Gépészmérnöki szak

 

 

Szak pontos megnevezése:

Gépészmérnöki szak

Kar pontos megnevezése, ahol a szak meghirdetésre került:

Mérnöki Kar

Szakvezető neve, és oktatói minősítése:

Dr. Timár Imre tanszékvezető egyetemi docens

A szakért felelős tanszék:

Géptan Tanszék

Érdeklődni lehet az alábbi postai címen:

8200 Veszprém

Egyetem u.10.

Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon:

(88) 624-264

Érdeklődni lehet az alábbi e-mail címen:

timari@almos.vein.hu

Szakhoz kapcsolódó web oldal címe:

http://www.vein.hu

OIK ügyintéző neve:

Szommerné Kiss Erzsébet

(88) 624-769

 

A képzés célja:

Olyan gépészmérnökök képzése, akik megfelelő matematikai, mechanikai és konstrukciós ismeretek birtokában rendelkeznek azon alapvető szakmai tudással, mely segítségével képesek megoldani a gyakorlatban felmerülő műszaki jellegű üzemeltetési, irányítási problémákat, továbbá a tervezés és fejlesztés egyes részfeladatait. E cél érdekében a szakmai ismereteken kívül megfelelő tájékozottsággal kell rendelkezniük a gazdasági és vezetési területeken is.

 

A képzés sajátosságai:

A szakmai alapozó tárgyak a tananyag kétharmad részét teszik ki. Az anyag fennmaradó egyharmad részét a választható szakirányok ismeretanyaga alkotja. Ennek megfelelően a gépészmérnök hallgatók már hat szakirány közül választhatnak. A gépészmérnöki tanulmányok befejezése után lehetőség nyílik arra is, hogy a végzettek egyetemünk más népszerű szakain másoddiplomát szerezzenek.

 

 

Szakirányok és specializációk:

 

Szilikátipari gépész: Ez a szak elsősorban olyan mérnökök képzését tűzte ki célul, akik az építőipari nyersanyag, a porcelán, az üveg gyártása során használt gépi berendezéseket ismerik. Természetesen jó indulást jelent azok számára is, akik más területen, pl. a szemcsés, poros anyagokkal végzett műveletek gépeivel dolgoznak, vagy formaadó gépeket üzemeltetnek.

Mechatronika: A mechatronika szakirány olyan gépészmérnök szakemberek képzését tűzte ki célul, akik az általános gépészeti feladatok ellátása mellett a finommechanika, az elektronika és az elektronikus érzékelés és vezérléstechnika integrációja – vagyis a mechatronika – területén is képesek tervezési és kutatás/fejlesztési részfeladatok megoldására.

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

Jelenleg a hallgatók elhelyezkedési lehetőségei nagyon jók, különösen akkor, ha a szakmai ismeretek nyelvtudással és számítógépismerettel társulnak.

Képzési formák a szakon:

Nappali tagozatos, államilag finanszírozott, 7 féléves BSc alapképzés

Nappali tagozatos, költségtérítéses, 7 féléves BSc alapképzés