Tartalom
Megyei, települési "Címertár"
Települések értékei
Megyék öröksége
Külhoni magyarság
Magyarországi nemzetiségek
Tudomány és ismeretterjesztés
Ipar- és gazdaságtörténet
Múzeumok
Egyháztörténet
Sporttörténet
Művészetek
Felsőoktatás
Fontos periodikák
Kulturális értékek a világban
 
Ajánlott linkek
Magyar Állami Jelképek
Magyar Állami Jelképek
"Magyar Jelképek és Történelem" c. táblaképsorozat
Kiemelt Partnereink
EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság
Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
Sulinet - A Magyar Oktatási Portál

Az E-Könyvtár bemutatása

 

 

Kivonat az „Örökség- Kultúra” Oktatási Elektronikus Könyvtára Szerkesztőségének alapokmányából (2006)

Az ÖKOEK a megfelelő 2006-os UNESCO egyezmény, EU Parlamenti ajánlás, valamint a magyar Nemzeti Kulturális Örökség védelméről szóló törvény értelmében és szellemében létrejött adatbázis, non-profit oktatási céllal kifejezetten a közoktatás rendszere számára készült. Kizárólag az oktatás, ismeretterjesztés illetve tudományos kutatás céljára használható (természetesen a szerzők és más közreműködők pontos feltüntetésével)!

 

Minden olyan kulturális kiadvány amely elsősorban közjavak igénybevételével létrehozott szellemi termék kreatív közvagyon (közkincs), vagyis minél szélesebb körű társadalmi közzététele - oktatási, közismereti jelleggel - a kisközösségek és a nagyobb nemzeti közösség számára egyértelműen kívánatos.

Az ÖKOEK virtuálisan kompakt, áttekinthetően rendezett lényegi információgyűjtemény. Közvetlen elérhetősége révén (iskolai, könyvtári belső szerverek saját állományaként) példanélkülien sok tantárgy esetében szolgálja a tanárok, tanulók munkavégzését, a könyvtárlátogatók érdeklődésének kielégítését.

 

- Előzményül szolgált például a " Tanulást, tanítást közvetlenül segítő kiadványok" című pályázat is.

- A Kreatív Közvagyonnak (Creative Commons) tekinthető -- sokszor közjavak igénybevételével (is) létrehozott-- szellemi termékek nyílt, de nem üzleti felhasználását lehetővé tévő közzététele -- oktatási, közismereti jellegel -- a közösség számára

- Jogi nyilatkozat (alapformula): Az adatbázis non-profit oktatási céllal jött létre, kifejezetten a közoktatás rendszere számára készült. Kizárólag az oktatás, ismeretterjesztés illetve tudományos kutatás céljára használható (a szerzők korrekt feltüntetésével)!

 

 

Az E-Könyvtár bemutatása és működése
Az "Örökség-Kultúra" Oktatási E-Könyvtár általános bemutatása (.doc)
A rendszer működési ábrája (.jpg)
Könyvtár mappaszerkezet (.jpg)
Az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár és a TIT Csongrád megyei szervezetének közös célkitűzései, további együttműködésük alapjai
Az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár jogi statútuma

 

 

A szerző(k) részéről megközelítve: a szerzői jog a korrekt feltüntetésben érvényesül. A tudományos-ismeretterjesztő tartalmak legkívánatosabb elérhetőségi helye a Sulinet Oktatási Portál, valamint a könyvtárak, iskolák mint fizikai helyszínek.

Az EU által Mo-tól kért (kapott) konvergencia program is nagyrészt arról szól, hogyan tegyük költséghatékonyabbá az állam (ezen belül az önkormányzatok is) működését.

Az EU és az UNESCO csak olyan pályázatokat támogat pl. település történet és részanyagainak nyomtatása (kis pld. számban) és további kutatása, ahol már bizonyították, hogy a legköltséghatékonyabb megoldásokat választották eddig.

