álló tanulókra vár.

 

Sokban nehezíti a dolgukat a folyamatosan változó, átalakuló oktatási rendszer, melynek világában nehéz állandóan szemfülesnek és naprakésznek lenni. A középiskolák természetesen minden tõlük telhetõt megtesznek, hogy diákjaikat felkészítsék erre a nagy megmérettetésre. A szaktanárok a kötelezõ tanórákon túl is – korrepetálásokon, szakkörökön – foglalkoznak az emelt szintû vizsgára készülõ diákjaikkal. Az oktatás finanszírozásának legutóbbi változásai egyébként ezt az önkéntes pedagógusi túlmunka vállalását is jelentõsen megnehezítik, hiszen az órarendi óráin túl az iskola nem fizethet a tanárnak díjat az elsõ két pluszban megtartott órájáért. Ez érthetõen a tanárok motivációját csökkentheti az érettségi elõkészítõ szakkörök szervezése irányában.

A tapasztalat az, hogy nagyon sok középiskolás diák keres magának iskolán kívüli érettségi elõkészítõ tanfolyamot még akkor is, ha egyébként úgy érzi, a tanára megfelelõen fel tudja õt készíteni a vizsgára.  
Ennek egyrészt lelki okai vannak. A tanuló az eddig megszokottól eltérõ, külsõ mércével is szeretné felmérni a saját tudását, kíváncsi más típusú tanári magyarázatokra, megközelítésekre, idegen stílusú vizsgafeladatokra.
Másrészt az, hogy egy tanfolyam pénzbe kerül, sokszor erõt ad a diáknak ahhoz, hogy igenis elõvegye a tankönyvet és megtanulja a következõ anyagrészt. 

Szintén érdemes megemlíteni, hogy az iskolai tanórákon sokszor nincs arra idõ, hogy a középiskolai tananyag elsajátításán túl a diák ülepítse, rendszerezze magában a tananyagot és elsajátítsa a hatékony tanulási és vizsgázási technikákat.

 

 Hosszú ideig a középiskolák elhatárolódtak mindennemû érettségi elõkészítõ tanfolyam szervezésétõl, hiszen azt vallják, hogy a középiskolai tanulmányok elegendõ hátteret nyújtanak a sikeres érettségihez, felvételihez. A sokéves vagy akár évtizedes tapasztalat mégis azt mutatja, hogy az elõbbiekben említett okok miatt a diákok egy jelentõs része bizony keres magának elõkészítõ tanfolyamot az érettségi évében. A vizsga elõtt álló diák nagyon sokféle ilyen szolgáltatást kínáló kisebb-nagyobb céggel, szervezettel találkozhat, amelyek változatos módon, és sajnos változatos minõségben de meglehetõsen borsos árakon kínálják magukat. A döntés elõtt érdemes megfontolni, hogy a végül kiválasztott tanfolyam rendelkezik-e megfelelõ referenciákkal, az ott tanító tanárok fel vannak-e készítve az emelt szinten való érettségiztetésre. Ahhoz, hogy ez utóbbira a tanár jogot szerezzen, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont, az „OKÉV” szervezésben egy tanfolyam elvégzése után vizsgát is kell tennie a pedagógusnak. Nem szabad bedõlni a hangzatos cégneveknek, vevõcsalogató lózungoknak (pénzvisszafizetési garancia, ledolgozható tandíj, stb.), mert ezek többnyire apró betûs feltételekhez kötöttek. Egyszóval meg kell nézni, hogy a bõséges kínálat mögött milyen valódi értékek vannak.

 

Tény az, hogy az érettségi vizsga komoly megmérettetés. Sõt a mostani felvételi rendszerben egyszersmind verseny is, ahol azok a diákok jutnak célba, akik minden követ megmozgatnak a siker érdekében.

Az egyetemi felvételi rendszer átalakulásával a tanulók pontszámai már nem a felsõoktatási intézmény felvételi vizsgáján születnek meg, hanem az érettségi vizsgákból adódnak össze.

A középiskolák eddigi merev elzárkózását megtörve az elõkészítõ tanfolyamok történetében elõször komoly mérföldkövet jelent, hogy öt neves budapesti gimnázium összefogásával, létrejött a Matura Oktatási Stúdió. Ennek a hiánypótló kezdeményezésnek az elsõdleges célja a hiteles, az érettségi minden fontos szellemi és módszertani részletére kiterjedõ felkészítés, a diákok aktív közremûködésével. Tanfolyamaikat a Stúdiót alapító öt középiskola az Apáczai, a Fazekas, a Karinthy, a Radnóti és a Városmajori Gimnázium vezetõ tanárai tartják. Valamennyien neves szaktekintélyek, akik naprakészen ismerik a kétszintû érettségi rendszerét, hiszen maguk is tagjai az emelt szintû vizsgabizottságoknak. Felkészültségük és szakmai tudásuk a garancia arra, hogy a hallgatók jól rendszerezve és az emelt szintû vizsgán elvárt formában sajátítsák el a tananyagot, és ne vesszenek el az információk tengerében. A hallgatók az elméleti rendszerezés mellett a tudás gyakorlati alkalmazásának rutinját is elsajátíthatják, hiszen a kétszintû érettségi bevezetésének talán legfontosabb üzenete, hogy a tudás használható és életszerû legyen.

 

Fontos megemlítenünk, hogy a Matura Oktatási Stúdió az országban egyedülálló szellemi mûhelyként jött létre, melynek célja nem a profitszerzés, hanem a minõségi és színvonalas oktatás biztosítása elérhetõ áron. A képzés hatékonyságának egyik kulcsfontosságú eleme az, hogy kis létszámú, legfeljebb 16-20 fõs csoportok indulnak, lehetõvé téve ezáltal az intenzív oktatási munkát, és a képzés személyességét. A csoportok különbözõ idõpontokban indulnak mind az öt alapító iskolában, így minden hallgató megtalálhatja a neki helyileg és idõben legmegfelelõbb kurzust. Az év során két helyszíni próbaérettségi teszt megírásával a diákok reális képet kaphatnak felkészültségükrõl, valamint neves szakemberek tolmácsolásában elõadásokat hallgathatnak meg a hatékony tanulási technikákról és az eredményes vizsgázási módszerekrõl.

 

A tanfolyam részleteirõl a matura.suli.hu oldalon olvasható részletes tájékoztatás, továbbá a szervezõk elérhetõségeit is itt találják az érdeklõdõk. Mert a tanév elkezdõdött, és érdemes a felkészülés utolsó intenzív évét az elsõ pillanattól komolyan venni.