Előző fejezet  

Függelék

 

1

A makói cserkészcsapatok

  1. 1920. Makói Cserkészek. Ebből alakult a 92. sz. Csanád cserkészcsapat (gimnázium).
  2. 1924. 290. sz. Návay Lajos cserkészcsapat (felsőkereskedelmi). 
  3. 1924. 292. sz. Turul cserkészcsapat (református polgári fiúiskola).   
  4. 556. sz. Szathmári Pál, azelőtt Gárdonyi Géza cserkészcsapat    (iparos tanonc iskola).
  5. 566. sz. Simonyi Óbester cserkészcsapat (ereskedő tanonc iskola)  Pár év múlva egyesült a Szathmári Pál csapattal. 
  6. 1930.  589. sz. Lehel cserkészcsapat (református elemi iskolák).
  7. 1930.  590. sz. Honvéd cserkészcsapat (Bajza utcai elemi iskola) 
  8. 1931.  593. sz. Jávorka Ádám cserkészcsapat (Deák F. utcai elemi iskola). 
  9. 1932.  596. sz. Szent István király cserkészcsapat (római katolikus polgári fiúiskola). 
  10. Zrínyi Ilona leánycserkész-csapat (polgári leány iskola).

 

2

A Szent István cserkészcsapat parancsnokai

1932–1933 Dehény Lajos tanár 

1934  Kubinyi Zoltán mb. igazgató 

1934–1941 Szabó Ödön tanár 

1941–1948 Kiss Ferenc római katolikus segédlelkész                                        

 

3

Harcsár Pál parancsnok-helyettes levele Erdei Antalnak a dörgicse-akali táborba

Kedves Tónikám!     

Büszke örömmel indítottam útnak, csillogó szemű cserkészfiainkat, arcukról sugárzott a boldogság és a szülőknek,  ismerősöknek és barátainknak szeretete kísérte őket. Jancsi  még ma szombaton nem érkezett haza, így még nem tudtam vele  beszélni, de úgy gondolom, hogy jószerencsével megérkeztetek. Remélem, az útközben sem volt nagyobb baj. (A kisebbeket kibírjuk.) A felszerelésünk hogyan ért oda; szalonna,  kolbász és egyéb élelmiszer nem romlott-e el? Most, hogy a  kollégiumban is viszonylagosan csendesség van, mindig csak  Veletek foglalkozom. Gondolatban ott vagyok én is minden  munkátokban.   

Tonókám, azért közlök nagyon sok gondolatot Veletek,  lehet, hogy elmondottam már, de az együttérzés újból és  újból diktálja az ujjam alá: írjad. Tudom, mikorra levelem  megkapod,  a  tábor  már  áll,  de  nem  csak,  hogy  áll,  hanem  az  ügyességek és használati tárgyak sokasága is díszíti. Dolgozott mindenki becsülettel és együttérzéssel.  Szigorúan követeld meg, Tonókám, mindenkitől, hogy színes  egyéni élményekkel gazdag naplót vezessen. Ne napirendet,  hanem élményt írjon bele. Minden őrsről külön-külön készítsetek fényképet. (A csapatról is.) A vadak és akik még nem  tettek fogadalmat (Elek, Dégi), kellő átgyúrás és részükről  adott komoly ígéret után vasárnap vagy esetleg csendes  csapattábortűznél újítsanak fogadalmat. A pontozást, amely a  minősítés teljességéért kell: vezessétek az általad javasolt  terv szerint. Ha gyúl a tábortűz, úgy minél több verset és  mesét is adasson elő a vezető: lehetőleg a tábor ideje alatt  mindenki egyszer valami komoly értékes számmal is szerepeljen. Nem baj, ha nem is olyan jól megy, de neveljünk önállóságra is. Nótát, amennyit a bőrötök alá fér, annyit  tanuljatok. Tanítsatok táncot is a könnyebbekből.      

A Vadakkal fogok pénzt küldeni. Ha valamire szükségetek  van, küldöm. Az együttérzés és a cserkésztestvériség ápolására, arra kérlek, hogy a következő cserkészvezetőknek  írjatok néhány üdvözlő sort a táborból, hidd el nagyon jól  fog esni.      

Jochs József ker. megb. Szeged. Piarista gimn. Kulcsár  Sanyinak,  Miklós  Józsi  bának; most  írt éppen, lehet hogy meglátogatja a tábort. Nagylaki Béla bának, Kolumbán  Jánosnak, Csaba Laci bának. (Szirbik M. u.) Szentpéteri Pistának (Megyeház u.) Döme Miskának (Rádai u.) Szirbik Sanyi  bának (Meskó u.) és a Prelátus Úrról se feledkezzetek meg  (a 100 Ft  megéri).    

