Francia Nyelv és Irodalom Tanszék

 

 

Tanárképző Kar

Francia Nyelv és Irodalom Tanszék

8200 Veszprém, Vár u. 39.

Tel: 06-88-422-022/2767

Fax: 06-88-422-022/2805

e-mail: mihalo@almos.vein.hu

 

Tanszékvezető: Dr. Mihalovics Árpád egyetemi tanár

 

Tanszéki munkatársak:

Dr.Bartók János egyetemi adjunktus
Dr. Ortutay Katalin egyetemi docens
Szladek Emese egyetemi tanársegéd
Dr. Tegyey Gabriella egyetemi docens
Thierry Fouilleul anyanyelvi lektor
Véghseö Katalin egyetemi tanársegéd

 

Kompetenciák az alábbi kutatási témákban:

- francia nyelvtudományi diszciplínák (pragmatika, politikai, diplomáciai és jogi szaknyelv, kontrasztív nyelvészet, nyelvpolitika);

-  francia irodalomtudomány (XIX. és XX. századi francia irodalom, narratológia, irodalmi kapcsolatok);

-  francia művelődéstörténet (középkor);

-  a francia és az olasz nyelvoktatás módszertani kérdései.

 

Oktatási, továbbképzési programok:

-  fordító- és tolmácsképzés - az Angers-i Université Catholique de l’Ouest Nyelvi Intézetével közösen (második diplomás képzés)

-  francia szaknyelvi kurzusok (politikai, gazdasági, jogi és diplomáciai)

-  francia nyelv és irodalom szakos bölcsész (kiegészítő képzés)