Előző fejezet Következő fejezet

LEVELESLÁDA

 

1

Tóth Ferenc – Bálint Sándornak

 

1951. szeptember

Tisztelt Professzor Úr!

Amitől tartottunk, abban benne vagyunk… Ezt írta Mikes Rákóczi halála után, és ez jut most nekem is eszembe, amikor legkedvesebb tanítómtól kell megválnom. Két év óta, valahányszor beiratkozáshoz készülődtem, mindig kissé remegve vettem a kezembe a tanrendet, és kíváncsian kerestem a néprajzi előadásokat. A kérdés sohasem úgy fogalmazódott meg bennem, hogy milyen néprajzi előadás van hirdetve, hanem úgy, hogy van-e egyáltalán. Ugyanezzel az érzéssel futottam végig a tanrendet most is. Első pillanatban azt hittem, talán elkerülte a tekintetemet. Kezdtem elölről, most már lassan, aprólékosan, de mind hiába. Végül Lehel Pistától tudtam meg, hogy más beosztást tetszett kapni.

A muzeológiai a szegedi egyetemen már évekkel ezelőtt elkezdett sorvadni. Talán az első érvágást még Banner professzor úr elhelyezése jelentette. A következőt Roska tanár úr nyugdíjazása. Azután jött a három intézet egybeolvasztása, majd Felvinczi professzor úr és Broda bácsi nyugdíjazása és most – ami a legfájóbb – Professzor Úr távozása.

Egyetemi éveim alatt legkedvesebb óráim a néprajzi előadások voltak. Általában erre tudtam legkevesebb időt fordítani, azért hiányos a néprajzi anyagismeretem, de mégis éppen a néprajz az, amelyből globális képet kaptam, egy szemléletet, egy módszert, amellyel én is elindulhatok talán – ha a jó Isten is úgy akarja – a néprajztudomány útján.

Professzor Úr előadásai mindig nagy élményt jelentettek számomra – kezdve a paprikatermesztéstől a népi építkezésig vagy a földművelésig –, és égő fáklyaként fogják bevilágítani esetleges néprajzi pályámat.

Mindig hálával fogok visszatekinteni Professzor Úrra, mint néprajzosra és mint emberre egyaránt. Most azonban csak mint professzoromtól búcsúzom és nem mint etnográfustól, mert ha nem zavarok túlságosan, fel fogom keresni Professzor Urat szóban vagy írásban néprajzi problémáimmal. Megbecsüléssel és mélységes tisztelettel:

Makó, 1951. szeptember                   

Tóth Ferenc

 

2

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1951. szeptember 12.

 Kedves Feri,

hálásan köszönöm szép sorait. Most teljesen elméleti kutatásokkal fogok foglalkozni, ami természetesen egyáltalán nem zárja ki, hogy ne találkozzunk és a néprajz kérdéseiről ne társalogjunk egymással. Magában a néprajz egyik legbuzgóbb fiatal hívét és jelöltjét ismertem meg, éppen ezért szeretettel buzdítom a további munkára. Eddigi kapcsolatunk ugyan megváltozik, de remélhetőleg a jövőben is erősnek és meghittnek fog bizonyulni. A viszont látásig is sokszor és barátsággal üdvözli

Szeged,1951.szept.12.                                                                                    

Bálint Sándor

 

3

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1962. november 17.

Kedves Ferikém,

kérésének legnagyobb sajnálatomra már nem tudtam eleget tenni. Az egyetemi szünet miatt nem tartózkodtam Szegeden és így a kért könyvet idejében már nem tehettem postára. Persze, ha még akarja használni, akkor értesítése után azonnal küldeni fogom.

A régi szeretettel, barátsággal sokszor üdvözli

Szeged,1962.nov. 17.

Bálint Sándor

 

4

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1963. január 3.

Kedves Feri, a könyv visszaküldését igazolom. Hálásan köszönöm Eperjessy Kálmán könyvének mikrofilm fölvételét. Ritkasága miatt a másolat nagy szolgálatot tesz.

Boldog újévet kíván, baráti szívvel sokszor üdvözli

1963.I.3.

Bálint Sándor

 

5

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1966. július 20.

