Kutatóhelyek bemutatása

 

 

Analitikai Kémia Tanszék, MTA Petrolkémiai Kutatócsoport

 

 

Téma megnevezése

(kutatási területenkénti bontásban)

Kezdés éve

Zárás éve

Más együttműködő intézmény

1.

Mintaelőkészítés az atomspektroszkópiában

1985

-

 

Szent István Egyetem, Budapest, Technische Universitat, Graz

2.

 

Slurry-technika fejlesztése. Műemlék-romok archeometriai vizsgálata

1993

-

 

3.

Műemlék-romok archeometriai vizsgálata

1990

-

 

Soproni Múzeum, Veszprémi Múzeum

4.

Ionszelektív folyékkromatográfia módszer fejlesztése és alkalmazásai nemzetközi együttműködésben

1999

2002

Torinói Egyetem Olaszország

5.

Ionok és ionizálható vegyületek kromatográfiája OTKA 030199

1999

2002

 

6.

Amperometriás detektor cella fejlesztése szén-hidrátok, karbonsavak analitikai elválasztásához

2000

2002

PTE Pécs

7.

 

 

Modern felületanalitikai módszerek fejlesztése és alkalmazása kromatográfiás rendszerek vizsgálatára (FKFP-0223/2000)

2000

 

 

2003

 

 

Queensland-i Műszaki Egyetem, Ausztrália, Lulea-i Műszaki Egyetem, Svédország

8.

 

Elektrokatalizátor filmek képződési mechanizmusának vizsgálata termoanalitikai és spektroszkópiai módszerekkel. (OTKA T 034355)

2001

 

2003

 

 

Queensland-i Műszaki Egyetem, Ausztrália, Lulea-i Műszaki Egyetem, Svédország

9.

Módszer kidolgozása talajok és üledékek veszélyes anyag tartalmának speciációs analízisére (KVM117/2000)

2000

2002

 

Szent István Egyetem, Gödöllő

10.

Légköri szennyezők detektálása speciális nagyérzékenységű FTIR spektroszkópiával

FKFP 070/2000

2000

2002

-

11.

Fémorganikus vegyületek rezgési spektroszkópiai és elméleti szerkezetkutatása. OTKA T 025258

1999

2002

Erlangeni Egyetem, Müncheni Műszaki Egyetem, McGill Egyetem, Montreal

12.

DAAD Magyar Német Kutatócsere

2002

2003

Müncheni Műszaki Egyetem, München

13.

Heterogén adszorpciós/megoszlási kinetika hatásának vizsgálata folyadék- és gázkromatográfiában. OTKA T034353

2001

2004

University of Ferrara

 

 

Fizika Tanszék

 

1.

Számítógépes szimulációs módszerek fejlesztése fázisegyensúlyok vizsgálatára

1996

 

VE Fizikai Kémia Tanszék

2.

Elektrolit oldatok transzporttulajdonságai nanopórusokban

2000

 

The University of Hong Kong, Department of Chemistry

3.

Folyadékkristályok szerkezeti és termodinamikai tulajdonságai

1996

 

Imperial College of Science, London

4.

OTKA TO38239: A dipólus-dipólus kölcsönhatás folyadékszerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálata

2002

2005

VE Fizikai Kémia Tanszék

5.

Inhomogén rendszerek kritikus viselkedése

1994

 

MTA SZFKI

MPI Stuttgart

6.

Exoelektron dozimetria

1994

 

Nizzai Egyetem, Szilárdtest Elektronfizikai Laboratórium

7.

Radioökológia. Környezeti sugárdózisok mérése, számítása, építőanyagok radiológiai vizsgálata és minősítése

1996

 

VE Radiokémia Tsz.

8.

Spektrumok valószínűségelméleti kiértékelése

2000

 

MTA KFKI

9.

A flagellum-specifikus exportrendszer jellemzése

1997

 

MTA SzBK Enzi-mológiai Intézet, Budapest

 

 

Fizikai Kémia Tanszék

 

1.

