Előző fejezet Következő fejezet

Az emberarcú Tisza Volán

 

 

 

Minden cég és üzlet elsősorban az emberekről szól. Hiszen embereknek kínál terméket, szolgáltatásokat, emberek életét javítja-könnyíti, és embereknek biztosít munkát, megélhetést. Nemcsak alkalmazottainak, hanem megrendelései által további vállalkozásoknak is. Az igazán jó cég azonban ennél is többre képes. Úgy tudja magához kötni dolgozóit, hogy azok magukénak érezzék, és segíti őket fejlődésükben is. És a jó cég alakítja környezetét is, nemcsak üzleti tevékenységével, hanem azáltal is, hogy segíti környezete felvirágzását, a kultúrát és a sportot is. A Tisza Volán valamennyi területen sok évtizede élen jár.

 

Humánpolitika a Tisza Volánnál

A Tisza Volán az elmúlt évtizedekben igyekezett mindent megtenni azért, hogy dolgozóinak a lehető legtöbb olyan juttatást biztosítsa, amely könnyebbé, biztonságosabbá teszi a munkavégzést, egyben hozzájárul egy erős, összetartó közösség kialakításához. Az úgynevezett humánpolitikai rendszer felépítésében nagy szerepe volt dr. Forráskúti Tibornak, aki 1966. augusztus 1-jén lépettbe a 10. AKÖV-höz autóvillamossági szerelőként, később – többek között – a vállalat szakszervezetét irányította, majd 1989. december 1-jétől 2009. december 31-éig, nyugdíjba vonulásáig a Tisza Volán humánpolitikai vezetője volt.

A társaság humántevékenysége mindig is egységes szervezetet alkotott. A munkavállalót végigkísérte a munkaviszony alatt a „kapun” történő belépéstől a kilépésig, magában foglalta a pszichológiát, az egészségügyet, a munkaügyet,a bérszámfejtést, a társadalombiztosítást, a képzést és oktatást, a szociálpolitikát, a munkavédelmet, a tartalmas munkatársi kapcsolatok erősítését. Ez utóbbi egyik legfontosabb eseménye az évente megrendezett Volánnap. A társasághoz hű törzsgárda tagok megbecsülése is mindig jellemezte a Tisza Volánt, emellett megkülönböztetett figyelmet fordított a cég nyugdíjasaira. Évente megrendezzük a nyugdíjas találkozót, ahol nem csupán a régi munkatársak találkozhatnak egymással, de a jelenlegi vezetők is megismerhetik elődeiket.

Az elmúlt években a cég mindig kiemelt figyelmet fordított a szakképzésre. Folyamatosan biztosították a továbbtanulást,az ismeretek bővítését valamennyi dolgozónk számára. A társaság mindig jelentős összeget áldozott a nehezebb élethelyzetben lévő munkavállalók szociális támogatására. Az elmúlt évtizedekben megreformálódott a szociálpolitika,azintézményes uniform juttatási modellt felváltotta a Választható Béren Kívüli Juttatások (VBKJ) rendszere. Ebben a konstrukcióban a munkavállaló maga határozza meg, hogy a vállalat által biztosított keretösszeget hogyan, mire használja fel a rendelkezésre felkínált lehetőségek közül. Ezek a lehetőségek következők: étkezési utalvány, üdülési csekk, önkéntes nyugdíjpénztár, önkéntes egészségpénztár, Internet-használat, beiskolázási támogatás, kultúra utalvány, sportcélú felhasználás. A vállalat példaértékű rekreációs feltételrendszert biztosít munkavállalói számára. Korábban a SZOT beutalók, napjainkban az üdülési csekkek mellett saját, majd az alapítvány üdülőiben segíti a családos pihenés feltételeit. A Humánpolitikai Igazgatóság jól felkészült szakemberekből áll napjainkban is, tevékenységük változatlanul sokrétű: felöleli a humánerőforrás-gazdálkodás, személyzetfejlesztés, oktatás, szociálpolitika, munkavédelem,a jövedelem-elszámolási- és társadalombiztosítási ügyintézés területeit, a szabadidős létesítmények működtetését. Az igazgatóságon azon fáradoznak, hogy növeljék a munkavállalók elégedettségét, a céghez való kötődését, elkötelezettségét. Arra törekszenek, nőjön a komfortérzet, erősödjön a munkabiztonság, és biztosított legyen a szakmai fejlődés, az életpálya hosszabb távú tervezése. Mindezekhez partner az Üzemi Tanács, és a két érdekvédelmi szervezet a Közúti Közlekedési és az Autóbuszvezetők Független Szakszervezete. Meg akarják őrizni a több évtized alatt kialakult, közösségerősítő hagyományokat. Igaz ez a nemzeti ünnepeinkhez kötődő megemlékezésekre, a nőnapi köszöntésre, a törzsgárda ünnepségre, a Volán napra és a nyugdíjas találkozókra egyaránt. Az ünnepi rendezvényeken elismeréseket adnak át a Kiváló Dolgozó, Év Élenjáró munkavállalói, a balesetmentes közlekedés fokozatait elért gépjárművezetőknek, illetve a magasabb kitüntetésekre érdemes munkavállalóknak. A legtöbb változást az oktatás területén tervezik. Az élesedő piaci verseny megköveteli munkatársaiktól a nagyfokú alkalmazkodóképességet és ezzel együtt a magas szintű szakmai és gyakorlati szaktudást. Ezért nélkülözhetetlen a folyamatos képzés és átképzés a források pályázatok útján történő biztosításával. Közös érték az egészség, ezért nagy hangsúlyt helyeznek a prevencióra, a munkavállalók egészségének megóvására, melyet évek óta a Salus Kft. biztosít számunkra.