A fiúk pedig írjanak az itthon maradt őrsi tagjaiknak. Ellenőrizzétek e téren is őket. - 

Kiss atya csomagját itthon hagytátok, de én már pénteken délelőtt feladtam postára.    

Dönci  bátyám, ha  megérkezik,  feltétlenül  emeljétek  fel és hagyjátok a magasba, pihenjen nagyokat (ha a tettvágy engedi).   

Mindannyiótokat, a vezetőket és a fiúkat is cserkész  szeretettel köszöntöm.     Jó munkát!      

Makó, 1947. július 12.                                                            Pali 

Leveled várom.      

                              

4

Az 1948-i nagyvizsnyói tábor résztvevői

I. raj

1. őrs 2. őrs
Bogdán Károly Vajda Ferenc
Felletár László Tihanyi Béla
Budai Zoltán Sipos József
Halász János Keresztes László
Gera József Vágvölgyi László
Kollár László Kubinyi Zoltán
Szilágyi Antal Diós Ferenc
Kurai László Kolumbán László
Tihanyi István
3. őrs
Szántai Gábor
Sonkovics László
Mátrai Rezső
Erdei Zoltán
Streitmann Károly
Farkas Boldizsár
Nacsa Mihály *
Tóth Zoltán
Bartha Béla
Török József

II. raj

1. őrs 2. őrs
Juhász Sándor Fodor László
Fedor Attila Sasvári Illés
Pestl Lajos Sasvári Péter
Róth Erik Nagy Lajos
Kardos Zoltán Cselédes József
B. Nagy Sándor Kurai Pál
Gulácsi Antal Buzás Tibor
Kállai István
3. őrs
Körmöczi István
Martonosi Imre
Dégi István
Csáki Árpád
Dudás István 
Balázs István
Zelenka Ferenc *
Zentai Antal
Sárkány Ferenc * Nem volt ott

III. raj

1. őrs 2. őrs
Petrovics Sándor Mágori János
Bakai Ferenc Majoros Márton
Fedor László Nagy Gy. Sándor
Szántai Ferenc Horváth József
Varga Ákos  Varjasi Zoltán
Oláh Sándor Kiss Gyula
Szabó Bálint

 

5.

Az  596.  sz.  Szent  István  király cserkészcsapat 1948 évi névsora

Vezetők

Erdei Antal

Gerlach János

Kulcsár Sándor

Majsay Gyula

Tamásy Aladár

 

F e c s k e   ő r s M ó k u s    ő r s
1. Juhász Sándor 1. Fodor László
2. Fedor Attila 2. Búzás Tibor
3. Vajda Ferenc 3. Kállai István
4. Pestl Lajos 4. Kurai Pál
5. Kardos Zoltán 5. Kurai László
6. Szántai Gábor 6. Sasvári Péter
7. Róth Erik 7. Sasvári Illés
8. Paksi Róbert 8. Cselédes József
9. B. Nagy Sándor 9. Pacsika József
10. Zelinka Ferenc
11. Füzess Gyula S a s   ő r s
12. Balogh István 1. Bogdán Károly
2. B. Szűcs János
K ó c s a g   ő r s 3. Báló Lajos
1. Körmöczi István 4. Budai Zoltán
2. Dudás István 5. Balázsi Péter
3. Martonosi Imre 6. Gera József
4. Sárkány Ferenc 7. Bugyi Pál
5. Balázs István 8. Szilágyi Antal
6. Elek (Sipos) István 9. Keresztes László
7. Farkas Mihály 10. Kecskeméti István
8. Csáki Árpás 11. Tamás Ferenc
9. Dégi István 12. Szívos József
10. Darmó István
S i r á l y    ő r s S ó l y o m   ő r s
1. Nagy Lajos 1. Petrovics Sándor
2. Vágvölgyi László 2. Szabó Károly
3. Sipos József 3. Zentai Antal
4. Farkas Boldizsár 4. Oláh Sándor
5. Markó Marcell 5. Szabó Bálint
6. Lele László 6. Varga Ákos
7. Erdei Zoltán 7. Komócsi József
8. Streitmann  Károly 8. Kúsz György
9. Kubinyi Zoltán
10. Fodor Géza
11. Magyarr István
   
S z a r v a s    őrs V a d g a l a m b   ő r s
1. Balázs Péter 1. Mágori János
2. Budai Imre 2. Majoros Márton
3. Demény Ödön 3. Horváth József
4. Bugyi Ferenc 4. Molnár Tibor
5. Mészáros István 5. Nagy Gy. Sándor
6. Zsivola János 6. Varjasi Zoltán
7. Gyuricza József 7. Kiss Gyula
8. Karsai András
 
