Környezetmérnöki szak

 

 

Szak pontos megnevezése:

Környezetmérnöki szak

Kar pontos megnevezése, ahol a szak meghirdetésre került:

Mérnöki Kar

Szakvezető neve, és oktatói minősítése:

Dr. Rédey Ákos, egyetemi tanár

Anyatanszék neve:

Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék

Érdeklődni lehet az alábbi postai címen:

Veszprémi Egyetem

Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon:

(88) 624-269

Érdeklődni lehet az alábbi e-mail címen:

kktt@almos.vein.hu

Szakhoz kapcsolódó web oldal címe:

http://kktt.vein.hu

OIK ügyintéző neve:

Siki Antalné

(88) 624-314

 

A képzés célja:

Olyan korszerű természettudományos, műszaki és közgazdasági ismeretekkel rendelkező okleveles környezetmérnökök képzése a célunk, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni, és az elhárítás tevékenységét irányítani. Általános mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete biztosítja a hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikáció lehetőségét. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre is.

A képzés sajátosságai:

Természettudományi, gazdasági és humán alapismeretek megszerzése után szakmai törzsanyag és differenciált szakmai ismeretek elsajátítása következik.

Erős mérnöki alapozás után már a harmadik évtől szakmai specializációra van lehetőség a szakirányválasztás révén. A megszerzett ismereteket kétszer 4 hetes nyári gyakorlat elvégzése is bővíti (természetvédelmi, illetve technológiai). Ezt követően a hallgatók két féléves tervezési feladat csoportos elvégzése során is számot adnak ismereteikről.

Szakirányok és specializációk:

Környezettechnológia szakirány

Környezetállapot-értékelés, térinformatika

Környezetmenedzsent

Radiökológia

Természetvédelmi

Vízgadálkodási

Elhelyezkedési lehetőségek:

A közigazgatásban környezetvédelmi szakértőként  vagy hatósági személyként, valamint a gazdasági szférában szakértőként, környezetvédelmi vezetőként helyezkedhetnek el végzettjeink. Legjobbjaink professzionális tervezőmérnökként tevékenykednek.

Képzési formák a szakon:

Nappali tagozatos, államilag finanszírozott, 10 féléves egyetemi alapképzés

Nappali tagozatos, államilag finanszírozott, 7 féléves BSc alapképzés

Nappali tagozatos, költségtérítéses, 10 féléves egyetemi alapképzés

Nappali tagozatos, költségtérítéses, 7 féléves BSc alapképzés