Előző anyagaikat az EOK-ban (is) közzétették, csak annyit nyomtatnak amennyi a legfontosabb könyvtárak számára kell ill. konkrét megrendelés alapján.

Az adott települési tartalom beszerkesztéséhez, állandó állományban tartásához egyszeri technikai önrésszel kell hozzájárulniuk a tartalom gazdáinak.

 

Fontos emlékeztető

Az Irodánk által a Sulinet portálon folyamatosan fejlesztett „Örökség-Kultúra” c. multimédiás e-tartalom Magyarország legnagyobb infokommunikációs technológia (IKT) alapú oktatási és ismeretterjesztő (segéd)anyag gyűjteménye a legbiztonságosabb online és a legközvetlenebb offline hozzáféréssel a társadalom információra legnyitottabb oktatói és oktatott rétege számára, de egyúttal minden iskolai- és közkönyvtár látogató számára is.

A közoktatás a kultúraváltás letéteményese, ennek megfelelően az ide juttatott különleges IKT anyagok biztosítják erre a lehetőséget a tömegek számára.

 

 

Cikkek a témáról
"Jegyző és Közigazgatás" című szaklapban 2007. március-április
  2007. július-augusztus
  2008. május-június
"Önkormányzati Tájékoztató" (ÖTM) című szaklap 2008. március
„Értékeink képekben, szavakban” című ifjúság-mozgósító program (.doc)

 

 

Az "Örökség-Kultúra" Oktatási E-Könyvtár

Az UNESCO kiemelt mintaprojektjeként egyidejűleg szolgálja a helyi közösségek önfelmutatási igényét a valóban nagy nyilvánosság felé, valamint az érzelmi azonosulást kiváltó, szolidaritást fejlesztő tanulási-oktatási és könyvtári környezet kialakítását.

 

UNESCO egyezmény

UNESCO egyezmény a szellemi kulturális örökség megőrzésére

Magyarország 190 ország mellett csatlakozott ahhoz az UNESCO egyezményhez, amely a szellemi kulturális örökség megőrzését tűzte ki céljául. A Magyar Parlament 2006. február 6-án írta alá az ezzel kapcsolatos okmányt. Az UNESCO mint szervezet aktuális célkitűzései között szerepel a nemzeti identitás erősítése a kultúra eszközeivel, a kulturális sokszínűség megőrzése, és egymás kulturális értékeinek megismertetése és megismerése.

 

Európa Tanácsi ajánlás

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2006. január 26-án fogadta el az 1735(2006) sz. ajánlást a „nemzet” fogalmáról. A Közgyűlés szükségesnek tartja megerősíteni minden egyes európai polgár kapcsolatát identitásával, kultúrájával, hagyományaival és történelmével, továbbá, minden egyén számára lehetővé tenni, hogy egy kulturális „nemzet” tagjaként határozza meg önmagát.

 

Kosáry Domokos ajánlása

Országunk és társadalmunk számos különböző, kisebb-nagyobb helyi tömörülésből, sokféle közösségből áll. Szeretnénk, ha kis helyi közösségek és azok egykori lakói, szereplői sorsának, küzdelmeinek válságokat is átvészelő, cselekvő erejének számbavételével e sorozat egy olyan szélesebb, személyesebb múltat tudna bemutatni olvasóinak, amely a mai nemzet öntudatát, önbizalmát, alkotókészségét is erősíteni tudja.

 

Globalizáció és hagyomány

A globalizáció korszakában a hagyomány legelsősorban az innováció és a kreativitás forrása: folyamatosan átalakul, újrafogalmazásra, keveredésre, új értékek létrehozására kész. A hagyomány immár nem csupán kultúrtörténeti vizsgálatok tárgya, hanem a jelen megértését segítő interpretációs lehetőség.

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Sulinet - A Magyar Oktatási Portál
"Örökség-Kultúra" Oktatási E-Könyvtár Magyar Állami Jelképek