 

A nyári Volán-napon nem csak a dolgozók, hanem gyermekeik is jól érezhetik magukat

 

A foglalkozás-egészségügyi munkapszichológiai szolgáltatás keretén belül rendszeresek az éves fogászati szűrővizsgálatok, működik reumatológiai, nőgyógyászati szakrendelés is. Mindent összevetve: a hatékonyság növelése érdekében el kell érni, hogy felszínre tudják hozni a munkatársakban rejlő, még mozgósítható tartalékokat.

 

A vállalat Csongrád megyéért

A törvényi előírások szerint a Csongrád megyei székhelyű társaság célja és feladata „csupán” a menetrend szerinti nemzetközi, távolsági, helyközi és helyi autóbusz-közlekedés biztosítása és az ehhez kapcsolódó műszaki és javító tevékenység ellátása. De a Tisza Volán Zrt. munkájának végzésekor arra is nagy hangsúlyt fektet, hogy tevékeny részt vállaljon Csongrád megye társadalmi életéből. A társaság, miközben a régió egyik legnagyobb munkáltatója, kötelességének tartja, hogy bevételeinek egy részét a megye városainak, községeinek fejlesztésére forgassa vissza. Jubileumi évkönyvünkben külön fejezeteteket szentelünk a Tisza Volán Zrt. sportklubjával, valamint a kulturális és művészeti mecenatúrára fordított támogatásaival. Ám a társaság még ezeken felül is nagyrészt vállal annak a területnek a formálásából, amelyben munkáját végzi.

A leglátványosabb városfejlesztő tevékenység az a buszpályaudvarokat felújító program, amely különösen a XXI. század első évtizedében hozott megyeszerte elismert eredményeket. Ennek keretében nem csupán a megye városaiban működő buszcentrumok döntő többsége lett korszerű,hanem szebbé, komfortosabbá vált az a tér, környék is, amely képének meghatározó eleme a Tisza Volán Zrt. egy-egy pályaudvara.

 

Balázs Fecó és dr. Szeri István a 2010-es Volán-nap színpadán

 

A Tisza Volán Zrt.az1960-as évektől nagy összegeket fordít szakmunkásképzésre. Jelenleg nyolc – többek között autószerelő, autóvillamossági szerelő és karosszérialakatos–szakmában oktatnak a Csonka János Műszaki Szakközépiskolával együttműködve, évente 50 diák sajátíthatja el így szakmájának alapjait. A tanműhelyben zajló gyakorlati képzésen részt vett tanulók jelentős része áll munkába a vállalatnál. A középfokú mellett a felsőoktatást is segíti a Tisza Volán. A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki, Jogi, Gazdaságtudományi Karain tanuló hallgatók részére helyet biztosít a gyakorlati foglalkozások számára, így az egyetem hallgatói betekinthetnek egy nagyvállalat mindennapi életébe. A felsőoktatási intézményekkel kötött együttműködés keretei között zajlik a Szegedi Tudományegyetem olyan kutatásainak támogatása,amelyekakörnyezetkímélő üzemanyagok előállításának módozatait keresik. Oktatási alapítványok egész sora kap támogatást a társaságtól. Így a Lednitzky Péter Ifjúsági Alapítvány, Odessza II. sz. Alapítvány, a „Tudomány támogatásáért a Dél-alföldön” Alapítvány, Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, „A Ságváris Nebulókért” Alapítvány, Baka István Alapítvány, Pólay Elemér Alapítvány, Tápai Antal Alapítvány, Radnóti Oktatási Alapítvány (valamennyi szegedi székhelyű) és a Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium (Kiskunfélegyháza) szerepel az oktatási területen támogatott alapítványok között.

