Kattintson a hirdetésre! Sulinet - Nyelvek
WebEnglish

WebEnglish ismertetõ

 

A WebEnglish (http://www.webenglish.hu ) a Brit Kulturális Intézet (British Council Hungary) gondozásában létrehozott weboldal, amely a British Council és a BBC angol nyelvet oktató honlapjainak kiváló minõségû autentikus tananyagait teszi gyorsan, egyszerûen és ingyenesen elérhetõvé, elsõsorban a magyarországi angoltanárok és nyelvtanulók számára. 

 

A tanárok az oldal „For Teachers” részén különbözõ nyelvi szintû diákok számára több száz tanítási anyagot találnak, amelyek többsége kinyomtatható, és ennek köszönhetõen a nyelvórákon vagy szakkörökön azonnal felhasználható. Számos témakörhöz és forrásanyaghoz teljes 45 perces óraterv is letölthetõ a Teacher Resources > Lesson Plans hivatkozás alól. Amennyiben lehetõség van rá, az anyagok online is felhasználhatók, akár úgy, hogy mindössze egy számítógép áll az oktató és a diákok rendelkezésére, akár úgy, hogy a nyelvóra egy számítógépteremben zajlik, ahol minden nyelvtanuló saját számítógépe elõtt dolgozhat. A WebEnglish oldalról hamarosan letölthetõk lesznek rövid módszertani videók valamint a videókon bemutatott feladatokhoz kapcsolódó óratervek, amelyek az oldalról elérhetõ egyes anyagok számítógépes felhasználását mutatják be.

 

A négy alapkészségen kívül a WebEnglish oldalról a nyelvtan, a szókincs és a kiejtés gyakorlását szolgáló szövegek, feleletválasztós tesztek, hanganyagok, videók, képek és játékok is elérhetõk. Az oldal továbbá tartalmaz számos, a nyelvtanárok szakmai fejlõdését segítõ, rövid és gyakorlati jellegû módszertani cikket, tanítási tippet és hasznos hivatkozást.  A nyelvtanárok ezek mellett a „Training events” részen a WebEnglish oldalra épülõ tréningekrõl és nyílt napokról is informálódhatnak.

 

A diákok az oldal „For Learners” részén önálló nyelvtanulására alkalmas feladatokat és játékokat találnak, amelyek – a tanári részhez hasonlóan – készségenként, témakörönként és feladattípusonként kerülnek csoportosításra. Az egyszerû szerkezetnek, illetve a feladatok szintezésének köszönhetõen a „For Learners” alatt található feladatok közül a diákok könnyen kiválaszthatják a számukra megfelelõt, és így otthon, önállóan, saját ritmusukban sajátíthatják el és gyakorolhatják a nyelvet, autentikus anyagok segítségével.