Előző fejezet Következő fejezet

KATONA  PÁL

A rózsalakodalom szertartása

 

A rózsalakodalom templomi szertartása olyan tanítást tartalmaz, amely fontos az egész nemzet számára, hogy hozzá igazítsa életét, mert akkor együttműködő lesz Istennel és Isten áldása lesz életén.

Az orgonajátékkal kísért ünnepi bevonulás után veszi kezdetét a szertartás, amely könyörgéssel kezdődik. A pap Isten áldását kéri azokra a fiatalokra, akik életük fontos szakaszának kezdetén segítségét kérelmezik életükre.

Áldd meg Istenünk oltárod előtt megjelent fiatalokat,

Akik ígéretet tesznek parancsaid szerinti életre és

Segítségedet kérik családalapításuk kezdetén.

Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

A pap vagy ministráns Pál apostol Korinthusiakhoz írott leveléből a szeretet himnuszt olvassa fel. Ezután következik Alleluja és zsoltárvers, amit a kántor énekel. Ezután a pap beszédet mond annak a 4 ígéretnek fontosságáról, amelyet a rózsapár föltételesen megígér. Ezek a következők:

  1. [Név] őszinte szívvel és szabad elhatározásból jöttél el a templomba, hogy Isten áldását kérjed és …-vel házasságot köss?

Válasz: Igen.

  1. Ígéred-e, hogy majd leendő feleségedet tiszteled, szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?

Válasz: Ígérem.

3. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?  

Válasz: Elfogadom.

4. Ígéred-e, hogy Isten tanítása szerint neveled őket?

Válasz: Ígérem.

Ezután a pap kitárt karokkal megáldja a fiatalokat a következő szöveggel:

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, segítsen a szentségek által Jézus Krisztus, vezessen a Szentlélek, hogy ígéreteik szerint élve boldog családi életet éljetek gyermekeitekkel és unokáitokkal együtt és a földi élet után örömmel legyetek együtt a mennyekbe is. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Áldás után a pap stóláját fogva kikíséri őket a templom kapujáig. Gratulál a fiataloknak és szülőknek, hogy őket választotta a falu rózsapárnak. Ezalatt a kántor az orgonán játszik és énekel.

Ilyenkor tele van a templom hívekkel és nagyon fontos, hogy a pap világosan elmondhatja, hogy az őszinte szándék és a halálig kitartó hűség mennyire fontos, hogy meg legyen a fiatalok szívében. Nemcsak azért, mert így várhatják csak Isten áldását, de a természet rendje szerint is ez a jó.

Elmondhatja, hogy mennyire kívánatos a gyermekek vállalása nemcsak a család boldogsága, nemcsak a nemzet érdeke kívánja ezt, de a mindenható Isten előtt is el kell majd számolni, együttműködtek-e vele ebben a dologban.

Ugyanilyen fontos a nevelés. Akit Jézus tanítása szerint áldozatosan munkára és embertársaik szeretetére nevelnek, az jó ember lesz. Istenhez igazodás emberségessé, a más dolgokhoz való igazodás – megfeledkezés Istenről – embertelenné tesz bennünket.

Ezeket kell világosan bemutatni a rózsalakodalom alkalmával, és akkor nemcsak jó szórakozás – az is –, de tanítás is lesz ez a szép népi szokás az emberek számára. Ahhoz, hogy ilyen legyen, a fiatal párokkal többször el kell próbálni a szertartást, és – ugyanúgy, mint jegyes oktatáskor – megbeszélni a szertartás anyagát. Én nemcsak Földeákon, de – ha kérik – más helyen is fölkészítem a fiatalokat erre, és vállalom a szertartás végzését is, mint ahogyan azt már Csanádpalotán megtettem.

 

  
Előző fejezet Következő fejezet