Előző fejezet Következő fejezet

Előszó

 

Dr. Csepregi Imre plébános, pápai prelátus Naplójának közzététele a Makói Monográfia kiadásával egy időben merült föl, de a város történetének, népéletének monografikus földolgozása és kiadása mégis elsőbbséget kapott, hiszen akkoriban Csongrád megye a monográfiaírás lázában égett. Sőt akkor úgy is tűnt, hogy ezt Csepregi Imre prelátus úr szándéka szerint is tesszük, hiszen az ő elnökségével 1943-ban alakult meg a makói monográfiaírás első szerkesztősége. Komplex földolgozásra gondolt (köztörténet, városkép, önkormányzat, társadalomrajz, gazdaságtörténet, városkultúra), melyben Csepregi Imre a kultúrtörténet megírását vállalta. Az általa kezdeményezett összegző munka a háborús viszonyok közepette nem készülhetett el, így a Makói Monográfia kötetei – más körülmények között – mégis prelátus úr szellemében valósultak meg.

Csepregi Imre egész életét áthatotta a helytörténet iránti elkötelezettsége. Ez a belső indíttatás már előző állomáshelyén, Eleken is megnyilvánult, de igazán Makón teljesedett ki. Maga is hozzálátott a kutatáshoz, alapos forrásföltárással könyvet írt a Havi Boldogasszony- képről. Lokálpatrióta szellemiségétől hajtva a régió kutatási műhelyét is létrehozta, kezdeményezte ugyanis a millennium idején megalakított, 1903-ban föloszlott megyei régészeti és történelmi társulat újjászervezését, amelyet alelnökként irányított is.

A naplóírás gondolatát a történelmi korszakváltás érlelte meg benne. Amikor az orosz hadsereg ágyúinak dörgése eljutott Kelet-Csanádba, hozzálátott a naplóvezetéshez, és nyolc évig minden nap eseményét rögzítette. Nem szépirodalmi lejegyzésre vállalkozott, hanem a napi események, a rideg valóság rögzítésére.

A fölbecsülhetetlen értékű kordokumentum első kötete dr. Csepregi Imre születésének 135., makói plébánosi kinevezése 80. évében lát napvilágot.

Makó, 2011. Városnap

 Dr. Buzás Péter

polgármester

 

   
Előző fejezet Következő fejezet