Mérnöki Kar

 

 

A Mérnöki Kart az 1990/91. tanévben alapították, s így egyidős a Veszprémi Vegyipari Egyetem névváltoztatása utáni Veszprémi Egyetemmel. Az 1991/92. tanévben műszaki informatika, 1992/93-ban környezetmérnöki, 1993/94-ben műszaki menedzser és vegyész, 1994/95-ben anyagmérnök, 1996/97-ben gazdálkodási és idegenforgalmi és szálloda szak indult a Mérnöki Karon. Az 1999/2000-ben induló legújabb képzési szakirány a környezettudományi. Mindez maghatározó jelentőségű a kar életében. A Mérnöki Kar az 1993/94. Tanévben a kémia és környezettan területén az Országos Akkreditációs Bizottságtól megkapta a Ph.D. képzés jogosítványát. A Kar hagyományos képzési programjai is megújultak, a vegyészmérnöki szak pedig megfelel a FEANI (Nemzetközi Mérnöki Egyesületek Európai Szövetsége) által a mérnökképzéssel szemben támasztott követelményeknek, ezért a Veszprémben végzett vegyészmérnökök sikerrel pályázhatnak az “euromérnök” cím elnyerésére. Az új veszprémi vegyészmérnöki tantervet az Institution of Chemical Engineers munkatársai akkreditálták, így a Veszprémben szerzett vegyészmérnöki oklevelet az európai országokban is elismerik.2001-től a Mérnöki Kar a szakok tekintetében letisztult, kivált a Műszaki Informatikai és Villamosmérnöki Önálló Intézet (MIVI), valamint a Gazdaságtudományi Önálló Intézet (GTI), így a Mérnöki Karon maradt klasszikus szakok a következők: anyagmérnöki,gépészmérnöki, környezetmérnöki, környezettudományi, vegyész, vegyészmérnöki.