Botanika Tanszék

 

 

Tanárképző Kar

Botanika Tanszék

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Tel: 06-88-422-022/4747

Fax: 06-88-422-022/4681

e-mail: szta@almos.vein.hu

 

Tanszékvezető: Dr. Szabó T. Attila egyetemi tanár

 

Tanszéki munkatársak:

Dr. Vörös Lajos Széchenyi Professzor
Bartl Katalin Ügyvivő szakértő

 

Kompetenciák az alábbi kutatási témákban:

- Botanika

• növényi génökológia és kísérleti evolúciós taxonómia (herbárium, kert, európai terepkutatások)
• hidrobotanika (Balatonkutatás)

• városi flóra és vegetáció

• algológia (különös tekintettel a pikoalgákra)

• etnobotanika, etnogeobotanika és etnobiodiverzitás-kutatás

- Evolúciókutatás

• spontán növényi mikroevolúció és evolúciós taxonómia

• növényi evolúció emberhatású környezetben, különös tekintettel a búzafélékre (Triticeae)

- Természet- és tájvédelem

• genetikai tartalékok kutatása és védelme, különös tekintettel az diploid ősbúzákra

• veszélyeztetett területek, veszélyeztetett kultúrák (etnobiodiverzitás-kutatás)

- Biológiatörténet

• genetikatörténet, különös tekintettel a Festeticsek szerepére Mendel (1865) munkásságának előkészítésében és a „Természet Genetikai Törvényeinek” első megfogalmazásában (Festetics 1819); a citogenetika kiemelkedésére (Gelei 1921), a magyar genetikai irodalom fejlődésére (Szabó Z. 1937, Szabó T. A. 1965, stb.)

• botanikatörténet, különös tekintettel a reneszánsz herbáriumok korára, a 16. századi források elektornikus feldolgozására

• a biológiai gondolkodás története

- Biológia az információrobbanás korában

• e-botanika: kutatás, oktatás, nevelés

• e-publikálás elmélete és gyakorlata

• elektronikus tudományos tájékoztatás (élettudományok)

 

Oktatási, továbbképzési programok:

- környezettan-tanár

- környezetmérnök

- környezetkutató

 

Konferenciák, tudományos rendezvények szervezése:

- Borbás Vince Emlékelőadások (MTA-VEAB együttműködésben), 2001

- Soó Rezső Emlékelőadások (MTA-VEAB együttműködésben), 2003

- Festetics-Mendel Emlékelőadások (MTA-VEAB együttműködésben), 2004