Tartalom
Megyei, települési "Címertár"
Települések értékei
Megyék öröksége
Külhoni magyarság
Magyarországi nemzetiségek
Tudomány és ismeretterjesztés
Ipar- és gazdaságtörténet
Múzeumok
Egyháztörténet
Sporttörténet
Művészetek
Felsőoktatás
Fontos periodikák
Kulturális értékek a világban
 
Ajánlott linkek
Nemzeti Jelképek
"Magyar Jelképek és Történelem" c. táblaképsorozat
Kiemelt Partnereink
EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság
Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
Sulinet - A Magyar Oktatási Portál

Külhoni magyarság

(kötetek, periodikák, videók)

 

 
A "Külhoni magyarság"
c. fejezet
teljes állományának
letöltése

Letöltés
  Az E-megjelenítést
a Szülőföld Alap támogatta
2008-2010.

     
Külhoni magyarsággal foglalkozó átfogó kötetek
     
Magyarságkutatás
(1995-96)
Magyarok a határainkon túl
- a Kárpát medencében -
  Jelentés
a külhoni magyarság
helyzetéről

2008
 
     
     
Burgenland
     
Alsóőr történetéből Az alsóőri
Lisztné Ferber Mária
és dalkincse
  Alsóőri Énekkar
Emlékkönyv
 
     
Burgenland, vagy
Nyugat-Magyarország?
"Kivilágos kivirradtig..."
  Burgenlandi magyarok közt  
     
Őrszigeti
Magyar néptáncegyüttes
1994-1999
Őrszigeti
Magyar néptáncegyüttes
1994-2004
  Őrvidéki magyarokról
Őrvidéki magyaroknak
 
     
Peremvidékek magyarsága Tannyelvválasztás
a kisebbségi régiókban
  Alsóőr  
     
Őrvidéki Hírek
2009/1.
Őrvidéki Hírek
2009/3.
  Őrvidéki Hírek
2009/2.
 
     
Őrvidéki Hírek
2009/4.
Őrvidéki Hírek
2009/6.
  Őrvidéki Hírek
2009/5.
 
     
Napocska 41. szám
2009. május
Napocska 43. szám
2009. szeptember
  Napocska 42. szám
2009. június
 
     
Napocska 44. szám
2009. október
Napocska 46. szám
2009. december
  Napocska 45. szám
2009. november
 
     
Őrség 48. szám
2007. november
Őrség 50. szám
2008. december
  Őrség 49. szám
2009. augusztus
 
     
Napocska Gyermekdalok
(videó)
Őrvidék
A Burgenlandi
Magyar Kultúregyesület
35 éve
(videó)
  Őrség 51. szám
2009. december
 
     
     
Horvátország
     
Drávaszögi keresztek Dél-kelet Baranya
(Drávaszög)
hat évszázados
településtörténete,
lakosságának nemzetiségi
összetétele és változásai
  Laskó  
     
 
Hercegszőlősi kánonok Leányvári Levelek
     
     
Erdély
     
Szászrégen és vidéke Zabola
  Szilágynagyfalu  
     
 
Gyimesi krónika Csík vármegye
településtörténete
     
Haáz Rezső Múzeum
Székelyudvarhely
2005
Kulcsok Kolozsvárhoz
  És nótánk szálljon,
ily szép nap csak ritkán virrad ránk!

Előadja a Szentegyházi Gyerekfilharmónia zenekara és kórusa
(zenei CD)
 
     
A Csíkszenttamási
Csonkatorony Dalárda
dalai
a 2016.01.24-én
Gyenesdiáson megjelent
"Katonaság, nagy uraság..."
Katonadalaink 100+2
c. kiadványról

2016
A Madéfalvi Dalkör
dalai
a 2016.01.24-én
Gyenesdiáson megjelent
"Katonaság, nagy
uraság..."
Katonadalaink 100+2
c. közös kiadványról

2016
Rokolya
Népi Énekegyüttes

Azt akartam én megtudni
Csík vármegyei népdalok (zenei CD)
     
 
A Borzsovai Férfikórus
dalai az
„Elhangzott a szó –
Trianon 100+2”
kiadványról
2023
  A csíkrákosi
Gerendely Férfikórus
dalai az
„Elhangzott a szó –
Trianon 100+2”
kiadványról
2023
     
 
A Csíkszenttamási
Csonkatorony Dalárda
dalai az
„Elhangzott a szó –
Trianon 100+2”
kiadványról
2023
A Gyimesvölgye Férfikórus
dalai
az „Elhangzott a szó –
Trianon 100+2”
kiadványról
2023
 
     
A Madéfalvi Dalkör
dalai
az „Elhangzott a szó –
Trianon 100+2”
kiadványról
2023
A madéfalvi
Rokolya Népi Énekegyüttes
dalai
az „Elhangzott a szó –
Trianon 100+2”
kiadványról
2023
A madéfalvi
Amadeus Gyermekkar
dalai
az „Elhangzott a szó –
Trianon 100+2”
kiadványról
2023
     
     
A Csíki Székely Múzeum kiadványai
     
A Csíki Székely Múzeum
Évkönyve
2005
Társadalom
és Humántudományok
A Csíki Székely Múzeum
Évkönyve
2007-2008
Művelődéstörténet
  A Csíki Székely Múzeum
Évkönyve
2007-2008
Humán
és Természettudományok
 
     
 
A Csíki Székely Múzeum
Évkönyve
2009 I.
Régészet,
történettudományok
A Csíki Székely Múzeum
Évkönyve
2009 II.
Néprajz, muzeológia,
természettudományok
     