Z e r g e   ö r s
1. Kovalik Ferenc                                
2. Tóth  Zoltán
3. Veréb  Irnre                              
4. Török József
5. Sonkovics László                              
6. Dónáth Antal                             
7. Kollár  László                              
8. Bartha Béla                             
9. Tihanyi István                             
10. Endreffi István                              
11.Takács János                                         

 

6

Az 596. Szent István király cserkészcsapat tagjai 1932-1948

1. Agárdi  Jenő 87. Körmöczi István
2. Ábrahám  Imre 88. Kubinyi Zoltán
3. Árgyelán  János 89. Kulcsár Sándor
4. Álló János 90. Kurai László
5. Bakai Ferenc 91. Kurai Pál
6. Balázs István 92. Kurunczi Ferenc
7. Balázs Péter 93. Kúsz György
8. Balogi István 94. Lele László
9. Bandúr András 95. Loch Ferenc
10. Baróczi Lajos 96. Mágori János
11. Bartha Béla 97. Mágori László
12. Báló Lajos 98. Mágori Zoltán
13. Bárdos Zoltán 99. Magyarr István
14. Bodri István 100. Majoros Márton
15. Bogdán Károly 101. Majsay Gyula
16. Bödő Gyula 102. Mari Sándor
17. Balázs Pál 103. Markó Marcell
18. Báló Imre 104. Martonosi István
19. Budai Imre 105. Martonosi József
20. Budai Zoltán 106. Mátrai Rezső
21. Bugyi Albert 107. Matuszka István
22. Bugyi Ferenc 108. Mátrai Rezső
23. Bugyi Pál 109. Mészáros István
24. Burdán Sándor 110. Molnár Ferenc
25. Buzás Tibor 111. Molnár István
26. Bálint Jenő 112. Molnár Tibor
27. Csáki Árpád 113. Nacsa Lajos
28. Csányi Mátyás 114. Nacsa Mihály
29. Cselédes József 115. Nadobán György
30. Cserha József 116. Nagy Endre
31. Darmó István 117. Nagy János
32. Dégi István 118. Nagy Lajos
33. Demény Ödön 119. Nagy Gy. Sándor
34. Diós Ferenc 120. B. Nagy Sándor
35. Dombi Ferenc 121. Sz. Nagy Zoltán
36. Dombi László 122. Németh Imre
37. Elek (Sipos) István 123. Nyilasi László
38. Elek József 124. Oláh Sándor
39. Endreffi István 125. Orbán Imre
40. Erdei Antal 126. Pacsika József
41. Erdei Zoltán 127. Paksi Róbert
42. Farkas Boldizsár 128. Paku Mihály
43. Farkas Mihály 129. Pestl Aladár
44. Fedor Attila 130. Éeták Mátyás
45. Fedor László 131. Peták Péter
46. Felletár László 132. Pestl Lajos
47. Fodor Géza 133. Petrovics Mátyás
48. Fodor László 134. Petrovics Sándor
49. Furák Sándor 135. Ponyecz Gyula
50. Füzes Gyula 136. Ragyák Mihály
51. Gera József 137. Róth Erik
52. Gergely Sándor 138. Sasvári Illés
53. Gerlach János 139. Sasvári Péter
54. Gulácsi Antal 140. Sárkány Ferenc
55. Gyuricza András 141. Schelb (Somlai) Sándor
56. Gyuricza József 142. Simon Mihály
57. Gyúró János 143. Sonkovics László
58. Gyúró József 144. Sterl István
59. Hajdú János 145. Stumpf György
60. Halász János 146. Streitmann Károly
61. Halász Jenő 147. Szabó Bálint
62. Harcsár Pál 148. Szabó Géza
63. Hegedűs Ferenc 149. Szabó Jenő
64. Horváth Ferenc 150. Szabó József
65. Horváth József 151. Szalma  József
66. Juhász Károly 152. Takács János
67. Juhász Sándor 153. Tamás Antal
68. Kállai István 154. Tamás Ferenc
69. Kanalas László 155. Tamásy Aladár
70. Kanalas Sándor 156. Tassy János
71. Kapitány János 157. Tihanyi Béla
72. Kardos Zoltán 158. Tihanyi István
73. Karsai András 159. Tóth Zoltán
74. Karsai József 160. Török József
75. Kecskeméti István 161. Tábori István
76. Keresztes László 162. Vajda Ferenc
77. Kiss Ernő 163. Varga Ákos
78. Kiss Gyula 164. Varjasi Zoltán
79. Kiss Mihály 165. Vass Géza
80. Kocsis Zoltán 166. Veréb Imre
81. Kollár László 166. Vágvölgyi László
82. Kolumbán László 167. Vida László
83. Komócsi József 168. Zelenka Ferenc
84. Kovalik Ferenc 169. Zentai Antal
85. Kózó Károly 170. Zombori József
86. Köblös Sándor 171. Zsivola János
  172. Zsivola József

 

 

  
Előző fejezet