Mechatronikai mérnöki szak

 

 

Szak pontos megnevezése:

Mechatronikai mérnöki szak

Kar pontos megnevezése, ahol a szak meghirdetésre került:

Mérnöki Kar

Szakvezető neve, és oktatói minősítése:

Dr. Lakatos Béla, egyetemi docens

 

Anyatanszék neve:

Folyamatmérnöki Tanszék

 

Érdeklődni lehet az alábbi postai címen:

Veszprém, Egyetem u. 10. 8200

Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon:

(88) 624-210

Érdeklődni lehet az alábbi e-mail címen:

lakatos@fmt.vein.hu

Szakhoz kapcsolódó web oldal címe:

www.vein.hu

OIK ügyintéző neve:

Szommerné Kiss Erzsébet

(88) 624-769

 

A képzés célja:

A képzés célja mechatronikai mérnökök képzése, akik az elsajátított komplex természettudományos, elektronikai, gépészeti, informatikai és gazdasági ismeretek birtokában alkalmasak lesznek mechatronikai eszközök, berendezések felhasználásán alapuló gyártási, szerelési, minőségszabályozási folyamatok felügyeletére és irányítására, egyszerűbb mechatronikai eszközök tervezésére, valamint mechatronikai rendszerek üzemeltetésére és karbantartására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatására.

 

A képzés sajátosságai

A mechatronikai mérnökök képesek:

-          a műszaki-, gazdasági-, humánerőforrások kezelésének komplex szemléletére,

-          a mérnöki tevékenység társadalmi hatásának felmérésre és figyelembe vételére,

-          innovatív gondolkodásra, a tudomány és technika fejlődési eredményeinek önálló követésére,

-          az elketronika, gépészeti és informatikai szakterület ismereteinek integrálására,

-          - a mechatronikai részegységek szerkezetekben való kreatív alkalmazásra,

-          komplex rendszerek globális tervezésére.

Szakirányok és specializációk:

Az általános mechatronikai mérnöki ismeretek mellett a következő szakirányok közül választhatnak:

  • Folyamatipari rendszerek mechatronikája szakirány,
  • Optika és labortechnika szakirány.

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

A mechatronikai mérnökök fő elhelyezkedési területei: számítógép rész- és kisegítőegységek gyártása és a szóra-koztató elektronikai ipar, háztartási gépek gyártása, orvosi műszergyártás, járműipar, automatizált gyártó és szerelő berendezések, folyamatipari gyártó- és szállítóeszközök (vegyipar, petrolkémia, gyógyszeripar, élelmiszeripar), automatizált műszerek és műszerrendszerek gyártása, továbbá a kommunikáció technikai feltételeit biztosító területek tervezése, rendszerintegrációja, valamint üzemeltetése és műszaki kiszolgálása.

Képzési formák a szakon:

Nappali tagozatos, államilag finanszírozott, 7 féléves BSc alapképzés

Nappali tagozatos, költségtérítéses, 7 féléves BSc alapképzés