Nukleáris üzemanyagkazetták hermetikussági paramétereinek meghatározása

 

2002

 

Országos Atom-energia Hivatal

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Paksi Atomerőmű Rt. Vegyészeti Főosztály

2.

Gőzfejlesztő dekontaminálások optimalizálása az ALARA elv alapján

 

2002

 

Országos Atom-energia Hivatal

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Paksi Atomerőmű Rt. Vegyészeti Főosztály

3.

A primerköri vízüzem módosításának részletes elemzése

 

2002

 

Országos Atom-energia Hivatal

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Paksi Atomerőmű Rt. Vegyészeti Főosztály

4.

Az élettartam-hosszabbítás és a teljesítménynövelés vízüzemi kérdései a paksi blokkok primer- és szekunderkörében 

2002

 

Országos Atom-energia Hivatal

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Paksi Atomerőmű Rt. Vegyészeti Főosztály

5.

A primerkör módosított vízkémiájának üzemeltetési korlátjaira és feltételeire vonatkozó követelmények meghatározása

 

2003

 

Országos Atom-energia Hivatal

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Paksi Atomerőmű Rt. Vegyészeti Főosztály

6.

A Paksi Atomerőmű vegyészeti ellenőrzésének hatósági felülvizsgálata, a PA Rt-nél felhasznált idegen anyagok ellenőrzése

 

2003

 

Országos Atom-energia Hivatal

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Paksi Atomerőmű Rt. Vegyészeti Főosztály

7.

Az élettartam-hosszabítás és a teljesítménynövelés vízüzemi feltételei és követelményei a paksi blokkok primer és szekunderkörében

 

2003

 

Országos Atom-energia Hivatal

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Paksi Atomerőmű Rt. Vegyészeti Főosztály

8.

Elektroforetikus fürdő oldószer és szennyező ion tartalmának meghatározása

 

2002

 

AKZO NOBEL Coatings Rt.

9.

Hűtőcsövek komplex vizsgálata

2003

 

Mátrai Erőmű Rt.

10.

Fluidumok fázisegyensúlyainak szimulációs vizsgálata

1991

 

 

11.

Sokkomponensű vizes rendszerek elektrokémiai egyensúlyai

1990

 

 

12.

Elektrokémiai kettősréteg szimulációs és elméleti vizsgálata

1996

 

U. of Hong Kong, Brigham Young U., U. of California, Academy of Sciences of Ukraine

13.

Membráncsatornák ionszelektivitásának szimulációs vizsgálata

2000

 

Brigham Young U., U. of Miami School of Medicine, Rush Medical College

14.

Ferrofluidumok mágneses tulajdonságainak szimulációs vizsgálata

2003

 

 

15.

Dipoláris fluidumok dielektromos tulajdonságainak kísérleti, szimulációs és elméleti vizsgálata

1993

 

 

16.

Perturbációelméleti módszer kifejlesztése dipoláris fluidumok relatív permittivitásának számítására

1995

 

 

17.

Elektrolit olvadékok és oldatok transzporttulajdonságainak meghatározása nem egyensúlyi molekula-dinamikai szimulációkkal

1998

 

 

18.

Molecular interactions and activity coefficients by gas chomatography

2001

 

Pro Arte Chimica Helveto-Pannonica Alapítvány, Givaudan AG, Dübendorf (Svájc)

19.

Gyenge elektrolitok termodiffúziójának vizsgálata

1991

 

 

20.

Kevert oxid bevonatú elektródok vizsgálata

1992

 

 

21.

Bevonatok atmoszférikus degradációjának vizsgálata

1994

 

 

22.

Fúrócsövek korróziós vizsgálata

2003

 

Rotary Rt.

23.

Kísérleti termékek korróziós tulajdonságainak klímakamrás vizsgálata

2003

 

REBOIL Kft. Ásvány-olaj és Széntechnológiai Tanszék

 

 

Föld- és Környezettudományi Tanszék

 

1.

