Következő fejezet

Könyvészeti adatok

 

Vámszer Géza

CSÍK VÁRMEGYE TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE

Helytörténeti adatok

Jegyzetekkel ellátta Szőcs János

 

Elektronikus megjelenítés:

ÖKOEK Szerkesztőség - 2008

 

 

 

Bibliotheca Transsylvanica, 53

Sorozatszerkesztő: Kozma Mária

 

Pallas-Akadémia

Csíkszereda, 2007

 

A könyv megjelenését a Communitas Alapítvány támogatta

 

© Kriza János Néprajzi Társaság, 2007

© Pallas-Akadémia, 2007

 

Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, rádió- és televízióadás,

valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is.

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

VÁMSZER GÉZA

Csík vármegye településtörténete / Vámszer Géza. Csíkszereda [Miercurea Ciuc]: Pallas-Akadémia, 2007

 

ISBN 978-973-665-179-3

94(=511.141)(498)

 

A kiadásért felelős:

Tőzsér József, a Pallas-Akadémia igazgatója

A könyvet szerkesztette: Kozma Mária

Szedő: Balog Magdolna

Tördelőszerkesztő: Both László

Műszaki vezető: Császár Csilla

A nyomdai munkálatokat a Csíkszeredái Alutus Rt. végezte

Felelős vezető: Hajdú Áron igazgató

 

 

  
  Következő fejezet