 

Kedves Ferikém,

hálásan köszönöm köri Értesítőtök1 megküldését. Szépen bontakoznak belőle a Makó-kutatás körvonalai. Kívánom, hogy munkáddal és vezetéseddel minél szebb gyümölcsöket teremtsen. Szeretettel üdvözöl

1966. VII. 20.   

Bálint Sándor

 

6

Tóth Ferenc – Bálint Sándornak

1968. március 6.

Kedves Professzor Úr!

Múzeumunkban minden csütörtökön összeül egy lelkes kis csoport, és beszélgetünk a város múltjáról, jelenéről  és jövőjéről.2 Nagy örömünkre szolgálna, ha egy ilyen csütörtök esti beszélgetésen Professzor Urat is vendégül láthatnánk.

Ami legjobban izgat bennünket, hogyan tetszik látni a makói és környékbeli néprajzi kutatás előtt álló feladatokat.

Ha szó lehetne egy ilyen látogatásról, számunkra június körül lenne a legalkalmasabb. Nagyon kérem Professzor Urat, ha csak egy mód van rá, szíveskedjen beütemezni egy ilyen beszélgetést. Tisztelettel köszönti:

Makó, 1968. március 6.      

Tóth Ferenc

 

7

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1968. március 11.

Kedves Barátom, fölkérésednek, hogy a makai múzeumbarátok körében Makó néprajzi feltárásának kérdéseiről elbeszélgessünk – első sorban Rád való tekintettel – szívesen teszek eleget.

Amikor eljön az ideje, újabb értesítést kérek 10–15 nappal előtte.

Igaz szeretettel üdvözöl

1968. III. 11.   Bálint Sándor                                     

 

8

Bálint Sándor –Tóth Ferencnek

1968. május 26.

Kedves Ferikém,

makai beszélgetésünk időpontjául június 6-át ajánlanám. Később, más csütörtökön nem biztos, hogy ráérek. Válaszodat kérve szívből üdvözöl

1968. V. 26.  

Bálint Sándor   

                                  

9

Tóth Ferenc – Bálint Sándornak

1968. május 29.

Kedves Professzor Úr!

A június 6-i időpont számunkra is megfelel, és a Múzeumi Baráti Kör tagjaival együtt örömmel várjuk.

Összejöveteleinket 7–½8-ra szoktuk hirdetni, nem tudom, Professzor Úrnak megfelel-e ez az esti időpont. Megpróbálkozom gépkocsi szerzéssel, de ezt előre nem tudjuk megígérni.

Mivel még nem rögzítettük véglegesen a beszélgetés témakörét, legyen szíves ezt is meghatározni. Mi legjobban a makói és a környékbeli néprajzi kutatások lehetőségeiről szeretnénk Professzor Úr véleményét meghallgatni.

Mielőbbi viszont látásra. szívélyesen üdvözli

Makó, 1968. május 29.    

Tóth Ferenc   

                                     

10

Tóth Ferenc – Bálint Sándornak 

1968. május 31.

Kedves Professzor Úr!

Ma telefonon beszéltem Dura Dezsővel, a szegedi múzeum gazdasági igazgatójával, és megkértem, hogy június 6-án szíveskedjen Professzor Urat a múzeum gépkocsijával a makói előadásra ki- illetve visszaszállítani. Bár a kocsi ezen a napon Hódmezővásárhelyen lesz, de megígérte, utasítani fogja a gépkocsivezetőt, hogy este 6 órára Professzor Úr lakásán megjelenjen.

A csütörtöki viszont látásig szívélyesen üdvözli:

Makó, 1968. május 31.     Tóth Ferenc           

                             

11

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1968. június 3.

Kedves Ferikém,

leveledet megkaptam, figyelmedet hálásan köszönöm. A felajánlott autóról lemondok, ezt itt a múzeumban is bejelentem. Előre átgondolt szándékom szerint ugyanis már reggel elindulnék Szegedről, egyenest Apátfalvára. Onnan érkeznék Makóra vagy 16,25-kor vagy 18,38-kor, ahogy végezni tudok. Ott hálok meg Makón egy barátomnál. Másnap délelőtt talán kimegyek Földeákra. Iparkodom, hogy előadásommal szolgáljam szülővárosod népismeretének ügyét. Addig is sokszor üdvözöl öreg barátod

1968. VI. 3.       Bálint Sándor              

                       

12

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1969. december 31.

