Vegyész szak

 

 

Szak pontos megnevezése:

Vegyész szak

Kar pontos megnevezése, ahol a szak meghirdetésre került:

Mérnöki Kar

Szakvezető neve, és oktatói minősítése:

Dr. Ungváry Ferenc egyetemi tanár

Anyatanszék neve:

Szerves Kémia Tanszék

Érdeklődni lehet az alábbi postai címen:

Veszprémi Egyetem

8200 Veszprém Egyetem u. 10.

Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon:

(88) 624-156

Érdeklődni lehet az alábbi e-mail címen:

ungváry@almos.vein.hu

Szakhoz kapcsolódó web oldal címe:

http://organic.vein.hu/vegyesz_szak

OIK ügyintéző neve:

Hock Lászlóné

(88) 624 624-288

 

A képzés célja:

A vegyészképzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas szintű kémiai és rokon szakterületi alaptudással, széles körben hasznosítható sokoldalú készségekkel, szakmájuk műveléséhez és a nemzetközi kapcsolattartáshoz szükséges idegen nyelv tudással, korszerű műszaki-gazdasági szemléletmóddal, továbbá az általuk választott részterületeken speciális ismeretekkel is bírnak, és egyúttal hivatásukat szerető, művelt szakemberek.

 

A képzés sajátosságai:

Az első három év a természettudományos alapképzést szolgálja. A negyedik és ötödik év a kutatómunkára való felkészítésé szaklaboratóriumi gyakorlatokkal és választható szaktárgyak anyagának elsajátításával.

 

Szakirányok és specializációk:

Általános vegyész szakirány (szervetlen fotokémia, szintetikus szerves kémia, fémorganikus kémia, radiokémia, analitikai kémia, fizikai kémia, szilikátkémia)

 

Környezetkémiai szakirány

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

Az okleveles vegyészek alkalmasak tudományos kutatási feladatok és problémák önálló tanulmányozására és megoldására. Felkészültségük alapján el tudnak látni munkaköröket a tudományos kutatásban, a vegyipari termelésben, a környezetgazdálkodásban és a környezetvédelemben.

Képzési formák a szakon:

Nappalai tagozatos, államilag finanszírozott, 10 féléves egyetemi alapképzés

Nappali tagozatos, költségtérítéses 10 féléves egyetemi alapképzés