Kattintson a hirdetésre! Sulinet - Nyelvek
A személyes névmás ragozása

A  személyes névmás ragozása

 

 

A német nyelv sokkal gyakrabban használja a személyes névmásokat, mint a magyar. A magyarban ugyanis – részben a tárgyas igeragozásnak köszönhetõen – az igei állítmány személyragjai egyértelmûen kifejezik az alanyt és a tárgyat. A németben az alanyként ill. tárgyként álló személyes névmást mindig ki kell tenni (ez alól csak a felszólító mód 2. személye kivétel), a magyarban csak akkor, ha hangsúlyos.

 

Ich liebe dich. – Szeretlek.

 

A német az egyes szám 3. személyû névmásnál hím-, nõ- és semlegesnemû alakot különböztet meg (er, sie, es) és mindhármat élettelen dolgokra ill. elvont fogalmakra is alkalmazza.

 

Wo ist der die Tasche? – Hol van a táska?

Sie ist auf dem Stuhl. – („Õ”) a széken van.

 

 

 

                        Egyes szám(Singular):                                Többesszám (Plural):

 

1. személy

2. személy

3. személy

hímnem

3. személy

nõnem

3.

személy

semlegesnem

1. személy

2. személy

3. személy

önözõ alak

Alanyeset (Nominativ)

WER?

 

ich

(én)

 

 

du

(te)

 

er

(õ)

 

sie

(õ)

 

es

(õ)

 

wir

(mi)

 

ihr

(ti)

 

sie

(õk)

 

Sie (Ön)

Tárgyeset

(Akkusativ)

WEN?

 

mich (engem)

 

 

dich (téged)

 

ihn

(õt)

 

sie

(õt)

 

es

(õt)

 

uns (minket)

 

euch (titeket)

 

sie (õket)

 

Sie (Önt)

Részes eset

(Dativ)

WEM?

 

mir (nekem)

 

 

dir (neked)

 

ihm (neki)

 

ihr (neki)

 

ihm

(neki)

 

uns (nekünk)

 

euch (nektek)

 

ihnen (nekik)

 

Ihnen (Önnek)

Az önözõ-alak személyes névmását mindig nagybetûvel írjuk.

 

 

1. online feladat:

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg03_10.htm

 

 

 

! Akkusativ - Dativ sorrend:

A német mondat szórendje meglehetõsen kötött, nézzünk néhány példát a tárgy és a részeshatározó helyét illetõen. Fontos, hogy más-más a sorrendjük, attól függõen, hogy fõnév vagy személyes névmás-e az adott mondatrész. ( a tárgyat itt pirossal, a részes határozót kékkel jelölöm)

 

A, Ha mindkét mondatrészt fõnévvel fejezem ki, akkor a sorrend: 

Dativ - Akkusativ

           

Anna gibt meinem Bruder einen Füller. Anna ad a testvéremnek egy töltõtollat.

 

B, Ha mindig csak az egyik fõnevet helyettesítem személyes névmással, akkor a sorrend :           

személyes névmás – fõnév (mindegy, hogy melyik milyen esetben van)

 

1.          Anna gibt ihn meinem Bruder.   Anna odaadja (azt) a testvéremnek.

2.         Anna gibt ihm einen Füller.       Anna odaadja neki a töltõtollat.

 

C, Ha mindkét fõnevet személyes névmással helyettesítem, akkor a sorrend fordított:

            Akkusativ - Dativ

 

Anna gibt ihn ihm.         Anna odadja neki (azt).

 

 

2. online feladat:

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg03_11.htm