Az egészségügyi intézményeinek fejlesztésében is fontos szerepet vállal a Tisza Volán Zrt. A régiónkban aligha található olyan kórház vagy klinika, amelynek műszerpark-fejlesztéséhez a társaság nem járult volna hozzá az eltelt évek során. Emellett hátrányos helyzetű embereket segítő szervezeteknek juttat anyagi és tárgyi felajánlásokat. Ilyen például a Szegedi Mozgáskorlátozottak Egyesülete. A mozgásunkban korlátozottak anyagi segítésén felül a vállalat kiemelt hangsúlyt fordít utazásuk, közlekedésük megkönnyítésére. A járműbeszerzések alkalmával igyekszik minél több alacsony padlós autóbuszt vásárolni, és forgalomba állítani. Járműparkjuk húsz százalékát teszik ki alacsonypadlós, illetve alacsony belépésű buszok. A társaság rendszeresen szervez önkéntes véradást dolgozói körében. Egy-egy ilyen alkalommal a Tisza Volánnál dolgozók nagyban hozzájárulnak a régió zavartalan vérellátásához.

 

Egyre több autóbusz alkalmas a mozgássérültek kiszolgálására

 

Az egészségügy területén is számos alapítvány számíthat a Tisza Volán Zrt. segítő támogatására. Az egész országra kiterjedő munkát végző alapítványok közül a Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány, a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány, a Felelősséggel az Egészséges Jövőért Alapítvány, az ÁGOTA Alapítvány, a Gyermekrák Alapítvány, a Medicopter Alapítvány, az OMSZ Légimentő Közhasznú Társaság, a Mentőöv Alapítvány és Koordinációs Irodaévek óta a társaság partnere. Csongrád megyében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Központját, a szegedi székhelyű Cöli Lisztérzékenyek Közhasznú Egyesületet, a Kiút a Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítványt,aNapos Oldala Sérült Emberekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány, SZOTE Gyermekgyógyászat Oktatása Kutatása Alapítványt, Tündérkert Alapítványt és a Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületét támogatja a társaság.

 

A közlekedési társaság a kultúra mecénása

Ha valaki bejárja a Tisza Volán létesítményeit,láthatja,milyen sok szép és értékes festmény függ a falakon. Ez azt bizonyítja, hogy a társaság a képzőművészetek egyik kiemelkedő mecénása Csongrád megyében. Lehetőségeihez mérten vásárol festményeket olyan kiváló helyi alkotóktól, mint Pataki Ferenc, Nánay Szilamér,Szabó András, Macskássy Izolda,Fontos Sándor, Liszkai András, Farkas Gyula, Jég a Szabó László festőművészek. A cég támogatásában bízhatnak azok a művészek is, akik önálló kiállításuk megrendezéséhez kérnek segítséget a Tisza Volán Zrt.-től.