Kedves Ferikém,

ünnepi jókívánságaidat hálásan köszönöm és az új esztendőre sok szeretettel viszonzom.   

Bálint Sándor

13

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1975. szeptember 11.

Kedves Ferikém,

Sajnos, a kérdezett kép már régóta nincs a birtokomban. Az Eperjessy-füzetet köszönöm. Örülök, hogy sorozatotok ismét gazdagodott.

Szívből ölel öreg barátod

1975. IX/ 11.

Bálint Sándor        

                             

14

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1976. február 11.

Kedves Ferikém,

szíves meghívásodnak nem tudtam eleget tenni, mert vendégem volt. Így csak írásban tudok gratulálni annyira megérdemelt doktori fokozatodhoz. Bár én lehettem volna a kérdező professzorod még akkoriban. Örülni fogok a találkozásnak. Egy-két, nem sürgős dolgot szeretnék Veled megbeszélni. Szeretettel köszönt

1976. II. 11.        Sándor bátyád.

 

15

Tóth Ferenc – Bálint Sándornak

1976. augusztus 30.

Kedves Sándor Bátyám!

Az októberi Múzeumi Hónap alkalmából egy néprajzi előadás megtartására szeretnénk felkérni. Domokos László könyvtár igazgatóval szeptember 7-én, a reggeli órákban szeretnénk felkeresni, hogy a szóban forgó rendezvény témáját és időpontját véglegesen megbeszélhessük, ugyanis a legnagyobb megtiszteltetés lenne számunkra, ha ezt tetszene tudni vállalni. Amennyiben az időpont nem megfelelő, más alkalommal keresnénk fel.

Szívélyes üdvözlettel:

Makó, 1976. augusztus 30.      Tóth Ferenc

 

16

Tóth Ferenc – Bálint Sándornak

1976. szeptember 16.

Kedves Sándor Bátyám!

A múlt hét keddjén személyesen szerettük volna Sándor Bátyámat megkeresni, de éppen nem találtuk otthon.

Az októberi Múzeumi Hónap rendezvényeire készülünk. Ezt most a könyvtárral együtt kívánjuk tető alá hozni, ugyanis a hontalan múzeumosokat ők szeretettel befogadják. Új épületük reprezentatív rendezvényekre is alkalmas.

Már évek óta tervezzük Sándor Bátyám meghívását, erről már személyes találkozásunk során is említés történt. A tervezett előadást a késő délutáni órákban tarthatnánk, de nagyon örülnénk, ha ez az átruccanás egy egész napos látogatássá nőhetne. Tündéék3 és Antal Jóska4 is várja ezt az alkalmat.

A közben már összeállított program szerint – ha Sándor Bátyám lenne szíves és tudná vállalni – október 18-ára szeretnénk felkérni 18 órai kezdettel egy Sándor Bátyám által javasolt előadás megtartására. Az utazásra gépkocsit tudnánk biztosítani. Amennyiben tetszene tudni vállalni ezt a makói rendezvényt, legyen szíves alkalom adtán tájékoztatni, hogy a javasolt időpont megfelel-e, és természetesen a téma meghatározását is várnánk.

Mindezt előzetes tájékoztatásnak szántam, remélhetőleg a pécsi vándorgyűlésen személyesen is meg tudjuk majd beszélni.

Szívélyes üdvözlettel:

Makó, 1976. szeptember 16.                             

Tóth Ferenc

 

17

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1976. szeptember 16.

Kedves Ferikém,

sajnálom hogy hiába kerestetek, egy hónapig nem voltam idehaza. Az előadásra természetesen szívesen vállalkozom, de csak október második felében érnék rá. A témát majd megbeszéljük, esetleg a pécsi vándorgyűlésen, ha ott leszel. Egyébként a jövő héten 20–21-én megtalálhattok 8–9 között és 12 tájban.

Szeretettel köszönt

1976. szept. 16.          Sándor Bátyád

 

18

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1976. október 9.

Kedves Ferikém,

valahogy nem emlékezem a makói előadás időpontjára. Írd meg nekem posta fordultával azt is, hogy mit választottál témául.

Szeretettel köszönt

1976. okt. 9.      Bálint Sándor                         

            

19

Tóth Ferenc – Bálint Sándornak

1976. október 12.

