Következő fejezet

 Dr. Csepregi Imre

Napló

1.

1944–1946

 

Dr. Csepregi Imre - Napló 1. 1944-1946 c. kötet borítója

Dr. Csepregi Imre - Napló 1. 1944-1946 c. kötet borítója

 

Makó

2011

 

Szerkesztő 

TÓTH FERENC

 

Lektor

TÖRÖK JÓZSEF

 

Korrektor

TÓTH ISTVÁNNÉ ARATÓ ESZTER

 

Fotó

DÖMÖTÖR MIHÁLY

 

A szöveget a kéziratból számítógépbe írta

SALIGA LÁSZLÓNÉ

 

Megjelent dr. Csepregi Imre plébános, pápai prelátus

születésének 135. évfordulóján

 

A kötet megjelenését támogatta:

Szeged-Csanádi Püspökség

Szent István Plébánia Makó

Katona Pál plébános

Földeák Község Önkormányzata

Maroslele Község Önkormányzata

 

ISBN 978-963-86933-5-8 Ö

ISBN 978-963-86933-6-5

 

A borítón Gabriel Angelo: dr. Cseprei Imre arcképe (a makói belvárosi plébániáról)

 

 

Kiadja Makó város önkormányzata. Felelős kiadó Tóth Ferenc

Készült a veszprémi OK- PRESS KFT.-ben

 

Dr. Csepregi Imre plébános, pápai prelátus történetírói elhivatottsággal közel nyolc évig, 1944. szeptember 22-től 1953. június 8-ig minden nap eseményét hitelesen megörökítette. A kézirat terjedelme 3363, számítógépen 1700 oldal.

Dessewffy Sándor püspök már a diák Csepregi Imrében föfedezte a rendkívüli tehetségét, a nagyra hivatottságát, ezért érettségi után nem a temesvári papneveldébe vetette fel, hanem a bécsi Pázmány intézetbe.

A gazdasági világválság és a szellemi tespedtség mélypontján, 1931-ben helyezték Makóra. A hitélet elmélyítése mellett jelentős egyházi építkezést valósított meg, de a történeti búvárkodásokat is fontosnak tartotta. Kutatta Gerolzhofenben az eleki német családok eredetét, megírta német nyelven Elek történetét, földolgozta a makói Havi-Boldogasszony kép történetét, lapot indított Makói Katolikus Tudósító címmel, kezdeményezte régészeti tanulmányok kiadását, újra alakította a megyei történeti és régészeti társaságot, munkaközösséget hozott létre a város történeti monográfiájának megírására. 

Naplójából is kitűnik, hogy mindennél fontosabb volt számára a híveivel való törődés. Segítette, vigasztalta, tanácsokkal látta el őket. Az esperesség mellett egy ideig Kelet-Csanád püspöki helynöke is volt.

 

 

   
  Következő fejezet