Következő fejezet

Könyvészeti adatok

 

60 éve biztos útitárs a Tisza Volán

1950-2010

 

Szeged, 2010

 

A Tisza Volán Zrt. és jogelődeinek vezetése a 60 év alatt

 

Igazgatók és vezérigazgató:

Scheiber Zoltán

Losonczi István

Arday Lajos

Dr. Csiszár Károly

Dr. Kardos János

Élő Elemér

Dr. Szeri István

 

Az Igazgatóság elnökei:

Póda Jenő

Kálmán Gábor

Dr. Bálint János

Dr. Ábrahám László

 

A Felügyelő Bizottság elnökei:

Dr. Lapsánszky István

Dr. Kálmán László

Kósa Zsigmond

Dr. László Tibor

 

Könyvvizsgálók:

Agócsné Keresztényi Ágnes

Kamarás Miklós

Fiedler Gábor

Dr. Lits József

 

60 éve biztos útitárs a Tisza Volán

A kötet szerzői:

Írások: Fekete Klára, Bátyi Zoltán

Fotók: Karnok Csaba

Design és nyomdai előkészítés: Jacob Gábor

Szerkesztő: Szávay István

Kiadja: Tisza Volán Zrt.

Szeged, 2010

Felelős kiadó: Dr. Szeri István

Nyomás: Pauker Nyomdaipari Kft.

 

 

  
  Következő fejezet