Környezettudományi szak

 

 

Szak pontos megnevezése:

Környezettudományi szak

Kar pontos megnevezése, ahol a szak meghirdetésre került:

Mérnöki Kar

Szakvezető neve, és oktatói minősítése:

Dr. Hlavay József, tanszékvezető egyetemi tanár

Anyatanszék neve:

Föld- és Környezettudományi Tanszék

Érdeklődni lehet az alábbi postai címen:

Veszprém, Egyetem u. 10. 8200

Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon:

(88) 624-294

Érdeklődni lehet az alábbi e-mail címen:

hlavay@almos.vein.hu

tornyose@almos.vein.hu

Szakhoz kapcsolódó web oldal címe:

www.vein.hu

OIK ügyintéző neve:

Szommerné Kiss Erzsébet

(88) 624-769

 

A képzés célja:

A környezettudományi szakos képzés célja olyan széles látókörrel rendelkező, átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel bíró, tudományosan megalapozott diplomás szakemberek képzése, akik az oklevél megszerzése után az emberi tevékenység és a környezet kapcsolatának tudományos kutatása terén rövid idő alatt önálló alkotómunkára, ismereteik gyakorlati hasznosítására képesek. A speciális szakterületek mellett a széles körű és általános jellegű alapozó képzés révén lehetőség nyílik arra is, hogy a végzett hallgatók a környezettudomány szakterületein elhelyezkedhessenek és ott eredményes elméleti és gyakorlati munkát folytassanak.

A képzés sajátosságai:

A környezettudomány inter- és multidiszciplináris jellege miatt a képzés során a hallgatók megismerkednek a természeti, a városi és társadalmi környezetünk problémáival, a természet megőrzésének kérdéseivel. Képet kapnak a nemzetközi és a hazai környezeti állapotokról, a környezetszennyezés helyzetéről és mértékéről, és a környezetvédelmi tevékenységekről. A 10 félév során bemutatjuk az ipari és mezőgazdasági környezetvédelmi tevékenységeket, a környezet állapotának ellenőrzési lehetőségeit, a fenntartható fejlődés szükségességét, az emberiség előtt álló környezet-megőrzési feladatokat és a természetes környezettel való harmonikus életforma kialakításának módszereit.

Szakirányok és specializációk:

Nincs

Elhelyezkedési lehetőségek:

-          kutatóintézeteknél

-          laboratóriumokban

-          vállalatoknál

-          önkormányzatoknál

Képzési formák a szakon:

Nappali tagozatos, államilag finanszírozott, 10 féléves egyetemi alapképzés

Nappali tagozatos, költségtérítéses, 10 féléves, egyetemi alapképzés