Mivel a társaság évtizedek óta nagy hangsúlyt fektet a kulturális értékek megóvására és a színvonalas szórakozás szponzorálásra, a festőművészeken kívül a Tisza Volán támogatásaiból alkotó csoportok, együttesek, előadó művészek is részesülnek. Így például – Szegedi Szimfonikusoknak, a Molnár Dixieland Bandnek, Berényi Apollónak (†), Rakovits Istvánnak is nyújtott anyagi támogatást a társaság. A képző-és előadóművészek mellett a társaság vezetése az irodalomban, fotóművészetben jelentőset alkotókat is támogatásra. Számos könyvet nyomtattak már úgy ki, hogy a mecénások között ott szerepelt a Tisza Volán neve, mint ahogy sok kiállítás sem jöhetett volna létre a társaság segítő együttműködése nélkül. A teljes támogatott alkotógárda felsorolására nem is vállalkozhatunk, így csak példákat említünk: Schmidt Andrea és Dusha Béla fotóművész, Simai Mihály költő, Podmaniczky Szilárd író, Nikolényi István, Jurkovics János,Bátyi Zoltán, Farkas Csaba író-újságíró, Földvári László helytörténeti kutató. Szeged a fesztiválok városa. A legrangosabb kulturális eseménynek a Szegedi Szabadtéri Játékok számít, amelynek évente kiemelten fontos és elismert mecénása a vállalat. Ugyanezt a szerepet vállalja a cég minden évadban a Szegedi Nemzeti Színház esetében is. A belföldön és a határokon túlis nagy elismerésnek örvendő Szegedi Kortárs Balett alkotó munkáját szintén évek óta támogatja a Tisza Volán Zrt. Állandó patrónusaaz1998-banalapítottDömötör-díjnak, amelyet évente10kategóriában adnak át a Szegedi Nemzeti Színház legkiválóbb művészeinek. A Tisza Volán Zrt. rendszeres támogatója a Szegedi Zsidó Kulturális Fesztiválnak, a Szegedi Jazz Napoknak, a Szegedi Kamarazenei Fesztiválnak, a Pince Színház által szervezett Szegedi Várjátékoknak.

A társaság több közérdekű és civil szervezet munkáját is anyagilag segíti: a Közlekedéstudományi Intézetet, a Szegedi Első Lions Clubot, a Szegedért Alapítványt, a szegedi Közéleti Kávéház Alapítványt, Szeged-Alsóváros Kultúrájáért Alapítványt, a Makó Városi Kulturális Közművelődési Kht.-t, az 1848/49-es Szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesületet és a szintén szegedi székhelyű Múzeumi Tudományért Alapítványt. A Tisza Volán Zrt. jelentős támogatást nyújt olyan rendezvények megvalósításához is, amelyek Csongrád megye más településein teszik színesebbé az ott lakók életét. Számos falunapot szponzorál, többek között Csanyteleken, Magyarcsanádon, Nagytőkén, Árpádhalmon, Csanádpalotán, Újszentivánon, Nagymágocson, Öttömösön, Maroslelén, Tápén. Sándorfalván a város napjának megrendezését támogatja a Tisza Volán Zrt.

A világ egyik legfontosabb kajak-kenu és evezősközpontjává vált Szeged nemzetközi versenyei sem bonyolódhatnak le a Tisza Volán támogatása nélkül. A társaság számos ponton kapcsolódik e világversenyekhez azon kívül is, hogy gondoskodik a versenyzők, sportvezetők és a nagyközönség utaztatásáról.

 

A Tisza Volán a művészek mecénása: számos festő képe díszíti a központi irodaházat

 

Tisza Volán Zrt. és a sport

Negyven éve, 1970-ben alakult,mapedig már Csongrád megye legtöbb szakosztályt üzemeltető, sok száz fiatalnak sportolási lehetőséget biztosító klubja a Tisza Volán SC. Az egyesület történetét, eddig elért sikereit Kővári Árpáddal elevenítettük fel, aki az alapítás óta kötődik a klubhoz, szolgálta játékosként, edzőként, irányításával jutott fel a kézilabda csapat az első osztályba, először 1980-ban állt a klub élén, és 1996 óta megszakítás nélkül a Tisza Volán SC elnöke. 1970-ben a vállalat jogelődje, a 10-es Volán akkori vezetése úgy döntött, hogy átveszi a Szegedi Előrétől az NB I/B-s férfi kézilabdacsapatot, majd asztalitenisz-, labdarúgó- és salakmotoros szakosztályt szervezve megalakítja a Szegedi Volán SC-t. 1979-benúj szakosztállyal, a tánccal bővült a klub. Ez a tagozat 1990-ben ugyan megszűnt, de a társaság a minden évben megrendezésre kerülő Szőke Tisza Nemzetközi Táncverseny szponzorálva továbbra is támogatja a sportágat.

Mivel a salakmotoros csapat is időközben feloszlott, napjainkban a sportklub kézilabda, labdarúgó, jégkorong és lovas szakosztályokat működtet, és nemzetközi hírű utánpótlás-bázist hozott létre. A Tisza Volán Zrt. a fő hangsúlyt a kézilabdára helyezte. Egy kis kézilabdás történelem: a szakosztály első válogatottja Dobó Károly volt 1973-ban, 1975-ben jutott fel a csapat az NB I-be, 1977-ben nyerte meg először a Magyar Kupát,és lépett ki a nemzetközi porondra. Első bajnoki érmét, egy bronzot, 1979-ben szerezte, míg első magyar bajnoki címét – már Pick Szeged néven, de változatlanul a Tisza Volán SC szakosztályaként – 1996-ban nyerte meg. A Tisza Volán Zrt. az 1990-es években a jégkorong és a labdarúgás sportágakat is felkarolta, megmentve a megszűnéssel fenyegetett klubokat.

A közelmúltról és a máról szólva Kővári Árpád elmondta: a felnőtt kézilabda csapat az ezredforduló után is sikeresen szerepelt – 2005-ben Magyar Kupát, 2006-ban Magyar bajnoki aranyat, 2007-ben ismét Magyar Kupát, míg a többi évben bajnoki ezüstöt nyert, és számos játékost adott a nemzeti válogatottba, hasonlóan a korábbi esztendőkhöz, az elmúlt évtizedben is. A kézilabda utánpótlás korcsoportos fejlesztése mára befejeződött, aminek az eredményeképpen az összes, a felnőttekkel együtt 9 korcsoportban indul a klub a kézilabda szövetség által kiírt bajnokságokon. Évente szerepelnek a csapatok az országos 8-as döntőben, a legsikeresebb versenyidény a 2006-osvolt, amikor négy országos bajnoki cím mellett, egy ezüst és egy bronzérmet szereztek a Tisza Volános csapatok. De később is minden esztendőben nyertek a fiatalok korosztályos bajnoki címet. A kézilabda sportágban közel 150 fiatal sportol az utánpótlás csapatokban. A labdarúgó szakosztály 1993-ban alakult, akkor még külön egyesületként, mint Tisza Volán Focisuli SE. Eredményességét jól mutatja, hogy jelenleg több mint húsz azok száma, akik Szegeden e klubban nevelkedtek, később NB I-es játékosokká váltak, és közöttük olyan is akad, aki külföldön bizonyíthatta tehetségét.

 

A Volán támogatása mentette meg a megszűnés előtt álló szegedi jégkorong klubot

 

A szegedi labdarúgás csődhelyzetében, 2005-ben vállalta a Tisza Volán Zrt.,hogy focisulija mellett felnőtt gárdát is indít a bajnokságban,ésígy vált teljessé a labdarúgó szakosztály. A csapat idén az NB III középmezőnyében végzett. Cél az, hogy a felnőtt gárda kerüljön fel az NB II-be, de merészebb terveket addig nem tűzhet ki a szakosztály, amíg Szeged önkormányzata mellett újabb támogatók nem állnak a klub mellé. Az 1996-ban alakult jégkorong szakosztályt rendkívül lelkes közösség alkotja, az idén megnyert OB I/B-s bajnoki arany jogot biztosítana a kiemelt csoportban való szerepléshez. De – szintén más, tőkeerős támogatók hiányában–ehhez nincs meg az anyagi fedezet, így a csapat továbbra is OBI/B-ben bizonyíthatja tudását. A szakosztály fennállása óta több száz fiatal tanulta meg ezt a gyors és kemény játékot, és közülük sokan játszanak már a magyar bajnokság legelső vonalában is.

 

Kővári Árpád: köszönjük a Volánnak a támogatást

 

Lovas szakosztállyal a 2000-es évek eleje óta büszkélkedhet a Tisza Volán SC. Versenyzői díjugrató szakágban érnek el sikereket hazai és nemzetközi versenyeken.

A Tisza Volán Zrt. az elmúlt 10 esztendőben is mindig pontosan teljesítette szerződésben vállalt kötelezettségeit, évente több tízmillió forintot biztosított arra, hogy a Tisza Volán SC – ahol 400–450 versenyző sportol, és 25 szakember, kivétel nélkül másodállásban, nagy szorgalommal és hozzáértéssel végzi a munkáját – a lehetőségekhez képest elvárható legjobb eredményeket érje el. Tegyük hozzá: a Tisza Volán Zrt. nem csupán saját klubján keresztül kapcsolódik Csongrád megye és az ország sportéletéhez, rendszeresen támogat más klubokat és rendezvényeket is. Többek között a szentesi Nemzetközi Fogathajtó Verseny, a szegedi Kajak- Kenu Világkupa és a Szegedi Repülő Egyesület szponzora a közlekedési társaság.

 

Kiválóan bevált a szegedi focisuli ötlete

 

A törzsgárda érték a cég számára

A Tisza Volánnál régóta hiszik, hogy a törzsgárda az egyik legnagyobb érték a cég vagyonában. A sok évtizedes tapasztalattal rendelkező munkatársak mindig sikeresen alakították a vállalat arculatát, és nagyban hozzájárultak a cég eredményeihez. Közülük mutatunk be most három kiváló szakembert.

 

Törköly Péter csongrádi területi igazgató: Rangidős a vezetők között

Éppen húsz éve a Tisza Volán Zrt. Csongrád Területi Egységének – vagy ahogy korábban hívták: kirendeltségének–első számú vezetője Törköly Péter. Már ez a 20 év is tiszteletet parancsoló, ám még inkább elismerésre méltó Törköly Péter Volános munkássága, ha hozzá tesszük: a Csanyteleken 1951-ben született fiatalember a Volán jogelődjéhez az akkori 42-es Autóközlekedési Vállalathoz 1968. júliusában került, vagyis 42 éve dolgozik első és egyetlen munkahelyén. – Szegeden tettem szakmunkásvizsgát, majd egyenesen az iskolapadból kikerülve beosztott szerelőként kezdtem dolgozni. 1970-től elindult Csongrádon is az ipari tanuló képzés a Volánnál,éskiemelt szerelőként a lakatos alapismereteket oktathattam a kezdő ipari tanulóknak. 1976-ban bíztak meg a teherforgalomnál a vezénylői feladatok ellátásával, 130 gépkocsivezető tartozott hozzám. Ezt követően vezető garázsmesternek neveztek ki. Akkoriban folyamatos szolgálat volt ezen a területen, 176 teherkocsiból, 76 pótkocsiból, 23 autóbuszból és rakodógépekből állt össze a járműparkunk. 1980. június 1-jétől neveztek ki az autóbusz állomás vezetőjének, azóta folyamatosan a személyszállítás területén dolgozom, mai tisztem: területi igazgató – foglalta össze több mint 40 éves Volános múltját Törköly Péter. Elmondta: az 1968-as belépéskor látott vállalatot a maival lehetetlen összehasonlítani.

 

 

A csongrádi műhelyben akkor még nagyon kezdetleges körülmények uralkodtak, telephelyük a város közepén az Erzsébet utcában volt, autókkal és még néhány lovas fogattal végezték feladataikat. Majd Csongrádon is megépült 1969-ben az új autóbusz állomás, 1971-ben az új forgalmi telep. A cég az évtizedek során rengeteget változott, a szakma egyik legdinamikusabban fejlődő vállalata, hosszú évek óta. – A most magunk mögött hagyott tíz évben is jelentősen változott a járműállomány, nagyobb részben már a korszerű, jó minőségű autóbuszokkal dolgozhatunk. Külön érdemes szólni arról, hogy vállalatunk egy pályaudvar rekonstrukciós programba kezdett az évtized elején, és a csongrádi pályaudvar volt az első a megújultak között–mondta el Törköly Péter.

A területi igazgató Csongrádon él családjával, felesége a csongrádi önkormányzatánál dolgozik, a helyi GAMESZ vezetője. Két gyermekük van. Lánya történelem-földrajz szakos tanár Egerben, fia az orvosi pályát választotta, és Csongrádon dolgozik.

 

Katona Ferenc minőségellenőr: Aranyérmes a törzsgárdában

Ki tudja, hogyan alakult volna Katona Ferenc sorsa, ha a majd ötven évvel ezelőtt a „szeretnék” szó helyett nem az „akarok” szót használja. Ugyanis a 10-es A KÖV makói kirendeltségén akkoriban nem tervezték újabb ipari tanuló felvételét, de amikor az ifjú legény elszántságát az „akarok” szóba öntötte, úgy döntött későbbi főnöke: egy ilyen céltudatos fiatalembernek legyen helye a szerelők nagy családjában. Sem az AKÖV (majd Tisza Volán), sem Katona Ferenc nem bánta meg ezt az egyezséget. A vállalat egy olyan szakemberrel gazdagodott, aki immár 42 éve (az „inaséveket” is beszámolva 45 esztendő az pontosan) bizonyította hűségét, szakmai rátermettségét a társaságnál. Katona úr pedig úgy fogalmaz: egy olyan munkahelyet talált magának, ahol egész életében kiélhette szenvedélyét, a gépi szerkezetek javítását, kiváló kollektívába került, mindig érdekes feladatokat kapott, és folyamatosan képezhette magát. – Bár a hivatalos okmányok szerint „csak” 1968. július 15-én kezdtem el dolgozni autószerelőként a 10-es AKÖV makói kirendeltségén, de én már 1965. szeptember elsejétől volánosnak tartom magam, hiszen attól a naptól ismerkedhettem a közlekedési cégnél folyó munkával. Sőt mi több, már ösztöndíjat is kaptam: ma már hihetetlenül hangzó összeggel, 5 forint 40 fillérrel ismerték el a munkám. Később   folyamatosan képeztem magam, és így kerültem egyre fontosabb beosztásokba.

 

 

Voltam Makón csoportvezető, garázsmester,majd1998 januárjában kértem áthelyezésemet Szegedre, ahol pár hónappal később minőségellenőri feladatok elvégzésével bíztak meg, és azóta is ebben a beosztásban dolgozom – sorolta Volános életének legfontosabb állomásait Katona Ferenc. – A 60-as évek Volánja technikai felszereltségben össze sem vethető a maival, hiszen óriási fejlődésen ment át a Tisza Volán. De én akkor is remekül éreztem magam a cégnél, mert kiváló, összetartó közösségbe kerültem, ahol nem csupán munkatársakként, hanem barátokként végeztük a ránk bízott feladatokat. Szerencsére a vállalat mára is sokat meg tudott őrizni ebből a családias hangulatból. Szerintem ennek is köszönhető a nagy létszámú törzsgárda. No meg annak, hogy – kicsit átformálva Moldova György mondását –, akit a Csepel meg a Rába motorfüstje megcsapott, az a Volvók, meg Mercedesek korában is ragaszkodik munkahelyéhez. Én legalábbis így vagyok ezzel, ezért is vállalom, hogy minden reggel fél 4-kor kelljek azért, hogy Makóról időben beérjek munkahelyemre. –A Tisza Volán legrégebbi aktív dolgozója nem csak a cégnek fogadott örök hűséget, feleségével is közel 35 éve boldog házasok. Két lányuk született, ma már egy kis unokával is foglalkozhat szabadidejében a nagypapa, aki úgy tervezi, nyugdíjba vonulása után a családjának és a hobbijának, a kertészkedésnek él majd.

 

Tóth B. László gépjárművezető: Kétmillió kilométer, kétmillió utas

Számoltunk, osztottunk, de leginkább szoroztunk Tóth B. Lászlóval, a Tisza Volán Zrt. munkatársával, és elmondhatom: nem dolgoztunk hiába. Olyan végeredmények jöttek ki, amire joggal lehet büszke Tóth úr, és amit elismeréssel ír le az is, aki az Apátfalván született, ma is ott élő férfi életútját jegyzeteli. Ugyanis riportalanya a legszerényebb számítások szerint is 2 millió kilométert vezetett le ennyi év alatt, és mint elmondta, legalább ennyi utast szállított. Természetesen ezek a számok csak megközelítő pontosságúak. Az viszont dokumentált tény, hogy Tóth B. László, aki nyugdíja mellett ma is aktív dolgozója a cégnek,1969. augusztus 16-án lépett be a vállalathoz, így ma ő a legrégebben szolgálatot teljesítő buszsofőr a Tisza Volán Zrt.-nél.

 

 

– Az első hónapokban még teherautó volánja mögött ültem, de 1970. január 1-jétől, legnagyobb örömömre, buszt vezethettem, ugyanis már 16 éves koromban, a makói gépállomáson is arra vágytam, mint mezőgazdasági gépekkel foglalkozó tanonc, hogy egyszer ilyen jármű sofőrje lehessek. Az első gépem egy Ikarus 211-es volt, majd ahogy teltek az évek, pontosan megtapasztalhattam, hogyan fejlődik a társaság buszparkja. Vezettem Ikarus 630-asat, majd faros 66-ost, háromfajta csuklós buszon is szállítottam utasokat. Most már úgy látom, egy Volvo kormánya mellől megyek végleges nyugdíjba. Ezek a mai buszok igazán csoda gépek, mindent tudnak, kényelmesek, szinte el sem hiszem, hogy egykor hogyan fagyoskodtunk hajnalonként a hideg Ikarusokban– mesélt Volános pályafutásáról Tóth B. László.