Megmentett
szakrális kincseink
Restaurált és
tisztított fegyverek
  A csíksomlyói
ferences nyomda
és könyvkötő műhely
 
     
 
A Csíki Székely Múzeum
ásvány és kőzetvilága
Hagyományos
népi mesterségek Csíkban
     
     
Csíki Székely Múzeum kiállításai
BARABÁS, MUNKÁCSY, SZINYEI és kortársaik kiállítása
Videók
 
Gyarmati Zsolt múzeumigazgató köszöntője Tárlatvezetés
     
Egyéb Kiállítások
 
Démoni ragály:
a Pestis c. kiállítás
megnyitója
2010. március 5.
A Zsögödi Nagy Imre
vándorkiállítás megnyitója
Szegeden
2009. november 6.
     
     
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyvei
     
Kriza János
Néprajzi Társaság
Évkönyve 1.
Kriza János
Néprajzi Társaság
Évkönyve 3.
  Kriza János
Néprajzi Társaság
Évkönyve 2.
 
     
Kriza János
Néprajzi Társaság
Évkönyve 4.
Kriza János
Néprajzi Társaság
Évkönyve 6.
  Kriza János
Néprajzi Társaság
Évkönyve 5.
 
     
Kriza János
Néprajzi Társaság
Évkönyve 7.
Kriza János
Néprajzi Társaság
Évkönyve 9.
  Kriza János
Néprajzi Társaság
Évkönyve 8.
 
     
Kriza János
Néprajzi Társaság
Évkönyve 10.
Kriza János
Néprajzi Társaság
Évkönyve 12.
  Kriza János
Néprajzi Társaság
Évkönyve 11.
 
     
   
Kriza János
Néprajzi Társaság
Évkönyve 14.
 
     
Kriza János
Néprajzi Társaság
Évkönyve 33.
Kriza János
Néprajzi Társaság
Évkönyve 35.
  Kriza János
Néprajzi Társaság
Évkönyve 34.
 
     
     
Vajdaság
     
Vajdasági marasztaló Kisebbségi létjelentések
  Fészekhagyó vajdaságiak  
     
A vajdasági magyarság
kétnyelvűsége
Regionális Tudományi
Társaság Évkönyve
2008.
  Regionális Tudományi
Társaság Évkönyve
2007.
 
     
   
   
  Kényszerpályán
Magyarok Jugoszláviában
1918-1941
 
     
     
Felvidék
     
Udvard nevezetességei A Csallóköz szívében
  Deáki  
     
Túlélési stratégiák,
hatalmi manipulációk
a szlovákiai magyarság
körében

(1957-1990)
Identitás - szélzúgásban
  Gímes évszázadai  
     
 
Hagyományos gazdálkodás
a Kisalföld északi részén
Tanulmányok
a kétnyelvűségről
     
A Galántai
Honismereti Múzeum
megalapításának
40. évfordulója
1969 - 2009
Mlyny a mlynárske remeslo
  Vlastivedné múzeum v
Galante

Galántai Honismereti Múzeum 1969-1999
 
     
Népviselet a Trnava-i
Kerületi Önkormányzat
területén
Volksbekleidung im Gebiet
des Trnavaer
Selbstverwaltungskreises
  Ľudový odev na území
Trnavského
samosprávneho kraja
 
     
Spravodaj 1-2
A Galántai Járási Honismereti Múzeum értesítője
Spravodaj 4
A Galántai Járási Honismereti Múzeum értesítője
  Spravodaj 3
A Galántai Járási Honismereti Múzeum értesítője
 
     
Studia Galanthensia 5
A Galántai Honismereti Múzeum értesítője
Studia Galanthensia 7
A Galántai Honismereti Múzeum értesítője
  Studia Galanthensia 6
A Galántai Honismereti Múzeum értesítője
 
     
Musaeum Hungaricum 1 Musaeum Hungaricum 2
  Műtárgykezelés  
     
   
   
  Vízimalmok
a Kisalföld északi részén
(videó)
 
   
     
     
Szlovénia
     
A lendvai labdarúgás
100 éve
Írott szóval
a megmaradásért
  Barangolás a Muravidéken  
     
Nemzetőrök, honvédek, hadmozdulatok Nyelvhasználat, névdivat
  Nyelviség és magyarság
a Muravidéken
 
     
   
   
  Egy peremvidék hírmondói  
     
     
Kárpátalja
     
 
Kárpátalja magyarsága Gát
     
     
Multimédiás állományok egybegyűjtve
     
Napocska Gyermekdalok Őrvidék
A Burgenlandi
Magyar Kultúregyesület
35 éve
(videó)
  Vízimalmok
a Kisalföld északi részén
(videó)
 
     
Csíki Székely Múzeum kiállításai
Videók
 
Gyarmati Zsolt
múzeumigazgató
köszöntője
Tárlatvezetés
     
 
Démoni ragály:
a Pestis c. kiállítás megnyitója
2010. március 5.
A Zsögödi Nagy Imre
vándorkiállítás megnyitója
Szegeden
2009. november 6.
     
     
Periodikák
 
Nyelvünk és Kultúránk
2009/1
Nyelvünk és Kultúránk
2009/2
  Korunk
(2008. július)
 
     
     
Az E-megjelenítést a Szülőföld Alap támogatta
2008-2010.

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Sulinet - A Magyar Oktatási Portál
"Örökség-Kultúra" Oktatási E-Könyvtár Magyar Állami Jelképek