Kedves Sándor Bátyám!

A könyvtár igazgatójával5 történt megbeszélésünk alapján azt kérnénk, hogy a viziélet hagyományairól legyen szíves beszélni. Az előadás kezdete október 18-án 18 óra.

Említettük, hogy gépkocsival bemennénk Sándor Bátyámért. Legyen szíves jelezni, hány órára időzítsük az indulást. Nagyon örülnénk, ha nem kizárólag az előadásra tetszene jönni, hanem az egész napot Makón tetszene tölteni.

A mielőbbi viszont látásig szívélyesen üdvözli

Makó, 1976. október 12.      Tóth Ferenc             

                           

20

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1976. október 14.

Kedves Ferikém,

hétfőn 8.50-kor érkezném autóbuszon Makóra. Igen örülnék, ha utána kimehetnénk Kövegyre.

Baráti szívvel

X/14       Sándor bátyád

 

21

Tóth Ferenc – Bálint Sándornak

1976. október 28.

Kedves Sándor Bátyám!

Makói tartózkodása során felmerült régi kápolnákról6 a mellékelt feljegyzéseket  – ígéretemhez híven – megküldöm.

Azóta is melegen emlékezünk Sándor Bátyám előadására. Szeretettel üdvözli:

Makó, 1976.   október 28. 

Tóth Ferenc

 

22

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1976. december 20.

Kedves Ferikém,

ez a fénykép Császtvai István7 kéziratához tartozik. Kiesett belőle, most küldöm.

Boldog ünnepeket kívánok Családodnak, Neked szíves barátsággal

1976. XII. 20.   Sándor Bácsi

 

23

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1977. március 14.

Ferikém,

a makói fűsűsökhöz8 újra előkerült egy kép, tedd a helyére. Szeretettel köszönt

1977. III. 14.       Sándor bátyád

 

24

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1977. december 29.

Kedves Ferikém,

ünnepi jókívánságaidat köszönöm és a legnagyobb szeretettel viszonzom.

1977. XII. 29.                         Öreg barátod

Sándor bácsi

 

25

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1978. december 31.

Ünnepi jókívánságaidat hálásan köszönöm és az új esztendőre különös szeretettel viszonzom.

1978. Szilveszter       Bálint Sándor

 

26

Tóth Ferenc – Bálint Sándornak

1979. február 6.

Kedves Sándor Bátyám! Miután túl vagyunk az Espersit-ház avatásán, hozzá kezdtem a felgyülemlett restanciákhoz. Így került sor a kopáncsi film előhívására. A nyári emlékek felelevenítésére itt mellékelek néhány képet. Ha püspök úrnak is tetszene juttatni belőlük, bizonyára szívesen venné.

Az Espersit-háznak nagy sikere van. A városi vezetőkkel máris egy kiadvány megjelentetésén fáradozunk. Ennek az új múzeumi füzetnek szövegét már a jövő héten nyomdába szeretnénk vinni, amely kizárólag forrás-értékű tanulmányokból állna. Ebben néhány véleményt is szeretnénk közreadni. Nagy megtiszteltetés lenne számunkra, ha Sándor Bátyám sorait is közreadhatnánk. Az egyik brigád-naplóba megható sorokat tetszett írni. Ha nem lenne terhes, legyen szíves ezt kicsit kibővíteni. Köszönettel és szívélyes üdvözlettel:

Makó, 1979. február 6.   Tóth Ferenc

 

27

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1979. február 7.

 

Kedves Ferikém,

köszönöm a küldött kopáncsi fotókat, a püspök úrral megosztozom rajtuk.

Nem is gondoltam volna, hogy bejegyzésemmel szándékotok van. Természetesen rendelkezzetek vele tetszésetek szerint. Úgy gondolom azonban, hogy ne változtassunk rajta. Maradjon úgy, ahogy a szép ünnepi pillanat diktálta.

A katalógus egy példányát személyi postával eljuttattam Nyikos Gyulának,9 ki nagy honvággyal gondol Makó városára.

Igen szép munkát végeztél, kívánom, hogy a múzeumépítést is véghez tudd vinni.

Hűséges szeretettel öreg barátod

Bálint Sándor bátyád

 

28

Tóth Ferenc – Bálint Sándornak

1979. július 21.

