Kattintson a hirdetésre! Sulinet - Nyelvek
A birtokos névmás ragozása

A birtokos névmás ragozása

 

 

  1. A dolgokat az „én, te, õ, mi, ti, õk ….” birtokaként nevezi meg.
  2. Minden személyes névmásnak egy meghatározott birtokos névmás felel meg.
  3.  A német birtokos névmás a fõnév elõtt felveszi a határozatlan névelõ végzõdéseit, ezért elõtte nem állhat névelõ.
  4. A birtokos névmás egyes- és többesszámban és minden esetben ragozódik.
  5. A birtokos személye, neme és száma határozza meg, hogy melyik birtokos névmást használjuk.
  6. A birtok neme, száma és esete a birtokos névmás végzõdését határozza meg.

 

    1 birtok:                                              több birtok:

Kasus

(a birt. névm. esete)

a birto-kos

hímnemû birtok

nõnemû birtok

semlegesnemû birtok

többesszámú birtok

Nominativ

 

WER?

KI?

 

ich

 

 

du

 

 

er

 

 

sie

 

 

es

 

wir

 

 

ihr

 

 

sie

 

 

Sie

 

 

mein Freund

(az én barátom)

 

dein Freund

(a te barátod)

 

sein Freund

(az õ barátja)

 

ihr Freund

(az õ barátja)

 

sein Freund

(az õ barátja)

 

unser Freund

(a mi barátunk)

 

euer Freund

(a ti barátotok)

 

ihr Freund

(az õ barátjuk)

 

Ihr Freund

(az Ön(ök) barátja)

 

 

meine Mutter

(az én anyám)

 

deine Mutter

(a te anyád)

 

seine Mutter

(az õ anyja)

 

ihre Mutter

(az õ anyja)

 

seine Mutter

(az õ anyja)

 

unsere Mutter

(a mi anyánk)

 

eure Mutter

(a ti anyátok)

 

ihre Mutter

(az õ anyjuk)

 

Ihre Mutter

(az õ anyjuk)

 

 

mein Kind

(az én gyerekem)

 

dein Kind

(a te gyereked)

 

sein Kind

(az õ gyereke)

 

ihr Kind

(az õ gyereke)

 

sein Kind

(az õ gyereke)

 

unser Kind

(az mi gyerekünk)

 

euer Kind

(a ti gyereketek)

 

ihr Kind

(az õ gyerekük)

 

Ihr Kind

(az Ön(ök) gyereke)

 

 

meine Kinder

(az én gyerekeim)

 

deine Kinder

(az te  gyerekeid)

 

seine Kinder

(az õ gyerekei)

 

ihre Kinder

(az õ gyerekei)

 

seine Kinder

(az õ gyerekei)

 

unsere Kinder

(az mi gyerekeink)

 

eure Kinder

(a ti gyerekeitek)

 

ihre Kinder

(az õ gyerekeik)

 

Ihre Kinder

(az Ön(ök) gyerekei)

 

Akkusativ

 

WEN?

KIT?

 

ich

 

 

du

 

 

er

 

 

sie

 

 

es

 

 

wir

 

 

ihr

 

sie

 

 

Sie

 

 

meinen Freund

(az én barátomat)

 

deinen Freund

(a te barátodat)

 

 

seinen Freund

(az õ barátját)

 

ihren Freund

(az õ barátját)

 

seinen Freund

(az õ barátját)

 

unseren Freund

(a mi barátunkat)

 

euren Freund

(a ti barátotokat)

 

ihren Freund

(az õ barátjukat)

 

Ihren Freund

(az Ön(ök) barátját)

 

 

meine Mutter

(az én anyámat)

 

deine Mutter

(a te anyádat)

 

 

seine Mutter

(az õ anyját)

 

ihre Mutter

(az õ anyját)

 

seine Mutter

(az õ anyját)

 

unsere Mutter

(a mi anyánkat)

 

eure Mutter

(a ti anyátokat)

 

ihre Mutter

(az õ anyjukat)

 

Ihre Mutter

(az õ anyjukat)

 

 

mein Kind

(az én gyerekemet)

 

dein Kind

(a te gyerekedet)

 

 

sein Kind

(az õ gyerekét)

 

ihr Kind

(az õ gyerekét)

 

sein Kind

(az õ gyerekét)

 

unser Kind

(az mi gyerekünket)

 

euer Kind

(a ti gyereketeket)

 

ihr Kind

(az õ gyereküket)

 

Ihr Kind

(az Ön(ök) gyerekét)

 

 

meine Kinder

(az én gyerekeimet)

 

deine Kinder

(az te  gyerekeidet)

 

 

seine Kinder

(az õ gyerekeit)

 

ihre Kinder

(az õ gyerekeit)

 

seine Kinder

(az õ gyerekeit)

 

unsere Kinder

(az mi gyerekeinket)

 

eure Kinder

(a ti gyerekeiteket)

 

ihre Kinder

(az õ gyerekeiket)

 

Ihre Kinder

(az Ön(ök) gyerekeit)

 

Dativ

 

WEM?

KINEK?

 

ich

 

 

du

 

 

er

 

sie

 

 

es

 

 

wir

 

 

ihr

 

 

sie

 

 

Sie

 

 

meinem Freund

(az én barátomnak)

 

deinem Freund

(a te barátodnak)

 

seinem Freund

(az õ barátjának)

 

ihrem Freund

(az õ barátjának)

 

seinem Freund

(az õ barátjának)

 

unserem Freund

(a mi barátunknak)

 

eurem Freund

(a ti barátotoknak)

 

ihrem Freund

(az õ  barátjuknak)

 

Ihrem Freund

(az Ön(ök) barátjának)

 

 

meiner Mutter

(az én anyámnak)

 

deiner Mutter

(a te anyádnak)

 

seiner Mutter

(az õ anyjának)

 

ihrer Mutter

(az õ anyjának)

 

seiner Mutter

(az õ anyjának)

 

unserer Mutter

(a mi anyánknak)

 

eurer Mutter

(a ti anyátoknak)

 

ihrer Mutter

(az õ anyjuknak)

 

Ihrer Mutter

(az Ön(ök) anyjának)

 

 

meinem Kind

(az én gyerekemnek)

 

deinem Kind

(a te gyerekednek)

 

seinem Kind

(az õ gyerekének)

 

ihrem Kind

(az õ gyerekének)

 

seinem Kind

(az õ gyerekének)

 

unserem Kind

(a mi gyerekünknek)

 

eurem Kind

(a ti gyereketeknek)

 

ihrem Kind

(az õ gyereküknek)

 

Ihrem Kind

(az Ön(ök) gyerekének)

 

 

meinen Kindern

(az én gyerekeimnek)

 

deinen Kindern

(az te gyerekeidnek)

 

seinen Kindern

(az õ gyerekeinek)

 

ihren Kindern

(az õ gyerekeinek)

 

seinen Kindern

(az õ gyerekeinek)

 

unseren Kindern

(a mi gyerekeinknek)

 

euren Kindern

(a ti gyerekeiteknek)

 

ihren Kindern

(az õ gyerekeiknek)

 

Ihren Kindern

(az Ön(ök) gyerekeinek)

 

Genitiv

 

WESSEN…?

KINEK A …?

 

ich

 

 

du

 

 

er

 

 

sie

 

es

 

 

wir

 

 

 

ihr

 

 

sie

 

 

Sie

 

 

meines Freundes

(az én barátom …ja)

 

deines Freundes

(a te  barátod …ja)

 

seines Freundes

(az õ barátjának a  …ja)

 

ihres Freundes

(az õ barátjának a  …ja)

 

seines Freundes

(az õ barátjának a  …ja)

 

...unseres Freundes

(a mi barátunk …ja)

 

eures Freundes

(a ti barátotok …ja)

 

ihres Freundes

(az õ barátjuk …ja)

 

Ihres Freundes

(az Ön(ök) barátjának a …ja)

 

 

meiner Mutter

(az én anyám …ja)

 

deiner Mutter

(a te anyád …ja)

 

seiner Mutter

(az õ anyjának a  …ja)

 

ihrer Mutter

(az õ anyjának a  …ja)

 

seiner Mutter

(az õ anyjának a  …ja)

 

unserer Mutter

(a  mi anyánk …ja)

 

eurer Mutter

(a ti anyátok …ja)

 

ihrer Mutter

(az õ anyjuk …ja)

 

Ihrer Mutter

(az Ön(ök) anyjának a …ja)

 

 

meines Kindes

(az én gyerekem …ja)

 

deines Kindes

(az te gyereked …ja)

 

seines Kindes

(az õ gyerekének a  …ja)

ihres Kindes

(az õ gyerekének a  …ja)

seines Kindes

(az õ gyerekének a  …ja)

unseres Kindes

(a mi gyerekünk …ja)

 

eures Kindes

(a ti gyereketek …ja)

 

ihres Kindes

(az õ gyerekük …ja)

 

Ihres Kindes

(az Ön(ök) gyerekének a  …ja)

 

 

meiner Kinder

(az én gyerekeim …ja)

deiner Kinder

(a te gyerekeid …ja)

 

seiner Kinder

(az  õ gyerekeinek a …ja)

ihrer Kinder

(az  õ gyerekeinek a …ja)

seiner Kinder

(az  õ gyerekeinek a …ja)

 

unserer Kinder

(a mi gyerekeink …ja)

 

eurer Kinder

(a ti gyerekeitek …ja)

ihrer Kinder

(az õ gyerekeiknek a …ja)

Ihrer Kinder

(az Ön(ök) gyerekeinek a  …ja)

 

 

 

A birtokviszony:

 

A német birtokos szerkezet épp fordítottja a magyarnak.

A birtokos szerkezeten belül 1. helyen áll a birtok, csak utána következik a birtokos.

A birtok mindig a mondandónknak megfelelõ számban, személyben és esetben jelenik meg, a birtokos pedig – mondhatni – attól birtokos, hogy mindig birtokos esetben szerepel.

Fontos, hogy birtokos esetben az egyes szám hím- ill. semlegesnemû fõnevek „–(e)s” végzõdést kapnak.

 

Das ist die Wohnung des Lehrers.                                Ez a tanár lakása.

Das ist die Wohnung eines Lehrers.                              Ez egy tanár lakása

Das ist die Wohnung meines Lehrers.                           Ez a(z én) tanárom lakása.

Das ist die Wohnung deines Lehrers.                            Ez a (te) tanárod lakása.

Das ist die Wohnung seines/ihres Lehrers.                   Ez a(z õ) tanárának a lakása.

 

Ich bin jetzt in der Wohnung des Lehrers.                   Most a tanár lakásában vagyok.

Ich bin jetzt in der Wohnung eines Lehrers.                Most egy tanár lakásában vagyok.

Ich bin jetzt in der Wohnung meines Lehrers.  Most a tanárom lakásában vagyok.

Ich bin jetzt in der Wohnung deines Lehrers.              Most a tanárod lakásában vagyok.

Ich bin jetzt in der Wohnung seines/ihres Lehrers.      Most a tanárának a  lakásában vagyok.

 

 

A birtokviszonyt kifejezhetjük  von Dativ”-val is, ez fõleg tulajdonnevek esetében gyakori.

 

Das sind die Bücher meines Sohnes.

Das sind die Bücher von meinem Sohn.

Das sind die Bücher von Marcel.

 

De tulajdonnevek esetében kapcsolhatunk a birtokos nevéhez „-s” végzõdést is, ilyenkor viszont a birtkos áll a szerkezeten belül elõl, õt követi a birtok, mint a magyarban.

 

Das sind Marcels Bücher.

 

 

 

 

!!! A birtokos eset kérdõszava aWESSEN …?” (kinek a …), a hozzá kapcsolódó fõnév mindig névelõ nélkül áll.

Wessen Wohnung ist das? – Kinek a lakása ez?

Wessen Bücher sind das? – Kinek a könyvei ezek?