OTKA T30226: A légköri aeroszol anyagmérlegének meghatározása a nagyság szerinti eloszlás függvényében

1999

2002

 

2.

OTKA F29607: Kismolekulájú szerves savak légköri előfordulásának és légköri szerepének vizsgálata

1999

2002

 

3.

OTKA T30186: A troposzferikus finom aeroszol szerves összetevőinek vizsgálata

1999

2002

 

4.

OTKA T29250: Elemek kémiai kötés és méret szerinti megoszlásának meghatározása környezeti mintákban

1999

2002

 

5.

OTKA T035012: Egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságai

2001

2004

 

6.

AKP 2000-302,5, Megfigyelési rendszer kialakítása a környezet állapotának megismerésére, a szennyezések és állapotváltozások jellemzésére

2000

2002

 

7.

KAC 04/327-01/2001 Környezetvédelmi célpályázat

2001

2002

 

8.

Balaton kutatás

2001

2002

 

9.

NKFP 3/005, A légköri aeroszolok környezetszenynyező hatása, kimutatása, felmérése és prevenciós módszerek kidolgozása

2001

2004

 

10.

 

EVK2-2001-00067 sz. EU5 project, Szerves és szervetlen aeroszol előfordulásának trendje és jelenlegi állapota Európában: az éghajlatra gyakorolt hatásuk

2001

2004

 

11.

OTKA T 043233 Komplex vízkezelés természetes anyagokkal

2003

2006

 

12.

OTKA T 043220 Környezeti szférák közötti anyag-vándorlása modellezése

2003

2006

 

13.

OTKA T 43574 Talajok környezet-geokémiai folyamatainak vizsgálata

2003

2007

 

 

 

Géptan Tanszék

 

1.

Szerelvények (szelepek, kondenzedények) fejlesztése és mérési módszereinek kidolgozása

1985

Foly.

 

2.

Evolúciós optimálás alkalmazásai

2002

Foly.

 

3.

Fémszerkezetek optimális méretezése.

1990

Foly.

 

 

 

Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék

 

1.

Inotai veszélyes hulladéklerakó vizsgálata alprogram

2001

2004

Mal Rt.

2.

VIZINFO Vízbázisvédelmi Információs Rendszer

2001

2002

Bakonykarszt Rt.

3.

Összekapcsolt döntéstámogató térinformatikai rendszer

2002

2003

Veszprém Város, Bakonykarszt Rt.

4.

Vízbázisvédelmi információs rendszer fejlesztése Bakonykarszt Rt részére (KK)

2001

2003

 

5.

Felületi filmek és rétegek tanulmányozása nem konvencionális rezgési spektroszkópiai módszerekkel

2003

 

(1) MTA KKKI

(2) SZE Kolloid-kémia Tanszék

(3) BME Általános és Analitikai Kémia Tanszék

6.

Környezeti stresszhatásnak kitett biológiai minták Raman spektroszkópiai vizsgálata

2003

 

 

7.

Vízbázisvédelem és monitoring

2001

2003

Bakonykarszt Rt.

8.

Elektrolízisüzem komplex fluoridmérlegének elkészítése

2003

2003

Mal Rt.

9.

Veszélyes hulladéklerakó környezeti hatásának felmérése

2001

2004

MAL

10.

Virtuális Egyetem (E-Learning)

2003

Nem ismert

BME, NyME

11.

Bakonyi források kutatása

2003

2006

VITUKI

12.

Digitális Egyetem menedzsment (egyetemirányítási rendszer)

2003

2005

-

 

 

Radiokémia Tanszék

 

1.

Elektroszorpciós jelenségek vizsgálata poli- és egykristály nemesfém felületeken

2000

2006

University of Sapporo Japán, Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszék, University of Antverpen Belgium

2.

Radioaktív kontaminációs és korróziós folyamatok tanulmányozása atomerőművekben

2000

 

LTE TTK Magké-miai Tanszék, MTA ATOMKI Elektron-spektroszkópiai Osztály Debrecen,

GSF München Németország, SCK-CEN Mol Belgium

3.

Adszorpciós és transzport folyamatok vizsgálata radioizotópos nyomjelzéssel.

1995

 

 

4.

Alfa spektrometria: alfa sugárzó radionuklidok koncentrációjának meghatározása elsősorban környezeti mintákban

2000

 

 

5.

U/Th, Ra/Pb egyensúlyi koncentráció meghatáro-zása (kőzetek, szedimentek kormeghatározása)

2002

 

 

6.

Radon koncentráció és emanáció/exhaláció meghatározása: Radon és leányelemeinek mérése kültereken és beltereken, különböző eljárások, eszközök összehasonlítása (AlphaGuard, Radim, RGM3, Pylon AB )

1995

 

 

7.

Sugárvédelmi beavatkozások tervezése és hatékonyságuk meghatározása

2000

 

PA Rt, European ALARA Network

8.

Radionuklidok környezeti mozgásának modellezése, számítógépes szimulációja, sugárterhelések becslése

1995

 

SCK-CEN/B, Studsvik/S, GSF/d, CIEMAT/E, NRPB/GB, SENES/USA, Typhoon/RUS

 

 

Szerves Kémia Tanszék

 

1.

Királis foszfor(III)-tartalmú ligandumok és fém-komplexeik szintézise

2000-

 

Institute für Organische Katalyseforschung an der Universität Rostock, Germany

2.

Homogénkatalitikus olefin metatézis és ATP reakciók

1964-

2006

University of Kioto (Japán) The Queens University of Belfast (Nagy-Briannia); University of Regina (Kanada); RAS Central Res. Inst. of Chemistry (Románia)

3.

Nanomotorok tervezése, szintézise és vizsgálata

2001-

2004

University of Modena (Olasz-ország), University of Essen (Németország)

4.

Molecular computing (molekulák alkalmazása adat-átvitelre és adattárolásra)

2001-

 

 

5.

Mikrohullámú energia hasznosítása szteránvázas vegyületek reakcióiban

2002-

2003

 

6.

Potenciálisan biológiailag aktív fémorganikus vegyületek – ferrocénszubsztituált heterociklusok – és peptid-konjugátumaik szintézise, szerkezet-felderítése és komplex nagyműszeres (NMR, IR és tömeg spektroszkópiai, illetve Röntgen-diffrakciós) vizsgálata

2003-

2005

ELTE

7.

Funkcionális dioxigenáz enzimmodellek vizsgálata

1999-

2002

KKKI Université Marseille I; Universität Heidelberg, University of Colorado, Boulder

8.

Fémkomplexek mint enzimmodellek és biológiailag aktív vegyületek

 

 

University of Marseille, ELTE, KKKI, University of Paris VII, University of Heidelberg

9.

Grignard reagens képződési mechanizmusának vizsgálata

1990-

2006

University of Georgia (USA)

10.

Katalízis karbén komplexekkel

2002-

2005

 

11.

Heteroatomot tartalmazó vinilaromás vegyületek szelektív hidroalkoxikarbonilezése

2001-

 

OTKA

12.

Metallocén típusú fémorganikus katalizátorok fejlesztése

1997-

 

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

13.

Magas hőmérsékletű olajbányászati gumitömlők kifejlesztése

1997-

 

Phoenix Rubber Gumiipari Kft.

14.

 

Biodízel gyártás melléktermékeként keletkező nyers glicerin tisztítási és továbbfeldolgozási technológia

2001-

 

Magyar-Bio Kft.

 

 

MTA Petrolkémiai Kutatócsoport

 

1.

Early-late Átmenetifémeket tartalmazó heterodinuk-leáris vegyületek vizsgálata

 

 

Martin Luther Egyetem

2.

Fémkarbonilkémiai kutatások

1995

 

 

3.

Fémorganikus kémiai kutatások

1992

 

 

4.

Funkcionális dioxigenáz enzimmodellek vizsgálata

1999

 

MTA KKKI Dept. Of Inorg. Chem., University of HeidelbergLaboraotire de Bioinorganique Structurale, Université d’Aix-Marseille

5.

Királis foszfortartalmú vegyületek szintézise és alkalmazása homogénkatalitikus enantioszelektív szintézisekben

1980

 

Ruprecht-Karls Universität Heidelberg

6.

Platina-komplexek szerkezetének vizsgálata

1997

 

Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs

Wiener Universität

 

 

Ásványolaj és Széntechnológia Tanszék

 

1.

Gépjármű kisülőlámpa kifejlesztése és gyártásba vitele

2001

2003

GE Hungary Rt.,

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóint., FALCON-VISION Kft.

2.

Burkolólapok gyártmányfejlesztése

2002

2003

ZALAKERÁMIA Rt.

3.

Masszaminták minősítése szemcseméret-eloszlás alapján

2002

2002

ZALAKERÁMIA Rt.

4.

Új kopásálló termékcsalád kifejlesztése

2001

2004

RFMON Rt.

5.

Elektronmikroszkópos vizsgálatok

2002

 

ZENON Kft.

6.

Elektronmikroszkópos vizsgálatok

2001

 

MAL Rt.

7.

Mágneses szuszceptibilitás mérése

2002

2002

MTA Kémiai Kutató

8.

Agyagminták összetételének meghatározása

2002

2002

WIENERBERGER Téglaipari Rt.

9.

Kálcium-foszfát minták vizsgálata

2002

2002

ALFALOX Bt.

10.

Új üvegipari tűzállóanyagok gyártásának kifejlesztése

2002

2004

REFMON Rt.

11.

Elektronikai alkatrészek minősítése

2002

2002

VISTEON Kft.

12.

Bronz minták vizsgálata

2003

2002

Laing Szivattyú Kft.

13.

Műszaki kerámiai kutatás-fejlesztés

2001

 

Bakony Ipari Kerámia Kft.

14.

Különleges cementek vizsgálata

2003

2003

Wlassics egyéni vállalkozó

15.

Új szupravezető vegyület/vegyületek a Cd-Ba-Ca-Cu-O rendszerben (OTKA)

1999

2003

 

16.

WC-Co nanoporokban lejátszódó reakciók

1997

 

MTA KK

17.

CMR anyagok új előállítási lehetőségei

1998

 

ELTE

18.

Üvegkerámia kialakítása, szerkezete, tulajdonságai

2000

 

FSU Jena, Otto Schott Institut

19.

Kvarcüveg viszkozitás- és szerkezet-változásának vizsgálata az idő függvényében

2001

 

MTA, BME, General Electric Hungary

20.

T34355 OTKA

2000

2004

KK Kémiai Intézet

 

 

Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

 

1.

Könnyűbenzin izomerizálás

1973

foly.

Süd-Chemie AG, MTA, KKKI

2.

FCC fenzinek minőségjavítása

2000

foly.

MTA, KKKI

3.

Nagy di-, monoolefin- és kéntartalmú benzinek mi-nőségjavítása

2001

foly.

MTA, KKKI

4.

Középpárlatok mély heteroatom-mentesítése

1997

foly.

Süd-Chemie AG

5.

Középpárlatok aromástartalmának csökkentése

1986

foly.

Süd-Chemie AG

6.

Új összetételű motorhajtóanyagok és korszerű kenőanyagok közötti kölcsönhatások

1994

foly.

BASF AG

7.

Korszerű motorhajtóanyagok adalékolása

1989

foly.

BASF AG

8.

Alternatív motorhajtóanyagok (bioetanol, bio-ETBE, biodízel, stb.)

1990

foly.