Kedves Sándor Bátyám! Még most is hatása alatt vagyok a tegnapelőtti tv adásnak.10 Megtört a jég, végérvényesen és visszavonhatatlanul a nagyvilág előtt megtörtént a hivatalos rehabilitáció. Sándor Bátyámat mindenki szereti és tiszteli, határtalan humanizmusa még a vicsorgó oroszlánt is megszelídíti. Magam is nemcsak egy életre determináló szalmai indítást kaptam néprajzi előadásaiból, de emberséget, emberi magatartást is tanultam, és ezt a néprajzi ismeretek elé helyezem mindig.

Őszintén kívánom, hogy az elhangzott terveket – meg a nem említetteket is – maradéktalanul tessék megvalósítani. Hűséges tanítványa:

Makó, 1979. július 21.      Tóth Ferenc

 

29

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1979. október 1.

Kedves Ferikém,

nagyon szorongatott helyzetben vagyok.

Amikor fölkértél a makai előadásra, az időpontot nem rögzítettük le, a napot, a Te választásodra bíztam. Azóta fölkértek egy kunszentmártoni néprajzos találkozón való részvételre október 25, okt. 26-án pedig a nagykőrösi múzeum néprajzi kiállításának megnyitására.

Legnagyobb sajnálatomra le kell mondanom a makai szereplést, illetőleg – ha lehetséges volna – 22, 23-ra való áthelyezését. Az előadás elmaradása nagyon fájna, mert ezzel szomorúságot okozok Neked, egyik legkedvesebb tanítványomnak.

Írd meg, lehet-e segíteni? Baráti szeretettel ölellek

1979. okt. 1.             Sándor bácsi

               

30

Tóth Ferenc – Bálint Sándornak

1979. október 5.

Kedves Sándor Bátyám!

Nagyon sajnáljuk, hogy ilyen zsúfolttá vált az október Sándor Bátyám részére. Sajnos október 22-e egy makói grafikus művész kiállításának megnyitása miatt szintén nem lenne szerencsés időpont. Múzeumi Hónaptól függetlenül majd más alkalommal látnánk szívesen Sándor Bátyámat.

A mielőbbi viszont látásig szívélyes üdvözlettel

Makó, 1979. október 5.   Tóth Feri

 

31

Tóth Ferenc – Bálint Sándornak

1979. november 2.

Kedves Sándor Bátyám!

Tegnap, csütörtökön átszállítottuk Szegedre tulajdonosának a magnetofont és a kazettát. Elnézést kérünk, hogy az átjátszás csak ilyen későn történt meg, de így végre a mi gyűjteményünkben is őrizzük Sándor Bátyám hangját.

Egyre jobban foglalkoztat bennünket az új múzeum építésének kapcsán az állandó kiállítás tematikája. Nagyon örülnénk. ha Sándor Bátyámmal alkalom adtán beszélgethetnénk erről, szívesen felhasználnánk javaslatait, tanácsait.

Szívélyes üdvözlettel:

Makó, 1979. november 2.    Tóth Feri

32

Bálint Sándor –Tóth Ferencnek

1979. végén

Ünnepi jókívánságaidat hálásan köszönöm és hűséges szeretettel viszonzom

1979 végén              Sándor bátyád

 

33

Bálint Sándor – Tóth Ferencnek

1974. január 10.

 

Bálint Sándor

 

 

Lábjegyzetek:

1. A makói Múzeumi Baráti Kör értesítőiről van szó.

2. Forgó István: Volt egyszer egy múzeumi baráti kör. Erdei Ferenc Társaság füzetei 15. Makó, 2002.

3.  Jámborné Balog Tünde festőművész.

4. Antal József templomigazgató Makón.

5. Domokos László

6. Az 1738–39. évi pestisjárvány alkalmából Szent Rozália védőszent tiszteletére emelt kápolnáról volt szó.

7. A makói fésűs mesterségről készült dolgozat illusztrációja.

8. lásd a 13. jegyzetet.

9. Nyikos (Strausz) Gyula az USA-ban élő, Szegeden végzett nyelvész.

10. Trogmayer Ottó beszélgetése Bálint Sándorral, a legszögedibb szögedivel.

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet