Előző fejezet  

TARTALOM

 

●  KÖNYVÉSZETI ADATOK

●  AZ OLVASÓHOZ (Szőcs János)

●  VÁMSZER GÉZA VÁLASZTOTT SZÜLŐFÖLDJE (Pozsony Ferenc)

●  ELŐSZÓ

●  BEVEZETŐ

●  CSÍK, GYERGYÓ ÉS KÁSZON NEVÉNEK EREDETE

●  A CSÍK MEGYEI MŰEMLÉK MARADVÁNYOK JELENTŐSÉGE A TELEPÜLÉSEK

●  KORMEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL

●  A CSÍK MEGYEI FALVAK ELNEVEZÉSEI A LEGRÉGIBB IDŐKBEN

●  A SZÉKELYSÉG TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK BEFOLYÁSA A TELEPÜLÉSEK KIALAKULÁSÁRA

●  CSÍK VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK, FALVAINAK TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI SZEMPONTBÓL FONTOSABB, RÉSZLETESEBB ADATAI

●  ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR FÖLDRAJZI HELYNEVEK KUTATÁSÁNAK EDDIGI EREDMÉNYEIRŐL

●  A VOLT CSÍK MEGYE VÁROSAINAK, KÖZSÉGEINEK ÉS FALVAINAK RÉSZLETEZETT TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI ADATAI

1. Csíkszereda

2. Csíkzsögöd

3. Csíktaploca

4-5. Csíksomlyó, Csobotfalva, Várdotfalva

6. Csomortán

7. Csíkszentlélek

8. Csíkmindszent

9. Csíkszentgyörgy

10. Csíkbánkfalva

11-12. Csíkszentmárton, Csíkkarcfalva

13. Csíkmenaság

14. Csíkszentkirály

15. Csíkszentimre

16. Csíkszentsimon

17. Csíkcsatószeg

18. Csíkverebes

19. Csíktusnád

20. Csíkkozmás

21. Csíklázárfalva

KÁSZON

22. Kászonaltíz

23. Kászonfeltíz

24. Kászonimpér

25. Kászonjakabfalva

26. Kászonújfalu

FELCSÍK

27. Csíkcsicsó

28. Csíkdelne

29. Csíkpálfalva

30. Csíkborzsova

31. Csíkszentmiklós

32. Csíkszépvíz

33. Csikmadéfalva

34. Csíkrákkos

35. Csíkgöröcsfalva

36. Csíkvacsárcsi

37. Csíkszentmihály, Ajnád, Lóvész

38. Csíkmadaras

39. Csíkdánfalva

40. Csíkkarcfalva

41. Csíkjenőfalva

42. Csíkszenttamás

43. Csíkszentdomokos, Balánbánya

 

●  GYERGYÓ KÖZSÉGEI, FALVAI

    GYERGYÓ TELEPÜLÉSTÖRTÉNETÉNEK FŐBB TUDNIVALÓI

I. Ősi székely községek településtörténeti adatai

1. Gyergyószentmiklós

2. Gyergyószárhegy

3. Gyergyóalfalu

4. Gyergyóújfalu

5. Gyergyótekerőpatak

6. Gyergyóditró

7. Gyergyóremete

8. Gyergyócsomafalva

9. Gyergyókilyénfalva

II. Újabban keletkezett gyergyői községek településtörténeti adatai

1. Maroshévíz

2. Vasláb

3. Gyergyótölgyes

Adatok Ditró XIX. századi településtörténetéhez

 

 

  
Előző fejezet