Szt. István Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Metric Kft., AMEI Rt.

9.

Dízelgázolajok tárolási stabilitásának vizsgálata

2002

2003

Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség

10.

Propilén-karbonát alkalmazása

2002

2003

MOL Rt.

11.

Kőolajtechnológiákban felhasználható emulgeátorok

2003

foly.

MOL Rt.

12.

Hulladék poliolefinek újrahasznosítása

2001

foly.

MOL Rt.

13.

Gumiőrleménnyel módosított bitumenek

2001

foly

MOL Rt., ISOLA Kft.

14.

Maleinsavanhidrid olefin kopolimerek

2000

foly.

MOL Rt., BME

 

 

Folyamatmérnöki Tanszék

 

1.

A technológia fejlesztés szimulációs módszerének és infrastruktúrájának továbbfejlesztése, 14041-014

2001

2002

Chinoin Rt.

2.

Dunaferr Acélművek Kft. szalaghűtés modelljének és szimulációs programjának kidolgozása, 14051-014

2001

2002

Dunaferr / BME

3.

Dunaferr Acélművek Kft. szalaghűtés modelljének és szimulációs programjának továbbfejlesztése, 14051-014

2002

 

Dunaferr / BME

4.

Az etilén polimerizáció folyamatai sebességének meghatározása, 3., 14300-014

2002

2003

TVK Rt.

5.

Technológia tervezés az MDI kapacitásbővítéshez kapcsolódóan, 14332-014

2002

2003

BorsodChem Rt.

6.

Laboratóriumi reaktor kifejlesztése, 14663-014

2003

 

EGIS Rt.

7.

Szakaszos vegyipari rendszerek integrált tervezése és irányítása FKFP-0063/2000

1999

2002

OM-FKFP

8.

Vegyipari gyártócella prototípusának kifejlesztése, Fejlesztési infrastruktúra kialakítása

2001

 

Nitrokémia 2000,  VIKKK

9.

Működő technológiák optimalizálása

2001

 

TVK, BorsodChem, VIKKK

10.

Kristályosítók modell-bázisú irányítása és optimalizálása

2001

2004

OTKA

11.

Fuzzy Model alapú szabályozó algoritmusok fejlesztése és validálása – intelligens folyamatszabályozási labor FKFP-0073/2001

2001

2004

OM-FKFP

12.

Adatbányászat vegyipari gyártócellák fejlesztésében, diagnosztikájában és szabályozásában

OTKA T 037600

2001

2004

OTKA

 

 

Vegyipari Műveletek Tanszék

 

1.

Biodízel gyártás

2001

2003

NKFP Project Oktatási Minisztérium

2.

Keményítőszármazékok előállítása

. 2001

2003

NKFP project Oktatási Minisztérium

3.

Kémiailag módosított biopolimerek

2001

2003

NKFP project Oktatási Minisztérium

4.

Új hulladékszegény kromatográfiás eljárások bevezetése a gyógyszeriparban

2001

 

2003

 

Oktatási minisztérium

5.

G-Lakton vegyületek optimalizált preparativ folyadékkromatográfiás elválasztása az ipari műveletek megvalósítása érdekében

2003

2003

CHINOIN RT.

 

6.

Fermentációs oldatból történő Lovastatin izolálás optimális műveleti paramétereinek kísérleti vizsgálata

2003

2003

BIOGAL Gyógyszergyár Rt.

7.

Diklór-karbinol nyers toluolos vákuumbepárlás optimalizálása

2003

 

2004

 

Richter Gedeon Rt.

 

8.

Quetiapine tisztítás

2003

2003

EGIS Rt.

9.

A Paksi Atomerőmű szennyezett dekontamináló oldatainak kezelését tartalmazó tanulmányterv szintű technológia megoldások készítése

2003

 

2003

ERŐTERV Rt.

 

10.

Eljárás réz leoldására saválló acél idomok felületéről

2003

2003

Alcoa-Köfém Kft.