Anyagmérnök szak

 

 

Szak pontos megnevezése:

Anyagmérnök szak

Kar pontos megnevezése, ahol a szak meghirdetésre került:

Mérnöki Kar

Szakvezető neve, és oktatói minősítése:

Dr. Kovács Kristóf tanszékvezető egyetemi docens

Anyatanszék neve:

Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék

Érdeklődni lehet az alábbi postai címen:

Veszprémi Egyetem, Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék, 8201 Veszprém, Pf.. 158.

Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon:

(88)-624-769

Érdeklődni lehet az alábbi e-mail címen:

kris@almos.vein.hu

Szakhoz kapcsolódó web oldal címe:

http://www.vein.hu

OAO ügyintéző neve:

Szommerné Kiss Erzsébet (88) 422-022/4769

 

A képzés célja:

Az anyagmérnöki szakon olyan mérnökök képzése a cél, akik kellő természettudományos, műszaki és gazdasági képzettséggel, magas színvonalú szilárdtestfizikai, anyagszerkezeti, anyagismereti, anyagvizsgálati és technológiai ismeretekkel rendelkeznek. Az anyagmérnökök alkalmasak szerkezeti anyagok fejlesztésére, az anyagok tulajdonságainak vizsgálatára és megváltoztatására, valamint ezen anyagok minőségének biztosítására, a felhasználók igényeinek kielégítésére.

A képzés sajátosságai:

A képzés során a természetben található (ásványi anyagok) és a mesterségesen előállítható (fémek, kerámiák, szerves anyagok, kompozitok) szerkezeti anyagok teljes spektrumát oktatjuk. Az oktatás az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak ismertetéséből, azok meghatározási módszereinek elsajátíttatásából, az alakadó és egyéb tulajdonságváltoztató technológiák, továbbá az anyagtudomány területén végzendő tudományos kutatáshoz szükséges alapismeretek megtanításából áll.

Szakirányok és specializációk:

 

Kerámia

Anyagvizsgáló

Elhelyezkedési lehetőségek:

Az anyagmérnök kutató-fejlesztőként, irányító technológusként helyezkedhet el az üveg-, kerámia-, zománc-, kötőanyagiparban, kutatóintézetekben, stb. Az anyagmérnököknek nincsenek elhelyezkedései nehézségeik, legalább 2-3, versenyképes fizetést nyújtó álláshely között válogathatnak.

Képzési formák a szakon

Nappali tagozatos, államilag finanszírozott, 7 féléves BSc alapképzés

Nappali tagozatos, költségtérítéses, 7 féléves BSc alapképzés