 

Tóth B. László 1970. januárjától teljesít buszon szolgálatot

 

Szavaiból kiderült: nem csak a busz szeretete tartotta meg ennyi éven át a közlekedési társaság kötelékében. Mindig jó viszonyt ápolt munkatársaival,főnökeivel, Makón egy kiválóközösségben dolgozhatott. Úgy érezte, erkölcsileg is, anyagilag is elismerték a munkáját, ezért aztán soha nem gondolkodott azon, hogy munkahelyet váltson. – Külön is megemlíteném az utasokat. Mivel többnyire a makói körzetet jártam, rengeteg emberrel szinte baráti viszonyt alakítottam ki az évek során. Azt mondhatom, legtöbbször családias hangulat alakult ki a buszomon, megismertük egymás gondját-baját. Persze azért új arcok is feltűntek, számos ismeretség kötődött az elmúlt több mint négy évtizedben, és mivel két út soha nem lehet egyforma, nemcsak szép, de változatos is volt mindig a munkám. Hozzáteszem: a szerencse is mellém pártolt, mert személyi sérüléssel járó balesetem négy évtized alatt egy sem történt, pedig azért megfordultam én sok helyen.

Vezethettem buszt a fővárosba, és sok megyébe is eljutottam külön-járatos sofőrként. Csupán a külföldi út maradt ki buszos életemből. De emiatt csöppet sem bánkódik Tóth B.László. Beszélgetésünk végén is azt hangsúlyozza: boldog emberként élte Volános életét, ezért is nyújtotta meg öt évvel nyugdíjasként a szolgálatot. De idén ősszel már végleg szögre kívánja akasztani a busz slusszkulcsát, elmúlt 66 éves, úgy érzi: eljött a pihenés ideje.

 

Törzsgárda: az első 25

A Tisza Volán életében mindig megkülönböztetett tisztelet övezte a társaságnál több évtizeden át hűséges és kiváló munkát végző dolgozókat. Most azok névsora következik, megjelölve jelenlegi beosztásukat és a vállalatnál munkába lépésük pontos dátumát, akik a cég megalakulásának 60. évében a legrégebbi Tisza Volános dolgozók 25-ös ranglistáját vezetik.

 

Név Munkakör Mióta dolgozik a cégnél?
KATONA Ferenc minőségellenőr 1968. július 15.
PUSKÁS József autószerelő csoportvezető 1968. július 23.
TÖRKÖLY Péter csongrádi területi igazgató 1968. július 25.
VARGA János András autóvillamossági szerelő 1968. augusztus 22.
HORVÁTH Jánosné menedzserasszisztens 1969. június 23.
TÓTH B. László autóbuszvezető 1969. augusztus 12.
HOVANYECZ János autószerelő csoportvezető 1969. október 21.
RÓZSA Antal rendelkező forgalmi szolgálattevő 1970. június 22.
TÓTH István autószerelő-tanműhely vezető 1970. július 13.
UDVARDI Sándor autószerelő csoportvezető 1970. július 27.
SEBŐK István lakatos 1970. augusztus 1.
PALOTÁS László autószerelő csoportvezető-helyettes 1970. augusztus 3.
DR. FORRÁSKÚTI Tiborné létesítményvezető 1970. október 20.
BARÁTH József esztergályos 1970. november 26.
GÁBOR Mihályné elszámoltató pénztáros 1970. december 7.
HEVESI András autószerelő 1971. május 6.
CSIZMADIA Imre autóbuszvezető 1971. június 14.
MAKRA György autószerelő csoportvezető 1971. július 8.
PAPP Imre esztergályos 1971. július 13.
TÓTH László autóvillamossági szerelő 1971. július 26.
KUDÁSZ István tűzoltókészülék-javító csoportvezető 1971. augusztus 2.
SZABÓ István festő csoportvezető 1971. augusztus 12.
BÁLINT Ferenc vezénylő 1971. szeptember 1.
CSÉCSEI János az Üzemi Tanács elnöke 1971. szeptember 1.
HAJAS László autószerelő csoportvezető 1971. október 19.

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet